Bibliografia UJ CM
Zapytanie: KLIN PERINATOL GINEKOL
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/29
Autorzy: Jacek Zamłyński, Anita Olejek, Janusz Bohosiewicz, Grzegorz Bajor, Piotr Bodzek, Izabela Herman-Sucharska, Zbigniew Celej, Alicja Gajewska, Marta Paliga-Żytniewska, Ewa Oleś.
Tytuł oryginału: Diagnostyka USG i MRI w kwalifikacji do operacji wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej płodu.
Tytuł angielski: Ultrasound and MRI diagnosis in qualification process for open fetal surgery (OFS) of the myelomeningocele (MMC).
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2007 : T. 43, z. 4, s. 11-15, il., bibliogr. 27 poz., sum.
p-ISSN: 1230-6576

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
2/29
Autorzy: Krzysztof Rytlewski, Anna Grzyb, Anna Mamak-Bałaga, Tomasz Langie, Antoni Basta.
Tytuł oryginału: Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego, z użyciem małych dawek bupiwakainy i fentanylu, na przebieg porodu i stan noworodka.
Tytuł angielski: The influence of continuous epidural analgesia with low doses of bupivacain and fenthanyl on the course of labor, maternal and neonatal outcomes.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2005 : T. 41, z. 1, s. 11-16, bibliogr. 21 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
3/29
Autorzy: A[lfred] Reroń, H[ubert] Huras, K[azimierz] Wąs.
Tytuł oryginału: Opieka przedporodowa a poród rodzinny.
Tytuł angielski: Prenatal care and family delivery.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2004 : supl. 1, s. 26-29, il., bibliogr. 30 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
4/29
Autorzy: Barbara Prażmowska, Teresa Radzik.
Tytuł oryginału: Wsparcie społeczne kobiet podczas porodów rodzinnych.
Tytuł angielski: Social support for women having family labour.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2004 : supl. 1, s. 143-146, bibliogr. 24 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
5/29
Autorzy: Rudolf Klimek.
Tytuł oryginału: Recenzja książki : Ciąża wielopłodowa.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2003 : T. 39, z. 2, s. 71-72.
Charakt. formalna: RP
6/29
Autorzy: Antoni Basta, Paweł Basta, Artur Ludwin.
Tytuł oryginału: Rola ginekologa w profilaktyce i leczeniu raka piersi.
Tytuł angielski: The gynaecologist in prophylaxis and treatment of breast cancer.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2003 : T. 39, z. 2
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
7/29
Autorzy: Rudolf Klimek.
Tytuł oryginału: Etyka milczenia w położnictwie.
Tytuł angielski: Ethics of silence in obstetrics.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2002 : T. 36, s. 156-159.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
8/29
Autorzy: Alfred Reroń, Kazimierz Wąs, Hubert Huras.
Tytuł oryginału: Siarczan magnezu i inne leki w terapii zagrażającego porodu przedwczesnego.
Tytuł angielski: Magnesium sulphate and other drags in therapy of imminent preterm labour.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2002 : T. 36, s. 386-391, bibliogr. 15 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
9/29
Autorzy: Marek Klimek, Wojciech Pabian, Borys Welz, Hubert Wolski.
Tytuł oryginału: Poród przedwczesny - masa noworodka jako kryterium jego dojrzałości.
Tytuł angielski: Preterm labor and evaluation of the newborn's maturity according to its birth weight.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2001 : T. 34, s. 77-79, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: V Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
10/29
Autorzy: Monika Mazanek-Mościcka.
Tytuł oryginału: Równoczesne operacyjne i przyczynowo zachowawcze postępowanie w niewydolności szyjki macicy.
Tytuł angielski: Simultanous operative and casual conservative management in cervical insufficiency.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2001 : T. 34, s. 207-212, il., bibliogr. 23 poz.
Uwagi: V Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej, Listopad 2001.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
11/29
Autorzy: Rudolf Klimek.
Tytuł oryginału: Wyższość stosowania endogennych kortykoidów nad egzogennymi ich analogonami w prewencji zaburzeń oddychania noworodków.
Tytuł angielski: The superiority of the use of endogenous corticoids over their exogenous analogues in prevention of respiratory distress in newborns.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2001 : T. 34, s. 37-40, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: V Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej, Listopad 2001.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
12/29
Autorzy: Marek Klimek, Łukasz Wicherek, Marta Żabińska-Popiela.
Tytuł oryginału: Zasady komputerowo wspomaganego monitorowania indywidualnego rozwoju płodów w ciąży wielopłodowej.
Tytuł angielski: The rules of the computer-aided monitoring of the individual development of the fetuses in multifetal pregnancies.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2001 : T. 34, s. 238-243, il., bibliogr. 6 poz.
Uwagi: V Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
13/29
Autorzy: Rudolf Klimek, Marek Dziechciowski, Beata Tomaszewska, Hubert Wolski.
Tytuł oryginału: Zestawienie prognostycznych wartości granicznych oksytocynazemii we wczesnej i zaawansowanej ciąży.
Tytuł angielski: Comparison of the prognostic borderline values of the oxytocinasaemia in early and advanced pregnancy.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2001 : T. 34, s. 233-237, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: V Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej, Listopad 2001.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
14/29
Autorzy: K[rzysztof] Rytlewski, M[agdalena] Krzyczkowska-Sendrakowska, J[ózef] Kalita, J. Stettner, Z[bigniew] Zdebski.
Tytuł oryginału: Ewolucja wskazań do rozwiązania cięciem cesarskim.
Tytuł angielski: The analysis of indications for the cesarean section.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1999 : supl., s. 114-118, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: III Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej, wrzesień 1999.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
15/29
Autorzy: Rudolf Klimek, Jarosław Janeczko, Monika Mazanek-Mościcka, Krzysztof Skotniczy.
Tytuł oryginału: Poród przedwczesny a biologiczny wiek płodu.
Tytuł angielski: Premature birth versus fetal biological age.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1998 : T. 25, s. 114-118, il., bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Materiały II Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. T. 1. Pod red. Zbigniewa Słomko, Grzegorza H. Bręborowicza, Janusza Gadzinowskiego. Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1998.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
16/29
Autorzy: Dorota Tylek-Lemanska, Beata Szczepaniak, Małgorzata Gruszka, Hanna Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Masowe badania przesiewowe noworodków - organizacja, nowy system rejestracji oraz wyniki z lat 1985-1996 w rejonie sześciu województw Polski Płd.-Wsch.
Tytuł angielski: Screening programme of neonates - organisation, new system of registration and results from 1985 to 1996 in six regions of South-Est Poland.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1997 : supl. 15, s. 52-57, il., bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Jubileuszowe Sympozjum Perinatologiczne z okazji 15-lecia Kliniki Neonatologii Śląskiej Akademii Medycznej Katowice 25-26.04. 1997.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
17/29
Autorzy: Marek Klimek, Irena Kaim, Monika Mazanek, Marta Żabińska-Popiela.
Tytuł oryginału: Ocena komputerowo-wspomaganego monitorowania ciąż zaistniałych po leczeniu niepłodności.
Tytuł angielski: Evaluation of computer-aided monitoring of pregnancies as results of cured infertility.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1997 : T. 18, s. 119-123, il., bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
18/29
Autorzy: I[rena] Kaim, J[ózef] Kalita, M[agdalena] Krzyczkowska-Sendrakowska, Z[bigniew] Zdebski.
Tytuł oryginału: Poród naturalny u chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: Hypothalamic post-pregnancy syndrome - diagnosis and therapy.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1996 : T. 16, supl. 13, s. 28-31, bibliogr. 9 poz., sum.
Uwagi: 6 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Poród naturalny, Tychy, 27-28. 09. 1996.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
19/29
Autorzy: I[rena] Kaim, M[arek] Klimek, D[orota] Skucińska.
Tytuł oryginału: Zespół podwzgórzycy pociążowej- rozpoznawanie i leczenie.
Tytuł angielski: Hypothalamic post-pregnancy syndrome - diagnosis and therapy.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1996 : T. 16, s. 150-153, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
20/29
Autorzy: Piotr Chałupczak, Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska, Irena Kaim, Zbigniew Zdebski, Józef Kalita.
Tytuł oryginału: Choroby tarczycy wikłające ciążę w materiale Oddziału Patologii Ciąży Katedry i Kliniki Ginekologiczno-Położniczej CM UJ w latach 1986-1994.
Tytuł angielski: Pregnancy complicated by thyroid diseases in patients delivered in Obstetrical Dept. of Chair and Clinic Obstetrics and Gynaecology, School of Medicine Jagiellonian University in years 1986-1994.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1995, supl. 10, s. 157-160, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: I Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej, Kraków, 25-27 maja 1995.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
21/29
Autorzy: Izabella Zgórniak-Nowosielska, Barbara Zawilińska, Ewa Kryczko, Danuta Rojek-Zakrzewska.
Tytuł oryginału: Konsekwencje zakażenia wirusem różyczki kobiet ciężarnych.
Tytuł angielski: Consequences of rubella infection of pregnant women.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1995, supl. 10, s. 303-306, il., bibliogr. 6 poz.
Uwagi: I Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej, Kraków, 25-27 maja 1995.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
22/29
Autorzy: Irena Kaim, Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska, Zbigniew Zdebski.
Tytuł oryginału: Makrosomia płodu w ciąży powikłanej cukrzycą.
Tytuł angielski: Foetal macrosomia in pregnancy complicated by diabetes.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1995, supl. 10, s. 34-38, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: I Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej, Kraków, 25-27 maja 1995.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
23/29
Autorzy: Lidia Tokarska, Hanna Dziatkowiak, Ryszard Lauterbach, Renata Smoczkiewicz, Beata Pitak, Magdalena Sendrakowska, Alicja Hebda.
Tytuł oryginału: Ocena zdrowia i rozwoju psychoruchowego noworodków i niemowląt matek chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: he assessment of health and development of newborns and infants born to diabetic mothers.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1995, supl. 10, s. 60-66, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: I Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej, Kraków, 25-27 maja 1995.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
24/29
Autorzy: Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska, Irena Kaim.
Tytuł oryginału: Prognozowanie czasu trwania ciąży powikłanej cukrzycą na podstawie profilu oksytocynazemii.
Tytuł angielski: Estimating the duration of diabetes complicated pregnancy on the basis of type of oxytocynasemia prophile.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1995, supl. 10, s. 48-50, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: I Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej, Kraków, 25-27 maja 1995.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
25/29
Autorzy: Zbigniew Zdebski, Józef Tomaszczyk, Krzysztof Rytlewski, Piotr Chałupczak, Krzysztof Skotniczny.
Tytuł oryginału: Przebieg ciąży, sposób rozwiązania oraz wybrane parametry oceny biochemicznej i biofizycznej stanu płodu u kobiet leczonych Mucosolvanem (Ambroxol).
Tytuł angielski: The course of pregnancy and chosen parameters of biochemical and biophysical assessment of fetal condition in women treated with Mucosolvan (Ambroxol).
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1995, supl. 10, s. 289-292, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: I Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej, Kraków, 25-27 maja 1995.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
26/29
Autorzy: Barbara Zawilińska, Danuta Rojek-Zakrzewska, Ewa Kryczko, Izabella Zgórniak-Nowosielska.
Tytuł oryginału: Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii u niemowląt.
Tytuł angielski: Congenital cytomegalovirus infection in infants.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1995, supl. 10, s. 307-310, il., bibliogr. 9 poz.
Uwagi: I Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej, Kraków, 25-27 maja 1995 r.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
27/29
Autorzy: Ryszard Lauterbach, Dorota Pawlik, Joanna Kobylarz, Ewa Ortyl.
Tytuł oryginału: Wstępna ocena wpływu podaży Mucosolvanu (AMBROXOL) u matek z zagrażającym porodem przedwczesnym na częstość występowania retinopatii wcześniaczej (ROP).
Tytuł angielski: The effects of Ambroxol pretreatment on the incidence of retinopathy of prematurity (ROP).
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1995, supl. 10, s. 185-188, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: I Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej, Kraków, 25-27 maja 1995.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
28/29
Autorzy: Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowa, Irena Kaim, Józef Kalita, Zbigniew Zdebski, Jacek Sieradzki, Magdalena Szurkowska, Alicja Hebda.
Tytuł oryginału: Wyniki położnicze krakowskiej filii "Banku środków technicznych stosowanych w diagnostyce i leczeniu cukrzycy u kobiet ciężarnych" w latach 1987-1994.
Tytuł angielski: Obstetric results of Cracow Branch of the Bank of Diabetic Diagnostic-Therapeutic Equipment in pregnant women achieved from 1987-1994.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1995, supl. 10, s. 44-47, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: I Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej, Kraków, 25-27 maja 1995.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
29/29
Autorzy: Ryszard Lauterbach, Izabella Zgórniak-Nowosielska, Barbara Sławińska, Marta Knapczyk, Wanda Kallista-Milewicz, Barbara Tomaszczyk.
Tytuł oryginału: Zakażenia wywołane przez Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis i Chlamydia trachomatis u noworodków urodzonych przedwcześnie.
Tytuł angielski: The incidence of infections caused by Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis and Chlamydia trachomatis in prematurely born infants.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 1995, supl. 10, s. 189-194, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: I Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej, Kraków, 25-27 maja 1995.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ