Bibliografia UJ CM
Zapytanie: FORUM KARDIOL
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/25
Autorzy: Karol Wierzbicki, Jerzy Sadowski, Bogusław Kapelak, Dorota Sobczyk, Janusz Konstanty, Piotr Przybyłowski, Krzysztof Wróbel, Jacek Piątek.
Tytuł oryginału: Chirurgiczne metody leczenia niewydolności serca.
Tytuł angielski: Surgical treatment of heart failure.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 115-121, il., bibliogr. 25 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
2/25
Autorzy: Paweł Petkow-Dimitrow, Anetta Undas.
Tytuł oryginału: Choroba Fabry'ego - przyczyna uleczalnej postaci kardiomiopatii przerostowej.
Tytuł angielski: Fabry disease - a "treatable" form of hypertrophic cardiomyopathy.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 1, s. 175-178, bibliogr. 14 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
3/25
Autorzy: Piotr Olejniczak, Dorota Sobczyk, Izabella Górkiewicz-Kot, Jerzy Sadowski.
Tytuł oryginału: Funkcja lewej komory w przebiegu wad zastawkowych serca.
Tytuł angielski: Left ventricular function in the natural course of valvular heart diseases.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 147-153, il., bibliogr. 12 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
4/25
Autorzy: Izabella Górkiewicz-Kot, Maria Śnieżek-Maciejewska, Dorota Sobczyk, Piotr Olejniczak, Bogusław Kapelak, Rafał Drwiła, Jerzy Sadowski.
Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne infekcyjnego zapalenia wsierdzia - wskazania, czynniki ryzyka i rokowanie.
Tytuł angielski: Surgical treatment of infective endocarditis - indications, risk factors and prognosis.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 135-139, il., bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
5/25
Autorzy: Jarosław Stoliński, Robert Sobczyński, Jerzy Sadowski, Rafał Drwiła.
Tytuł oryginału: Mechaniczne wspomaganie układu krążenia.
Tytuł angielski: Mechanical circulatory support.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 169-179, il., bibliogr. 33 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
6/25
Autorzy: Dariusz Plicner, Edward Pietrzyk, Rafał Drwiła, Zbigniew Samitowski, Bogusław Kapelak, Maria Śnieżek-Maciejewska, Zbigniew Starzyk, Jacek Myć, Dorota Sobczyk, Jerzy Sadowski.
Tytuł oryginału: Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego u chorych z ostrym zespołem wieńcowym powikłanym wstrząsem kardiogennym.
Tytuł angielski: Coronary artery bypass grafting in acute coronary syndromes complicated by cardiogenic shock.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 155-161, bibliogr. 32 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
7/25
Autorzy: Robert Sobczyński, Jarosław Stoliński, Jerzy Sadowski, Piotr Olejniczak, Bogusław Kapelak, Maria Śnieżek-Maciejewska.
Tytuł oryginału: Pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej - diagnostyka i leczenie.
Tytuł angielski: Postinfarction ventricular septal defect - diagnosis and treatment.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 163-167, il., bibliogr. 30 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
8/25
Autorzy: Dorota Sobczyk, Piotr Olejniczak, Izabella Górkiewicz-Kot, Karol Wierzbicki, Piotr Przybyłowski, Irena Milaniak, Dariusz Plicner, Jerzy Sadowski.
Tytuł oryginału: Rola kardiologa w procesie kwalifikacji do przeszczepu serca.
Tytuł angielski: The role of the cardiologist in the process of qualification for heart transplantation.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 123-133, il., bibliogr. 19 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
9/25
Autorzy: Jerzy Sadowski.
Tytuł oryginału: Szanowni czytelnicy.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 113.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Punktacja MNiSW: 1.000
10/25
Autorzy: Ewa Stępień, Maria Śnieżek-Maciejewska, Marta Szajna-Zych, Jerzy Sadowski.
Tytuł oryginału: Biochemiczne markery niedokrwienia mięśnia sercowego w diagnostyce okołooperacyjnego uszkodzenia serca.
Tytuł angielski: Biochemical markers in diagnostics of perioperative cardiac injury.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 4, s. 135-142, bibliogr. 32 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
11/25
Autorzy: Jacek Myć, Jerzy Sadowski, Dorota Sobczyk, Maria Śnieżek-Maciejewska, Bogusław Kapelak.
Tytuł oryginału: Echokardiografia spoczynkowa i analiza zmienności rytmu serca w ocenie rokowania u pacjentów poddanych rewaskularyzacji chirurgicznej serca.
Tytuł angielski: The role of rest echocardiography and heart rate variability analysis in prognosis assessment in patients after surgical myocardial revascularization.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 4, s. 149-153, il., bibliogr. 25 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
12/25
Autorzy: Dorota Sobczyk, Jerzy Sadowski, Bogusław Kapelak, Rafał Drwiła.
Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych.
Tytuł angielski: Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 4, s. 159-162, il., bibliogr. 18 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
13/25
Autorzy: Karol Wierzbicki, Dorota Sobczyk, Jerzy Sadowski, Piotr Przybyłowski, Krzysztof Wróbel, Jacek Piątek.
Tytuł oryginału: Patofizjologia i diagnostyka nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.
Tytuł angielski: Pathophysiology and diagnosis of pulmonary hypertension in patients qualified for orthotopic heart transplantation.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 4, s. 163-168, il., bibliogr. 24 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
14/25
Autorzy: Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Roman Pfitzner, Dorota Sobczyk.
Tytuł oryginału: Postępowanie u pacjenta z podejrzeniem rozwarstwiającego tętniaka aorty piersiowej.
Tytuł angielski: Management of patients with suspected thoracic aortic aneurysm.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 4, s. 155-158, bibliogr. 16 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
15/25
Autorzy: Dorota Sobczyk, Karol Wierzbicki, Jerzy Sadowski, Krzysztof Wróbel, Jacek Piątek, Władysław Sułowicz, Piotr Przybyłowski.
Tytuł oryginału: Pozasercowe powikłania odległe u pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca.
Tytuł angielski: Non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 4, s. 175-178, bibliogr. 14 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
16/25
Autorzy: Zbigniew Starzyk, Jerzy Sadowski, Dorota Sobczyk, Karol Wierzbicki, Dariusz Plicner, Piotr Przybyłowski.
Tytuł oryginału: Waskulopatia w przeszczepionym sercu.
Tytuł angielski: Heart transplant vasculopathy.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 4, s. 169-174, bibliogr. 28 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
17/25
Autorzy: Ryszard Wieczorek, Rafał Drwiła, Marcin Wąsowicz, Dorota Sobczyk.
Tytuł oryginału: Wybrane problemy anestezjologiczne w chirurgii serca.
Tytuł angielski: Main anesthesiological problems in cardiac surgery patients.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 4, s. 143-147, il., bibliogr. 21 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
18/25
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Mieczysław Pasowicz.
Tytuł oryginału: Postęp w technikach ablacyjnych - nowe rozwiązania.
Tytuł angielski: Recent advances in ablation techniques.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 6, nr 1, s. 31-33, bibliogr., sum., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
19/25
Autorzy: Dariusz Dudek, Łukasz Rzeszutko, Marcin Wizimirski, Grzegorz Heba, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: System NOGA jako narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne w pracowni hemodynamicznej.
Tytuł angielski: NOGA system as a diagnostic and therapeutic tool in catheterization laboratory.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 6, nr 2, s. 45-48, bibliogr. 11 poz., sum., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
20/25
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Aktualne możliwości zastosowania ablacji RF w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 5, nr 3, s. 79-81, bibloigr. 13 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
21/25
Autorzy: Jakub Machejek, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Kardiologia w Polsce : czas na podsumowania.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 5, nr 3, s. 88-89, bibloigr. 10 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
22/25
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jakub Machejek, Barbara Małecka.
Tytuł oryginału: Postępy stałej elektrostymulacji serca w ostatnim dziesięcioleciu.
Tytuł angielski: Advances of the permanent cardiac pacing in recent of the tenth anniversary.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 5, nr 4, s. 105-107, bibliogr. 14 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
23/25
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Bednarek, Jakub Machejek, Mieczysław Pasowicz.
Tytuł oryginału: Znaczenie programowania opóźnienia przedsionkowo-komorowego w stymulacji dwujamowej typu DDD.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 5, nr 2, s. 41-42, bibliogr. 13 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
24/25
Autorzy: Robert Gil, Dariusz Dudek.
Tytuł oryginału: Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa - zastosowanie w kardiologii.
Tytuł angielski: Intravascular ultrasound - application in cardiology.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 1999 : T. 4, nr 3, s. 5-9, il., bibliogr. 32 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
25/25
Autorzy: J[akub] Machejek, J[acek] Lelakowski, P[iotr] Czunko.
Tytuł oryginału: Choroba dwóch węzłow - rzadko używany termin medyczny.
Tytuł angielski: Binodal disease-rarely used medical term.
Czasopismo: Forum Kardiol.
Szczegóły: 1998 : T. 3, nr 1, s. 13-14, il., bibliogr. 12 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ