Bibliografia UJ CM
Zapytanie: LUSZAWSKA TERESA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/14
Szymon Skoczen, Konrad Stepien, Marta Krzysztofik, Teresa Luszawska, Małgorzata Hnatko-Kołacz, Michal Korostynski, Marcin Piechota, Katarzyna Kolanek, Lukasz Wyrobek, Katarzyna Wysocka, Wojciech Gorecki, Walentyna Balwierz.
Genetic Profile and Clinical Implications of Hepatoblastoma and Neuroblastoma Coexistence in a Child.
Frontiers in Oncology
2019 : Vol. 9, il., bibliogr. 25 poz.
Autor korespondencyjny: Konrad Stępień.
Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.

p-ISSN: 2234-943X

AZ
KAZ
AIF
IF: 4.848
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/14
Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Teresa Luszawska-Kutrzeba.
Nieziarnicze chłoniaki złośliwe. [W: Choroby nowotworowe].
W: Pediatria. T. 2.
redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta.
Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018.
s. 475-481 : il., bibliogr.
29 cm.
Dla studentów medycyny, lekarzy w trakcie specjalizacji i doświadczonych praktyków.

p-ISBN: 978-83-233-4154-3
p-ISBN: 978-83-233-4541-1

RPO
ORG
RMP
3/14
Magdalena Ćwiklińska, Teresa Luszawska, Anna Taczanowska, Łukasz Wyrobek, Katarzyna Szewczyk, Małgorzata Szurgot, Aleksandra Wieczorek, Walentyna Balwierz.
Agresywny przebieg pęcherzykowej postaci mięsaka prążkowanokomórkowego z amplifikacją onkogenu MYCN u niemowlęcia - opis przypadku.
Annales Academiae Medicae Silesiensis
2016 : T. 70, supl. 1, s. 109.
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Katowice, 2-4 czerwca 2016 r.
p-ISSN: 0208-5607

SZP
AWZ
Adres url:
4/14
Teresa Luszawska-Kutrzeba, Małgorzata Hnatko-Kołacz, Małgorzata Szurgot, Stanisław Kwiatkowski, Walentyna Balwierz.
Rdzeniak zarodkowy u 15-miesięcznego dziecka z zespołem Gorlina-Goltza.
Annales Academiae Medicae Silesiensis
2016 : T. 70, supl. 1, s. 121.
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Katowice, 2-4 czerwca 2016 r.
p-ISSN: 0208-5607

SZP
AWZ
Adres url:
5/14
Liliana Chełmecka-Wiktorczyk, Joanna Klepacka, Teresa Luszawska, Elżbieta Wyrobek, Katarzyna Garus, Magdalena Ćwiklińska, Walentyna Balwierz.
Rzadkie patogeny w oddziałach onkologii dzieci jako czynniki etiologiczne powikłań infekcyjnych w trakcie chemioterapii u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną i guzami litymi w latach 2014-2015.
Annales Academiae Medicae Silesiensis
2016 : T. 70, supl. 1, s. 233.
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Katowice, 2-4 czerwca 2016 r.
p-ISSN: 0208-5607

SZP
AWZ
Adres url:
6/14
Małgorzata Wójcik, Anna Kalicka-Kasperczyk, Teresa Luszawska-Kutrzeba, Walentyna Balwierz, Jerzy B. Starzyk.
The first description of metyrapone use in severe Cushing Syndrome due to ectopic ACTH secretion in an infant with immature sacrococcygeal teratoma. Case Report.
Neuro-endocrinology Letters
2015 : Vol. 36, nr 7, s. 653-655, bibliogr. 6 poz., abstr.
p-ISSN: 0172-780X

AZ
KAZ
AIF
IF: 0.946
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
7/14
T[eresa] Luszawska-Kutrzeba, W[alentyna] Balwierz, A[ndrzej] Zając, G[rażyna] Drabik.
Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia metaboliczne w przebiegu nerczaka płodowego u 2,5- letniego chłopca - opis przypadku.
Przegląd Pediatryczny
2011 : Vol. 41, supl. 1, s. 108, abstr. P6-18
XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Szczecin, 9-11 czerwca 2011 r.
p-ISSN: 0137-723X

SZP
AWZ
8/14
Agnieszka Dłużniewska, Teresa Luszawska-Kutrzeba.
Nieziarnicze chłoniaki złośliwe.
W: Vademecum pediatry : podręcznik dla lekarzy, studentów i pielęgniarek / pod red. Jacka Józefa Pietrzyka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011
s. 506-507 : bibliogr.
ISBN 978-83-233-3064-6, (Medycyna - podręczniki akademickie).
RPO
ORG
RMP
9/14
T[eresa] Luszawska-Kutrzeba, W[alentyna] Balwierz, J[oanna] Palka, A[dam] Bysiek.
Rozsiana postać pankreatoblastoma u 11-letniego chłopca.
Onkologia Polska
2010 : T. 13 supl. 2, s. 138, abstr. PI-115
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Międzyzdroje, 26-29 maja 2010 r.
SZP
AWZ
10/14
A[dam] Bysiek, J[oanna] Palka, A[ndrzej] Zając, Sz[ymon] Skoczeń, W[alentyna] Balwierz, T[eresa] Luszawska-Kutrzeba.
Rozsiana postać pankreatoblastoma u 11-letniego chłopca.
(Disseminated pancreatoblastoma in 11 year old boy.)
W: XXXII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków, 15-16 lutego 2008 : streszczenia
s. 26
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
SZP
AWZ
11/14
G. Wróbel, B. Kazanowska, A. Chybicka, J. Małdyk, H. Bubała, A[gnieszka] Dłużniewska, A. Kołtan, B. Konatkowska, L[ucyna] Maciejka-Kapuścińska, T[eresa] Luszawska, I. Olejnik, A. Płoszyńska, S. Popadiuk, K. Rosłan, G. Sobol, E. Solarz, B[arbara] Sopyło, J. Stefaniak, K. Stefańska, M. Stolarska, E. Wyrobek.
Progress in the treatment of non-Hodgkin's lymphoma (NHL) in children treated in Poland from 1979 to 2007. The report of Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group (PPLLSG).
Onkologia Polska
2007 : T. 10 supl. 1, s. 16, abstr. 15
Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce", Warszawa, 21-22 listopada 2007r.
SZP
AWZ
12/14
Krystyna H. Chrzanowska, Dorota Piekutowska-Abramczuk, Ewa Popowska, Małgorzata Gładkowska-Dura, Jadwiga Małdyk, Małgorzata Syczewska, Małgorzata Krajewska-Walasek, Bożenna Goryluk-Kozakiewicz, Halina Bubała, Artur Gadomski, Anna Gaworczyk, Bernarda Kazanowska, Andrzej Kołtan, Marta Kuźmicz, Teresa Luszawska-Kutrzeba, Lucyna Maciejka-Kapuścińska, Małgorzata Stolarska, Katarzyna Stefańska, Katarzyna Sznurkowska, Anna Wakulińska, Maria Wieczorek, Tomasz Szczepański, Jerzy Kowalczyk.
Carrier frequency of mutation 657del5 in the NBS1 gene in a population of Polish pediatric patients with sporadic lymphoid malignancies.
International Journal of Cancer
2006 : Vol. 118, nr 5, s. 1269-1274, bibliogr. 34 poz.
AZ
ORG
AIF
IF: 4.693
Adres url:
13/14
Krystyna H. Chrzanowska, D[orota] Piekutowska-Abramczuk, E. Popowska, A. Balcerska, W[alentyna] Balwierz, J. Bodalski, H. Bubała, A. Chybicka, A. Gadomski, M. Gajdulewicz, A[nna] Gaworczyk, M[ałgorzata] Gładkowska-Dura, B. Kazanowska, M. Korzon, J. Kowalczyk, M. Krajewska-Walasek, M[aryna] Krawczuk-Rybak, M. Kuźmicz, T[eresa] Luszawska-Kutrzeba, L[ucyna] Maciejka-Kapuścinska, J. Małdyk, M. Matysiak, D. Perek, R[oma] Rokicka-Milewska, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, K. Spodar, M. Stolarska, K. Stefańska, M. Syczewska, T. Szczepański, K. Sznurkowska, J. Wachowiak, A. Wakulińska, M. Wieczorek, E. Wyrobek, B. Zapolska.
Dziedziczna mutacja 657 del5 w genie NBS1 w grupie pediatrycznych pacjentów z chłoniakami złośliwymi.
(Hereditary 657 del5 mutation of NBS1 gene in pediatric patients with malignant lymphomas.)
W: Polski Kongres Genetyki, XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Warsztaty: Choroby genetyczne, Gdańsk, 6-9 września 2004 r.- [Warszawa : PTG. Zarząd Główny, 2004] : streszczenia
s. 47-48 : abstr. P41.
SZP
AWZ
14/14
K.H. Chrzanowska, The Polish NBS Study Group, D. Abramczuk-Piekutowska, M. Badura, E. Bernatowska, M. Białecka, B[ożenna] Dembowska-Bagińska, W.T. Duraj, K. Dzierżanowska-Fangrat, M. Gajdulewicz, M[ałgorzata] Gładkowska-Dura, B. Goryluk-Kozakiewicz, H. Gregorek, O. Haus, R. Janas, B[arbara] Kaczorowska-Hać, J. Korzeniowska, E[wa] Kostyk, M. Krajewska-Walasek, K. Madaliński, J. Michałkiewicz, A.T. Midro, E. Obersztyn, D. Perek, J. Pilch, M. Piotrowicz, A. Pohorecka, E. Popowska, H. Rysiewski, K. Spodar, M. Syczewska, M. Szarras-Czapnik, J. Szufladowicz-Woźniak, M. Ussowicz, A. Wakulińska, M. Walewska-Wolf, S[tanisław] Zajączek, B[eata] Zalewska-Szewczyk, The Polish Paediatric Leukaemia/Lymphoma Study Gro, A. Balcerska, W[alentyna] Balwierz, J. Bodalski, H. Bubała, A. Chybicka, A. Gadomski, A[nna] Gaworczyk, B. Kazanowska, M. Korzon, J. Kowalczyk, M[aryna] Krawczuk-Rybak, M. Kuźmicz, T[eresa] Luszawska-Kutrzeba, L[ucyna] Maciejka-Kapuścińska, J. Małdyk, M. Matysiak, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, M. Stolarska, K. Stefańska, T. Szczepański, K. Sznurkowska, J. Wachowiak, M. Wieczorek, E. Wyrobek, B. Zapolska.
Pleiotropic phenotype of the Nijmegen breakage syndrome - consequences of the deficiency in DNA double-strand break repair.
W: International Training Course on "Clinical and Molecular Dysmorphology", Warsaw, 22-24 April, 2004
s. 62-63.
SZM
AWZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ