Bibliografia UJ CM
Zapytanie: NOW LEK
Liczba odnalezionych rekordów: 81Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/81
Autorzy: Tomasz Bochenek.
Tytuł oryginału: Leki sieroce stosowane w chorobach rzadkich- wyzwanie dla współczesnych systemów opieki zdrowotnej.
Tytuł angielski: Orphan drugs used in rare diseases - the challenge for contemporary health care systems.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2013 : R. 82, nr 4, s. 338-342, bibliogr. 20 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0860-7397

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
2/81
Autorzy: Agnieszka Skowron, Wioletta Polak.
Tytuł oryginału: Porównanie wybranych kosztów bezpo?rednich standardowej opieki medycznej i opieki farmaceutycznej w nadciśnieniu tętniczym i/lub cukrzycy.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2013 : R. 82, nr 4, s. 363-372, bibliogr. 44 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0860-7397

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
3/81
Autorzy: J[akub] Zasada, J[ózefa] Panek, D[anuta] Karcz.
Tytuł oryginału: Bakteriologia żółci dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego u chorych z ostrym zapaleniem trzustki o etiologii żółciowej.
Tytuł angielski: Bacteriological analysis of the bile from bile duct and gallbladder in patients with billiary acite pancreatitis.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 153, abstr. P 075
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
4/81
Autorzy: W[ojciech] Nowak, D[iana] Hodorowicz-Zaniewska.
Tytuł oryginału: Biopsja mammotomiczna - rola i znaczenie.
Tytuł angielski: Mammotome biopsy - role and value.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 37-38, abstr. 091 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
5/81
Autorzy: S[tanisław] Cichoń, R[yszard] Anielski, A[leksander] Konturek, M[arcin] Barczyński, W[ojciech] Cichoń, P[aweł] Orlicki, Marcin Zawała.
Tytuł oryginału: Całkowite i prawie całkowite wycięcie tarczycy w wolu wieloguzkowym nienowotworowym.
Tytuł angielski: Total and subtotal thyroidectomy in the surgery of benign goiter.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 20, abstr. 043 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
6/81
Autorzy: A[ndrzej] Budzyński, K[azimierz] Rembiasz, M. Kuliś.
Tytuł oryginału: Częściowe wycięcie śledziony techniką laparoskopową.
Tytuł angielski: Laparoscopic partial splenectomy.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 87, abstr. 263 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
7/81
Autorzy: M[aciej] Matłok, L[eszek] Bolt, D[anuta] Karcz.
Tytuł oryginału: Diagnostyka i skojarzone leczenie nowotworów stromalnych przewodu pokarmowego (GIST) w II Katedrze Chirurgii UJ CM.
Tytuł angielski: Diagnosis and multimodal treatment in gastrointestinal stromal tumors (GIST).
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 160, abstr. P 091
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
8/81
Autorzy: R[afał] Solecki, A[ndrzej] Matyja, A[ntoni] M. Szczepanik, P[iotr] Richter, M[irosław] Szura, J[an] Kulig.
Tytuł oryginału: Dual mesh w leczeniu operacyjnym przepuklin okołostomijnych oraz brzusznych z ubytkiem powłok.
Tytuł angielski: Dual mesh in the treatment of peristomal and giant abdominal hernias.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 136, abstr. P 038
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
9/81
Autorzy: J[an] Kulig, A[leksander] Zając.
Tytuł oryginału: Endoskopia w nowotworach przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Endoscopy in GI tract malignaces.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 7-8, abstr. 006 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
10/81
Autorzy: A[ntoni] Czupryna, A[leksander] Zając.
Tytuł oryginału: Endoskopowe metody leczenia paliatywnego i radykalnego raka żołądka.
Tytuł angielski: Endoscopic treatment of gastric cancer - paliative and radical methods.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 48, abstr. 129 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
11/81
Autorzy: M[arcin] Nowak, R[oman] M. Herman, P[iotr] Walega, A. Korczynski, T[omasz] Cegielny, J[akub] Kenig, J[erzy] Salowka, J[anusz] Frey.
Tytuł oryginału: Endosonografia 2D i 3D - porównanie możliwości diagnostycznych i zastosowanie kliniczne w proktologii.
Tytuł angielski: 2D and 3D endosonography - diagnostic capabilities and clinical application comparison.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 54, abstr. 150 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
12/81
Autorzy: R[yszard] Anielski, S[tanisław] Cichoń, M[arcin] Barczyński, A[leksander] Konturek.
Tytuł oryginału: Identyfikacja węzła wartowniczego w raku brodawkowatym tarczycy.
Tytuł angielski: Identification of sentinel lymph node in papillary thyroid carcinoma.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 200, abstr. P 184
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
13/81
Autorzy: J[acek] Sobocki, R[oman] M. Herman, P[iotr] Wałęga.
Tytuł oryginału: Kolostomia laproskopowa - ocena jakości opieki okołooperacyjnej.
Tytuł angielski: Laparoscopic colostomy - evaluation of perioperative care.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 194, abstr. P 169
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
14/81
Autorzy: A[ndrzej] Budzyński, A[ndrzej] Bobrzyński, K[azimierz] Rembiasz, M[arcin] Migaczewski.
Tytuł oryginału: Laparoskopowe zabiegi antyrefluksowe w leczeniu chorych z przełykiem Barretta.
Tytuł angielski: Laparoscopic antireflux surgery in patients with Barret's esophagus.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 84, abstr. 255 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
15/81
Autorzy: M[ariusz] Duplaga, K. Matysiak, L[ucjan] Stalmach, M. Drews, D. Czaplicki, A. Wiśniewski, A[nna] Patla, A. Kluk.
Tytuł oryginału: MATCH-system wspomagania decyzji terapeutycznych u chorych na raka jelita grubego.
Tytuł angielski: MATCH decision support system for the treatment of colon cancer.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, abstr. P 002
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
16/81
Autorzy: A[ndrzej] Budzyński, K[azimierz] Rembiasz.
Tytuł oryginału: Mechanizmy nieswoistej odporności przeciwbakteryjnej w zapobieganiu powikłaniom infekcyjnym po usunięciu śledziony.
Tytuł angielski: Nonspecific antibecterial immunity mechanisms in prevention of infectious complications after splenectomy.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 159, abstr. P 088
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
17/81
Autorzy: A[ndrzej] Matyja, R[afał] Solecki, A[ntoni] M. Szczepanik, J[an] Kulig.
Tytuł oryginału: Metoda "SUBLAY" w leczeniu przepuklin brzusznych.
Tytuł angielski: SUBLAY technique in the treatment of ventral hernia.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 135, abstr. P 034
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
18/81
Autorzy: A[ndrzej] Budzyński, M. Zieliński.
Tytuł oryginału: Minimalnie inwazyjna resekcja przełyku z dostępu laparoskopowego i szyjnego.
Tytuł angielski: Minimally invasive laparoscopic and thoracoscopic approach to esophagectomy.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 84, abstr. 256 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
19/81
Autorzy: M[arek] Winiarski, L[eszek] Bolt, Z[bigniew] Biesiada, J. Kulawik, A[nna] Zub, M[aciej] Matłok.
Tytuł oryginału: Nawroty krwawień z owrzodzeń żołądka i dwunastnicy - analiza czynników ryzyka.
Tytuł angielski: Recurence of bleeding from gastric and duodenal ulcers - analysis of risk factors.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 237, abstr. P 267
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
20/81
Autorzy: J[ózefa] Panek, M[irosław] Dolecki, J[akub] Zasada, M[aciej] Matłok.
Tytuł oryginału: Ocena poziomu poszczególnych komórek układu białokrwinkowego u chorych z ostrym żółciopochodnym zapaleniem trzustki po przebytej wcześniej cholecystektomii we wczesnym okresie choroby.
Tytuł angielski: Evaluation of particular elements of white blood cells in cholecystectomized patients with billiary acute pancreatitis in early phase of the disease.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 221, abstr. P 230
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
21/81
Autorzy: M[arek] Poźniczek, J[erzy] Krzywoń, P[iotr] Budzyński, A[nna] Zub.
Tytuł oryginału: Ocena przepływu wrotnego u chorych na OZT.
Tytuł angielski: Assesment of blood flow in portal system in group of patients with acute pancreatitis.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 223, abstr. P 234
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
22/81
Autorzy: T[adeusz] Popiela, P[iotr] Richter.
Tytuł oryginału: Pierwsze doświadczenia z zastosowaniem radioterapii śródoperacyjnej (IORT) w zaawansowanych nowotworach przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: The use of intraoperative radiotherapy in advanced gastrointestinal cancers - preliminary report.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 12-13, abstr. 026 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
23/81
Autorzy: J[an] Kulig, P[iotr] Kołodziejczyk, Polska Grupa Badań nad Rakiem Żołądka.
Tytuł oryginału: Polskie badania nad rakiem żołądka - Quo Vadis?
Tytuł angielski: Polish gastric cancer study - Quo Vadis?
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 47, abstr. 125 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
24/81
Autorzy: L[eszek] Brongel.
Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce mnogich obrażeń ciała.
Tytuł angielski: Progress in the diagnosis of multiple trauma injuries.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 45-46, abstr. 120 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
25/81
Autorzy: M. Tusiński, L[eszek] Bolt, J[ózefa] Panek.
Tytuł oryginału: Przemieszczenie samorozprężalnej protezy przełyku przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Oesophageal stent dislocation as a case of intestinal obstruction - case report.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 235, abstr. P 261
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
26/81
Autorzy: P[iotr] Wałęga, R[oman] M. Herman, J[akub] Kenig, M[arcin] Nowak, T[omasz] Cegielny, J[acek] Sobocki, M[ichał] Nowakowski, J[erzy] Sałówka.
Tytuł oryginału: Przezodbytowa endoskopowa mikrochirugia zmian odbytnicy (TEM) - własne doświadczenia.
Tytuł angielski: Transana endoscopic microsurgery - own experience.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 80, abstr. 246 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
27/81
Autorzy: A[leksander] Konturek, M[arcin] Barczyński, S[tanisław] Cichoń, R[yszard] Anielski, W[ojciech] Cichoń, J[erzy] Jamski, J[acek] Jonkisz, P[aweł] Orlicki, G[rażyna] Miklaszewska, B[ożena] Romanowska-Dixon.
Tytuł oryginału: Rola całkowitej tyreoidektomii w leczeniu oftalmopatii naciekowo-obrzękowej w przebiegu choroby Graves-Basedowa.
Tytuł angielski: The role of total thyroidectomy as a treatment in Grave's infiltrative and edematous ophtalmopathy.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 20-21, abstr. 044 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
28/81
Autorzy: J[an] Kulig, P[iotr] Richter.
Tytuł oryginału: Rola czynników prognostycznych w leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy.
Tytuł angielski: The role of prognostic factors in the treatment of colorectal cancer.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 58, abstr. 167 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
29/81
Autorzy: J[anusz] Frey, R[oman] M. Herman, K[rzysztof] Gil, J[acek] Sobocki, P[iotr] Thor.
Tytuł oryginału: Rozmieszczenie i liczebność komórek Cajala w esicy u pacjentów z chorobą uchyłkową jelita grubego.
Tytuł angielski: Districution of Cajal cells in the sigmoid colon of patients with colonic diverticular disease.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, abstr. P 147
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
30/81
Autorzy: A[ndrzej] Wysocki, M[arcin] Strzałka, J. Kulawik, M[arek] Poźniczek.
Tytuł oryginału: Siatka polipropylenowa w uwięźnięciu przepuklin.
Tytuł angielski: Use of polypropylene mesh in incarcerated hernia management.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 135, abstr. P 035
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
31/81
Autorzy: J[erzy] Soja, M[ariusz] Duplaga, J. Dańda, D. Wąsowski, W. Skucha, A[nna] Bestyńska-Krypel, K[rzysztof] Sładek, E[wa] Niżankowska-Mogilnicka.
Tytuł oryginału: Specjalistyczne konsultacje telemedyczne w chorobach układu oddechowego realizowane w oparciu o połączenia satelitarne.
Tytuł angielski: Second-opinion telemedical interactions in pulmonary medicine based on satellite in pulmonary medicine based on satellite data transmission.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 69, abstr. 194 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
32/81
Autorzy: P[iotr] Wałęga, R[oman] M. Herman, J[akub] Kenig, J[erzy] Sałówka, K[atarzyna] Smęder, M[ichał] Nowakowski, D[orota] Żelazny.
Tytuł oryginału: Stomia kontrolowana sztucznym zwieraczem jelitowym - pierwsze doświadczenia.
Tytuł angielski: An artificial bowel sphincter around colostomy.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 195, abstr. P 173
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
33/81
Autorzy: K. Matysiak, L[ucjan] Stalmach, M[ariusz] Duplaga, D. Czaplicki, R. Marciniak, A. Kluka, M. Woś, A[nna] Patla, M. Drews.
Tytuł oryginału: System wspomagania decyzji terapeutycznych w raku jelita grubego jako przykład zastosowania danych genetycznych w praktyce klinicznej.
Tytuł angielski: System for decision support in therapy of colorectal cancer as an example of the genetic data application in clinical practice.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 68-69, abstr. 193 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
34/81
Autorzy: A[ndrzej] Wysocki, J. Kulawik, W[łodzimierz] Drożdż, M[arek] Poźniczek.
Tytuł oryginału: Śmiertelność w przedziurawieniach uchyłków lewej połowy jelita grubego.
Tytuł angielski: Mortality rate in perforation of the left colon diverticula.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 183-184, abstr. P 145
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
35/81
Autorzy: K[azimierz] Rembiasz, M[aciej] Matłok, A[ndrzej] Budzyński, W[ojciech] Kostarczyk, M[ichał] Pędziwiatr, D[anuta] Karcz.
Tytuł oryginału: Śródoperacyjna kolonoskopia u chorych z rakiem jelita grubego.
Tytuł angielski: Intraoperative colonoscopy in patients with colon cancer.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 75-76, abstr. 236 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
36/81
Autorzy: J[acek] Sobocki, R[oman] M. Herman, M[ichał] Nowakowski, M. Mintchev.
Tytuł oryginału: Śródoperacyjna stymulacja trzewnego układu nerwowego (ENS) aktywuje czynność propulsywną jelita i zmniejsza ryzyko nudności i wymiotów pooperacyjnych.
Tytuł angielski: Intraoperative ENS stimulation evokes gut motility and improves postoperative nausea and vomiting.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, abstr. V 002
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
37/81
Autorzy: M[arcin] Barczyński, A[leksander] Konturek, S[tanisław] Cichoń, A[licja] Hubalewska-Dydejczyk, F[ilip] Gołkowski, B[ohdan] Huszno.
Tytuł oryginału: Śródoperacyjne oznaczanie parathormonu poprawia wyniki minimalnie inwazyjnej paratyroidektomii głównie u chorych z podejrzeniem pojedynczego gruczolaka przytarczycy i brakiem zgodności badań obrazowych.
Tytuł angielski: Intraoperative parathyroid hormone assay improves outcomes of minimally invasive parathyroidectomy mainly in patients with a presumed solitary parathyroid adenoma and missing concordance of preoperative imaging.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 43, abstr. 105 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
38/81
Autorzy: P[iotr] Wałęga, A. Zerz, R[oman] M. Herman, I. Tarantino, J[akub] Kenig, J[acek] Sobocki.
Tytuł oryginału: Tylne wycięcie mesorectum w technice wideoperineoskopii.
Tytuł angielski: Endoscopic posterior mesorectal excision - EPMR.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 139, abstr. P 043
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
39/81
Autorzy: J[ózefa] Panek, M[irosław] Dolecki, J[akub] Zasada, M[aciej] Matłok.
Tytuł oryginału: Układ białokrwinkowy krwi obwodowej u chorych na ostre zapalenie trzustki o różnym stopniu ciężkości choroby.
Tytuł angielski: Particular elements of white blood cells system in patients with different degrees of severity of acute pancreatitis.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 222, abstr. P 231
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
40/81
Autorzy: P[iotr] Budzyński, A[nna] Zub, J[erzy] Krzywon, M[arek] Poźniczek.
Tytuł oryginału: Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu powikłań schorzeń jamy brzusznej.
Tytuł angielski: Role of ultrasonography in diagnosis and treatment of complications in various abdominal disease.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 49, abstr. 140 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
41/81
Autorzy: A[ndrzej] Budzyński, K[azimierz] Rembiasz.
Tytuł oryginału: Usunięcie śledziony jako czynnik ryzyka powikłań infekcyjnych.
Tytuł angielski: Splenectomy as a risk factor of infectious complications.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 61, abstr. 175 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
42/81
Autorzy: M[ariusz] Duplaga, W[adim] Wojciechowski, J[erzy] Soja, R[omana] Tomaszewska, M. Socha, A[ndrzej] Urbanik, E[wa] Niżankowska-Mogilnicka, K[rzysztof] Sładek.
Tytuł oryginału: Virtualna bronchoskopia jako narzędzie wspomagające inwazyjne procedury w endoskopii układu oddechowego.
Tytuł angielski: Virtual bronchoscopy as a tool supporting invasive procedures in endoscopy of respiratory system.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 68, abstr. 192 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
43/81
Autorzy: M[arcin] Barczyński, A[leksander] Konturek, S[tanisław] Cichoń.
Tytuł oryginału: Wideoskopowa adrenalektomia z dostępu pozaotrzewnowego tylnego.
Tytuł angielski: Posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 35-36, abstr. 085 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
44/81
Autorzy: A[ndrzej] Wysocki, P[iotr] Budzyński, M[arek] Poźniczek, W[łodzimierz] Drożdż.
Tytuł oryginału: Wiek i płeć chorych z przedziurawionym wrzodem trawiennym.
Tytuł angielski: Age and sex in group of patients with peptic ulcer perforation.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 228, abstr. P 245
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
45/81
Autorzy: M. Kuliś, L[eszek] Brongel, W[iesław] Jarzynowski, W[aldemar] Hładki, P[iotr] Budzyński, J[acek] Friedlein, W[itold] Pokrowiecki.
Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w wykorzystaniu procedury damage control w leczeniu obrażeń jamy brzusznej.
Tytuł angielski: Usefulness of damage control procedure in abdominal injuries treatment : own material.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 177-178, abstr. P 130
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
46/81
Autorzy: P. Myśliwiec, B[ogusław] Kędra, D. Cepowicz, M[arcin] Barczyński.
Tytuł oryginału: Wstępne wyniki adrenalektomii laparoskopowych z dostępu zaotrzewnowego tylnego.
Tytuł angielski: Preliminary results of posterior retroperitoneoscopic adrenalectomies.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, abstr. V 003
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
47/81
Autorzy: P. Rutkowski, Zbigniew Nowecki, M. Polkowski, W. Michej, M. Zdzienicki, J. Słuszniak, M. Wroński, M[aciej] Matłok, A. Szawłowski, A. Cichocki, P. Nyckowski, S. Głuszek, C[zesław] Osuch, M. Krawczyk, W. Ruka.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chirurgicznego pierwotnych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) wywodzących się z żołądka - raport rejestru klinicznego GIST.
Tytuł angielski: The outcomes of surgical treatment of primary gastrointestinal stroma tumors (GIST) originating from the stomach - the report of polish clinical GIST registry.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 102, abstr. 306 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
48/81
Autorzy: P. Rutkowski, Zbigniew Nowecki, M. Polkowski, W. Michej, M. Zdzienicki, J. Słuszniak, M. Wroński, M[aciej] Matłok, A. Szawłowski, A. Cichocki, P. Nyckowski, S. Głuszek, C[zesław] Osuch, M. Krawczyk, W. Ruka.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chirurgicznego pierwotnych nowotworów podścieliskowych przewodu pokramowego (GIST) wywodzących się z żołądka - raport rejestru klinicznego GIST.
Tytuł angielski: The outcomes of surgical treatment of primary gastrointestinal stroma tumors (GIST) originating from the stomach - the report of polish clinical GIST registry.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 102-103, abstr. 306 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
49/81
Autorzy: A[ndrzej] Brzychczy, M[ariusz] Kózka, M[arek] Trybus.
Tytuł oryginału: Wyniki odległe replantacji kończyn w materiale własnym.
Tytuł angielski: Distant results of extremities replantation : own material.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 175, abstr. P 125
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
50/81
Autorzy: J[acek] Sobocki, R[oman] M. Herman, P. Gwóźdź, P[iotr] Wałęga.
Tytuł oryginału: Wyniki wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej (fast track) w chirurgii jelita grubego.
Tytuł angielski: Results of enhanced recovery protocol in colorectal cancer.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 195, abstr. P 171
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
51/81
Autorzy: J. Bułat, T[omasz] Zielinski, M[ariusz] Duplaga, K[rzysztof] Fyderek, P. Turcza, M. Socha, K. Duda.
Tytuł oryginału: Zaawansowane technologie przetwarzania obrazu w endoskopii kapsułkowej.
Tytuł angielski: Advanced image processing techniques in capsule endoscopy.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 67-68, abstr. 191 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
52/81
Autorzy: K[azimierz] Rembiasz, J[ózefa] Panek, M[irosław] Dolecki.
Tytuł oryginału: Zabiegi małoinwazyjne w leczeniu ostrego żółciopochodnego zapalenia trzustki.
Tytuł angielski: Mini-invasive procedures in management of acute biliary pancreatitis.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 86-87, abstr. 262 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
53/81
Autorzy: J[an] Kulig, T[adeusz] Popiela, P[iotr] Kołodziejczyk, Polska Grupa Badań nad Rakiem Żołądka.
Tytuł oryginału: Zasady leczenia chirurgicznego i skojarzonego chorych na raka żołądka w oparciu o wieloośrodkowe polskie badania nad rakiem żołądka.
Tytuł angielski: The guidelines for surgical and combined treatment of patients with gastric cancer based on multicencer polish cancer study.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 74, abastr. 228 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
54/81
Autorzy: M[arcin] Nowak, R[oman] M. Herman, T[omasz] Cegielny, J[anusz] Frey, J[akub] Kenig.
Tytuł oryginału: Zastosowanie endosonografii 3D w diagnostyce i monitorowaniu leczenia przetok okołoodbytniczych w przebiegu choroby Crohna.
Tytuł angielski: 3D endosography application in diagnosis and treatment evaluation of anal fistulas in Crohn disease.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 141, abstr. P 048
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
55/81
Autorzy: J[an] Kulig, P[iotr] Richter.
Tytuł oryginału: Zastosowanie laparoskopii w chirurgii jamy brzusznej.
Tytuł angielski: Laparoscopy in abdominal surgery.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 37, abstr. 090 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
56/81
Autorzy: M[irosław] Szura, A[leksander] Zając, R[afał] Solecki, J[an] Kulig.
Tytuł oryginału: Zastosowanie NBI w monitorowaniu chorych po endoskopowej polipektomii jelita grubego - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Narrow band imaging (NBI) supports endoscopic follow-up after polypectomy - own experience.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 66, abstr. 187 W
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
57/81
Autorzy: M[ichał] Nowakowski, J[erzy] Sałówka, E. Kamavuako, P[iotr] Wałęga, D. Farina, R[oman] M. Herman.
Tytuł oryginału: Zastosowanie powierzchniowej elektromiografii zwieracza zewnętrznego odbytu i ogólnych modeli drzew klasyfikacji i regresji w diagnostyce nietrzymania stolca.
Tytuł angielski: Surface electromypgraphy of external anal sphincter and general regression and classification tree models in diagnostics of fecal incontinence.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 139-140, abstr. P 044
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
58/81
Autorzy: M[arcin] Nowak, R[oman] M. Herman, T[omasz] Cegielny, J[akub] Kenig, A. Gierada.
Tytuł oryginału: Zmiana gęstości unaczynienia guzów odbytnicy w czasie neoadjuwantowej rtg-terapii - badania porównawcze techniką Power Doppler.
Tytuł angielski: Rectal cancer tumor microvessel dencity alteration during neoadjuvantive RTG-therapy - Power Doppler comparison study.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 53, abstr. 148 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
59/81
Autorzy: W[ojciech] Cichoń, M[arcin] Barczyński, A[leksander] Konturek, W[ojciech] Nowak, S[tanisław] Cichoń.
Tytuł oryginału: Zmiana nasilenia dolegliwości klinicznych po subtotalnej paratyroidektomii u chorych z nerkopochodną wtórną nadczynnością przytarczyc.
Tytuł angielski: The alternetion of the clinical symptoms' intensity following a subtotal parathyroidectomy in patients with kidney related secondary hyperparathyroidism.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2007 : R. 76 supl. 1, s. 44, abstr. 108 R
Uwagi: 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, 12-15 września 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
60/81
Autorzy: Szczepan Mogilski.
Tytuł oryginału: Działania niepożądane i interakcje leków przeciwinfekcyjnych u pacjentów powyżej 65. roku życia w oparciu o opisane przypadki kliniczne.
Tytuł angielski: Adverse effects and interactions of antimicrobial drugs in patients more than 65-year-old basing on described clinical cases.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2006 : R. 75 supl. 3, s. 60
Uwagi: "Niepożądane działanie leków w geriatrii" : III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Poznań, 21 kwietnia, 2006.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
61/81
Autorzy: Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek, Wojciech Popiela, Jan Dobrogowski, Grzegorz Porębski, Ryszard Korbut.
Tytuł oryginału: Farmakoterapia bólu u pacjentów w podeszłym wieku a problem polekowych działań niepożądanych.
Tytuł angielski: Pharmacotherapy of pain in the elderly and drug induced adverse effects.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2006 : R. 75 supl. 3, s. 44-45
Uwagi: III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe " Niepożądane działania leków w geriatrii", Poznań, 21 kwiecień 2006 r.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
62/81
Autorzy: Tadeusz Niedźwiedzki, Paweł Szeliga, Sylwia Krzykawska, Paweł Osielczak.
Tytuł oryginału: Minimalna osteosynteza w leczeniu złamań trzonu kości ramiennej.
Tytuł angielski: Treatment of humeral shaft fractures with minimal osteosynthesis.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2006 : R. 75, nr 2, s. 245-247, il., bibliogr. 14 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
63/81
Autorzy: Jarosław Woroń, Elżbieta Kostka-Trąbka, Krzysztof Bieroń, Aleksandra Goszcz, Ryszard Korbut, Jarosław Królczyk.
Tytuł oryginału: Niekorzystne interakcje leków jako przyczyna działań niepożądanych w farmakoterapii geriatrycznej.
Tytuł angielski: Drug interactions as the cause of adverse efffects in geriatric pharmacology.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2006 : R. 75 supl. 3, s. 42-43
Uwagi: III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe " Niepożądane działania leków w geriatrii", Poznań, 21 kwiecień 2006 r.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
64/81
Autorzy: Waldemar Hładki, Leszek Brongel, Jacek Friedlein, Jacek Lorkowski, Marcin Dembiński.
Tytuł oryginału: Wczesne i odlegle powikłania u chorych po przebytych mnogich obrażeniach ciała.
Tytuł angielski: Early and late complications in patients following multiple injuries.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2006 : R. 75, nr 2, s. 119-123, il., bibliogr. 22 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
65/81
Autorzy: Jolanta Czarnocińska, Juliusz Przysławski, Ewa Babicz-Zielińska, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Lidia Wądołowska.
Tytuł oryginału: Analiza preferencji osób dorosłych w zakresie produktów pochodzenia roślinnego w aspekcie profilaktyki chorób dietozależnych. Badania POFPRES.
Tytuł angielski: Analysis of vegetable product preferences of adults in the aspect of prevention against diet-related diseases. POFPRES Study.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2005 : R. 74, nr 4, s. 379-383, bibliogr. 17 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
66/81
Autorzy: Jolanta Czarnocińska, Lidia Wądołowska, Juliusz Przysławski, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Ewa Babicz-Zielińska.
Tytuł oryginału: Ocena postaw żywieniowych Polaków w zakresie spożycia mleka i produktów mlecznych.
Tytuł angielski: An assessment of Poles dietary attitude to milk and dairy product consumption.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2005 : R. 74, nr 4, s. 384-388, bibliogr. 24 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
67/81
Autorzy: Agata Skop, Emilia Kolarzyk.
Tytuł oryginału: Ocena sposobu żywienia i stanu zdrowia starszych mieszkańców domów pomocy społecznej.
Tytuł angielski: Estimation of nutritional status and health condition of elderly people living in social welfare homes.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2005 : R. 74, nr 4, s. 480-483, bibliogr. 19 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
68/81
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Agata Skop, Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Jacek Kwiatkowski.
Tytuł oryginału: Warunki społeczno-ekonomiczne a jakość żywienia młodzież wiejskiej.
Tytuł angielski: Social and economical conditions versus the quality of nutrition of the youth from rural region.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2005 : R. 74, nr 4, s. 422-425, bibliogr. 14 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
69/81
Autorzy: Henryk Bartoń, Maria Fołta, Zofia Zachwieja.
Tytuł oryginału: Zastosowanie metod FRAP, ABTS i DPPH w badaniu aktywności antyoksydacyjnej produktów spożywczych.
Tytuł angielski: Application of FRAP, ABTS and DPPH methods to estimation of antioxidant activity of food products.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2005 : R. 74, nr 4, s. 510-513, il., bibliogr. 7 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
70/81
Autorzy: Tadeusz Niedźwiedzki, Witold Mierniczek, Paweł Szeliga.
Tytuł oryginału: Leczenie zmiażdżeniowych złamań kości piętowej trójpłaszczyznową korekcją w aparacie Ilizarowa - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: 3D correction of comminuted intraarticular calcaneal fractures by means of the Ilizarow external fixator - preliminatory report.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2004 : R. 73, nr 3, s. 206-208, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
71/81
Autorzy: Wiesław Jarzynowski, Leszek Brongel, Jacek Friedlein, Anna Zub.
Tytuł oryginału: Obrażenia brzucha i miednicy u chorych z mnogimi obrażeniami ciała.
Tytuł angielski: Abdominal and pelvic trauma in patients with multiple injuries.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2004 : R. 73, nr 1, s. 15-18, il., bibliogr. 15 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
72/81
Autorzy: Tadeusz Niedźwiedzki, Tadeusz Solawa.
Tytuł oryginału: Sposoby zaopatrywania otwartych złamań trzonów kości goleni w materiale własnym.
Tytuł angielski: Management options in open fractures of the tibial shaft.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2004 : R. 73, nr 3, s. 193-200, il., bibliogr. 37 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
73/81
Autorzy: Jacek Friedlein, Leszek Brongel, Wiesław Jarzynowski, Marek Kuliś, Anna Zub.
Tytuł oryginału: Taktyka postępowania w złamaniach otwartych kości długich.
Tytuł angielski: Management strategies in open fractures of long bones.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2004 : R. 73, nr 3, s. 181-183, bibliogr. 10 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
74/81
Autorzy: Tadeusz Niedźwiedzki, Marek Szuścik, Paweł Osielczak, Sylwia Krzykawska.
Tytuł oryginału: Złamania miednicy w obrażeniach mnogich.
Tytuł angielski: Pelvic fractures in multiple trauma.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2004 : R. 73, nr 3, s. 201-205, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
75/81
Autorzy: Tadeusz Niedźwiedzki, Jarosław Nitoń, Stanisław Rzucidło.
Tytuł oryginału: Złamania żeber w tępych urazach klatki piersiowej.
Tytuł angielski: Rib fractures in blunt chest trauma.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2004 : R. 73, nr 3, s. 188-192, il., bibliogr. 12 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
76/81
Autorzy: Beata Piórecka, Anna Międzobrodzka.
Tytuł oryginału: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób starszych zamieszkałych w Krakowie.
Tytuł angielski: Evaluation of the diet and nutritional status of elderly people living in Krakow.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2002 : R. 71, nr 4-5, s. 249-254, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
77/81
Autorzy: Małgorzata Bulanda, Anna Różańska, Jadwiga Wójkowska-Mach.
Tytuł oryginału: Zachorowalność, śmiertelność i koszty zakażeń w polskich szpitalach.
Tytuł angielski: Incidence, mortality and cost nosocomial infections in Polish hospital.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2002 : R. 71 supl. 1, s. 80-81, bibliogr. 4 poz.
Uwagi: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, 25-27. 09. 2002 r. : zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
78/81
Autorzy: Jadwiga Wójkowska-Mach, Piotr B. Heczko.
Tytuł oryginału: Zasady prowadzenia nadzoru epidemiologicznego.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 2002 : R. 71 supl. 1, s. 77-79, bibliogr. 25 poz.
Uwagi: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych "Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce." Poznań, 25-27 IX 2002.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
79/81
Autorzy: L[eszek] Brongel.
Tytuł oryginału: Algorytm postępowania w mnogich obrażeniach ciała.
Tytuł angielski: Algorithm of treatment of multiply injured patients.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 1999 : R. 68 supl. 1, s. 275 -280, il., streszcz., summ.
Uwagi: Materiały z Wielkopolskiego Sympozjum Chirurgii Urazowej, Poznań, 15-17 października 1998.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
80/81
Autorzy: W[aldemar] Hładki, T[adeusz] Niedźwiedzki.
Tytuł oryginału: Obrażenia szyi w liczbowej skali obrażeń.
Tytuł angielski: Neck injuries in quantitative injury scale.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 1999 : R. 68 supl. 1, s. 357-360, bibliogr. 12 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
81/81
Autorzy: T[adeusz] Niedźwiedzki, W[aldemar] Hładki, P. Osielczak.
Tytuł oryginału: Rozpoznanie i leczenie mnogich obrażeń ciała.
Tytuł angielski: The diagnosis and treatment of multiple injuries.
Czasopismo: Now. Lek.
Szczegóły: 1999 : R. 68 supl. 1, s. 292-300, bibliogr. 25 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ