Bibliografia UJ CM
Zapytanie: POLSKI TYGODNIK LEKARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Krystyna Obtułowicz, Piotr Głuszko, Jadwiga Radwan, Andrzej Szczeklik.
Tytuł oryginału: Nowe możliwości leczenia ostrych obrzęków naczynioruchowych u chorych z niedoborem inhibitora C1-esterazy.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1989 : T. 44, nr 27, s. 646-648, bibliogr. 14 poz., sum.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
2/24
Autorzy: Piotr Podolec, Wiesława Tracz, Artur Kozanecki, Tadeusz Przewłocki, Mieczyslaw Pasowicz, Wojciech Jarosz, Antoni Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Badanie radiologiczne w ocenie wyników leczenia wady aortalnej serca wszczepieniem zastawki homogennej.
Tytuł angielski: Radiologic examination in evaluating the treatment of aortic valve defect by implantation of a homogenous valve.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : T. 43, nr 44, s. 1402-1405, bibliogr. 26 poz., sum.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
3/24
Autorzy: Jacek Musiał, Piotr Głuszko.
Tytuł oryginału: Zaburzenia krzepnięcia krwi w krążeniu pozaustrojowym.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1987 : T. 42, nr 30, s. 899-902, bibliogr. 64 poz.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
4/24
Autorzy: Janusz Pawlęga.
Tytuł oryginału: Czy w Krakowie istnieje większe zagrożenie nowotworami złośliwymi?
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1986 : T. 41, nr 23, s. 766-768, bibliogr. 18 poz., sum.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
5/24
Autorzy: Krystyna Obtułowicz, Kazimierz Szczepanek, Andrzej Szczeklik, Janina Oszast, Ryszard Dworski, Piotr Głuszko, Maria Gąska, Zofia Kadłuczka, Grażyna Gurgul, Anna Sitarska, Andrzej Fugiel.
Tytuł oryginału: Opad pyłku roślin i objawy nieżytu pyłkowego.
Tytuł angielski: Pollen fallout and symptoms of hay fever.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1985 : T. 40, nr 48, s. 1338-1340, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
6/24
Autorzy: Andrzej Zduńczyk, Julian Aleksandrowicz, Aleksander B. Skotnicki.
Tytuł oryginału: Próba leczenia zapalenia skórno-mięśniowego preparatem TFX Polfa.
Tytuł angielski: Clinical trial of the treatment of dermatomyositis with TFX Polfa.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1985 : Vol. 40, nr 39, s. 1103-1105, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
7/24
Autorzy: Zygmunt Podolec, Piotr Głuszko, Maria Gąska, Jerzy Dropiński, Zofia Kadłuczka, Marek Krzanowski, Anna Sitarska.
Tytuł oryginału: Wpływ fenflumizolu na agregację krwinek płytkowych oraz wyniki badań spirometrycznych u chorych na dychawicę oskrzelową.
Tytuł angielski: Effect of fenflumizole on platelet aggregation and the results of spirometric studies in patients with bronchial asthma.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1984 : T. 39, nr 31, s. 1031-1033, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
8/24
Autorzy: Piotr Głuszko, Rafał Niżanowski, Wiesław Królikowski, Andrzej Szczeklik.
Tytuł oryginału: Obserwacje kliniczne i hemodynamiczne w 2 przypadkach zespołu kaszlowo-omdleniowego.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1983 : T. 38, nr 35, s. 1079-1081, bibliogr.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
9/24
Autorzy: Tadeusz Popiela, Ewa Stępniewska, Danuta Karcz, Zbigniew Szybiński.
Tytuł oryginału: Wyrównywanie cukrzycy u chorych po całkowitym lub częściowym wycięciu trzustki.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1982 : T. 37, nr 14-15, s. 403-405, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
10/24
Autorzy: Julian Aleksandrowicz, Julian Blicharski, Aleksander Skotnicki, Małgorzata Retinger, Andrzej Zduńczyk.
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty immunopatogenezy stwardnienia rozsianego i perspektywy terapeutyczne.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1981 : Vol. 36, nr 35, s. 1363-1365, bibliogr.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
11/24
Autorzy: Tadeusz Popiela, Witold Turczynowski, Aleksander Zając.
Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłego i ostrego zapalenia trzustki za pomocą cytostatyków.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1980 : T. 35, nr 21, s. 783-785, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
12/24
Autorzy: Aleksander B. Skotnicki.
Tytuł oryginału: Biologiczna aktywność i właściwości fizykochemiczne wyciągu grasiczego TFX.
Tytuł angielski: Biological activity and physico-chemical properties of TFK thymic extract.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1978 : Vol. 33, nr 28, s. 1119-1122.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
13/24
Autorzy: W[iesław] Pawlik, K[azimierz] Waluś.
Tytuł oryginału: Mikrokrążenie jelitowe a glikozydy nasercowe.
Tytuł angielski: Intestinal microcirculation and cardiac glycosides.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1978 : T. 33, nr 32, s. 1265-1269.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
14/24
Autorzy: T[adeusz] Popiela, J[anusz] Legutko, J. Latala.
Tytuł oryginału: Ocena wyników operacyjnego leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy podprzeponowym przecięciem nerwów błędnych i plastyka odźwiernika wg skali Visicka.
Tytuł angielski: Surgical treatment of duodenal ulcer by subphrenic vagotomy with pyroloplasty using the visick's scale.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1978 : T. 33, nr 8, s. 297-300.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
15/24
Autorzy: T[adeusz] Popiela, D[anuta] Karcz, H[enryk] Labza.
Tytuł oryginału: Propozycja modelu postępowania w zakresie rozpoznawania i leczenia przewlekłych chorób trzustki.
Tytuł angielski: Suggested model for the diagnosis and treatment of chronic pancreatic diseases.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1978 : T. 33, nr 21, s. 853-856.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
16/24
Autorzy: T[adeusz] Popiela, H[alina] Szafran, J[erzy] Bucki, K[rystyna] Sztefko, E. Banas.
Tytuł oryginału: Zastosowanie 2-dezoksy-D-glukozy jako bodźca w żołądkowej próbie wydzielniczej u chorych z wrzodem dwunastnicy.
Tytuł angielski: Use of 2-deoxy-D-glucose as a stimulant in gastric secretion tests performed in duodenal ulcer patients
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1978 : T. 33, nr 15, s. 577-580.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
17/24
Autorzy: D[anuta] Karcz, J. Legutko, T[adeusz] Popiela.
Tytuł oryginału: Endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia.
Tytuł angielski: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1977 : T. 32, nr 14, s. 513-516.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
18/24
Autorzy: T[adeusz] Popiela, D[anuta] Karcz, A[dam] Filipek, J[an] Kulig, J. Legutko.
Tytuł oryginału: Postępy i nowe aspekty stosowania fiberoendoskopii w klinice chirurgicznej.
Tytuł angielski: Advances in the use of fiber optics endoscopy in surgical practice.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1977 : T. 32, nr 46, s. 1791-1793.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
19/24
Autorzy: Z[dzisław] Szafran, T[adeusz] Popiela, M. Komorowska, H[alina] Szafran.
Tytuł oryginału: Buforowanie jonów wodorowych przez białka wydzielane w soku żołądkowym pod wpływem pobudzania pentagastryną u chorych z chorobą wrzodową dwunastnicy.
Tytuł angielski: Buffering of hydrogen ions with gastric juice proteins secreted in response to pentagastrin stimulation in patients with duodenal ulcer.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1976 : T. 31, nr 9, s. 349-352.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
20/24
Autorzy: L. Mellibruda, D[anuta] Karcz, T[adeusz] Popiela.
Tytuł oryginału: Reakcje psychosomatyczne u chorych na chorobę wrzodową dwunastnicy leczonych przecięciem nerwów błędnych i plastyką kanału odźwiernika.
Tytuł angielski: Psychosomatic reactions in patients with duodenal ulcer treated with vagotomy and pyloroplasty.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1975 : T. 30, nr 27, s. 1131-1133.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
21/24
Autorzy: A[licja] Kleczkowska, E[lżbieta] Kubień, A[nna] Wanicka, H[alina] Szafran, T[adeusz] Popiela.
Tytuł oryginału: Wpływ pentagastryny na hodowlę tkankową błony śluzowej żołądka i dwunastnicy chorych na chorobę wrzodową.
Tytuł angielski: Effect of pentagastrin on tissue culture of gastric and duodenal mucosa originating from patients with ulcer disease.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1975 : T. 30, nr 50, s. 2081-2084.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
22/24
Autorzy: Wit M. Rzepecki, Julian Aleksandrowicz, Zbigniew Szmigiel, Gabriel Turowski, Maria Łukasiewicz, Aleksander Skotnicki, Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Próby immunoterapii proliferacyjnych chorób układu odpornościowego przeszczepieniem grasicy od chorych na myasthenia gravis.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1973 : T. 28, nr 47, s. 1837-1840, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
23/24
Autorzy: M[ieczysław] Politowski, T[adeusz] Popiela, L[eopold] Bobak.
Tytuł oryginału: Kliniczna ocena mrożenia błony śluzowej żołądka w leczeniu krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of freezing of the gastric mucosa in the treatment of hemorrhages from the upper digestive tract.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1969 : T. 24, nr 26, s. 1002-1004.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
24/24
Autorzy: L[ech] Cybulski, T[adeusz] Popiela.
Tytuł oryginału: Ciśnienie żylne w przebiegu choroby Buergera.
Tytuł angielski: Venous pressure in Buerger's disease.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1957 : T. 12, nr 47, s. 1817-1820.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ