Bibliografia UJ CM
Zapytanie: VIII NAUKOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOKSYKOLOGICZNEGO ŁÓDŹ 8-11 WRZEŚNIA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/21
Autorzy: A[ndrzej] Starek.
Tytuł oryginału: Badania nad mechanizmem hemolitycznego działania eterów monoalkilowych glikolu etylenowego.
Tytuł angielski: The study on the mechanism of memolytic effect of the ethylene glycol monoalkyl ethers.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 95.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
2/21
Autorzy: A[ndrzej] Moniczewski, A[nita] Rutkowska, J[erzy] Brandys.
Tytuł oryginału: Badania niektórych właściwości fizykochemicznych amidowych pochodnych prolino-(2,1-f)-teofiliny.
Tytuł angielski: Study of some pfysicochemical propertyon some amide proline-(1,2-f)-theofiline derivatives.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 240 : abstr. 103.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
3/21
Autorzy: A[ndrzej] Starek, W[łodzimierz] Lepiarz, B[eata] Starek-Świechowicz, J[olanta] Jarosz.
Tytuł oryginału: Badania porównawcze nad ostrym hemato-toksycznym działaniem trzech eterów glikolu etylenowego u szczurów.
Tytuł angielski: A comparative study of the acute hemato-toxicity of three ethylene glycol monoalkyl ethers in rats.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 250 : abstr. 113.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
4/21
Autorzy: D. Szpak, W[ojciech] Piekoszewski, M[ałgorzata] Panas.
Tytuł oryginału: Diagnostyczne znaczenie stężenia karbamazepiny u alkoholików.
Tytuł angielski: Diagnostic roule of carbamazepine concentration in alcohol dependency.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 199 : abstr. 63.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
5/21
Autorzy: E[wa] Gomółka, B[artosz] Jenner.
Tytuł oryginału: Epidemiologia zatruć etanolem na podstawie danych z laboratorium Kliniki Toksykologii CM UJ z okresu XII 2001 - VII 2002.
Tytuł angielski: Epidemics of ethanol poisoning basing on data from the laboratory of the Department of Clinical Toxicology CM UJ (December 2001 - July 2002).
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 197 : abstr. 61.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
6/21
Autorzy: T. Szost, J. Brzeziński, W[ojciech] Piekoszewski.
Tytuł oryginału: KInetyka metylobromfenwinfosu u szczurów w łącznym działaniu z tiuramem.
Tytuł angielski: Kinetic of methylbromphenvinphos in rats in interaction with thiram.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 260 : abstr. 122.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
7/21
Autorzy: A[licja] Hubalewska-Hoła, D[orota] Pach, J[anusz] Pach, Z[bigniew] Szybiński.
Tytuł oryginału: Martwica czy ogłuszenie mięśnia sercowego ? Nowe możliwości scyntygraficzne do oceny kardiotoksycznego działania tlenku węgla.
Tytuł angielski: Myocardial stunning or necrosis ? A new scintigraphic tools for evaluating carbon monoxide cardiotoxicity.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 76.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
8/21
Autorzy: M[aciej] T. Gawlik, M[ałgorzata] B. Gawlik, J[erzy] Brandys.
Tytuł oryginału: Nauczanie problemowe (PBL) i metoda uczenie wspomaganego komputerowo (CAL) w kształceniu toksykologii na farmacji.
Tytuł angielski: Problem based learning (PBL) and computer aided learning (CAL) in toxicology education on pharmacy faculty.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 211 : abstr. 74.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
9/21
Autorzy: I[zabela] Cyganek, J[erzy] Jaśkiewicz, J[acek] Tabor, W[ojciech] Nowak.
Tytuł oryginału: Profil kwasów tłuszczowych wybranych frakcji lipidowych tkanki wątrobowej we wczesnych zmianach zwyrodnieniowych.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 206 : abstr. 70.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
10/21
Autorzy: D. Szpak, D[orota] Targosz.
Tytuł oryginału: Samobójcze zatrucie związkiem fosforoorganicznym : opis przypadku.
Tytuł angielski: Suicidal poisoning with organophosphate : case report.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 204 : abstr. 68.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
11/21
Autorzy: J[erzy] Brandys, A[ndrzej] Moniczewski, A[nita] Rutkowska.
Tytuł oryginału: Toksykologia leków w edukacji farmaceutów.
Tytuł angielski: Drug toxicology in pharmacy education.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 215 : abstr. 78.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
12/21
Autorzy: M[ałgorzata] Kłys, B[eata] Bystrowska, B[eata] Bujak-Giżycka, S[ebastian] Rojek, T[omasz] Konopka.
Tytuł oryginału: Udział amfetaminy i pochodnych w przyczynie śmierci w aspekcie orzecznictwa sądowo-lekarskiego.
Tytuł angielski: Amphetamine and derivatives related death in the aspect of forensic toxicology.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 114.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
13/21
Autorzy: M[aciej] Gawlik, E. Janik-Spiechowicz.
Tytuł oryginału: Właściwości indukcyjne i mutagenne pirenu, benzo(a)antracenu i ich mieszaniny.
Tytuł angielski: Induction and mutagenic properties of pyrene, benza(a)nthracene and their mixture.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 288 : abstr. 149.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
14/21
Autorzy: M[aciej] T. Gawlik, M[ałgorzata] B. Gawlik, J[erzy] Brandys.
Tytuł oryginału: Wpływ benzo(a)pirenu na poziom a-tokoferolu w erytrocytach szczurów z hiperlipidemią indukowaną tritonem WR-1339.
Tytuł angielski: Influence of benzo(a)pyrene on a-tocopherol erythrocyte level in rats with hyperlipidemia induced by triton WR-1339.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 226 : abstr. 89, bibliogr. 3 poz.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
15/21
Autorzy: R[enata] Francik, J[erzy] Jaśkiewicz, M[ałgorzata] Knapik-Czajka.
Tytuł oryginału: Wpływ pochodnych kwasu klofibrowego na aktywność kinazy kompleksu PDH.
Tytuł angielski: Influence of selected clofibric acid derivatives on the activity of PDH complex kinase.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 224 : abstr. 87.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
16/21
Autorzy: M[ałgorzata] Panas, S[ebastian] Polak.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w nauczaniu toksykologii studentów wydziału farmacji.
Tytuł angielski: The application of state of the art. didactic aids in teaching toxicology to the students of the faculty of pharmacy.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 214 : abstr. 77.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
17/21
Autorzy: R. Stanaszek, W[ojciech] Piekoszewski, B. Karakiewicz, T. Kozielec.
Tytuł oryginału: Zastosowanie analizy włosów do wykazywania uzależnienia od środków psychoaktywnych.
Tytuł angielski: The application of hair testing for revealing drug addiction history.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 74.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
18/21
Autorzy: W[ojciech] Piekoszewski, E. Florek, J. Wrzosek.
Tytuł oryginału: Zastosowanie biomarkerów w ocenie wiarygodności ankiet dotyczących palenia tytoniu.
Tytuł angielski: Using biomerkers to check the validity of tobacco smoking survey resposes.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 174 : abstr. 38.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
19/21
Autorzy: E. Janowska, R. Stanaszek, W[ojciech] Piekoszewski.
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody GC/MS do oznaczania alkaloidów opium w materiałach alternatywnych.
Tytuł angielski: The application of GC/MS for determination of opiates in alternative materials.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 129.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
20/21
Autorzy: B[eata] Bystrowska, A[leksandra] Górka, J[erzy] Brandys, M[ałgorzata] Kłys, B[eata] Bujak-Giżycka.
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody LCMS do identyfikacji metabolitów leków w materiale biologicznym.
Tytuł angielski: Application of the LCMS method to identification of drugs metabolites in biological samples.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 128.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
21/21
Autorzy: M[ariusz] Ścisłowski, S[ebastian] Rojek, M[ałgorzata] Kłys.
Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki HPLC/MS w ocenie zatrucia śmiertelnego digoksyną w aspekcie orzecznictwa sądowo-lekarskiego.
Tytuł angielski: Application of HPLC/MS for an evaluation of fatal poisoning with digoxin in the aspect of medicolegal evidence.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002
Opis fizyczny: s. 276 : abstr. 157.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ