Bibliografia UJ CM
Zapytanie: POLSKI PRZEGLĄD KARDIOLOGICZNY
Liczba odnalezionych rekordów: 66Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/66
Autorzy: Paweł Rostoff, Wojciech Szczeklik, Wiesława Piwowarska, Marek Sanak, Jadwiga Nessler.
Tytuł oryginału: Czynnościowe polimorfizmy G-765C i T8473C genu kodującego cyklooksygenazę-2 a ryzyko zawału serca i udaru mózgu u chorych z potwierdzoną w koronarografii chorobą wieńcową.
Tytuł angielski: Functional polymorphisms G-765C and T8473C of the cyclooxygenase-2 gene and the risk of myocardial infarction and stroke in patients with angiographically proven coronary artery disease.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2014 : T. 16, nr 3, s. 109-115, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
2/66
Autorzy: Katarzyna Holcman, Renata Pacholczak, Ewa Cuper, Ewa Gramatyka, Tomasz Senderek, Jacek Lelakowski, Jacek Majewski.
Tytuł oryginału: Krioablacja jako metoda leczenia zaburzeń rytmu serca.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2013 : T. 15, nr 1, s. 45-49, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
3/66
Autorzy: Katarzyna Zbierska, Oksana Pańkiw-Bembenek, Magdalena Wilczyńska, Jadwiga Nessler, Andrzej Gackowski.
Tytuł oryginału: Nefropatia pokontrastowa - czy możliwe jest wczesne wykrywanie i interwencja?
Tytuł angielski: Contrast-induced nephropathy - is the early detection and intervention possible?
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2013 : T. 15, nr 3, s. 186-189, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
4/66
Autorzy: Sebastian Góreczny, Tomasz Moszura, Paweł Dryżek, Anna Sysa-Dedecjus, Jacek J. Moll, Maarten Witsenburg, Jadwiga A. Moll.
Tytuł oryginału: Percutaneous Melody valve implantation in a 10-year-old boy with pulmonary homograft stenosis.
Czasopismo: Polski Przegląd Kardiologiczny
Szczegóły: 2013 : T. 15, nr 2, s.152-155, il., bibliogr. 8 poz., sum.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
5/66
Autorzy: Zbigniew Siudak, Stanisław Bartuś, Joanna Rutka, Artur Dziewierz, Tomasz Rakowski, Jacek S[tefan] Dubiel, Dariusz Dudek.
Tytuł oryginału: Przebyty udar mózgu a nie obecność klinicznie objawowej miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST pogarsza rokowanie odległe.
Tytuł angielski: History of stroke and asymptomatic lower limb ischemia results in increased short and long-term mortality in patients with ST elevation myocardial infarction.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2013 : T. 15, nr 2, s. 87-91, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
6/66
Autorzy: Jacek Majewski, Anna Rydlewska, Marcin Kuniewicz, Jacek Lelakowski, Jerzy Walocha.
Tytuł oryginału: Wpływ miejsca stymulacji prawej komory serca na występowanie utrwalonego migotania przedsionków.
Tytuł angielski: The influence of right ventricle pacing site on the occurrence of permanent atrial fibrillation.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2012 : T. 14, nr 1, s. 18-22, bibliogr. 26 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
7/66
Autorzy: Joanna Jędrzejczyk-Spaho, Agnieszka Skrzypek, Andrzej Gackowski, Danuta Czernecka-Mroczek, Jadwiga Nessler.
Tytuł oryginału: Clinical case. 88-years old woman with acute chest pain.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 3, s. 200-204, il., bibliogr. 9 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
8/66
Autorzy: Agnieszka Rajtar-Ciosek, Olga Kacalska-Janssen, Jakub Wyroba, Andrzej Zmaczyński, Tomasz Milewicz, Józef Krzysiek.
Tytuł oryginału: Stężenie białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (hs-CRP), jako wysokoczułego markera dysfunkcji śródbłonka w pomenopauzalnej hormonoterapii.
Tytuł angielski: High sensitive C-reactive protein (hs-CRP), as high sensitive endothelial dysfunction marker in postmenopausal hormontherapy.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 3, s. 143-148, il., bibliogr. 25 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
9/66
Autorzy: Dominik Jędrzejowski, Jacek Majewski, Remigiusz Noworolski, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Wpływ przezskórnej ablacji nawrotnych częstoskurczów węzłowych i przedsionkowo-komorowych na wydolność wysiłkową.
Tytuł angielski: The influence of catheter ablation of atrioventricular node reentry and atrio-ventricular reentry tachycardias on exercise capacity.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 1, s. 10-15, il., bibliogr. 20 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
10/66
Autorzy: Piotr Kukla, Kazimierz Szczuka, Piotr Wańczura, Leszek Bryniarski.
Tytuł oryginału: Zespół przemijających zaburzeń kurczliwości koniuszka lewej komory w przebiegu wtórnej niedoczynności kory nadnerczy spowodowanej niedoborem ACTH.
Tytuł angielski: Left ventricular apical ballooning syndrome in a patient with secondary adrenal insufficiency due to ACTH deficiency.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 3, s. 190-194, il., bibliogr. 9 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
11/66
Autorzy: Katarzyna Stopyra-Pach, Mieczysław Pasowicz, Małgorzata Konieczyńska, Krystyna Duda, Marta Bazanek, Piotr Klimeczek.
Tytuł oryginału: Analiza korelacji pomiędzy wskaźnikiem uwapnienia tętnic wieńcowych a wybranymi czynnikami ryzyka miażdżycy u mężczyzn.
Tytuł angielski: The analysis of the correlations between coronary calcium score and selected cardiovascular risk factors in men.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 3, s. 196-201, il., bibliogr. 42 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
12/66
Autorzy: Piotr Jankowski, Dorota Dąbrowska-Dębicka, Paweł Kocik.
Tytuł oryginału: Czy zmieniła się rola diuretyków tiazydowych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
Tytuł angielski: Has the role of thiazides in the treatment of hypertension changed recently?
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 1, s. 40-44, il., bibliogr. 25 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
13/66
Autorzy: Piotr Kukla, Marek Jastrzębski, Leszek Bryniarski.
Tytuł oryginału: Elektrokardiogram w stratyfikacji ryzyka w ostrej fazie zawału serca.
Tytuł angielski: Electrocardiogram in risk stratification in patients with acute myocardial infarction.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 3, s. 225-231, il., bibliogr. 36 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
14/66
Autorzy: Leszek Bryniarski, Ewa Mirek-Bryniarska, Marek Rajzer, Agnieszka Pelc-Nowicka, Kalina Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Heart rate variability is related to the presence of viable myocardium in patients after first anterior myocardial infarction.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 3, s. 181-185, il., bibliogr. 26 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
15/66
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Śmiałek, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne - zastosowanie kliniczne we współczesnej kardiologii.
Tytuł angielski: Invasive electrophysiological study - clinical application in current cardiology practice.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 1, s. 62-67, il., bibliogr. 28 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
16/66
Autorzy: Paweł Matusik, Jan Nowak, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Chmielowska, Agnieszka Parnicka, Marzena Dubiel, Jerzy Gąsowski.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym na przykładzie mieszkańców domów opieki.
Tytuł angielski: Hypertension among the elderly on the basis of nursing home residents population.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 3, s. 186-191, il., bibliogr. 25 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
17/66
Autorzy: Andrzej Maziarz, Andrzej Ząbek, Barbara Małecka, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca - analiza trzech przypadków.
Tytuł angielski: An inadvertent placement of pacing lead in the left ventricle - an analysis of three cases.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 2, s. 164-168, il., bibliogr. 9 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
18/66
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek Śmiałek.
Tytuł oryginału: Stymulacja mapująca jako metoda umożliwiająca określenie lokalizacji ogniska ektopowego w drodze wypływu prawej komory i wykonanie ablacji w przypadku braku dodatkowych pobudzeń komorowych podczas zabiegu.
Tytuł angielski: Pace mapping as a method enabling the identification of site of ectopic focus in right ventricular outflow tract and subsequent ablation in case of lack of ventricular ectopics during the procedure.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 3, s. 249-251, il., bibliogr. 7 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
19/66
Autorzy: Andrzej Gackowski, Łukasz Czekierda, Jacek Cała, Jerzy Sadowski, Michał Nowak, Tomasz Masternak, Mieczysław Pasowicz, Bogdan [Bogusław] Kapelak, Jerzy Samitowski, Roman Pfitzner, Anton Chrustowicz, Roman Rogóż, Bogdan Januś, Mariusz Kędzierski, Jacek Dragan, Dariusz Dudek, Marek Ujda, Jacek Legutko, Janusz Szczupak, Wojciech Gutkowski, Wiesława Piwowarska, Krzysztof Zieliński.
Tytuł oryginału: Wdrożenie i wieloośrodkowa ocena przydatności klinicznej polskiego systemu telekonsultacji angiograficznych TeleDICOM ? analiza kwalifikacji operacyjnej 735 pacjentów.
Tytuł angielski: Multicenter clinical validation of TeleDICOM ? Polish angiographic teleconsultation system based on surgical qualification of 735 patients.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 1, s. 23-30, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
20/66
Autorzy: J. Siwińska, M. Lesiak-Kalukin, A. Zdechlik, P[iotr] Przybyłowski, J[erzy] Sadowski.
Tytuł oryginału: Women with a transplanted heart - role of the "resiliency" in the adjustment to illness.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12 supl. 1, s. 27, abstr. 27
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja "Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego", Wrocław, Polska, 11-12 czerwca 2010.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
21/66
Autorzy: Anna Kabłak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki, Wiesława Tracz, Dorota Śliwiak, Piotr Podolec.
Tytuł oryginału: Zależność pomiędzy kompleksem intima-media tętnic szyjnych a chorobą wieńcową jest silniejsza u kobiet niż u mężczyzn.
Tytuł angielski: Association between carotid intima-media thickness and coronary artery disease is stronger in women than in men.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 2, s. 91-95, bibliogr. 30 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
22/66
Autorzy: Andrzej Gackowski, Anton Chrustowicz, Ewa Konduracka, Nader El Massri.
Tytuł oryginału: Znaczenie badania ultrasonograficznego podczas nakłucia żyły szyjnej wewnętrznej u pacjentów oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Tytuł angielski: Role of ultrasound guidance during puncture of internal jugular vein in patients of coronary care unit.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 2, s. 97-102, il., bibliogr. 22 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
23/66
Autorzy: Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Dynamika zmian parametrów sygnału przedsionkowego i synchronizacji przedsionkowo-komorowej w stymulacji VDD z pojedynczą elektrodą.
Tytuł angielski: Dynamic of changes of atrial signal parameters and atrio-ventricular synchronization in single-lead VDD pacing.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 3, s. 169-176, il., bibliogr. 26 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UJ CM
24/66
Autorzy: Piotr Kukla, Marek Jastrzębski, Leszek Bryniarski.
Tytuł oryginału: Elektrokardiogram w podejmowaniu decyzji na ostrym dyżurze: ostry zator tętnicy płucnej czy ostry zespół wieńcowy?
Tytuł angielski: Electrocardiogram in decision making in emergency: acute pulmonary embolism or acute coronary syndrome?
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 2, s. 127-132, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Uwagi: 15 Konferencja ISHNE Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane, 06.03,2009
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UJ CM
25/66
Autorzy: Andrzej Gackowski, Michał Nowak, Łukasz Czekierda, Anton Chrustowicz, Jacek Cała, Tomasz Masternak, Adam Koprowski, Krzysztof Mokrzycki, Piotr Sonecki, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz, Marek Konka, Piotr Szymański, Paweł Kocik, Maciej Żabówka, Marcin Młotek, Wiesława Piwowarska, Krzysztof Zieliński.
Tytuł oryginału: Opracowanie, wdrożenie i ocena działania polskiego systemu do interaktywnych telekonsultacji badań echokardiograficznych ECHO-TeleDICOM.
Tytuł angielski: Development, implementation and validation of ECHO-TeleDICOM-Polish system for interactive teleconsultation of echocardiographic studies.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 4, s. 255-260, il., bibliogr. 30 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UJ CM
26/66
Autorzy: Jacek Lelakowski, Adam Dreher, Jacek Majewski, Mieczysław Pasowicz.
Tytuł oryginału: Porównanie wybranych parametrów elektrofizjologicznych i echokardiograficznych u chorych z nawrotnym przedsionkowo-komorowym i węzłowym częstoskurczem poddanym ablacji RF.
Tytuł angielski: Comparison of the selected electrophysiological and echocardiographical parameters in patients with atrio-ventricular reentrant tachycardia and atrio-ventricular nodal reentrant tachycardia treated RF ablation.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 2, s. 85-91, bibliogr. 23 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UJ CM
27/66
Autorzy: Leszek Bryniarski, Artur Klecha, Jacek Dragan, Piotr Jankowski, Michał Zabojszcz, Marek Rajzer, Tadeusz Królikowski, Dariusz Dudek, Kalina Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca po zabiegu udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych.
Tytuł angielski: Heart rate variability after angioplasty of chronic total occlusions of coronary arteries.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 1, s. 7-11, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UJ CM
28/66
Autorzy: J[arosław] Woroń, K. Dymura.
Tytuł oryginału: Farmakoterapia chorób układu sercowo-naczyniowego a zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdów - czy istnieje związek?
Tytuł angielski: Pharmacotherapy of cardiovascular diseases and ability to driving safety - is there a relationship?
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2008 : T. 10 supl. 1, s. 21, abstr. SP-5
Uwagi: X Jubileuszowe warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej '2008.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
29/66
Autorzy: Jacek Lelakowski, Andrzej Maziarz, Andrzej Kutarski, Barbara Małecka, Jacek Bednarek, Paweł Kołacz, Andrzej Ząbek.
Tytuł oryginału: Infekcja loży stymulatora z następowym zapaleniem wsierdzia u chorego po reimplantacji stymulatora serca leczona usunięciem układu stymulującego i antybiotykoterapią celowaną.
Tytuł angielski: Pacemaker pocket infection with following andocarditis in the pacemaker patient treated with removal of the pacing system and administration of appropriate systemic antibiotics.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 1, s. 85-87, bibliogr. 7 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
30/66
Autorzy: Sławomir Surowiec, Piotr Jankowski, Kalina Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Rymonabant - nowy lek w leczeniu otyłości.
Tytuł angielski: Rimonabant - novel therapeutic agent for the treatment of obesity.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 2, s. 155-159, il., bibliogr. 33 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
31/66
Autorzy: Wiesława Tracz, Maria Olszowska, Agata Leśniak-Sobelga.
Tytuł oryginału: Postępowanie u chorych z wadą aortalną serca.
Tytuł angielski: Management of patients with aortic valve disease.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 2, s. 117-123, il., bibliogr. 22 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
32/66
Autorzy: Wiesława Tracz, Agata Leśniak-Sobelga, Maria Olszowska.
Tytuł oryginału: Postępowanie u chorych z wadą mitralną serca.
Tytuł angielski: Management of patients with mitral valve disease.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 3, s. 203-210, il., bibliogr. 17 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
33/66
Autorzy: Anetta Undas.
Tytuł oryginału: Przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe działania fibratów.
Tytuł angielski: Anti-inflammatory and antithrombotic efects of fibrates.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 5, s. 359-363, bibliogr. 50 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
34/66
Autorzy: J[arosław] Woroń, E[lżbieta] Kostka-Trąbka, A[leksandra] Goszcz, K[rzysztof] Bieroń, Lilia Grodzińska.
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo farmakoterapii przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.
Tytuł angielski: The safety of pharmacotherapy of chronic peripheral ischaemia.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2006 : T. 8 supl. 1, s. 56, abstr. 9
Uwagi: VIII Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej, Warszawa, 28-30 czerwca 2006.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
35/66
Autorzy: J[arosław] Woroń, U. Gawlik, E. Kubik, M. Kuźma, M. Mogilska, B. Wałach, W. Walec.
Tytuł oryginału: Niekorzystne interakcje leków w farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego na podstawie analizy recept realizowanych w aptece.
Tytuł angielski: Adverse drug interactions in pharmacotherapy of cardiovascular diseases basing on analysis of prescriptions from a drugstore.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2006 : T. 8 supl. 1, s. 62, abstr. 35
Uwagi: VIII Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej, Warszawa, 28-30 czerwca 2006.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
36/66
Autorzy: Wojciech Płazak, Barbara Biernacka, Wiesława Tracz.
Tytuł oryginału: Powstanie skrzepliny w tętnicy udowej po podaniu trombiny do tętniaka rzekomego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Femoral arłery thrombus after thrombin injection into a pseudoaneurysm - case report.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 3, s. 269-273, il., bibliogr. 9 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
37/66
Autorzy: Dorota Sobczyk, Jerzy Sadowski, Bogusław Kapelak, Maria Śnieżek-Maciejewska, Rafał Drwiła.
Tytuł oryginału: Analiza skuteczności leczenia antyarytmicznego migotania przedsionków u pacjentów we wczesnym okresie po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych.
Tytuł angielski: Atrial fibrillation following coronary artery bypass grafting - management and antiarrhythmic therapy afficacy.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 3, s. 305-310, il., bibliogr. 27 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
38/66
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Jacek Majewski, Barbara Małecka, Paweł Kołacz.
Tytuł oryginału: Dyslokacja elektrody komorowej u pacjenta z wszczepionym dwujamowym rozrusznikiem serca typu DDD nie rozpoznana elektrokardiograficznie.
Tytuł angielski: Dislocation of a ventricular pacing lead in DDD paced patient unrecognized in ECG.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 231-233, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
39/66
Autorzy: Tomasz Zdrojewski, Marcin Rutkowski, Marzena Zarzeczna-Baran, Tomasz Grodzicki, Andrzej Januszewicz, Krzysztof Narkiewicz, Jerzy Głuszek, Wojciech Drygas, Witold Zatoński, Bogdan Wyrzykowski, Polski Projekt Rada 400 Miast.
Tytuł oryginału: Ogólnopolski, wieloośrodkowy program profilaktyki chorób układu krążenia - Polski Projekt 400 Miast. Główne założenia, cele oraz sposób realizacji.
Tytuł angielski: National, multicancer cardiovascular diseases prevention program - Polish 400 Cities Project. Basic assumptions, objectives, execution.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 4, s. 423-430, il., bibliogr. 36 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: RAP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
40/66
Autorzy: Zofia Skałuba, Tomasz Brzostek, Janusz Maciejewicz, Monika Franczyk, Marek Grzywacz, Zofia Szwalec, Jacek Musiał, Andrzej Szczeklik.
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia streptokinazą na generację trombiny, aktywność składników układów dopełniacza i czynników kontaktu oraz stężenie białka C-reaktywnego u chorych z zawałem serca.
Tytuł angielski: Effect of streptokinase on thrombin generation, activity of components of the complement and the contact system and C-reactive protein in acute myocardial infarction.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 1, s. 23-29, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
41/66
Autorzy: Leszek Bryniarski, Kalina Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Diagnostyka choroby wieńcowej w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Detection of coronary artery disease in the elderly.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 3, s. 331-336, il., bibliogr. 25 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
42/66
Autorzy: J[arosław] Woroń, E[lżbieta] Trąbka-Janik, E[lżbieta] Kostka-Trąbka.
Tytuł oryginału: Leki ziołowe, czy całkowicie bezpieczne?
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr supl. 1, s. 67, abstr. 53.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: KBN
43/66
Autorzy: Piotr Podolec, Elżbieta Suchoń, Agnieszka Polak, Paweł Rubiś, Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Mieczysław Pasowicz, Wiesława Tracz.
Tytuł oryginału: Ocena jakości życia dorosłych po operacji zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsiąkowej.
Tytuł angielski: Quality of life in adult patients after surgery for atrial septal defect.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 3, s. 277-282, il., bibliogr. 21 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
44/66
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Igor Tomala.
Tytuł oryginału: Przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RF) dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych o położeniu przegrodowym - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Radiofrequency (RF) catheter ablation of septal accessory atrioventricular pathways.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 1, s. 19-23, il. bibliogr. 6 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
45/66
Autorzy: Jacek Dragan, Leszek Bryniarski.
Tytuł oryginału: Przezskórne interwencje w bifurkacjach naczyń wieńcowych.
Tytuł angielski: Percutaneous interventions in coronary artery bifurcations.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 4, s. 473-481, bibliogr., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
46/66
Autorzy: Agnieszka Skowron, Maciej Krzakowski, Jerzy Brandys, Jacek Jassem, Rodryk Ramlau, Helena Żukowska.
Tytuł oryginału: Analiza farmakoekonomiczna chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym w Polsce- Przykład metodologii analizy typu koszt- efektywność.
Tytuł angielski: Pharmacoeconomics analysis chemioterapy in advanced non-small cell lung cancer in Poland an example of methodology of cost - effectiveness analysis.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 4 supl. 1, s. 85-89, bibliogr. 18 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
47/66
Autorzy: Stefan Chłopicki.
Tytuł oryginału: Hartowanie serca przez niedokrwienie, a pochodne sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy.
Tytuł angielski: Ischemic preconditioning of heart vs sulphonylurea derivatives in treatment of diabetes.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 4 supl. 1, s. 51-57, il., bibliogr. 73 poz.
Uwagi: Praca pogladowa.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
48/66
Autorzy: Sebastian Polak, Jerzy Brandys, Aleksander Mendyk.
Tytuł oryginału: Sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie analizy danych w epidemiologii i ekonomice zdrowia.
Tytuł angielski: Neural network as a tool of data analysis in epidemiology and health economy.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 4 supl. 1, s. 79-83, il., bibliogr. 6 poz.
Uwagi: Praca pogladowa.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
49/66
Autorzy: Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Bednarek, Jacek Majewski, Igor Tomala.
Tytuł oryginału: Tolerancja wysiłku u pacjentów z przewlekłą elektrostymulacją serca.
Tytuł angielski: Exercise tolerance in patients with permanent cardiac pacing.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 2, s. 135-139, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
50/66
Autorzy: Agnieszka Czunko, Jacek Lelakowski, Barbara Małecka, Jacek Bednarek, Jacek Majewski.
Tytuł oryginału: Wpływ optymalizacji programowanego czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego stymulatora DDD na poprawę funkcji lewej komory u chorego z pozawałową dysfunkcją skurczową i rozkurczową niedomykalnością zastawki mitralnej.
Tytuł angielski: The atrioventricular delay optimalisation influence on left ventricular function improvement in DDD pacemaker patient with post-myocardial systolic dysfunction and diastolic mitral insufficiency.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 4, s. 397-400, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
51/66
Autorzy: Kalina Kawecka-Jaszcz, Grzegorz Bilo.
Tytuł oryginału: Zapobieganie sercowo-naczyniowym powikłaniom nadciśnienia w świetle nowych programów badawczych.
Tytuł angielski: Prevention of cardiovascular events among hypertensive patients in the light of current clinical trial results.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 4 supl. 2, s. 9-12, il. bibliogr. 6 poz.
Uwagi: Praca pogladowa
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
52/66
Autorzy: Andrzej Gackowski, Edyta Płońska, Wiesława Piwowarska, Grzegorz Gajos, Jerzy Matysek, Izabela Pietrzak, Krzysztof Żmudka.
Tytuł oryginału: Echokardiograficzny test dobutaminowy w diagnostyce niedokrwienia miokardium u pacjentów z mostkami mięśniowymi.
Tytuł angielski: Dobutamine stress echocardiography as a diagnostic tool in patients with myocardial bridges.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 3, nr 2, s. 119-125, il., bibliogr. 24 poz., sum.
p-ISSN: 1507-5540
e-ISSN: 2083-8409

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
53/66
Autorzy: Wojciech Płazak, Anna Kabłak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki, Wiesława Tracz.
Tytuł oryginału: Nowa metoda leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych tętnic: przezskórne podanie trombiny pod kontrolą USG.
Tytuł angielski: A novel method of treatment in iatrogenic arterial pseudoaneurysms using direct ultrasound-guided percutaneous thrombin injection.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 3, nr 4, s. 345-348, il., bibliogr., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
54/66
Autorzy: Mieczysław Pasowicz, Piotr Klimeczek, Wiesława Tracz, Artur Kozanecki, Piotr Pieniążek, Tadeusz Przewłocki, Marek Krochin.
Tytuł oryginału: Nowa metoda obrazowania tętnic wieńcowych z zastosowaniem wielonarządowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT).
Tytuł angielski: A new technigue of coronary artery imaging using multislice spiral computed tomography.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 3, nr 4, s. 311-316, il., bibliogr. 26 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
55/66
Autorzy: A[nna] Kabłak-Ziembicka, Wiesława Tracz, Marta Hlawaty, Mieczysław Pasowicz, Elżbieta Suchoń.
Tytuł oryginału: Postępowanie u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych - diagnostyka ultrasonograficzna.
Tytuł angielski: Ultrasound diagnosis of carotid stenosis.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 3, nr 1, s. 53-58, il., bibliogr. 25 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
56/66
Autorzy: Artur Klecha, Jerzy Sadowski, Leszek Bryniarski, Bogusław Kapelak, Piotr Pieniążek, Andrzej Gackowski, Kalina Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Pozawałowe tętniaki rzekome lewej komory - analiza przebiegu klinicznego u pięciu chorych.
Tytuł angielski: Postinfarction left ventricular pseudoaneurysms - analysis of clinical course in five cases.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 3, nr 3, s. 251-256, il., bibliogr. 21 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
57/66
Autorzy: Edyta Płońska, Hanna Szwed, Jarosław D. Kasprzak, Ilona Kowalik, Krystian Wita, Andrzej Gackowski, C. Paluszkiewicz, Andrzej Szyszka, Adam Spring, Leszek Batalia, Anna Raczyńska, Marianna Janion.
Tytuł oryginału: Analiza niediagnostycznych wyników echokardiograficznej próby dobutaminowej na materiale 582 badań.
Tytuł angielski: The nondiagnostic results of echocardiography stress dobutamine test - analysis of 582 examinations.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 3, s. 253-258, il., streszcz., bibliogr. 7 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
58/66
Autorzy: Dariusz Dudek.
Tytuł oryginału: Czynniki predysponujące do restenozy.
Tytuł angielski: Factors predisposing to restenosis.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 1, s. 25-26, il., bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
59/66
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Jakub Machejek, Mieczysław Pasowicz.
Tytuł oryginału: Dyspersja odstępu QT w przewlekłej stymulacji dwujamowej typu DDD i komorowej VVI u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: QT dispersion in DDD and VVI-paced hypertensive patients.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 4, s. 325-329, il., bibliogr. 23 poz., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
60/66
Autorzy: Tadeusz Przewłocki.
Tytuł oryginału: Nawrót niedokrwienia po przezskórnej rewaskularyzacji.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 1, s. 31-33, il., bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
61/66
Autorzy: Jakub Machejek, Jacek Lelakowski, Jacek Bednarek, Jacek Majewski.
Tytuł oryginału: Pierwsze lata elektrostymulacji serca w Polsce.
Tytuł angielski: Early years of cardiac pacing in Poland.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 4, s. 361-365, bibliogr. 30 poz., streszcz.
Uwagi: praca poglądowa
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
62/66
Autorzy: Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jacek Majewski, Jacek Bednarek, Ludwik Sędziwy, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ programowanego odstępu AV na czynność rozkurczową lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym i stymulacją DDD.
Tytuł angielski: Influence of programmed AV-delay on left ventricular diastolic function in DDD-paced hypertensive patients.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 1, s. 19-24, bibliogr. 11 poz., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
63/66
Autorzy: Leszek Bryniarski, Artur Klecha, Adam M. Curyło.
Tytuł oryginału: Zastosowanie inhibitorów receptora płytkowego IIb/IIIa w połączeniu z fibrynolizą w leczeniu ostrego zawału serca.
Tytuł angielski: Platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors combined with fibrinolysis in the treatment of acute myocardial infarction.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 2, s.113-116, bibliogr. 26 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
64/66
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Zastosowanie przewlekłej elektrycznej stymulacji serca w leczeniu pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków-nowe możliwości.
Tytuł angielski: Cardiac pacing in treatment of patients with paroxysmal atrial fibrillation-new possibilities.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 3, s. 271-274, bibliogr. 29 poz., streszcz.
Uwagi: praca poglądowa.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
65/66
Autorzy: Marta Hlawaty, Wiesława Tracz, Maria Olszowska, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz, Marek Krochin.
Tytuł oryginału: Tkankowa echokardiografia dopplerowska : nowa metoda diagnozowania struktur wewnątrzsercowych.
Tytuł angielski: Tissue Doppler Echocardiography : a new method in diagnosing intracardiac masses.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 1999 : T. 1, nr 1, s. 41-47, il., bibliogr. 15 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
66/66
Autorzy: Zbigniew Bednarkiewicz, Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Adam M. Curyło, Danuta Czarnecka, Kalina Kawecka-Jaszcz, Piotr Psuja, Waldemar Elikowski, Krystyna Zawilska.
Tytuł oryginału: Zastosowanie heparyny drobnocząsteczkowej w uzupełnieniu leczenia trombolitycznego zawału serca.
Tytuł angielski: Low-molecular-weight heparin versus unfractionated heparin following thrombolytic therapy in patients with acute myocardial infarction.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 1999 : T. 1, nr 2, s. 107-113, il., bibliogr. 32 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ