Bibliografia UJ CM
Zapytanie: XVII NAUKOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARAMCEUTYCZNEGO FARMACJA W PERSPEKTY
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/31
Autorzy: Maciej Pawłowski, Omeran Fhaid.
Tytuł oryginału: Synthesis of some amide derivatives of pyrimido-[2,1-f]-theophylline. (Synteza niektórych amidowych pochodnych pirymidyno-[2,1-f]-teofiliny).
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 363 : abstr. S.VI.P-62.
Charakt. formalna: SZP
2/31
Autorzy: I[wona] Dymarczyk, M[onika] Urbanik.
Tytuł oryginału: "Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego" wg ks. Krzysztofa Kluka.
Tytuł angielski: "The garden of medicinal plants" by Krzysztof Kluk.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 468 : abstr. S.VIII.P-1.
Charakt. formalna: SZP
3/31
Autorzy: D[orota] Maciąg, B[arbara] Filipek, H[enryk] Marona.
Tytuł oryginału: Aktywność przeciwarytmiczna i hipotensyjna nowych pochodnych 1,2-aminoalkoholi.
Tytuł angielski: Antiarrhythmic and hypontensive activity of new 1,2-aminoalcohols.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 -13. 09.1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 149-150 : abstr. S.III.P-8.
Charakt. formalna: SZP
4/31
Autorzy: H[anna] Byrtus, A[lfred] Zejc.
Tytuł oryginału: Aktywność przeciwdrgawkowa nowych 3-aminometylowych pochodnych spirohydantoin.
Tytuł angielski: Anticonvulsant activity of new 3-aminomethyl derivatives of spirohydantoins.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13.09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: abstr. S.VI.P-79.
Charakt. formalna: SZP
5/31
Autorzy: I[rma] Podolak, Z[bigniew] Janeczko.
Tytuł oryginału: Badania chinonów i saponin w krajowych gatunkach Lysimachia L.
Tytuł angielski: Studies on quinones and saponins in Lysimachia species native to Poland.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 281 : abstr. S.V.P-37.
Charakt. formalna: SZP
6/31
Autorzy: H[enryk] Bartoń, Z[ofia] Zachwieja, M[aria] Fołta, E. Michalska, M. Pietrzycka.
Tytuł oryginału: Badanie pobrania ołowiu z wodą do picia przez 6-letnie dzieci z wybranych dzielnic Krakowa.
Tytuł angielski: A study of Pb intake with drinking water by 6 year-old children from selected districts of Cracow.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13.09.1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 95 : abstr. S.II.P-15.
Charakt. formalna: SZP
7/31
Autorzy: M[arta] Błażewicz, L[ucyna] Zamorska, M[onika] Papież, M[aria] Żołnierek, Elżbieta Menaszek, B[arbara] Nowak.
Tytuł oryginału: Biozgodność niskokarbonizowanych włókien węglowych o modyfikowanej chemicznie powierzchni z tkankami zwierzęcymi.
Tytuł angielski: Biocompatibility of low-carbonized fibres about chemical modified surface with animal tissues.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13.09.1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: abstr. S.IV.P-32.
Charakt. formalna: SZP
8/31
Autorzy: J[an] Ignacak, M[aria] Gumińska, T[eresa] Kędryna, H[enryk] Struszczyk.
Tytuł oryginału: Hamowanie metabolizmu komórki nowotworowej raka wysiękowego Ehricha (EAT) in vitro przez chitozan.
Tytuł angielski: The inhibition of the Ehrlich ascites tumour cell metabolism by chitozan in vitro.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13.09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 251-252 : abstr. S.V.K-3.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
9/31
Autorzy: J[anina] Węgiel, S[ławomir] Jurczyk, S[tanisław] Kohlmunzer.
Tytuł oryginału: Hodowla mycelialna Aleuria aurantia (Fr.) Fuck i izolowanie frakcji polisacharydowych.
Tytuł angielski: Mycelial culture of Aleuria aurantia (Fr.) Fuck and isolation of polysaccharide fractions.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 -13. 09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 258-259 : abstr. S.V.P-8, bibliogr. 2 poz.
Charakt. formalna: SZP
10/31
Autorzy: K[rzysztof] Kmieć.
Tytuł oryginału: Kasztanowiec inspiracją sztuki.
Tytuł angielski: Horse chestnut - inspiration of art.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13.09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 468 : abstr. S.VIII.P-2.
Charakt. formalna: SZP
11/31
Autorzy: J[an] Krzek.
Tytuł oryginału: Kontrola jakości leków w świetle wymogów farmakopealnych.
Tytuł angielski: Drugs control under pharmacopeial conditions.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13.09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 14 : abstr. S.I.W-2.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
12/31
Autorzy: M. Wiater, D[anuta] Sobolewska, Z[bigniew] Janeczko.
Tytuł oryginału: Kwasy tłuszczowe frakcji lipidowej z części podziemnych czosnku niedźwiedziego Allium ursinum L.
Tytuł angielski: Fatty acids in lipid fraction from the underground parts of Allium ursinum L.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 280 : abstr. S.V.P-36.
Charakt. formalna: SZP
13/31
Autorzy: A[lfred] Zejc.
Tytuł oryginału: Nowe leki syntetyczne stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
Tytuł angielski: New synthetic drugs used in cardiovascular diseases.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 5-6.
Charakt. formalna: SZP
14/31
Autorzy: J[an] Krzek, M[ałgorzata] Starek, A[nna] Kwiecień.
Tytuł oryginału: Oznacznie karbaminianu gwajamaru i kwasu acetylosalicylowego metodą chromatograficzno-densytometryczną.
Tytuł angielski: Determination of guaiamar carbamate and acetylosalicylic acid with use of a chromatographic - densitometric method.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13.09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 70-71 : abstr. S.I.P-61.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
15/31
Autorzy: M[aciej] Pawłowski.
Tytuł oryginału: Poszukiwanie nowych leków w grupie agonistów i antagonistów A1/A2 receptorowych.
Tytuł angielski: Search for new drugs in the group of A1/A2. adenosine receptor agonists and antagonists.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 292-293 : abstr. S.VI.W-2.
Charakt. formalna: SZP
16/31
Autorzy: K[atarzyna] Jaworska, T. Tereszczuk.
Tytuł oryginału: Problem nauczania farmacji w Królestwie Polskim.
Tytuł angielski: Problem of the teaching of pharmacy in the Kingdom of Poland.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13.09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 472 : abstr. S.VIII.P-8
Charakt. formalna: SZP
17/31
Autorzy: M[arek] T. Cegła, J[oanna] Potaczek, M[aciej] Pawłowski.
Tytuł oryginału: Próby rozdziału 7-β-hydroksy-γ-morfolinopropylo-8-amino-teofiliny na izomery optyczne.
Tytuł angielski: Attempts on separation of 7-beta-hydroxy-gamma-morphmorpholinopropyl-8-aminoteophylline iontooptical isomers.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13.09.1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 300 : abstr. S.VI.K-7.
Charakt. formalna: SZP
18/31
Autorzy: L[ucyna] Zamorska, O[ksana] Neczaj, M[onika] Zadrożna, B[arbara] Nowak, M[aria] Żołnierek, J[ózef] Niweliński.
Tytuł oryginału: Skażenie chemiczne okolic Lwowa i połdniowo-zachodniej Ukrainy a cechy morfochemiczne łożysk ludzkich z tych terenów.
Tytuł angielski: Chemcal pollution of Lvov and southern-western Ukraine and morphochemical trents characteristics of human placentae from these regions.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 177 : abstr. S.III.P-38
Charakt. formalna: SZP
19/31
Autorzy: J[acek] Sapa, B[arbara] Filipek, L[ucyna] Antkiewicz-Michaluk.
Tytuł oryginału: Struktura a aktywność hipotensyjna i przeciwarytmiczna N-[(2-hydroksy-3-aminoalkilo)]-propylowych pchodnych pirolidynonu-2.
Tytuł angielski: Relationship between structure and hypotensive, and antiarrhythmic activity of N-[(2-hydroxy-3-aminoalkylpropylpyrrolidin-2-one derivatives.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 135-136 : abstr. S.III.K-3, bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: SZP
20/31
Autorzy: P[rzemysław] Talik, Ch.E. Müller, M[aciej] Pawłowski.
Tytuł oryginału: Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych diaza-analogów 8-styryloksantyny o potencjalnym działaniu na receptory A1 i A2-adenozynowe.
Tytuł angielski: Synthesis and physicochemical properties of new diaza-analogs of 8-styryloxantines as potential agents on A1 and A2 adenosine receptors.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: abstr. S.VI.P-63 : bibliogr. 1 poz.
Charakt. formalna: SZP
21/31
Autorzy: M[aciej] Pawłowski, S[ławomir] Jurczyk.
Tytuł oryginału: Synteza niektórych 1-podstawionych 8-aminoteobrominy o potencjalnym wpływie na transport i rozkład endogennej adenozyny.
Tytuł angielski: Synthesis of some 1-substituted 8-aminotheobromine as a potential agent acting on transport and metabolism of endogenous adenosine.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 362 : abstr. S.VI.P-61.
Charakt. formalna: SZP
22/31
Autorzy: G[rażyna] Chłoń, A[lfred] Zejc.
Tytuł oryginału: Synteza nowych 7-hydroksypropylopiperazynowych pochodnych 8-aryloalkiloaminoteofiliny.
Tytuł angielski: Synthesis of new 7-hydroxypropylopiperazine derivatives of 8-arylalkylamine-theophylline.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: abstr. S.VI.P-80 : bibliogr. 3 poz.
Charakt. formalna: SZP
23/31
Autorzy: M[arek] T. Cegła, A[nna] Urban, K. Orzech, J[acek] Bojarski.
Tytuł oryginału: Synteza pochodych kwasu β-karbolino-3 karboksylowego jako potencjalnych ligandów receptorów serotoninowych.
Tytuł angielski: Synthesis of derivatives of beta-carboline-3-carboxylic acid as potential ligands of serotonin receptors.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 383 : abstr. S.VI.P-81.
Charakt. formalna: SZP
24/31
Autorzy: W[łodzimierz] Rzeszutko, E[ugeniusz] Somogyi, A[nna] Apola.
Tytuł oryginału: Szybka metoda oznaczania fenotiazyn a materiale biologicznym.
Tytuł angielski: Fast method determination of phenothiazines in biological material.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13.09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: abstr. S.I.P-70
Charakt. formalna: SZP
25/31
Autorzy: P[iotr] Trzos.
Tytuł oryginału: Święci patroni farmacji w filatelistyce.
Tytuł angielski: Patron saints of pharmacy in philately.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13.09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 469 : abstr. S.VIII P-4
Charakt. formalna: RZP
26/31
Autorzy: B[arbara] Malawska, K[atarzyna] Kulig.
Tytuł oryginału: Właściwości kwasowo-zasadowe arylopiperazynowych pochodnych pirolidyn-2-onu o działaniu przeciwarytmicznym i hipotensyjnym.
Tytuł angielski: Acidic-basic properties of antiarrhythmic and antihypertensive arylpiperazine derivatives of pyrrolidin-2-one.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 - 13. 09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 299 : abstr. S.VI.K-6, bibliogr. 2 poz.
Charakt. formalna: SZP
27/31
Autorzy: M[ałgorzata] Zygmunt, B[arbara] Filipek, S[ijka] Charakchieva-Minol, M[aria] Mokrosz.
Tytuł oryginału: Właściwości przeciwarytmiczne, hipotensyjne oraz α-adrenolityczne nowych 7,8-dipodstawionych pochodnych teofiliny.
Tytuł angielski: Antiarrhythmic, hypotensive and α-adrenolytic activity of novel 7,8-disubstituted theophyline derivatives.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10 -13. 09.1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 150-151 : abstr. S.III.P-9, bibliogr. 1 poz.
Charakt. formalna: SZP
28/31
Autorzy: M[onika] Zadrożna, J. Braziewicz, J[ózef] Niweliński.
Tytuł oryginału: Wpływ koncentracji metali ciężkich na morfoenzymatykę łożysk ludzkich.
Tytuł angielski: The influence of heavy metals concentration on morphoenzymatics of human pacentae.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 176 : abstr. S.III.P-37
Charakt. formalna: SZP
29/31
Autorzy: B[arbara] Ostrowska, M[aria] B. Stachurska, T[eresa] Kędryna, M[aria] Gumińska, W[łodzimierz] Drożdż.
Tytuł oryginału: Wpływ pentoksyfiliny na metabolizm energetyczny erytrocytów u chorych z miażdzycą zarostową tętnic kończyn dolnych.
Tytuł angielski: The effect of pentoxyfylline on energetic metabolism of erythrocytes in patients with peripheral obliterative arterial disease.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13.09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 232 : abstr. S.IV.P-25
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
30/31
Autorzy: W[łodzimierz] Opoka, W[łodzimierz] Rzeszutko.
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych leków in vitro na oznaczanie jonów cynku i miedzi (II) metodą woltamperometrii inwersyjnej.
Tytuł angielski: In vitro study of the influence of chosen drugs on the results of determination of Zn and Cu(II) ions in inversion volamperometry method.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13.09.1998 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 70 : abstr. S.I.P-60
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
31/31
Autorzy: M[onika] Papież, J[ózef] Niweliński.
Tytuł oryginału: Zmiany morfochemiczne jajników szczurów karmionych siemieniem lnianym.
Tytuł angielski: Morphological changes of ovaries in rats flax-seed fed.
Tytuł całości: W: XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Faramceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13. 09. 1998. Streszczenia,
Opis fizyczny: s. 120 : abstr. S.II.P-47
Charakt. formalna: SZP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ