Bibliografia UJ CM
Zapytanie: OTORYNOLARYNGOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 78Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/78
Autorzy: Marta Biedka, Magdalena Dutsch-Wicherek.
Tytuł oryginału: Odczyn popromienny u chorego z rakiem krtani poddanego pooperacyjnej uzupełniającej radioterapii, w trakcie leczenia immunosupresyjnego po przeszczepie nerki.
Tytuł angielski: Side effects of postoperative radiotherapy in patient with laryngeal cancer receiving immunosuppressive drugs after renal transplant recipient.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2015 : T. 14, nr 2, s. 108-116, il., bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 1643-658X

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
2/78
Autorzy: Andrzej Steczko, Joanna Szaleniec, Paweł Stręk, Piotr Jurczak.
Tytuł oryginału: Laryngeal polyps - evaluation of treatment effects on the basis of acoustic examination of voice signals.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2014 : T. 13, nr 3, s. 131-138, il., bibliogr. 35 poz.
p-ISSN: 1643-658X

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
3/78
Autorzy: Piotr Muszyński, Zbigniew Żuber, Magdalena Dutsch-Wicherek, Sebastian Kocoń, Paweł Stręk, Jacek Składzień, Elżbieta Reroń, Barbara Ryba.
Tytuł oryginału: Stan narządu słuchu u dzieci leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi w przebiegu chorób tkanki łącznej.
Tytuł angielski: Hearing organ function in children treated for inflammatory connective tissue diseases with non-steroid anti-inflammatory drugs.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2011 : T. 10, s. 81-86, il., bibliogr. 35 poz.
p-ISSN: 1643-658X

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
4/78
Autorzy: M[aciej] Wiatr, J[acek] Składzień, J[erzy] Tomik, K[rzysztof] Oleś, K[arolina] Hydzik-Sobocińska, A[nna] Przeklasa-Muszyńska.
Tytuł oryginału: Influence of bone conduction threshold on hearing results after middle ear surgery.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2010 : T. 9 supl., s. 51
Uwagi: XVth Anniversary Symposium in Audiological Medicine. Krakow, Poland, September 19-22, 2010.
p-ISSN: 1643-658X

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
5/78
Autorzy: P[iotr] Muszyński, M[agdalena] Dutsch-Wicherek, K. Zajdel, P[aweł] Stręk, S. Kocoń, A[gnieszka] Morawska, J[oanna] Szaleniec, Z. Żuber.
Tytuł oryginału: The usefulness of audiological tests in monitoring of hearing in children treated because of chronic inflammatory connective tissue diseases.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2010 : T. 9 supl., s. 41
Uwagi: XVth Anniversary Symposium in Audiological Medicine. Krakow, Poland, September 19-22, 2010.
p-ISSN: 1643-658X

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
6/78
Autorzy: M[aciej] Wiatr, J[acek] Składzień, J[erzy] Tomik, K[rzysztof] Oleś, J[oanna] Szaleniec, P[aweł] Stręk, A[gnieszka] Morawska, R[obert] Przeklasa, A. Pałasz, A. Boroń, S. Kocoń.
Tytuł oryginału: Usefulness of otoacustic emission in evaluation of otosurgeries.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2010 : T. 9 supl., s. 63
Uwagi: XVth Anniversary Symposium in Audiological Medicine. Krakow, Poland, September 19-22, 2010.
p-ISSN: 1643-658X

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
7/78
Autorzy: Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Dojście zewnętrzne do łagodnych zmian zatoki czołowej i oczodołu.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2009 : T. 8 supl., s. 26
Uwagi: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Łódź, 15-16 października 2009.
p-ISSN: 1643-658X

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: KBN
Praca afiliowana przez UJ CM
8/78
Autorzy: J[oanna] Szaleniec, M[aciej] Wiatr, M. Szaleniec, J[erzy] Tomik, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Modelowanie wyników operacji tympanoplastycznych za pomocą regresyjnych i klasyfikacyjnych sieci neuronowych.
Tytuł angielski: Modelling the results of tympanoplastic surgery using classification and regression neural networks.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2009 : T. 8 supl., s. 36
Uwagi: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, Łódź, 15-16 października 2009.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
9/78
Autorzy: Joanna Szaleniec, Patryk Hartwich, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Ocena przyczyn późnego rozpoznawania nowotworów jam nosa i zatok przynosowych.
Tytuł angielski: The causes of delayed diagnosis of nose and paranasal sinuses neoplasms.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 1, s. 23-27, il., bibliogr. 12 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UJ CM
10/78
Autorzy: J[oanna] Szaleniec, P. Hartwich, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Analiza występowania nowotworów nosa i zatok w materiale Kliniki Otolaryngologii UJ CM w Krakowie.
Tytuł angielski: Analysis of the nose and paranasal sinuses tumors in Otolaryngology Department of the Jagiellonian University.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2008 : T. 7 supl. 1, s. 88, abstr. R04.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
11/78
Autorzy: Agnieszka Morawska, Jacek Składzień, Marian Kurzyński.
Tytuł oryginału: Mięsaki krtani w materiale Kliniki Otolaryngologii w Krakowie.
Tytuł angielski: Clinical cases of laryngeal sarcoma in the Department of Otolaryngology at the University Hospital in Krakow.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 2, s. 80-84, bibliogr. 24 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
12/78
Autorzy: J[oanna] Szaleniec, P. Hartwich, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Nowotwory nosa i zatok przynosowych o znanym i nieznanym punkcie wyjścia.
Tytuł angielski: Neoplasms of the nose and parana sal sinuses of known and unknown primary localization.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2008 : T. 7 supl. 1, s. 104, abstr. P10.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
13/78
Autorzy: Robert Przeklasa, Elżbieta Reroń, Maciej Wiatr, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Rola audiometrii wysokich częstotliwości w ocenie ubytku słuchu u osób narażonych na działanie hałasu przemysłowego.
Tytuł angielski: High-frequency audiometry in evaluation of hearing impairment in people exposed to industrial noise.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 4, s. 202-206, il., bibliogr. 12 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
14/78
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, R[omana] Tomaszewska, P[aweł] Stręk, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Analiza immunohistochemiczna obecności MT oraz CD4, CD25, CD68 w polipach nosa.
Tytuł angielski: The immunohistochemical analysis of MT, CD4, CD25, CD68 in nasal polyps.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6 supl. 1, s. 84, abstr. R10.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
15/78
Autorzy: Agnieszka Morawska, Zbigniew Baran, Maciej Wiatr, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Analiza wskazań i wyników leczenia operacyjnego przerostu pierścienia Waldeyera u dzieci.
Tytuł angielski: An analysis of indications and outcomes of surgical treatment of Waldeyer's ring hyperplasia in pediatric patients.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 4, s. 194-198, il., bibliogr. 19 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
16/78
Autorzy: A[gnieszka] Morawska, M. Łyszczasz, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Analiza wskazań ortodontycznych do leczenia operacyjnego przerostu pierścieni Waldeyera u dzieci w materiale Kliniki Otolaryngologii i Instytutu Stomatologii CM UJ w Krakowie.
Tytuł angielski: An analysis of ortodontic indications for surgical treatment of Waldeyer ring hyperplasia in pediatric patients of the Otolaryngology and Stomatology Department of the University Hospital in Krakow.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6 supl. 1, s. 84, abstr. R11.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
17/78
Autorzy: A[gnieszka] Morawska, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Mięsaki krtani w materiale klinicznym ORL w Krakowie.
Tytuł angielski: Laryngeal sarcoma in clinical cases of the Otolaryngology Department in the University Hospital in Krakow.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6 supl. 1, s. 88, abstr. R18.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
18/78
Autorzy: J. Schmidt, J. Oleś, M. Wojciechowska, M. Michalska.
Tytuł oryginału: Porównanie wyników badań cytologicznych błony śluzowej nosa i wyników testów skórnych alergologicznych u chorych z nieinfekcyjnym nieżytem nosa. Badania w populacjach pacjentów dużych i małych miejscowości.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6 supl. 1, s. 82-83.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
19/78
Autorzy: A[gnieszka] Morawska, M[aciej] Wiatr, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Pseudomonas - patogen przewlekłego zapalenia ucha środkowego w materiale klinicznym ORL.
Tytuł angielski: Pseudomonas - pathogen of the chronic ear infection in clinical cases at the Otolaryngology Department in the University Hospital in Krakow.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6 supl. 1, s. 98, abstr. P11.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
20/78
Autorzy: S[ebastian] Gajec, A[ndrzej] Steczko, J[acek] Składzień, J. Blaschke.
Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne chorego z urazem oczodołu.
Tytuł angielski: Diagnostic difficulties of a patient with orbital trauma.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6 supl. 1, s. 103, abstr. P19.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
21/78
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, J[oanna] Szaleniec, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Tumor mixtus - problem przemiany złośliwej w materiale Katedry i Kliniki Otolaryngologii CM UJ w latach 1992-2007.
Tytuł angielski: Malignant transformation in mixed tumors of salivary glands in Otolaryngology Department of the Jagiellonian University between 1992-2007.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6 supl. 1, s. 86, abstr. R14.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
22/78
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, J[oanna] Szaleniec, P. Mak, J[acek] Składzień, Ł[ukasz] Wicherek.
Tytuł oryginału: Wartość kliniczna oznaczenia sRCAS1 w surowicy chorych z rakiem głowy i szyi.
Tytuł angielski: Clinical use of RCAS1 blood serum level in patients with head and neck cancer.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6 supl. 1, s. 87, abstr. R17.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
23/78
Autorzy: Agnieszka Morawska, Karolina Hydzik-Sobocińska, Maciej Wiatr, Jacek Składzień, Urszula Pradel.
Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze u pacjentów z chorobami otolaryngologicznymi.
Tytuł angielski: Fungal infections with otolaryngological diseases patients.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 3, s. 142-146, bibliogr. 25 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
24/78
Autorzy: J[oanna] Szaleniec, M[agdalena] Dutsch-Wicherek, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Złośliwe nowotwory ślinianek w materiale Katedry i Kliniki Otolaryngologii CM UJ w latach 1992-2007.
Tytuł angielski: Malignant salivary gland tumors in Otolaryngology Department of the Jagiellonian University between 1992-2007.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6 supl. 1, s. 86-87, abstr. R15.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
25/78
Autorzy: A[gnieszka] Morawska, Z. Baran, M[aciej] Wiatr, J[acek] Składzień, M. Kossek, P[iotr] Muszyński.
Tytuł oryginału: Analiza wskazań do leczenia operacyjnego przerostu pierścienia Waldeyera u dzieci w materiale klinicznym ORL w Krakowie i IGiChP w Rabce.
Tytuł angielski: An analysis of indications for surgical treatment of Waldeyer ring hyperplasia in pediatric patients of the Otolaryngology Department of the University Hospital in Krakow and of the Otolaryngology Department of the Tuberculosis and Lung Disease Institute in Rabka.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2006 : T. 5 supl. 1, s. 104-105, abstr. R08.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
26/78
Autorzy: K[rzysztof] Oleś, J[acek] Składzień, M[arek] Moskała, M. Sztuka, W[ojciech] Wierzchowski.
Tytuł oryginału: Gigantyczna torbiel tętniakowata kości podstawy czaszki.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2006 : T. 5 supl. 1, s. 129, abstr. P19.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
27/78
Autorzy: Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Laryngologiczne powikłania po interwencjach stomatologicznych.
Tytuł angielski: Laryngological side effects of dental interventions.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2006 : T. 5 supl. 1, s. 91-94, il., bibliogr. 13 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
28/78
Autorzy: A[gnieszka] Morawska, M[aciej] Wiatr, J[acek] Składzień, J. Kędzierska.
Tytuł oryginału: Nowa odmiana patogennego szczepu wywołującego przewlekłe zapalenie ucha.
Tytuł angielski: A new type of pathogenic strain causing chronic otitis.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2006 : T. 5 supl. 1, s. 107, abstr. R14.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
29/78
Autorzy: Jerzy Tomik.
Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia chorych w wieku poniżej 45 roku życia operowanych z powodu raka krtani z przerzutami do węzłów chłonnych szyi.
Tytuł angielski: Assessment of the effects of surgical treatment in patients under 45 operated for laryngeal cancer with lymph node metastases.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 1, s. 36-40, bibliogr. 36 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
30/78
Autorzy: T. Niemiec, J. Gawlik, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Opis przypadku - Guz przestrzeni przygardłowej u 34-letniej kobiety.
Tytuł angielski: Case - Tumor of the parapharyngeal space, 34-year old woman.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2006 : T. 5 supl. 1, abstr. P13.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
31/78
Autorzy: J. Gawlik, J[acek] Składzień, J[erzy] Stachura, J[oanna] Szpor, R[omana] Tomaszewska.
Tytuł oryginału: Torbiel odosobniona kości oczodołu i zatoki czołowej - charakterystyka kliniczno-morfologiczna trzech przypadków.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2006 : T. 5 supl. 1, s. 119, abstr. R37.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
32/78
Autorzy: J. Schmidt, J. [Krzysztof] Oleś, J[acek] Składzień, V. Piotrowska.
Tytuł oryginału: Wyniki badań cytologicznych błony śluzowej nosa oraz testów skórnych alergologicznych u chorych z dużej aglomeracji miejskiej i małego miasta leczonych z powodu nieinfekcyjnych nieżytów nosa.
Tytuł angielski: The comparison of nasal cytology and skin prick tests in patients suffering from non- infectious rhinitis living in bid and small city.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2006 : T. 5 supl. 1, s. 106, abstr. R10.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
33/78
Autorzy: A[gnieszka] Morawska, K[arolina] Hydzik-Sobocińska, J[acek] Składzień, M[aciej] Wiatr.
Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze w materiale klnicznym ORL.
Tytuł angielski: Fungal infection in clinical cases at the Otolaryngology Department of the University Hospital in Krakow.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2006 : T. 5 supl. 1, s. 117, abstr. R32.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
34/78
Autorzy: M. Godawska-Bryniarska, R. Woźniak-Ligęza, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Zapalenie ślinianki podżuchwowej maskujące wrodzoną torbiel szyi.
Tytuł angielski: Inflammation of submandibular gland that masks congenital cyst of the neck.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2006 : T. 5 supl. 1, abstr. P11.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
35/78
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, Ł[ukasz] Wicherek, T[adeusz] J. Popiela, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Analiza ekspresji melationiny w raku głowy i szyi.
Tytuł angielski: The analysis of metallothionein expression in head and neck cancer.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4 supl. 1, s. 102, abstr. R27.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
36/78
Autorzy: T. Bielak, M[agdalena] Dutsch-Wicherek, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Częstość występowania nienabłonkowych guzów oczodołu w ciągu ostatnich 15 lat w materiale Katedry i Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tytuł angielski: The analysis of non-epithelial orbital tumors occurence in ENT and Head and Neck Surgery Department of Jagiellonian University in the last 15 years.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4 supl. 1, s. 110, abstr. P09.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
37/78
Autorzy: Magdalena Dutsch-Wicherek, Łukasz Wicherek, Tadeusz J. Popiela, Romana Tomaszewska, Wojciech Wierzchowski, Maciej Modrzejewski, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Ekspresja RCAS1 jako czynnik rokowniczy w raku krtani.
Tytuł angielski: RCAS1 expression as a prognostic factor in laryngeal cancer.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 2, s. 84-88, il., bibliogr. 28 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
38/78
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, T. Bielak, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Guzy oczodołu w materiale Katedry i Kliniki Otolaryngologii w latach 1990-2005.
Tytuł angielski: Orbital tumors in ENT and Head and Neck Surgery Department of Jagiellonian University between 1990-2005.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4 supl. 1, s. 102-103, abstr. R29.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
39/78
Autorzy: Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Guzy oczodołu.
Tytuł angielski: Orbital tumors.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4 supl. 1, s. 83.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
40/78
Autorzy: Paweł Stręk, Karolina Hydzik-Sobocińska, Jacek Składzień, Maciej Modrzejewski, Daniel Najdzionek, Marian Kurzyński, Piotr Muszyński, Jolanta Gawlik, Magdalena Dutsch-Wicherek.
Tytuł oryginału: Jakość życia a dysfagia u chorych po operacji raka krtani.
Tytuł angielski: Quality of life and dysphagia following larynx cancer surgery.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 3, s. 142-146, il., bibliogr. 32 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
41/78
Autorzy: M[aciej] Wiatr, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Nowotwory łagodne ucha zewnętrznego i środkowego w materiale Kliniki Otolaryngologii CM UJ w Krakowie w latach 1992 - 2001.
Tytuł angielski: Benign tumors of the external and middle ear from data collected at Otolaryngologyst Department of the Jagiellonian University in Cracow between 1992-2001.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4 supl. 1, s. 105, abstr. R35.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
42/78
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, P[aweł] Stręk, R[omana] Tomaszewska, M[aria] Szywala, Ł[ukasz] Wicherek, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Ocena ekspresji DFF 45 i RCAS1 w polipach nosa.
Tytuł angielski: The analysis of DFF45 and RCAS1 expression in nasal polyps.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4 supl. 1, s. 93, abstr. R07.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
43/78
Autorzy: Jerzy Tomik, Jacek Składzień, Maciej Wiatr, Zbigniew Baran, Jolanta Gawlik, Robert Przeklasa.
Tytuł oryginału: Operacje rekonstrukcyjne u chorych z brakiem strzemiączka - doświadczenia Kliniki Otolaryngologii CMUJ w Krakowie.
Tytuł angielski: Reconstructive surgery of patients without stapes - the experiences the Otolaryngological Department of the Jagiellonian University of Cracow.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 1, s. 54-57, il., bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
44/78
Autorzy: Katarzyna Zajdel, Krystyna Gałązka, Jerzy Stachura, Marian Kurzyński, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Rozwój niskozróżnicowanego raka w wieloogniskowym guzie Warthina u pacjenta z onkocytozą ślinianek przyusznych - opis przypadku.
Tytuł angielski: Poorly differentiated carcinoma arising from multifocal Warthin's tumor in a patient with parotid glands oncocytosis - a case report.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 4, s. 202-206, il., bibliogr. 15 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Punktacja MNiSW: 3.000
45/78
Autorzy: Zbigniew Baran, Jacek Składzień, Robert Przeklasa, Maciej Wiatr, Jerzy Tomik, Jolanta Gawlik.
Tytuł oryginału: Ubytki kostne środkowego i tylnego dołu czaszki stwierdzone u chorych operowanych z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego.
Tytuł angielski: Bony defects of the middle and posterior cranial fossa in patients operated for chronic otitis media.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 4, s. 199-201, il., bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
46/78
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, Ł[ukasz] Wicherek, T[adeusz] J. Popiela, M[aciej] Modrzejewski, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Znaczenie prognostyczne ekspresji białka RCAS1 w zdrowym histopatologicznie marginesie raka głowy i szyi.
Tytuł angielski: Prognostic significance of RCAS1 expression in clear surgical margin of head and neck cancer.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : T. 4 supl. 1, s. 101, abstr. R25.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
47/78
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, Ł[ukasz] Wicherek, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Aktywność układu immunologicznego w raku głowy i szyi i jego wpływ na rokowanie.
Tytuł angielski: The status of cytotoxic activity of immunological system in head and neck cancer and its possible influence on the prognosis.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 108-109, abstr. P16.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
48/78
Autorzy: T. Bielak, K. Zajdel, M[agdalena] Dutsch-Wicherek, K[arolina] Hydzik-Sobocińska, J. Majkowska, M. Kurzyński, M[aciej] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Analiza występowania raka jamy ustnej w materiale Kliniki Otolaryngologii CM UJ w ostatnich dziesięciu latach.
Tytuł angielski: Ten years observation of oral cavity cancer in patients hospitalized in ENT Department of Jagiellonian University.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 107, abstr. P12.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
49/78
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, D. Najdzionek, M. Kurzyński, P[iotr] Muszyński, R. Ligęza, M. Bryniarska, K. Łacna-Przywara, M[aciej] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Analiza występowania raka ustnej części gardła w materiale Kliniki Otolaryngologii CM UJ w ostatnich dziesięciu latach.
Tytuł angielski: Ten years observation of mesopharyngeal carcinoma in patients hospitalized in ENT Department of Jagiellonian University.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 108, abstr. P13.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
50/78
Autorzy: K[arolina] Hydzik-Sobocińska, W[ojciech] Jurczak, M. Sobociński.
Tytuł oryginału: Chłoniaki w lokalizacji oczodołowej.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 113, abstr. P26.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
51/78
Autorzy: L[eon] W. Popielski.
Tytuł oryginału: Chorzy w wieku senioralnym w leczeniu Krakowskiej Kliniki Otolaryngologii CM UJ.
Tytuł angielski: Senior patients in the ENT Clinic of Jagiellonian University.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 108, abstr. P15.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
52/78
Autorzy: B. Dębska, B[arbara] Lorkowska, P[aweł] Stręk, A[ndrzej] Urbanik, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Gruźlica ucha środkowego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Tuberculosis of middle ear - case study.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 112, abstr. P24.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
53/78
Autorzy: K[arolina] Hydzik-Sobocińska, P[aweł] Stręk, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Korelacja wyników badań mykologicznych i bakteriologicznych ze stopniem zaawansowania przewlekłego zapalenia zatok przynosowych ocenianych w TK.
Tytuł angielski: Correlation of mycological and bacterial finding with degree of chronic sinusitis in CT.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 92, abstr. R03.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
54/78
Autorzy: J[acek] Składzień, M. Gasiński.
Tytuł oryginału: Mukormykoza - ethmoiditis mycotica jako stan potencjalnego zagrożenia życia.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 105, abstr. P06.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
55/78
Autorzy: Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Nowotwory ucha środkowego.
Tytuł angielski: The tumors of the middle ear.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 9-10, il., bibliogr. 7 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
56/78
Autorzy: Magdalena Dutsch-Wicherek, Łukasz Wicherek, Paweł Mak, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Ocena ekspresji RCAS1 w wybranych stanach chorobowych narządów głowy i szyi.
Tytuł angielski: Assessment of RCAS1 expression in selected head and neck diseases.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3, nr 1, s. 25-28, bibliogr. 19 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
57/78
Autorzy: Piotr Kowalski, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Opiniowanie w sprawach cywilnych i karnych jako problem w praktyce biegłego.
Tytuł angielski: Opinions in civil and criminal cases as a problem in expert witnesses practice.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3, nr 3, s. 97-99, bibliogr. 12 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
58/78
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, T[adeusz] J. Popiela, R[omana] Tomaszewska, Ł[ukasz] Wicherek, M[aciej] Modrzejewski, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Prawdopodobne mechanizmy molekularne biorące udział w nawrocie raka krtani.
Tytuł angielski: Possible molecular mechanisms involved in the laryngeal cancer recurrence.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 93, abstr. R06.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
59/78
Autorzy: Maciej Wiatr, Jacek Składzień, Marian Kurzyński.
Tytuł oryginału: Retrospektywna ocena wyników leczenia chorych operowanych z powodu raka brodawkowatego krtani.
Tytuł angielski: A retrospective study on results of surgery in patients with verrucous carcinoma of larynx.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3, nr 2, s. 69-72, il., bibliogr. 14 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
60/78
Autorzy: Paweł Trąbka-Zawicki, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Rozwój audiometrii impedancyjnej.
Tytuł angielski: The dvelopment of the impedance audiometry.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3, nr 4, s. 149-150, bibliogr. 22 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: HIS
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
61/78
Autorzy: P[aweł] Stręk, K[arolina] Hydzik-Sobocińska, J[acek] Składzień, M[aciej] Modrzejewski, D. Najdzionek, M. Kurzyński, P[iotr] Muszyński, J. Gawlik, M[agdalena] Dutsch-Wicherek.
Tytuł oryginału: Samoocena wpływu zaburzeń połykania na poziom jakości życia chorych leczonych operacyjnie z powodu raka krtani.
Tytuł angielski: Dysphagia and quality-of-life following larynx cancer surgery.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 94, abstr. R11.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
62/78
Autorzy: Maciej Wiatr, Jacek Składzień, Zbigniew Baran, Jerzy Tomik, Jolanta Gawlik.
Tytuł oryginału: Stan drugiego ucha u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha kierowanych do leczenia operacyjnego.
Tytuł angielski: Condition of the other ear in patients with chronic otitis media scheduled to undergo unilateral ear surgery.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3, nr 4, s. 159-161, il., bibliogr. 7 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
63/78
Autorzy: M[aciej] Wiatr, J[acek] Składzień, J[erzy] Tomik, Z. Baran.
Tytuł oryginału: Stan drugiego ucha u chorych z {przewlekłych} [przewlekłym] zapaleniem ucha kierowanych do leczenia operacyjnego.
Tytuł angielski: Condition of the second ear of the patients operated due of chronic ear infection.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 111, abstr. P22.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
64/78
Autorzy: Z. Baran, J[acek] Składzień, M[aciej] Wiatr, J[erzy] Tomik, R[obert] Przeklasa, J. Gawlik.
Tytuł oryginału: Ubytki kostne środkowego i tylnego dołu czaszki stwierdzone w czasie leczenia operacyjnego chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego.
Tytuł angielski: Bony defects of the anterior and middle cranial fossa observed during operations performed in patients with chronic otitis media.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 95, abstr. R14.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
65/78
Autorzy: J. Gawlik, J[erzy] Tomik, R[obert] Przeklasa, M[aciej] Wiatr, Z. Baran, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Usznopochodne powikłania wewnątrzczaszkowe w materiale Kliniki CM UJ w Krakowie w latach 1998-2002.
Tytuł angielski: Intracranial otogenous complications in patients hospitalized in the ENT Department of Otolaryngology of Jagiellonian University in Kraków between {1988-2002} [1998-2002].
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 96, abstr. R15.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
66/78
Autorzy: J[acek] Składzień, J[erzy] Tomik, M[aciej] Wiatr, Z. Baran, M[aciej] Modrzejewski, R[obert] Przeklasa, J. Gawlik.
Tytuł oryginału: Wskazania do reoperacji ucha środkowego na podstawie materiału klinicznego Kliniki ORL CM UJ.
Tytuł angielski: Distant reoperations of middle ear.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 95, abstr. R13.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
67/78
Autorzy: A[gnieszka] Morawska, A[ndrzej] Steczko.
Tytuł oryginału: Zakażenie ropne tkanek głębokich szyi.
Tytuł angielski: Deep neck space infections.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 108, abstr. P14.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
68/78
Autorzy: L[eon] W. Popielski, H[enryk] Podziorny, A[nna] Muszyńska.
Tytuł oryginału: Zasady znieczulenia do zabiegów operacyjnych chorych powyżej 80 roku życia na podstawie materiału klinicznego Kliniki Otolaryngologii CM UJ.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 114, abstr. P31.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
69/78
Autorzy: Paweł Stręk, Jolanta Gawlik, Jacek Składzień, Maciej Modrzejewski, Daniel Najdzionek, Karolina Hydzik-Sobocińska, Marian Kurzyński, Piotr Muszyński, Magdalena Dutsch-Wicherek.
Tytuł oryginału: Ankietowa samoocena zaburzeń połykania i jakości życia u chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi.
Tytuł angielski: Self-administered questionnaire-based evaluation of dysphagia and quality of life in patients treated with head and neck cancer.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2003 : T. 2, nr 3, s. 120-125, bibliogr. 35 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
70/78
Autorzy: Wiesław Dobroś, Janusz Ryś, Anna Kruczak, Krzysztof Gil, Krystyna Stanisz-Wallis.
Tytuł oryginału: Prawdopodobieństwo niepowodzenia leczenia u chorych z zaawansowanym rakiem krtani.
Tytuł angielski: Probability of treatment failure in patients with advanced cancer of the larynx.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2003 : T. 2, nr 4, s.167-172, il., bibliogr. 17 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
71/78
Autorzy: P[aweł] Stręk, J[olanta] Gawlik, J[acek] Składzień, M[aciej] Modrzejewski, D[aniel] Najdzionek, M[arian] Kurzyński, P[iotr] Muszyński, M. Wicherek.
Tytuł oryginału: Samoocena jakości życia chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi.
Tytuł angielski: Self-assessment of the quality of life in head and neck cancer patients.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2003 : T. 2 supl. 1, s. 95-96, abstr. R14
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
72/78
Autorzy: Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Zasady diagnostyki zapaleń nosa i zatok.
Tytuł angielski: Diagnostics of rhinosinusitis.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2003 : T. 2 supl. 1, s. 8-9.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
73/78
Autorzy: Jarosław Woroń, Elżbieta Kostka-Trąbka.
Tytuł oryginału: Znaczenie interakcji leków dla skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii w otolaryngologii.
Tytuł angielski: Drug interaction and the efficiency and safety of pharmacotherapy in otolaryngology.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2003 : T. 2, nr 2, s. 73-78, bibliogr. 9 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
74/78
Autorzy: Olaf Zagólski.
Tytuł oryginału: Badania elektroglottograficzne u chorych z obustronnym porażeniem fałdów głosowych.
Tytuł angielski: Electroglottography in patients with bilateral vocal fold palsy.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 1, s. 45-48, il., bibliogr. 7 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
75/78
Autorzy: M[arcin] Konior, J[acek] Składzień, L[ucyna] Rudnicka.
Tytuł oryginału: Gruczolak łojowy limfatyczny ślinianki podżuchwowej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Lymphadenoma sebaceum of the submandibular gland - case report.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 1, s. 124-127, il., bibliogr. 16 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
76/78
Autorzy: Marcin Konior, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Ocena wyników badań mikrobiologicznych w ostrych i przewlekłych zapaleniach zatok szczękowych w zależności od metody pobrania materiału.
Tytuł angielski: Microbiology of acute and chronic maxillary sinusitis with respect to the method of material sampling.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 3, s. 187-189, bibliogr. 15 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
77/78
Autorzy: Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Prof. dr med. Jan Miodoński (1902-1963) wspomnienia w setną rocznicę urodzin.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 1, s. 62.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: BIO
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
78/78
Autorzy: Marcin Konior, Wojciech Szczepański, Jacek Składzień, Wojciech Wierzchowski.
Tytuł oryginału: Rzadki nowotwór ucha środkowego - gruczolak ucha środkowego.
Tytuł angielski: A rare middle ear neoplasm - middle ear adenoma.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 1, s. 57-61, il., bibliogr. 14 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ