Bibliografia UJ CM
Zapytanie: XXVIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PEDIATRÓW RZESZÓW 16-18 CZERWCA 2005 R
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/16
Autorzy: E[wa] Kostyk, B[ogusława] Krzykwa, E. Obersztyn, K. Suchecka, E. Bocian.
Tytuł oryginału: Aberracja subtelomerowa jako przyczyna rodzinnego zespołu dysmorficznego z niedorozwojem umysłowym.
Tytuł angielski: Sub telomeric aberration as a cause of family dismorphic syndrome with mental retardation.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 171 : abstr. SFI/9.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
2/16
Autorzy: S[tanisław] Pieczarkowski, K[atarzyna] Przybyszewska, M[ałgorzata] Sładek, P[rzemko] Kwinta, B[ogusława] Liszka-Kisielewska, S[tanisława] Imiołek, K[rzysztof] Fyderek.
Tytuł oryginału: Co możemy zmienić by badanie endoskopowe było lepiej tolerowane przez dzieci?
Tytuł angielski: What can we change to make endoscope better tolerated by children?
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 43 : abstr. SB/9.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
3/16
Autorzy: Jarosław Woroń, Aleksandra Goszcz, Ryszard Korbut.
Tytuł oryginału: Doświadczenia Regionalnego Ośrodka Monitorowania Działań Niepożądanych Leków (ROMDNL) w Krakowie w zakresie monitorowania polekowych działań niepożądanych występujących w farmakoterapii pediatrycznej.
Tytuł angielski: Experience of Regional Center of Monitoring of Adverse Drug Effects in Krakow (ROMDNL) in monitoring of the adverse drug effects in pediatric pharmacology.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 143 : abstr. SD/9.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
4/16
Autorzy: K[atarzyna] Przybyszewska, A[ndrzej] Wędrychowicz, U[rszula] Jedynak-Wąsowicz, K[rzysztof] Fyderek, S[tanisław] Pieczarkowski, M[ałgorzata] Sładek, I[lona] Al-Mutari, Z[ofia] Gula.
Tytuł oryginału: Epidemiologia zachorowań na wrzodziejące zapalenie jelita grubego u dzieci z makroregionu południowej Polski : Badanie retrospektywne 1992-2000.
Tytuł angielski: Epidemiology of ulcerative colitis incidence in children in Southern Poland.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 43 : abstr. SB/11.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
5/16
Autorzy: Anna Kruczek, Marek Bodzioch, Piotr Kruczek, Zofia Mitkowska, Jacek J. Pietrzyk.
Tytuł oryginału: Karłowatość tanatoforyczna - prezentacja pacjentów hospitalizowanych w PAIP w latach 1994-2004.
Tytuł angielski: Tanatoforic microsomia - presentation of patients hospitalized in PAIP between 1994-2004.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 59 : abstr. SA/4.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
6/16
Autorzy: Anna Kruczek, Ewa Kostyk, Gracjan Wątor, Piotr Kruczek, Jacek J. Pietrzyk.
Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i diagnostyka zespołu Smitha-Lemliego-Opitza - prezentacja pacjentów hospitalizowanych w PAIP w latach 1992-2003.
Tytuł angielski: Clinical picture and diagnostics of Smith-Lemlie-Oplitz syndrome - presentation of patients hospitalized in PAIP between 1992-2003.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 60 : abstr. SA/5.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
7/16
Autorzy: Przemko Kwinta, Zofia Mitkowska, Tomasz Tomasik, Jacek J. Pietrzyk.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostowego-1 (IGF-1) u noworodków z retinopatią wcześniaków.
Tytuł angielski: Estimation of insuline-like gene factor - 1 in neonatals with retinopathy.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 112 : abstr. SE/6.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
8/16
Autorzy: Przemko Kwinta, Zofia Mitkowska, Mirosław Bik-Multanowski, Jacek J. Pietrzyk.
Tytuł oryginału: Polimorfizm genu kodującego białko VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) jako czynnik ryzyka retinopatii wcześniaków.
Tytuł angielski: Polymorphism of Vascular Endothelial Growth Factor as a risk factor of retinopathy in preterm neonatals.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 112 : SE/5.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
9/16
Autorzy: S[tanisław] Pieczarkowski, K[inga] Kowalska-Duplaga, M[ałgorzata] Sładek, A[nna] Jarząb, A[ndrzej] Wędrychowicz, K[atarzyna] Przybyszewska, U[rszula] Jedynak-Wąsowicz, M[ariusz] Duplaga, K[rzysztof] Fyderek.
Tytuł oryginału: Przewlekłe bóle brzucha u dzieci - badanie ankietowe.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 43 : abstr. SB/10.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
10/16
Autorzy: Krystyna Sancewicz-Pach, Anna Pełkowska, Joanna Kwinta-Rybicka, Iwona Ogarek, Anna Pogan, Ewa Słowiaczek, Zofia Stec, Katarzyna Wilkosz, Barbara Badowska, Grzegorz Nawrotek.
Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń Cystatyny C w surowicy w monitorowaniu leczenia Cyklosporyną dzieci z zespołem nerczycowym.
Tytuł angielski: The usefulness of serum Cystatin C level estimation in children with nephrotic syndrome treated with Cyclosporine A.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 106 : abstr. SP 2/77.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
11/16
Autorzy: Andrzej Rudziński, Jacek Kuźma, Zbigniew Kordon, Krystyna Paruch.
Tytuł oryginału: Współistnienie koarktacji aorty z różnymi formami ubytków przegrody przedsionkowo-komorowej u dzieci zależnie od występowania zespołu Downa.
Tytuł angielski: Coexistance of aortic coarctation with different types of atrio-ventricular canals in children depending on incidence of Down syndrome.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 85 : abstr. SD/4.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
12/16
Autorzy: M[irosław] Bik-Multanowski, R. Mozrzymas, M. Nowacka, U. Borawska-Kowalczyk, A. Lange, E. Starostecka, B[ożena] Didycz, A. Chrobot, M. Gizewska, E. Szynaka.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie komputerów typu palmtop do oceny czynności kory przedczołowej u pacjentów z fenyloketonurią.
Tytuł angielski: Use of handheld computers for assessment of prefrontal cortex function in patients with PKU.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 96 : abstr. SF/6.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
13/16
Autorzy: Beata Radzymińska, Beata Załuska-Pitak, Elżbieta Olczykowska-Siara, Andrzej Rudziński.
Tytuł oryginału: Występowanie wad przewodozależnych u noworodków z podejrzeniem sinicznej wady wrodzonej serca.
Tytuł angielski: Incidence of ductal-dependent congenital heart defects in newborns with symptoms suggesting cyanotic heart defect.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: abstr. SE/3.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
14/16
Autorzy: E[wa] Kostyk, M. Kiszko.
Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ (FISH) do diagnostyki zespołów mikrodelecji w materiale Poradni Genetycznej USD w Krakowie.
Tytuł angielski: Application of fluorescent in situ hybridization (FISH) in diagnostics of microdeletion syndrome in patients of the Genetic Counselling in Kraków.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 59 : abstr. SA/1.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
15/16
Autorzy: Jarosław Woroń, Dorota Starzyk, Elżbieta Kostka-Trąbka.
Tytuł oryginału: Znaczenie niekorzystnych interakcji leków w farmakoterapii pediatrycznej.
Tytuł angielski: Relevance of detrimental drug interactions in pediatric pharmacotherapy.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 142 : abstr. SD/8.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
16/16
Autorzy: Andrzej Kazimierz Jaworek, Magdalena Tomsia, Anna Wojas-Pelc, Andrzej Jaworek, Agnieszka Kiełtyka.
Tytuł oryginału: Znajomość zagadnień dotyczących trądzika pospolitego wśród młodzieży szkół średnich w okolicach Krakowa-badania wstępne.
Tytuł angielski: The knowledge of acne vulgaris in secondary school childrenin Cracow area - preliminary study.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Opis fizyczny: s. 142 : abstr. SD/6.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ