Bibliografia UJ CM
Zapytanie: PNEUMONOLOGIA POLSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/16
Autorzy: Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Aleksander Kania, Paweł Kuca, Jacek Nasiłowski, Szymon Skoczyński, Rafał Sokołowski, Paweł Śliwiński.
Tytuł oryginału: Leczenie niewydolności oddychania w przebiegu COVID-19. Część I. Tlenoterapia bierna.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 2020 : T. 1, nr 2, s. 132-145, il., bibliogr., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: brak.
p-ISSN: 2719-2881
e-ISSN: 2719-9002

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: WYT
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
2/16
Autorzy: Iwona Gross-Sondej, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Krzysztof Sładek.
Tytuł oryginału: Proponowane zalecenia dla pracowni bronchoskopowej w czasie epidemii SARS-CoV-2 w oparciu o zalecenia międzynarodowych i krajowych towarzystw bronchologicznych i epidemiologicznych (AABIP/CDC) oraz własnych doświadczeń z pracy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 2020 : T. 1, nr 2, s. 127-131, il., bibliogr., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: brak.
p-ISSN: 2719-2881
e-ISSN: 2719-9002

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: WYT
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
3/16
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Edward F. Kieć, Dorota Targosz, Zdzisław Gałuszka.
Tytuł oryginału: Analiza wartości wskaźników wentylacyjnych przed pracą oraz po jej zakończeniu u pracowników fizycznych przemysłu tytoniowego.
Tytuł angielski: Values of spirometric parameters before and after work-shift in workes of cigarette factory.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1990 : Vol. 58, nr 6, s. 298-306, il., bibliogr. 20 poz., sum.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
4/16
Autorzy: Wiesław Jędrychowski, Elżbieta Flak, Elżbieta Mróz, Jadwiga Cęcek, Stanisław Sęk.
Tytuł oryginału: Wartości należne wskaźników wentylacji płuc u osób w wieku starszym.
Tytuł angielski: Predictive values of ventilatory indices in elderly subjects.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1990 : Vol. 58, nr 2-3, s. 86-91, il., bibliogr. 8 poz., sum.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
5/16
Autorzy: Wiesław Jędrychowski, Beata Tobiasz-Adamczyk, Stanisław Sęk, Elżbieta Mróz, Jadwiga Cęcek.
Tytuł oryginału: Znaczenie długowieczności rodziców oraz wpływ palenia tytoniu na czynności płuc w wieku podeszłym
Tytuł angielski: The significance of long age of parents and their smoking habits on lung function in elderly.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1990 : Vol. 58, nr 4-5, s. 192-198, bibliogr. 16 poz., sum.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
6/16
Autorzy: W[iesław] Jędrychowski.
Tytuł oryginału: Skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pyłem i dwutlenkiem siarki.
Tytuł angielski: Effects of atmospheric air pollution by dust and sulfur dioxide.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1989 : Vol. 57, nr 4, s. 212-216.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
7/16
Autorzy: Janusz Pawlęga, Aleksander Niezabitowski.
Tytuł oryginału: Typy histologiczne raka płuca wśród ludności miejskiej i wiejskiej regionu krakowskiego.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1989 : Vol. 57, nr 10-12, s. 466-470, bibliogr. 13 poz, sum.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
8/16
Autorzy: Wiesław Jędrychowski, Elżbieta Flak, Zbigniew Dębowski, Stanisław Bem.
Tytuł oryginału: Przewlekła ekspozycja zawodowa na niskie stężenia tlenków azotu i amoniak a objawy podmiotowe i czynność wentylacyjna płuc.
Tytuł angielski: Chronic occupational exposure to low levels of nitrous oxide and ammonia and subjective symptoms and ventilatory function of the lungs.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1988 : Vol. 56, nr 2, s. 69-75.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
9/16
Autorzy: Mirosław Wysocki, Wiesław Jędrychowski, Michał Krzyżanowski, Bogdan Wojtyniak.
Tytuł oryginału: Dynamika przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego w próbie dorosłych mieszkańców Krakowa.
Tytuł angielski: Chronic nonspecific respiratory tract diseases among the adult population of Cracow.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1984 : Vol. 52, nr 11-12, s. 589-592.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
10/16
Autorzy: Wiesław Jędrychowski, Elżbieta Flak, Danuta Jaskółka.
Tytuł oryginału: Udział zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w kształtowaniu zmienności terytorialnej zgonów z powodu nieswoistych chorób układu oddechowego w Polsce.
Tytuł angielski: Effect of atmospheric air pollution on territorial differences in nonspecific respiratory tract disease mortality in Poland.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1984 : Vol. 52, nr 1, s. 1-9, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
11/16
Autorzy: Wiesław Jędrychowski, Piotr Kozłowski.
Tytuł oryginału: Wzorcowe wartości należne wskaźnika średniego czasu przemieszczania w próbie zdrowych niepalących osób wybranych z populacji generalnej.
Tytuł angielski: Reference values of the mean transit time index in a group of healthy non-smokers selected from the general population.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1981 : Vol. 49, nr 7, s. 489-494, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
12/16
Autorzy: Wiesław Jędrychowski, Bogumił Adamczyk, Danuta Jaskółka.
Tytuł oryginału: Poziom immunoglobulin IgG i IgA w ślinie i surowicy z uwzględnieniem palenia tytoniu i objawów ze strony układu oddechowego.
Tytuł angielski: Level of G and A immunoglobulins in the saliva and serum of smokers with reference to respiratory tract symptoms.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1980 : Vol. 48, nr 2, s. 63-69, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
13/16
Autorzy: Wiesław Jędrychowski.
Tytuł oryginału: Wskaźniki sprawności wentylacyjnej płuc FEV1, FEF-25-75% and FEF-75-85%, w zależności od objawów duszności wysiłkowej i przewlekłego nieżytu oskrzeli.
Tytuł angielski: Indices of pulmonary ventilatory function, FEV-1, FEF-25-75% and FEF-75-85% in relation to exercise dyspnea and symptoms of chronic bronchitis
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1979 : Vol. 47, nr 1, s. 25-31, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
14/16
Autorzy: W[iesław] Jedrychowski, D[anuta] Jaskółka.
Tytuł oryginału: Przebieg naturalnej historii przewlekłego nieżytu oskrzeli w obserwacji prospektywnej populacji przemysłowej.
Tytuł angielski: Natural history of chronic bronchitis in prospective observation of industrial population.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1978 : Vol. 46, nr 10, s. 725-730.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
15/16
Autorzy: W[iesław] Jędrychowski, B. Bucholc.
Tytuł oryginału: Związek między poziomem alfa antyrypsyny w surowicy krwi, paleniem tytoniu i przewlekłym nieżytem oskrzeli.
Tytuł angielski: Serum alpha 1-antitrypsin levels in smokers in chronic bronchitis.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1978 : Vol. 46, nr 7, s. 505-510.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
16/16
Autorzy: W[iesław] Jędrychowski, K[rystyna] Prochowska, E[lżbieta] Flak.
Tytuł oryginału: Różne znaczenie prognostyczne pomiarów wentylacji płuc FEV1, FEF25-75% oraz FEF75-85% w przewlekłym nieżycie oskrzeli.
Tytuł angielski: Various prognostic significance of measurements of pulmonary ventilation FEV-1, FEF-25-75% and FEF 75-85% in chronic bronchitis.
Czasopismo: Pneumonologia Polska
Szczegóły: 1977 : Vol. 45, nr 12, s. 801-807.
p-ISSN: 0376-4761

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ