Bibliografia UJ CM




Zapytanie: POLITYKA SPOŁECZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 38



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/38
Autorzy: Stanisława Golinowska.
Tytuł oryginału: Dochody z redystrybucji. Kryteria dzielenia i adresowania. Artykuł wprowadzający.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2019, nr 4, s. 2-8, bibliogr.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisława Golinowska.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 70.000
2/38
Autorzy: Aleksandra Piłat, Barbara Woźniak, Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk.
Tytuł oryginału: Międzynarodowy projekt PATHWAYS jako narzędzie integracji i reintegracji zawodowej osób z chorobami przewlekłymi i zaburzeniami zdrowia psychicznego.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2018, nr 9, s. 25-29, bibliogr., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: brak.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UJ CM
3/38
Autorzy: Estera Skucha, Alicja Domagała.
Tytuł oryginału: Problem migracji ratowników medycznych.
Tytuł angielski: The problem of migration among paramedics.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2018, nr 2, s. 24-29, il., bibliogr., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: brak.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UJ CM
4/38
Autorzy: Stanisława Golinowska.
Tytuł oryginału: Decentralizacja i polityka społeczna. Siła, słabość czy niedostosowanie? Próba oceny.
Tytuł angielski: Decentralization and social policy. Strength, weakness and maladjustment?
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2015, nr tematyczny 1, s. 2-10, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UJ CM
5/38
Autorzy: Stanisława Golinowska, Barbara Rysz-Kowalczyk.
Tytuł oryginału: Regionalne strategie polityki społecznej i rynku pracy narzędziem prowadzenia polityki społecznej.
Tytuł angielski: Regional strategies of social policy and labour market policy as a social policy tool.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2014 : R. 40, nr 10, s. 2-11, bibliogr.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UJ CM
6/38
Autorzy: Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Rekomendacje: Środowiskowe formy opieki dla osób starszych mieszkających w gospodarstwach domowych.
Tytuł angielski: Rekomendations: Community-based services for elderly people.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2013 : R. 40, nr 1, s. 16-20, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: WYT
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UJ CM
7/38
Autorzy: Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk.
Tytuł oryginału: Współpraca pracowników socjalnych ze środowiskiem lokalnym - korzyści i wyzwania.
Tytuł angielski: Cooperation between social workers and members of local community-benefits and challenges.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2013 : R. 40, nr 5-6, s. 1-8, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UJ CM
8/38
Autorzy: Stanisława Golinowska.
Tytuł oryginału: Demedykalizacja niepełnosprawności i jej konsekwencje instytucjonalne.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2012 : R. 39, nr 2, s. 2-6, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
9/38
Autorzy: Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska.
Tytuł oryginału: Dostęp oraz korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby niepełnosprawne.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2012 : R. 39, nr 2, s. 32-38, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
10/38
Autorzy: Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk.
Tytuł oryginału: Dostępność usług środowiskowych dla osób starszych.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2012 : R. 39, nr 4, s. 14-19, bibliogr., sum.
ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
11/38
Autorzy: Anna Mokrzycka.
Tytuł oryginału: Europejskie podejscie do praw osób niepełnosprawnych w świetle regulacji. Znaczenie Disability Action Plan oraz European Disability Strategy 2010-2020.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2012 : R. 39, nr 2, s. 61-70, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
12/38
Autorzy: Stanisława Golinowska, Agnieszka Sowa, Anna Wilimowska-Pietruszyńska.
Tytuł oryginału: Funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego oraz działalność lekarzy orzeczników w systemie zabezpieczenia społecznego i wspierania zatrudnienia.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2012 : R. 39, nr 2, s. 26-32, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
13/38
Autorzy: Elżbieta Ptak.
Tytuł oryginału: Migracje międzynarodowe seniorów.
Tytuł angielski: International migrations of seniors.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2012 : R. 39, nr 10, s. 21-26, bibliogr.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
14/38
Autorzy: Stanisława Golinowska, Agnieszka Sowa.
Tytuł oryginału: Zdrowie i sprawność. Przemiany w Polsce.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2012 : R. 39, nr 2, s. 6-14, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
15/38
Autorzy: Magdalena Stawowy, Marcin Kautsch.
Tytuł oryginału: Jakość świadczeń medycznych w akredytacji szpitali.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2011 : R. 38, nr 2, s. 21-25, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
16/38
Autorzy: Stanisława Golinowska.
Tytuł oryginału: O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności.
Tytuł angielski: On cohesion and social capital, as well as European and Polish cohesion policy.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2011 : R. 38, nr 5-6, s. 13-21, bibliogr., summ.
ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
17/38
Autorzy: Stanisława Golinowska.
Tytuł oryginału: Od redaktora numeru.
Tytuł angielski: Note from editor.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2011 : R. 38, nr 5-6, s. 1-2
ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: 000
Praca afiliowana przez UJ CM
18/38
Autorzy: Anna Stypuła, Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk.
Tytuł oryginału: Postrzeganie usług kierowanych do osób starszych w Polsce przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2011 : R. 38, nr 9, s. 12-17, bibliogr., sum.
ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
19/38
Autorzy: Beata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski, Aleksander Gałaś, Piotr Błędowski, Tomasz Grodzicki.
Tytuł oryginału: Satysfakcja z korzystania z opieki medycznej przez osoby starsze.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2011 : R. 38, nr spec., s. 23-31, bibliogr., sum.
Uwagi: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. PolSenior.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
20/38
Autorzy: Krzysztof Surówka, Mateusz Winiarz.
Tytuł oryginału: Finanse samorządów terytorialnych a finanse na zdecentralizowaną działalność polityki społecznej.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2009 : R. 36, nr 11-12, s. 13-17, bibliogr., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
21/38
Autorzy: Iwona Kowalska.
Tytuł oryginału: Odpowiedzialność samorządu lokalnego za zdrowie - podstawowa opieka zdrowotna. Oczekiwania a rzeczywistość.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2009 : R. 36, nr 11-12, s. 44-48, bibliogr., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
22/38
Autorzy: Marcin Kautsch, Roman Lewandowski.
Tytuł oryginału: System certyfikacji jakości usług w systemie ochrony zdrowia.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2009 : R. 36, nr 3, s. 11-16, bibliogr., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
23/38
Autorzy: Stanisława Golinowska.
Tytuł oryginału: The social and health-related determinants of children's development.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2009 : special issue, s. 25-31, il., bibliogr.
Uwagi: "Social policy" : Social policy and children.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
24/38
Autorzy: Stanisława Golinowska.
Tytuł oryginału: Wokół podstawowych wartości i zadań społecznych samorządu terytorialnego. Niezakończona debata?
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2009 : R. 36, nr 11-12, s. 3-7, bibliogr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
25/38
Autorzy: Marcin Mikos, Jarosław Kycia.
Tytuł oryginału: Czas pracy lekarzy. Dylematy na tle zmian wywołanych dostosowaniem do standardów Unii Europejskiej.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2008 : R. 35, nr 7, s. 29-31, bibliogr., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
26/38
Autorzy: Alicja Domagała.
Tytuł oryginału: Kadry medyczne w ochronie zdrowia. Tendencje zmian w kraju i na świecie.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2008 : R. 35, nr 7, s. 5-11, il., bibliogr., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
27/38
Autorzy: Christoph Sowada.
Tytuł oryginału: Pełnym zdaniem o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2008 : R. 35, nr 2, s. 27-29, summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
28/38
Autorzy: Stanisława Golinowska.
Tytuł oryginału: Rynek pracy w sektorze zdrowotnym - zaniedbany obszar zarządzania.
Tytuł angielski: Labour market of the health sector - neglected area of management.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2008 : R. 35, nr 7, s. 1-5.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
29/38
Autorzy: Stanisława Golinowska.
Tytuł oryginału: Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2008 : R. 35, nr 11-12, s. 18-22, il., bibliogr., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
30/38
Autorzy: Christoph Sowada.
Tytuł oryginału: Reforma zdrowia w Niemczech w 2004 r. Najważniejsze cele i zmiany.
Tytuł angielski: Health Reform in Germany in 2004. Main Goals and changes.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2004 : R. 31, nr 10, s. 20-25.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
31/38
Autorzy: Christoph Sowada.
Tytuł oryginału: Otwarta koordynacja w ochronie zdrowia - obiektywna konieczność czy wymysł europejskiej biurokracji.
Tytuł angielski: An open coordination in the area of health services. Objective necessity or EU bureaucracy.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2003 : R. 30, nr 7, s. 10-15, bibliogr. 26 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
32/38
Autorzy: Stanisława Golinowska.
Tytuł oryginału: Świadczenia rodzinne. Podejście powszechne versus selektywne.
Tytuł angielski: Family benefits. Universal versus selective approach.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2002 : R. 29, nr 4, s. 30-34, bibliogr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
33/38
Autorzy: Christoph Sowada.
Tytuł oryginału: Ochrona Zdrowia w Niemczech. O czym się mówi na początku XXI wieku?
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2001, nr 10, s. 37-42.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
34/38
Autorzy: Tomasz Bochenek.
Tytuł oryginału: Refundacja leków: osiągnięcia, zagrożenia, kierunki rozwoju.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2001 : R. 28, nr 10, s. 25-29, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
35/38
Autorzy: Christoph Sowada.
Tytuł oryginału: Wyrównanie finansowe między kasami chorych. Założone cele i ich realizacja.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2001, nr 10, s. 15-21.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
36/38
Autorzy: Cezary Włodarczyk.
Tytuł oryginału: Reforma opieki zdrowotnej : strategiczne działania naprawcze.
Tytuł angielski: The health care reform. Strategic action for improvement.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 1999 : R. 26, nr 10, s. 1-6, bibliogr. 21 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
37/38
Autorzy: Christoph Sowada.
Tytuł oryginału: Socjalne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech a sprawiedliwość społeczna.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 1998 : R. 24, nr 1, s. 33-36.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
38/38
Autorzy: Christoph Sowada.
Tytuł oryginału: Uwagi o programach ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 1996 : R. 23, nr 10, s. 14-16.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ