Bibliografia UJ CM
Zapytanie: XVII NAUKOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA W PERSPEKTY
Liczba odnalezionych rekordów: 55Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/55
Autorzy: K[atarzyna] Kieć-Kononowicz, O.A. Kravtsov, J[anina] Karolak-Wojciechowska, J[adwiga] Robak, O.N. Vuskresensky.
Tytuł oryginału: 5-Arylidene derivatives of 2-(thio)hydantoins. Evaluation as a potential antioxidants and free radical scavengers.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 356-357 : abstr. S.VI.P-54, bibliogr. 2 poz.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
2/55
Autorzy: H[enryk] Bartoń.
Tytuł oryginału: Analiza barwników syntetycznych w produktach spożywczych z wykorzystaniem wymieniaczy jonowych.
Tytuł angielski: Analysis of synthetic dyes in food by the application of ionic exchangers.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 126 : abstr. S.II.P-53.
Charakt. formalna: SZP
3/55
Autorzy: J[erzy] Witek, M[aria] Walczak, K. Jureczek, J[oanna] Szymura-Oleksiak, T[omasz] Sacha, A[leksander] Skotnicki.
Tytuł oryginału: Analiza stężeń hydroksymocznika u chorych z przewlekłą białaczką szpikową.
Tytuł angielski: Analysis of hydroxyurea concentrations in patients with chronic myeloid leukemia.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13 września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 221 : abstr. S.IV.P-13.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
4/55
Autorzy: A[nna] Drabczyńska, K[atarzyna] Kieć-Kononowicz.
Tytuł oryginału: Aryloalkilopodstawne pirymido (2,1-f)oksopuryny.
Tytuł angielski: Arylalkil derivatives of pirymido-(2,1-f) oxopurine.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 359-360 : abstr. S.VI.P-58, il.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
5/55
Autorzy: A[nna] Drabczyńska, C[hrista] E. Mueller, E[lżbieta] Pękala, J[anina] Karolak-Wojciechowska, K[atarzyna] Kieć-Kononowicz.
Tytuł oryginału: Badania nad tlenowymi tricyklicznymi pochodnymi teofiliny.
Tytuł angielski: The examination of tricyclic oxygen derivatives of theophylline.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 360-361 : abstr. S.VI.P-59.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
6/55
Autorzy: K[atarzyna] Kieć-Kononowicz, E[lżbieta] Pękala, C[hrista] Mueller, J[anina] Karolak-Wojciechowska, M[ałgorzata] Motyl.
Tytuł oryginału: Badanie arylidenowych pochodnych imidazotiazepiny potencjalnych ligandów miejsca wiążącego benzodiazepiny w receptorze GABAA.
Tytuł angielski: Examination of arylidene derivatives of imidazothiazepines as potential ligands of the benzodiazepine binding site of GABAA receptor.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 298 : abstr. S.VI.K-5.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
7/55
Autorzy: T[omasz] Stożek, I. Oszczapowicz, B. Tejchma.
Tytuł oryginału: Badanie dostępności farmaceutycznej estru cefuroksymu z tabletek.
Tytuł angielski: A study of pharmaceutical availability of cefuroxim ester from tablets.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 401 : abstr. S.VII.P-7.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
8/55
Autorzy: B[ożena] Kluczykowska, B. Bromilska.
Tytuł oryginału: Badanie uwalniania substancji leczniczych z mikroemulsji o regulowanym odczynie.
Tytuł angielski: The study of drug release from microemulsions of varying pH.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 423-424 : abstr. S.VII.P-38.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
9/55
Autorzy: Z[bigniew] Górka.
Tytuł oryginału: Chronofarmakologia - czyli jak pora doby wpływa na działanie leków.
Tytuł angielski: Chronopharmacology - how the circadian time influences the activity of drugs.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 167-168 : abstr. S.III.P-27.
Uwagi: ISBN 83-909007-5-0.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. merytoryczna: ORG
10/55
Autorzy: B[arbara] Pieszczek, A[nna] Cedro, R[enata] Jachowicz.
Tytuł oryginału: Dostępność farmaceutyczna ketoprofenu z peletek zawierających dwu i trójskładnikowe stałe rozproszenia.
Tytuł angielski: Pharmaceutical availability of ketoprofen from binary and ternary solid dispersions systems in pelets.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 398-399 : abstr. S.VII.P-5.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
11/55
Autorzy: A[ldona] Maciejewska, R[enata] Jachowicz.
Tytuł oryginału: Dostępność farmaceutyczna prednizolonu z trójskładnikowych stałych rozproszeń w formie sproszkowanej i tabletek.
Tytuł angielski: Pharmaceutical availability of prednisolone from ternary solid dispersion pulvers and tablets.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 403-404 : abstr. S.VII.P-9.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
12/55
Autorzy: H[alina] Ekiert, E[wa] Gomółka.
Tytuł oryginału: Furanokumaryny w kulturach kalusowych i pędowych Pastinaca sativa L.
Tytuł angielski: Furanocoumarins in callus and shoot cultures of Pastinaca sativa L.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 287 : abstr. S.V.P-44.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
13/55
Autorzy: K[atarzyna] Dadak, Z[ofia] Zachwieja.
Tytuł oryginału: Historia aptekarstwa w Hiszpanii.
Tytuł angielski: The history of pharmacy in Spain.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 453-454 : abstr. S.VIII.K-3.
Charakt. formalna: SZP
14/55
Autorzy: J[anina] Węgiel, S[ławomir] Jurczyk, S[tanisław] Kohlmunzer.
Tytuł oryginału: Hodowla mycelialna Aleuria aurantia (Fr.) Fuck. i izolowanie frakcji polisacharydowych.
Tytuł angielski: Mycelial culture of Aleuria aurantia (Fr.) Fuck. and isolation of polysaccharide fractions.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 258-259 : abstr. S.V.P-8.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
15/55
Autorzy: J[adwiga] Piotrowicz, Z[ofia] Zachwieja, M[ałgorzata] Schlegel-Zawadzka.
Tytuł oryginału: Interakcja leków z pokarmami w dydaktyce Zakładu Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tytuł angielski: Drug and food interactions in the teaching in the Department of Food Chemistry and Nutrition Collegium Medicum Jagiellonian University.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 126-127 : abstr. S.II.P-54.
Charakt. formalna: SZP
16/55
Autorzy: J[arosław] Woroń.
Tytuł oryginału: Interakcje leków przeciwbakteryjnych.
Tytuł angielski: Antibacterial drug interaction.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 166-167 : abstr. S.III.P-26.
Uwagi: ISBN 83-909007-5-0.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. merytoryczna: ORG
17/55
Autorzy: B[ożena] Muszyńska.
Tytuł oryginału: Karotenoidy w owocnikach i hodowli mycelialnej Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.
Tytuł angielski: Carotenoids in fruit bodies and mycelial culture of Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 275 : abstr. S.V.P-28.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
18/55
Autorzy: J[oanna] Szymura-Oleksiak, B[eata] Mycek, A[gnieszka] Cios, A. Ślósarczyk, E. Stobierska, Z. Paszkiewicz.
Tytuł oryginału: Kinetyka uwalniania pentoksyfiliny z implantów na bazie hydroksyapatytów.
Tytuł angielski: Kinetics of pentoxifylline release from drug-loaded hydroxyapatite implants
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13 września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 237 : abstr. S.IV.P-31.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
19/55
Autorzy: M[aria] Wójcik-Jawień, W[ojciech] Jawień.
Tytuł oryginału: Komputerowy system doradczy przewodnikiem w gąszczu zasad współczesnej antybiotykoterapii?
Tytuł angielski: Computer expert system as a guide in a thicket of the rules of contemporary antibiotic therapy.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13 września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 205 : abstr. S.IV.W-3.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
20/55
Autorzy: I[wona] Dymarczyk.
Tytuł oryginału: Mateusz B. Grabowski - aptekarz i mecenas sztuki.
Tytuł angielski: Mateusz B. Grabowski a pharmacist and Patron of Art.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w." Kraków, 10-13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 465 : abstr. S.VIII K-22
Charakt. formalna: SZP
21/55
Autorzy: H[alina] Ekiert.
Tytuł oryginału: Metody biotechnologiczne w badaniach roslin leczniczych na przykładzie gatunków rodziny Apiaceae.
Tytuł angielski: Biotechnological methods in medicinal plants studies on example of Apiaceae family species.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 250 : abstr. S.V.K-2.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
22/55
Autorzy: B[eata] Stępniewska.
Tytuł oryginału: Metody optymalizacji antybiotykoterapii w praktyce szpitalnej.
Tytuł angielski: Methods of optimalization antibiotic therapy in hospital practice.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 477-478 : abstr. S.IX.K-2.
Charakt. formalna: SZP
23/55
Autorzy: K[atarzyna] Kieć-Kononowicz, E[wa] Szymańska, P Leeson, S. Grimwood, J[anina] Karolak-Wojciechowska.
Tytuł oryginału: Modyfikacje glicynowych pochodnych 5-arylideno-imidazolidynonu.
Tytuł angielski: Modifications of glycine derivatives of 5-arylidene imidazolidinone.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 358 : abstr. S.VI.P-56.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
24/55
Autorzy: T[adeusz] Librowski, S[tanisław] Lochyński, J[oanna] Kułdo.
Tytuł oryginału: Ocena aktywności farmakologicznej terpenowych analogów GABA o zdefiniowanej budowie przestrzennej jako potencjalnych neuromodulatorów.
Tytuł angielski: The evaluation of pharmacological activity of terpenoid GABA analogues with defined spatial construction as potential neuromodulators.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 199-200 : abstr. S.III.P-64, bibliogr. 3 poz.
Uwagi: ISBN 83-909007-5-0.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. merytoryczna: ORG
25/55
Autorzy: H[enryk] Marona, K[atarzyna] Kieć-Kononowicz.
Tytuł oryginału: Ocena aktywności przeciwdrgawkowej niektórych pochodnych aminoalkoholi.
Tytuł angielski: Evaluation of anticonvulsant activity of some aminoalkanolic derivatives.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13 września 1998.
Opis fizyczny: s. 361-362 : abstr. S.VI.P-60.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
26/55
Autorzy: T[adeusz] Librowski, R[yszard] Czarnecki, M[agdalena] Jastrzębska.
Tytuł oryginału: Ocena działania przeciwarytmicznego nowych pochodnych ksantonu w wybranych modelach arytmii.
Tytuł angielski: The evaluation of antiarrhythmic activity of new xanthone derivatives in select models of arrythmia.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13 września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 151-152 : abstr. S.III.P-10.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
27/55
Autorzy: L[ucyna] Zamorska, E[lżbieta] Menaszek, M[aria] Żołnierek.
Tytuł oryginału: Oddziaływanie kadmu na wydolność łożysk ludzkich.
Tytuł angielski: The influence of cadmium on the sufficiency of human placentae.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w., Kraków, 10-13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 174-175 : abstr. S.III.P-36
Charakt. formalna: SZP
28/55
Autorzy: A[gnieszka] Cios, J[erzy] Witek, J[oanna] Szymura-Oleksiak.
Tytuł oryginału: Oznaczanie stężeń cefuroksymu i cefotaksymu w surowicy krwi metodą HPLC.
Tytuł angielski: Determination of cefuroxime and cefotaxime serum concentrations by HPLC method.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13 września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 218 : abstr. S.IV.P-10.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
29/55
Autorzy: B[eata] Bystrowska, J[olanta] Nowak, J[erzy] Brandys.
Tytuł oryginału: Oznaczenie kwasu 5-aminosalicylowego i jego metabolitu w surowicy i moczu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Tytuł angielski: High-performance liquid chromatographic method for determination of 5-aminosalicylic acid and its metabolite in plasma and urine.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 73 : abstr. S.I.P.-64.
Charakt. formalna: SZP
30/55
Autorzy: M[onika] Urbanik.
Tytuł oryginału: Pigułki Morisona - "cudowny" lek XIX wieku.
Tytuł angielski: Morison's pills - "miraculous" medicine of 19th century.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: abstr. S.VIII. P-3.
Charakt. formalna: SZP
31/55
Autorzy: Zbigniew Bela.
Tytuł oryginału: Postać czlowieka jako podstawa aranżacji niektórych średniowiecznych tekstów medyczno-faramceutycznych.
Tytuł angielski: Human shape as a basis for arrangement of some Medieval medical and pharmaceutical texts.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.",Kraków, 10 -13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s.456 : abstr. S.VIII.K-8.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
32/55
Autorzy: S[tanisław] Kohlmunzer.
Tytuł oryginału: Postępy badań nad naturalnymi substancjami przeciwnowotworowymi.
Tytuł angielski: Progress in investigation on natural antitumor substances.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 247-249 : abstr. S.V.W-1.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
33/55
Autorzy: K[atarzyna] Kieć-Kononowicz, E[wa] Szymańska, A[nna] Białecka, A[ndrzej] Kasprowicz.
Tytuł oryginału: Poszukiwanie nowych aktywnych związków wśród arylidenowych aromatycznych pochodnych hydantoiny.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 357-358 : abstr. S.VI.P-55.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
34/55
Autorzy: A[leksander] Mendyk, R[enata] Jachowicz.
Tytuł oryginału: Próby przewidywania za pomocą sieci neuronowych profilu rozpuszczania ketoprofenu ze stałych rozproszeń i mieszanin fizycznych.
Tytuł angielski: Simple approach to predict time profile of ketoprofen's dissolution from physical mixtures and solid dispersions by artificial neural networks.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 393-394 : abstr. S.VII.K-4.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
35/55
Autorzy: A[nna] Czech, R[enata] Jachowicz.
Tytuł oryginału: Próby sporządzania peletek zawierających stałe rozproszenia omeprazolu.
Tytuł angielski: Attempt of pellets formulation with solid dispersion of omeprazole.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 400 : abstr. S.VII.P-6.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
36/55
Autorzy: Z[bigniew] Górka, R[yszard] Czarnecki.
Tytuł oryginału: Różnice w działaniu przeciwlękowym selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny pomiędzy fazą jasną i ciemną cyklu dobowego u szczurów.
Tytuł angielski: Differences in the behavioral effects of the selective uptake of serotonin inhibitors between the light-dark phases of the diurnal cycle in rats.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 136-137 : abstr. S.III.K-4.
Uwagi: ISBN 83-909007-5-0.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. merytoryczna: ORG
37/55
Autorzy: J[oanna] Szymura-Oleksiak.
Tytuł oryginału: Skuteczność antybiotyków w świetle zależności farmakokinetyczno-farmakodynamicznych.
Tytuł angielski: Efficacy of antibiotics in the light of pharmacokinetic-pharmacodynamic relationship.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13 września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 204 : abstr. S.IV.W-2.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
38/55
Autorzy: A[gnieszka] Skowron, J[erzy] Brandys.
Tytuł oryginału: Specyfikacja kosztów medycznych w nieswoistychzapaleniach jelita grubego.
Tytuł angielski: Specification of medical costs in inflammetory bovel discase.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 478-479 : abstr. S.IX.K-3.
Charakt. formalna: SZP
39/55
Autorzy: T[omasz] Stożek, R. Karpiel, R[enata] Jachowicz.
Tytuł oryginału: Sporządzanie liposomów z mupirocyną.
Tytuł angielski: Preparation of liposomes with mupirocin.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 428-430 : abstr. S.VII.P-43.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
40/55
Autorzy: R[enata] Jachowicz.
Tytuł oryginału: Stałe rozproszenia jako układy o kontrolowanym uwalnianiu substancji leczniczych.
Tytuł angielski: Solid dispersions as systems with controlled release of therapeutic substances.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 388-389 : abstr.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
41/55
Autorzy: E[lżbieta] Pękala, K[atarzyna] Kieć-Kononowicz.
Tytuł oryginału: Synteza i aktywność przeciwdrgawkowa kwasowych pochodnych arylidenohydantoiny.
Tytuł angielski: Synthesis and anticonvulsant activity of acidic derivatives of arylidene hydantoins.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 359 : abstr. S.VI.P-57.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
42/55
Autorzy: O.A. Kravtsov, E[lżbieta] Pękala, K[atarzyna] Kieć-Kononowicz.
Tytuł oryginału: Theoretical prediction of the metabolism of the antiarrhytmic amide derivatives of hydantois.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 241 : abstr. S.IV.P-35, il., bibliogr. 3 poz.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
43/55
Autorzy: Andrzej Starek.
Tytuł oryginału: Toksyczność wybranych związków chloroalifatycznych pobieranych z wodą do picia.
Tytuł angielski: Toxicity of selected chloroaliphatic compounds taking with drinking water.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 138 : abstr. S.III.K-7.
Charakt. formalna: SZP
44/55
Autorzy: M[ałgorzata] Gawlik.
Tytuł oryginału: Toksykologia w Internecie.
Tytuł angielski: Toxicology in the Internet.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10- 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 193-194 : abstr. S.III.P-59.
Charakt. formalna: SZP
45/55
Autorzy: S[ławomir] Chłosta, B[ożena] Kluczykowska, R[enata] Jachowicz.
Tytuł oryginału: Uwalnianie indometacyny z mikroemulsji o zwiększonej lepkości.
Tytuł angielski: Release of indomethacin from microemulsion gels.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 423 : abstr. S.VII.P-37.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
46/55
Autorzy: A[gnieszka] Rzepiela.
Tytuł oryginału: Właściwości magiczne rośklin leczniczych na podstawie "De herbarum virtutibus" Aemiliusa Macera (XIIw.)
Tytuł angielski: The magic properties of medicinal plant based on De herbarum virtutibus by Aemilius Macer (XII c.).
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: abstr. S.VIII K-5.
Charakt. formalna: SZP
47/55
Autorzy: B[arbara] Nowak, J[ózef] Niweliński.
Tytuł oryginału: Wpływ diety bogatej w siemię lniane na czynnościowy i morfologiczny obraz nadnerczy samic szczurzych.
Tytuł angielski: The influence of reach in semen lini diet on functional and morphological view of adrenal glands in female rats.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 121 : abstr. S.II.P-48.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
48/55
Autorzy: M[ałgorzata] Schlegel-Zawadzka, G[abriel] Nowak.
Tytuł oryginału: Wpływ terapii elektrowstrząsowej na zawartość Zn i Cu we krwi i w mózgu szczurów.
Tytuł angielski: The influence of electroconvulsive shock treatment on the zinc and the copper content in rat blood and brain.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 190 : abstr. S.III.P-55.
Charakt. formalna: SZP
49/55
Autorzy: M[ałgorzata] B. Gawlik, G. Aroud.
Tytuł oryginału: Wydalanie 3-hydroksybenzo(a)antracenu u szczurów.
Tytuł angielski: The excretion of 3-hydroxybenz(a)anthracene in the rats.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 187-188 : abstr. S.III.P-52.
Charakt. formalna: SZP
50/55
Autorzy: A[nna] Stabrawa.
Tytuł oryginału: Z historii aptek miasta Krakowa XIX i XX wieku : Apteka "pod Złotym Tygrysem" w Krakowie ( w latach 1814-1939).
Tytuł angielski: The pharmacy at the Sign of Golden Tiger in Cracow (1814-1939).
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13.09.1998.
Opis fizyczny: abstr. S.VIII W-1
Charakt. formalna: SZP
51/55
Autorzy: P[rzemysław] Dorożyński, K[rzysztof] Niwiński, R[enata] Jachowicz.
Tytuł oryginału: Zastosowanie chitozanu do wytwarzania tabletek flotacyjnych.
Tytuł angielski: Applications of chitosan in the preparation of floating tablets.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 402-403 : abstr. S.VII.P-8.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
52/55
Autorzy: A. Kuzio, R[yszard] Czarnecki.
Tytuł oryginału: Zjawiska uzależnień od środków odurzających i leków psychotropowych w zbiorowości młodzieży miasta Krakowa.
Tytuł angielski: Occurrences of dependences on superfacients and psychotropic drugs in communities of young people of Cracow.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 169-170 : abstr. S.III.P-30.
Uwagi: ISBN 83-909007-5-0.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. merytoryczna: ORG
53/55
Autorzy: J[olanta] Bury, J[oanna] Szymura-Oleksiak, Z. Ryłko.
Tytuł oryginału: Znaczenie płuc w ocenie dyspozycji pentoksyfiliny w organizmie szczurów.
Tytuł angielski: Role of lungs in evaluation of pentoxifylline disposition in rats.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13 września 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 233 : abstr. S.IV.P-26.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
54/55
Autorzy: M[ałgorzata] Schlegel-Zawadzka, K[rystyna] Stanisz-Wallis, A. Żurek.
Tytuł oryginału: Źródła wapnia w pożywieniu dzieci krakowskich.
Tytuł angielski: Calcium sources in the food of children in Cracow.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 97.
Charakt. formalna: SZP
55/55
Autorzy: L[eszek] Ekiert.
Tytuł oryginału: Życie i działalność Wilhelma Zajączkowskiego 1836-1941.
Tytuł angielski: Wilhelm Zajączkowski 1836-1941, his life and his activities.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. 09. 1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 463 : abstr. S.VIII.K-19.
Charakt. formalna: SZP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ