Bibliografia UJ CM
Zapytanie: NEUROTRAUMATOLOGIA KRAK
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/38
Autorzy: Igor Gościński, Marek Moskała, Mariusz Krupa, Aleksander Bartłomiej Skotnicki, Daria Zawirska.
Tytuł oryginału: Duży pourazowy krwiak nadtwardówkowy w okolicy czołowej - leczenie zachowawcze (opis przypadku).
Tytuł angielski: Conservatively treated large posttraumatic epidural hematoma in frontal region - case report.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 39-41 i s. 48, il., bibliogr. 6 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
2/38
Autorzy: Jan Głowacki, Marek Moskała, Jarosław Polak.
Tytuł oryginału: Krwiak nadtwardówkowy w tylnej jamie czaszkowej.
Tytuł angielski: Epidural hematoma in posterior fossa of the cranium.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 42-48, il., bibliogr. 25 poz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
3/38
Autorzy: Marek Moskała, Igor Gościński.
Tytuł oryginału: Leczenie ofiar urazów czaszkowo-mózgowych w ośrodkach neurochirurgicznych w Polsce w 2000 roku.
Tytuł angielski: The effectivness of the treatment of the patients with severe cranio-celebral injuries in Poland consisted of questionary answers from surgical and neurosurgical departments.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 22-25.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
4/38
Autorzy: Józef Kałuża.
Tytuł oryginału: O wyborach moralnych lekarza uwarunkowanych rozwojem współczesnej medycyny.
Tytuł angielski: Doctors' ethical dilemmas determined by 20th century progresses an 21st century prospects in medicine.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 9--12.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
5/38
Autorzy: Dariusz Węgrzyn, Igor Gościński, Janusz Andres, Wojciech Gołowkin, Jarosław Gucwa.
Tytuł oryginału: Postępowanie przedszpitalne w ciężkich uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego.
Tytuł angielski: Pre-hospital management in severe damage of central nervous system.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 49-51, il., bibliogr. 13 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
6/38
Autorzy: Marta Banach, Andrzej Szczudlik.
Tytuł oryginału: Przydatność testu oceniającego latencję czuciową na odcinku nadgarstek - 1.,3. i 4. palec w zespole cieśni nadgarstka o niewielkim stopniu zaawansowania.
Tytuł angielski: The usefulness of test assessing sensory latency between wrist and 1st, 3rd and 4th fingers in mild carpal tunnel syndrome.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 75-78, il., bibliogr. 19 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
7/38
Autorzy: Wojciech Traczewski, Marek Moskała, Maciej Chruściel, Jarosław Polak.
Tytuł oryginału: Rozwój badań nad mechanizmami wewnątrzczaszkowej kompensacji objetościowo-ciśnieniowej.
Tytuł angielski: Intracranial volume-pressure compensatory mechanism. Background and historical review.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 54-62, il., bibliogr. 66 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
8/38
Autorzy: Igor Gościński.
Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Sekcji Neurotraumatologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Tytuł angielski: The report of activites of Section for Cranio-Cerebral Injuries of the Polish Society of Neurosurgeons.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 5-6, il.
Charakt. formalna: SPR
9/38
Autorzy: Igor Gościński.
Tytuł oryginału: Stanowisko środowiska lekarskiego warszawskiego i krakowskiego w sprawie sytuacji stanu lekarskiego i medycyny we współczesnym świecie.
Tytuł angielski: Consensus of Warsowian and Krakowian doctors community related to the contemporar situation of the doctors' state and medicine.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 7-8.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: RAP
10/38
Autorzy: Marek Moskała, Igor Gościński, Jarosław Polak, Mariusz Krupa, Wojciech Traczewski, Henryka Uhl, Tadeusz Turski, Przemysław Gałka, Sylwia Śliwonik.
Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu i leczeniu tzw. nietypowych pourazowych krwiaków nadtwardówkowych.
Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic difficulties in atypical posttraumatic epidural hematoma.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 35-38, il., bibliogr. 6 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
11/38
Autorzy: Jerzy Tyrak, Igor Gościński, Marek Moskała, Jarosław Polak, Maciej Chruściel.
Tytuł oryginału: Wpływ obniżonej saturacji krwi opuszkowej na wzrost mózgowego stężenia mleczanu u chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 63-70 i 62, il., bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
12/38
Autorzy: Marek Moskała, Igor Gościński, Jarosław Polak, Mariusz Krupa, Przemysław Gałka.
Tytuł oryginału: Zasady postępowania z ofiarami urazu czaszkowo-mózgowego ze współistniejącymi mnogimi obrażeniami ciała.
Tytuł angielski: The management of patients after cranio-cerebral injuries with concomitant injuries.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2001 : nr 1, s. 26-27, abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
13/38
Autorzy: Józef Kałuża.
Tytuł oryginału: Czas jako wartość etyczna w medycynie.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 5-7, dok. s. 17, bibliogr. 4 poz.
Charakt. formalna: AP
14/38
Autorzy: M[arek] Moskała, I[gor] Gościński.
Tytuł oryginału: Historia operacji stereotaktycznych.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 114-115, il., bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POP
15/38
Autorzy: M[arek] Moskała, I[gor] Gościński, J. Cichoński, J[arosław] Polak, M[ariusz] Krupa.
Tytuł oryginału: Metody diagnostyki i operacyjnego leczenia chorych z pourazowymi uszkodzeniami czołowo-podstawnymi.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 48-49, bibliogr. 11 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POP
16/38
Autorzy: I[gor] Gościński.
Tytuł oryginału: Neurotraumatologia w Polsce - rys historyczny, stan obecny i perspektywy rozwoju.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 8-10, bibliogr. 48 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POP
17/38
Autorzy: M[arek] Moskała, I[gor] Gościński, J[arosław] Polak.
Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia ruchów mimowolnych ze szczególnym uwzględnieniem dystonii torsyjnej.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 116-118, il., bibliogr. 11 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POP
18/38
Autorzy: R[yszard] Czepko, B[enedykt] Danilewicz, Marta Banach.
Tytuł oryginału: Operacyjne leczenie kurczowego kręczu karku. Własne doświadczenia w zakresie stosowania selektywnej ramisektomii.
Tytuł angielski: Own experience in surgical treatment of spasmodic torticollis by means of selective denervation of neck muscles.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 107-113, bibliogr. 24 poz.
Charakt. formalna: AP
19/38
Autorzy: J[erzy] Tyrak, I[gor] Gościński, M[arek] Moskała, J[anusz] Andres.
Tytuł oryginału: Postępowanie z chorymi po urazach glowy. Neuroanestezja i intensywna terapia w neurotraumatologii.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 32-34, bibliogr. 14 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POP
20/38
Autorzy: M[arek] Moskała, I[gor] Gościński, M[ariusz] Krupa, J[arosław] Polak, E[wa] Madroszkiewicz, P[rzemysław] Gałka, S[ylwia] Śliwonik.
Tytuł oryginału: Pourazowe krwiaki śródczaszkowe.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 28-31, bibliogr. 11 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POP
21/38
Autorzy: L[eszek] Brongel, O[tmar] Gedliczka, W[iesław] Jarzynowski, A. Wyroba.
Tytuł oryginału: Priorytety diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku ciężkich mnogich i wielonarządowych obrażeń ciała.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 39-42.
Charakt. formalna: AP
22/38
Autorzy: K[rystyna] Longawa, I[gor] Gościński, D[orota] Szwabowska.
Tytuł oryginału: Rehabilitacja chorych z obrażeniami mózgowia.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 69-71, bibliogr. 8 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POP
23/38
Autorzy: M[arek] Moskała, I[gor] Gościński, E. Kupiec, M. Pękala.
Tytuł oryginału: Zastosowanie ostrza z nożem korundowym w operacjach złamań podstawy czaszki.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 2000 : nr 1, s. 51-52, il., bibliogr. 7 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POP
24/38
Autorzy: R[yszard] Czepko, B[enedykt] Danilewicz, R[afał] Morga.
Tytuł oryginału: Krwiak podtwardówkowy jako powikłanie po założeniu zastawki u chorych z wodogłowiem.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1999 : nr 1, s. 68-70, bibliogr. 17 poz., summ., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POP
25/38
Autorzy: J[erzy] Tyrak, I[gor] Gościński, J[anusz] Andres, M[arek] Moskała, E[wa] Mądroszkiewicz, M[irosław] Ziętkiewicz.
Tytuł oryginału: Monitorowanie saturacji krwi żylnej i stężenia mleczanów w opuszce żyły szyjnej u chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych.
Tytuł angielski: Monitoring of the venous blood oxygen saturation and lactate level in jugular vein bulb.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1999 : nr 1, s. 74-76, il., bibliogr., 12 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
26/38
Autorzy: I[gor] Gościński, J. Polak, M[arek] Moskała, S[tanisław] Kwiatkowski, J. Cichoński, J[erzy] Tyrak, H[enryka] Uhl.
Tytuł oryginału: Pierwotny, ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Kryteria diagnostyczne. Leczenie. Odległe następstwa.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1999 : nr 1, s. 85-90, il, bibliogr. 18 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
27/38
Autorzy: I[gor] Gościński, M[arek] Moskała, J. Cichoński, J. Polak, M[ariusz] Krupa, W[ojciech] Traczewski, E[wa] Mądroszkiewicz, S. Śliwonik, T. Sondej, M. Wajda, H[enryka] Uhl, J. Wojtas.
Tytuł oryginału: Przegląd postępowania diagnostycznego i leczniczego u chorych z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1999 : nr 1, s. 45-47, il, bibliogr. 11 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
28/38
Autorzy: Igor Gościński.
Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Sekcji do spraw Urazów Czaszkowo-Mózgowych Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Tytuł angielski: The report of activities of Section for Cranio-Cerebral Injuries of the Polish Society of Neurosurgeons.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1999 : nr 1, s. 7-8, il.
Charakt. formalna: SPR
29/38
Autorzy: W[ojciech] Traczewski, J[erzy] Tyrak, I[gor] Gościński, M[arek] Moskała.
Tytuł oryginału: Zmiany reoencefalograficzne u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych w trakcie indukcji znieczulenia ogólnego.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1999 : nr 1, s. 71-73 i 84, bibliogr. 14 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
30/38
Autorzy: I[gor] Gościński, J. Polak.
Tytuł oryginału: Leczenie chorych z ciężkimi obrażeniami głowy - wytyczne Europejskiego Konsorcjum Urazów Mózgu.
Tytuł angielski: EBIC - guidelines for management of severe head injury in adults.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 8-12.
Charakt. formalna: AP
31/38
Autorzy: S[ylwia] Śliwonik, S[tanisław] Kwiatkowski, M[ariusz] Krupa, W[ojciech] Traczewski.
Tytuł oryginału: Nieurazowy krwiak podtwardówkowy jako problem multidyscyplinarny.
Tytuł angielski: Non-traumatic subdural haematoma as the multidisciplinary problem.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 38-40.
Charakt. formalna: AP
32/38
Autorzy: S[tanisław] Kwiatkowski, I[gor] Gościński, J[anusz] Cichoński, M[arek] Moskała, S[ylwia] Śliwonik, J. Polak, B. Kamieniecka.
Tytuł oryginału: Pourazowy krwotok podpajęczynówkowy (tSAH).
Tytuł angielski: Traumatic subarachnoid haemorrhage.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 29-33.
Charakt. formalna: AP
33/38
Autorzy: I[gor] Gościński.
Tytuł oryginału: Sekcja Neurotraumatologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Tytuł angielski: Neurotraumatology Section of the Polish Society of Neurosurgeons.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 5-7.
Charakt. formalna: AP
34/38
Autorzy: M[arek] Moskała, I[gor] Gościński.
Tytuł oryginału: Wybrane operacje neurochirurgiczne u chrych po urazach czaszkowo-mózgowych w tzw. okresie ostrytm.
Tytuł angielski: Selected neurosurgical operations in patients after craniocerebral injuries in acute stage.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 68-73.
Charakt. formalna: AP
35/38
Autorzy: Z. Jagodziński, I[gor] Gościński.
Tytuł oryginału: Wytyczne postępowania w przypadkach ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych (inicjaywa amerykańska i europejska).
Tytuł angielski: Criteria of management in severe cranio-cerebral injury.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 13-14.
Charakt. formalna: AP
36/38
Autorzy: Jerzy Tyrak, Igor Gościński, Janusz Andres, A. Macheta, M. Harabasz, Dorota Mądroszkiewicz.
Tytuł oryginału: Zasady żywienia chorych po urazach czaszkowo - mózgowych.
Tytuł angielski: Basics of nutrition patients after cranio - cerebral trauma.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 65-67, bibliogr. 13 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
37/38
Autorzy: W[ojciech] Traczewski, I[gor] Gościński.
Tytuł oryginału: Zmiany reoencefalograficzne u chorych z pourazowym krwawieniem podpajęczynówkowym.
Tytuł angielski: Roencephalografic disorders in patients with massive t SAH.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 74-77.
Charakt. formalna: AP
38/38
Autorzy: J[erzy] Tyrak, I[gor] Gościński, J[anusz] Andres, A. Macheta, M. Harabasz, D[orota] Mądroszkiewicz.
Tytuł oryginału: Żywienie chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych.
Czasopismo: Neurotraumatologia (Krak.)
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 65-67.
Charakt. formalna: AP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ