Bibliografia UJ CM
Zapytanie: MEDYCYNA ŚRODOWISKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 66Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/66
Autorzy: Jerzy Aleksander Król, Dawid Pajor.
Tytuł oryginału: Wpływ popkultury na kształtowanie temperamentu choleryka na przykładzie substancji psychoaktywnych
Tytuł angielski: Effect of pop culture on shaping choleric temperament on example of psychoactive substances
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2022 : Vol. 25, nr 3-4, s. 54-58, il., bibliogr., abstr., streszcz.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Jerzy Aleksander Król
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY-NC 3.0

p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN: 2084-6312

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UJ CM
2/66
Autorzy: Marek Wojczyk, Marcelina Anna Podstawa.
Tytuł oryginału: The popularity of the 5- and 6-component combination vaccines among infants' parents in a selected Primary Health Care Clinic.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2020 : Vol. 23, nr 1-4, s. 1-4, il., bibliogr. 21 poz., abstr., streszcz.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Marcelina Anna Podstawa.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY-NC

p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN: 2084-6312

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UJ CM
3/66
Autorzy: Grażyna Cepuch, Agnieszka Gniadek, Natalia Bytowska.
Tytuł oryginału: The assessment of neonates' exposure to traumatic factors in the cardiac ward within the first 24 hours of hospitalization.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2016 : T. 19, nr 1, s. 17-24, il., bibliogr. 27 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN: 2084-6312

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
4/66
Autorzy: Grażyna Cepuch, Agnieszka Gniadek, Anna Wyżga.
Tytuł oryginału: Factors determining parents' decision to follow their children's recommended vaccination schedule - preliminary study.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2015 : T. 18, nr 3, s. 33-39, il., bibliogr. 29 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN: 2084-6312

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
5/66
Autorzy: Bartosz Balcerzak, Agnieszka Magiera.
Tytuł oryginału: Informowanie o środowiskowym ryzyku dla zdrowia związanym z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, przez wybrane dzienniki lokalne z lat 2009-2013.
Tytuł angielski: Informing about the environmental health risk related to air pollution in the city of Cracow by selected daily newspapers between 2009-2013.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2015 : T. 18, nr 2, s. 48-57, il., bibliogr. 21 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN: 2084-6312

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
6/66
Autorzy: Monika Ścibor, Bartosz Balcerzak, Żaneta Czernecka, Marta Malinowska-Cieślik.
Tytuł oryginału: Ocena jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową mieszkających w Krakowie w strefach różniących się stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10).
Tytuł angielski: Assessment of life quality in patients with bronchial asthma residing in Krakow in the areas of varying concentrations of particulate matter (PM10).
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2015 : T. 18, nr 1, s. 45-53, il., bibliogr. 23 poz. abstr., streszcz.
p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN: 2084-6312

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UJ CM
7/66
Autorzy: Agnieszka Pac, Renata Majewska, Paweł Goryński.
Tytuł oryginału: Zanieczyszczenie powietrza a liczba hospitalizacji z powodu astmy oskrzelowej w województwie małopolskim.
Tytuł angielski: Air pollution and asthma-related hospitalizations in the Malopolska region.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2013 : T. 16, nr 1, s. 22-27, il., bibliogr. 13 poz. abstr., streszcz.
p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN: 2084-6312

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
8/66
Autorzy: Monika Ścibor, Angelika Góra.
Tytuł oryginału: Wpływ stylu życia na masę ciała u nastolatków na podstawie badania ankietowego w wybranej grupie młodzieży wiejskiej i miejskiej.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2012 : T. 15, nr 1, s. 39-45, bibliogr. 18 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN: 2084-6312

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UJ CM
9/66
Autorzy: Artur Potocki, Jadwiga Helbin.
Tytuł oryginału: Antropogeniczne zanieczyszczenia żywności.
Tytuł angielski: Anthropogenic food contamination.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2010 : T. 13, nr 1, s. 112-122, il., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN: 2084-6312

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
10/66
Autorzy: Antonina Cebulska-Wasilewska, Renata Majewska, Zbigniew Drąg.
Tytuł oryginału: Badanie świadomości studentów odnośnie środowiskowych i zawodowych czynników ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej oraz metod prewencji.
Tytuł angielski: Study on students' awareness concerning environmental and occupational hazardous agents of cancer risk and prevention methods.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2010 : T. 13, nr 3, s. 50-61, il., bibliogr. 15 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN: 2084-6312

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
11/66
Autorzy: Kaushik Chattopadhyay, Janusz Hałuszka, Eva Kaltenthaler.
Tytuł oryginału: A need of mothers' awareness and knowledge about oral rehydration salt (ORS) in the aim to reduce childhood diarrhoeal mortality in Kamala village, India.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2009 : T. 12, nr 1, s. 103-108, il., bibliogr. 20 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UJ CM
12/66
Autorzy: Monika Ścibor, Magdalena Organa.
Tytuł oryginału: Ocena stylu życia u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: The estimation of healthy lifestyle in patients with arterial hypertension.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2009 : T. 12, nr 1, s. 51-60, il., bibliogr. 15 poz., sum.
p-ISSN: 1505-7054

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UJ CM
13/66
Autorzy: Anicenta Bubak, Ewa Nowak, Cezary Włodarczyk.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie oceny oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi w zarządzaniu środowiskowym i zdrowiu publicznym.
Tytuł angielski: Use of health impact assessment in environmental management and public health.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2009 : T. 12, nr 2, s. 7-13, il., bibliogr. 22 poz., sum.
p-ISSN: 1505-7054

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UJ CM
14/66
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Justyna Łyszczarz, Marek Stępniewski.
Tytuł oryginału: Ocena wydolności antyoksydacyjnej i nerwowej regulacji oddychania u niepalących nauczycieli z dysfunkcją narządu głosu.
Tytuł angielski: Evaluation of antioxidant ability and breathing regulation in non-smoking teachers with voice organ disturbances.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 1, s. 58-62, bibliogr. 15 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
15/66
Autorzy: Agnieszka Szpanowska-Wohn, Emilia Kolarzyk, Barbara Wójtowicz, Dorota Lang-Młynarska, Anna Janik.
Tytuł oryginału: Porównanie podaży energii i wybranych składników odżywczych w diecie osób z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą i w diecie osób zdrowych.
Tytuł angielski: The comparison of energy and some nutritional components supply in the diet of dialyzed patients with chronic renal failure and healthy people.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 2, s. 55-60, bibliogr. 13 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
16/66
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Teresa Łączkowska, Justyna Łyszczarz.
Tytuł oryginału: Wydolność wentylacyjna układu oddechowego nauczycieli ze stwierdzoną oraz nie zdiagnozowaną chorobą zawodową narządu głosu.
Tytuł angielski: Respiratory system efficiency in teachers with diagnosed and not diagnosed occupational diseases of voice organ.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 1, s. 63-68, il., bibliogr. 19 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
17/66
Autorzy: Agnieszka Pac, Ryszard Jacek, Elżbieta Sochacka-Tatara, John D. Spengler, David E. Camman, Frederica P. Perera, Wiesław Jedrychowski.
Tytuł oryginału: Zanieczyszczenie powietrza pyłem drobnym (PM2.5) oraz benzo(a)pirenem w Krakowie.
Tytuł angielski: Air pollution with particulate matter (PM2.5) and benzo(a)piren in Cracow.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 2, s. 17-22, il., bibliogr. 27 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
18/66
Autorzy: Monika Ścibor, Monika Domagała.
Tytuł oryginału: Znaczenie aktywności fizycznej u osób chorych na cukrzycę typu 1.
Tytuł angielski: The weight of physical activity in patients with diabetes mellitus t.1.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 2, s. 51-54, bibliogr. 9 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
19/66
Autorzy: Tomasz Banaś, Krzysztof Mosur, Iwona Hajdyła, Bartłomiej Banaś.
Tytuł oryginału: Analiza gęstości mineralnej kości u kobiet zamieszkałych i pracujących w gospodarstwach rolnych i poza nimi, uczestniczących w badaniach profilaktycznych w kierunku osteoporozy.
Tytuł angielski: Analysis of bone mineral density in population of women - habitants of rural farms and in women who do not work in agriculture, who participated in screening test for osteoporosis.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 39-44, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
20/66
Autorzy: Małgorzata Bogumiła Gawlik, Maciej Bilek.
Tytuł oryginału: Możliwości obniżania emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze źródeł antropogennych.
Tytuł angielski: The possibilities of decrease of emission of polycyclic aromatic hydrocarbons from anthropogenic sources.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 73-76, bibliogr. 20 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
21/66
Autorzy: Marta Malinowska-Cieślik.
Tytuł oryginału: Ocena programów rządowych i regulacji prawnych dotyczących prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci w Polsce.
Tytuł angielski: Evaluation of child injury prevention and safety promotion government policy and legislation based indicators in Poland.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 2, s. 7-15, il., bibliogr. 26 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
22/66
Autorzy: Bartosz Jenner, Ewa Gomółka.
Tytuł oryginału: Pozytywne oznaczenia poracetamolu w materiale Laboratorium Toksykologicznego Kliniki Toksykologii CM UJ. Analiza trendów.
Tytuł angielski: Positive determinations of paracetamol in the material of roxicological laboratory of Toxicology Clinic CM UJ. Analysis of trends.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 63-72, il., bibliogr. 13 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
23/66
Autorzy: Maciej Bilek, Małgorzata Bogumiła Gawlik.
Tytuł oryginału: Sposoby usuwania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z gleby i wód powierzchniowych.
Tytuł angielski: Removal of polycylic aromatic hyrocarbons from soil and surface water.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 2, s. 81-84, bibliogr. 27 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
24/66
Autorzy: Tomasz Banaś, Marta Malinowska-Cieślik, Bartłomiej Banaś.
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza wartości wskaźnika masy ciałai wieku wystąpienia menopauzy jako czynników ryzyka rozwoju osteoporozy pomenopauzalnej u kobiet zamieszkałych w środowisku miejskim oraz wiejskim.
Tytuł angielski: Comparative analysis of body Mass Index and age as a risk factors of postmenopausal osteoporosis in women from rural and urban environment.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 31, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
25/66
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Jadwiga Helbin.
Tytuł oryginału: Częstość chorób alergicznych stwierdzanych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w 2004 roku.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 37, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
26/66
Autorzy: Leszek Satora.
Tytuł oryginału: Czy na nasze zachowanie mają wpływ samolubne geny?
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 38-39, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
27/66
Autorzy: Jadwiga Helbin, Emilia Kolarzyk, Małgorzata Jaglarz.
Tytuł oryginału: Jakość powietrza a frekwencja dzieci klas II i III szkół podstawowych dzielnicy Kraków-Śródmieście.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 7, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
28/66
Autorzy: M[onika] Zadrożna, L[ucyna] Zamorska, M[aria] Żołnierek, B[arbara] Nowak, E[lżbieta] Menaszek, J[ózef] Niweliński.
Tytuł oryginału: Łożyskowe wskaźniki stanu środowiska naturalnego mieszkańców Polski południowej.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 4, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
29/66
Autorzy: Bogusława Kubik, Aleksandra Kamenczak, Jan Schmager.
Tytuł oryginału: Mikrojądra jako markery mutagenezy u osób, które uległy zatruciu tlenkiem węgla.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 5, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
30/66
Autorzy: P. Konarski, J[anusz] Hałuszka, M. Ćwil, K. Kaczorek, K. Pisiewicz.
Tytuł oryginału: Porównanie morfologii i struktury pyłowych zanieczyszczeń powietrza w mieście i na wsi przeprowadzone metodami spektrometrii mas SIMS i SSMS.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 17-18
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
31/66
Autorzy: M[onika] Ścibor, J[anusz] Hałuszka.
Tytuł oryginału: Porównanie wpływu β 1-adrenolityków na czynność układu oddechowego u palaczy i osób niepalących.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 28-29, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
32/66
Autorzy: M[ariusz] Bałajewicz, M[irosław] Krośniak, A[gnieszka] Morawska, A[gnieszka] Wojtanowska-Krośniak, J[acek] J. Pietrzyk, A[nna] Huzior-Bałajewicz.
Tytuł oryginału: Poziom chromu w moczu u populacji z makroregionu Polski południowo-wschodniej - badania wstępne.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 6-7, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
33/66
Autorzy: Bartosz Jenner, Ewa Gomółka.
Tytuł oryginału: Pozytywne oznaczenia paracetamolu w materiale laboratorium toksykologicznego Kliniki Toksykologii CMUJ, analiza trendów.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 7-8, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
34/66
Autorzy: Małgorzata Panas, Jerzy Brandys.
Tytuł oryginału: Promocja zdrowia : kształcenie farmaceutów z zakresu prowadzenia walki z nałogiem palenia tytoniu.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 43-44, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
35/66
Autorzy: Janusz Pach, Dorota Targosz.
Tytuł oryginału: Uszkodzenia narządowe jako wynik działania toksycznych czynników środowiskowych.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 23-24, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
36/66
Autorzy: Janusz Hałuszka.
Tytuł oryginału: Uwarunkowania chorób alergicznych w środowisku miejskim : poglądy i dowody.
Tytuł angielski: Urban environment promoting allergic diseases : thoughts and evidence.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1, s. 1-7, il., bibliogr. 38 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
37/66
Autorzy: Jadwiga Helbin, Emilia Kolarzyk.
Tytuł oryginału: Walory środowiska naturalnego a zdrowie człowieka.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 26, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
38/66
Autorzy: Maciej Gawlik.
Tytuł oryginału: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne jako prooksydanty.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 22, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
39/66
Autorzy: M[onika] Zadrożna, B[arbara] Nowak, M. Michoń, M[aria] Żołnierek.
Tytuł oryginału: Wpływ czynników środowiskowych na występowanie zjawisk apaptozy w łożyskach ludzkich.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 38, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
40/66
Autorzy: Małgorzata Bogumiła Gawlik.
Tytuł oryginału: Wpływ mieszaniny pirenu i benzo(a)antracenu na aktywność s-transferazy glutationu szczura w badaniach in vitro.
Tytuł angielski: Effect if mixture of pyrene and benz(a)anthracene on rat glutathione s-transferase acitivity in vitro study.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 2, s. 167-172, il. bibliogr. 25 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
41/66
Autorzy: Małgorzata Gawlik.
Tytuł oryginału: Wpływ pirenu i benzo(a)antracenu na aktywność GST w układzie pozaustrojowym.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 21-22, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
42/66
Autorzy: Barbara Nowak, Monika Zadrożna, Maria Żołnierek.
Tytuł oryginału: Wskaźnik proliferacji (PCNA) w trofoblaście kosmków łożyskowych w aspekcie środowiskowym.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 11, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
43/66
Autorzy: Janusz Hałuszka.
Tytuł oryginału: Zagrożenia dla zdrowia przekazywane przez powietrze - aktualizacja zagadnienia.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 15-16
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
44/66
Autorzy: Monika Guratowska, Dorota Pach, Jan Schmager.
Tytuł oryginału: Zastosowanie testu wymian chromatyd siostrzanych (SCE) do oceny genotoksycznego działania tlenku węgla.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 4-5, abstr.
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
45/66
Autorzy: Bartosz Balcerzak.
Tytuł oryginału: Zdrowie i środowisko w wybranych modelach determinant zdrowia.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1 supl. 1, s. 27-28
Uwagi: Materiały VII Krajowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Kraków, 7-9 października, 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
46/66
Autorzy: Małgorzata Panas, Jerzy Brandys.
Tytuł oryginału: Udział farmaceutów w promocji zdrowia - prewencja palenia tytoniu.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 2, s. 210, abstr.
Uwagi: Sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, poświęcone tematyce Medycyny Środowiskowej, Sosnowiec, 19 listopada 2004.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
47/66
Autorzy: Małgorzata Gawlik.
Tytuł oryginału: Wpływ mieszaniny pirenu i benzo(a)antracenu na aktywność S-transferazy glutationu szczura w badaniach in vitro.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 2, s. 201, abstr.
Uwagi: Sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, poświęcone tematyce Medycyny Środowiskowej, Sosnowiec, 19 listopada 2004.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
48/66
Autorzy: Małgorzata Pasek, Monika Ścibor, Janusz Hałuszka.
Tytuł oryginału: Pilotowy program kontroli zakażeń szpitalnych w Centrum Onkologii Oddział Kraków (COOK).
Tytuł angielski: Piloting program of controlling hospital born infections in Oncology Center Krakow Division (COOK).
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 2, s. 169-170.
Uwagi: Materiały VI Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Nałęczów, 17-18 października 2003.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
49/66
Autorzy: Janusz Hałuszka, Piotr Konarski, Anna Lesiak-Bednarek, Monika Ścibor, Iwonna Iwanejko, Michał Ćwil, Halina Strugała-Stawik, Jacek Zakrzewski, Krzysztof Pisiewicz.
Tytuł oryginału: Porównanie częstości występowania chorób układu oddechowego u dzieci w Legnicy i Starachowicach z charakterystyka pyłowych zanieczyszczeń powietrza.
Tytuł angielski: Comparison of respiratory diseases incidence in children from Legnica and Starachowice with characteristics of air pollution with particulate matters.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 2, s. 153-154.
Uwagi: Materiały VI Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Nałęczów, 17-18 października 2003.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
50/66
Autorzy: Bartosz Balcerzak.
Tytuł oryginału: Proces planowania, realizacji i oceny lokalnych działań z zakresu zdrowia środowiskowego w miejscowościach uczestniczących w programie Zdrowe Miasta - w świetle pilotowych badań jakościowych.
Tytuł angielski: The process of planning, implementation and evaluation of environmental health interventios with the Healthy Cities framework.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 2, s. 145-146.
Uwagi: Materiały VI Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Nałęczów, 17-18 października 2003.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
51/66
Autorzy: Beata Tobiasz-Adamczyk.
Tytuł oryginału: Rola środowiska społecznego a stan zdrowia.
Tytuł angielski: The role of social environment and health.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 2, abstr.
Uwagi: Materiały VI Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Nałęczów, 17-18 października 2003.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
52/66
Autorzy: Janusz Pach, Krystyna Sancewicz-Pach.
Tytuł oryginału: Środowiskowe czynniki kardiotoksyczne.
Tytuł angielski: Environmental cardiotoxic agents.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 2, s. 168
Uwagi: Materiały VI Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Nałęczów, 17-18 października 2003.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
53/66
Autorzy: Monika Zadrożna, Barbara Nowak, Renata Makuch, Anna Kurdziel, Maria Wyka.
Tytuł oryginału: Wpływ czynników środowiskowych na stężenie glutationu, glutationowej S-transferazy pi oraz cytochromu P450 CYP1A1 w łożyskach ludzkich pochodzących z różnych ekologicznie środowisk Polski południowej.
Tytuł angielski: The effect of environmental factors on concentrate of glutathione, glutathione S-transferase pi and cytochrome P450 CYP1A1 in full-term human placentas obtained from ecologically different regions of southern Poland.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 2, s. 181-182, bibliogr. 6 poz.
Uwagi: Materiały VI Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Nałęczów, 17-18 października 2003.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
54/66
Autorzy: B[arbara] Nowak, M[onika] Zadrożna, M[aria] Żołnierek.
Tytuł oryginału: Wybrane elementy histomorfologii łożysk modyfikowane środowiskiem życia kobiety ciężarnej.
Tytuł angielski: Some elements of human placental histomorphology modificated by environment.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 2, s. 166-167, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Materiały VI Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Nałęczów, 17-18 października 2003.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
55/66
Autorzy: A[nna] Huzior-Bałajewicz, M[ałgorzata] Schlegel-Zawadzka, A.B. Fischer, C. Willeke-Weststein, J[acek] J. Pietrzyk.
Tytuł oryginału: Zmiany w stężeniu kadmu we krwi dzieci z okolic nowej huty efektem obniżenia emisji kadmu do środowiska.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 2, s. 155
Uwagi: Materiały VI Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Nałęczów, 17-18 października 2003.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
56/66
Autorzy: Monika Ścibor, Anna Lesiak-Bednarek, Janusz Haluszka [Hałuszka].
Tytuł oryginału: Porównanie wpływu α 1-adrenolityków na czynność układu oddechowego u palaczy i osób niepalących.
Tytuł angielski: Comparison of the influence of α 1-adrenoreceptors on pulmonary function in smokers and non-smokers.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2002 : T. 5 supl. 1, s. 25-26.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
57/66
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Ewa Ryskala, Justyna Łyszczarz.
Tytuł oryginału: Regulacja oddychania w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.
Tytuł angielski: The breathing regulation during first and second trimesters of pregnancy.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 1, s. 56
Uwagi: Materiały V Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Katowice 18-19. 10. 2002.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
58/66
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Justyna Łyszczarz, Ewa Ryskala.
Tytuł oryginału: Sprawność wentylacyjna kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.
Tytuł angielski: Ventilatory efficiency by pregnant women during first and second trimesters of pregnancy.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2002 : T. 5, nr 1, s. 30
Uwagi: Materiały V Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Katowice 18-19. 10. 2002.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
59/66
Autorzy: Anna Lesiak-Bednarek, Janusz Hałuszka, Janusz Zakrzewski, Monika Ścibor.
Tytuł oryginału: Zmiany zanieczyszczenia powietrza w okresie 12 lat a choroby układu oddechowego u dzieci w Starachowicach.
Tytuł angielski: Change in intensity of air pollution in comparison to the incidence of respiratory diseases in children from Starachowice.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2002 : T. 5 supl. 1, s. 23-24.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
60/66
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Dorota Targosz.
Tytuł oryginału: Częstość przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i obturacji drobnych oskrzeli w grupie osób uzależnionych od alkoholu i opiatów.
Tytuł angielski: COPD and small bronchi obturation in alkohol and opiate dependent persons.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2001 : T. 4, nr 2, s. 51-58, il., bibliogr. 16 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: AWZ
Punktacja MNiSW: 2.000
61/66
Autorzy: Artur Potocki.
Tytuł oryginału: Emisja dioksyn i związków pokrewnych w środowisku w aspekcie indywidualnych zachowań mieszkańców Krakowa.
Tytuł angielski: Emision of dioxins and similar substances in environment as an aspect of individual behaviour of citizens of Cracow.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2001 : T. 4, nr 1, s. 89
Uwagi: IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Ustroń, 2001.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
62/66
Autorzy: Wojciech Szot, Emilia Kolarzyk.
Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na rolę karcinogenów w promocji nowotworowej.
Tytuł angielski: New insight for the role of carcinogens in neoplasm promotion.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2001 : T. 4, nr 1, s. 94
Uwagi: IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Ustroń, 2001.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
63/66
Autorzy: Emilia Kolarzyk.
Tytuł oryginału: Środowiskowe uwarunkowania rozedmy płuc.
Tytuł angielski: The role of environmental factors in the development of pulmonary emphysema.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2001 : T. 4, nr 2, s. 5-10, il., bibliogr. 30 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: AWZ
Punktacja MNiSW: 2.000
64/66
Autorzy: Emilia Kolarzyk.
Tytuł oryginału: Środowiskowe uwarunkowania rozedmy płuc.
Tytuł angielski: The role of environmental factors in the development of pulmonary emphysema.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2001 : T. 4, nr 1, s. 70.
Uwagi: IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Ustroń, 2001.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
65/66
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Dorota Targosz.
Tytuł oryginału: Zależne i niezależne od współpracy z badanym metody oceny stanu czynnościowego układu oddechowego - zalety i problemy na przykładzie badań pacjentów uzależnionych.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 2001 : T. 4, nr 1
Uwagi: IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Ustroń, 2001.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
66/66
Autorzy: D[orota] Targosz, B[eata] Szkolnicka, M[onika] Liguz, A[leksandra] Kamenczak.
Tytuł oryginału: Rola Ośrodka Informacji Toksykologicznej w ocenie zagrożenia transportu substancji toksycznych.
Tytuł angielski: The role of Poison Information Centre in evaluation of threat relactal to transportion of toxic agents.
Czasopismo: Medycyna Środowiskowa
Szczegóły: 1999 : T. 2, nr 2, s. 31-35.
Charakt. formalna: AP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ