Bibliografia UJ CM
Zapytanie: SYMPOZJUM LEK PROBLEMY ANALITYCZNE W OCENIE CZYSTOŚCI I FARMAKOKINETYKI LEKU K
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/18
Autorzy: Jan Krzek, Urszula Hubicka, Monika Dąbrowska-Tylka.
Tytuł oryginału: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe izomerów R(+) i S(-) w preparatach budezonidu.
Tytuł angielski: Identification and quantitative determination of R(+) and S(-) isomers in budesonide preparations.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 43-44 : abstr. P-11.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
2/18
Autorzy: Jan Krzek, Małgorzata Starek.
Tytuł oryginału: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe zanieczyszczeń w lekach zawierających chlorowodorek tramadolu.
Tytuł angielski: Identification and quantitative determination of impurities in medicines containing tramadol hydrochloride.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 45 : abstr. P-13.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
3/18
Autorzy: Tomasz Brzozowski, Sławomir Kwiecień, Danuta Drozdowicz, Robert Pajdo, Michał Pawlik, S[tanisław] J. Konturek.
Tytuł oryginału: Klasyczne niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i ich pochodne uwalniające tlenek azotu (II) w badaniach mechanizmów obronnych błony śluzowej żołądka.
Tytuł angielski: Classic NSAID and their NO-derivatives in studies of gastric mucosal defense.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 28
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
4/18
Autorzy: Andrzej Moniczewski, Jerzy Brandys.
Tytuł oryginału: Ocena trwałości amitryptyliny w próbkach materiału biologicznego.
Tytuł angielski: Estimation of constancy amitrypthyline in biological samples.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 111 : abstr. P-61.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
5/18
Autorzy: Beata Mycek, Joanna Szymura-Oleksiak, Jerzy Witek, Ewa Kurek, Anna Ślósarczyk.
Tytuł oryginału: Ocena uwalniania leku z implantów hydroksyapatytowych w warunkach in vivo.
Tytuł angielski: Evaluation of drug release from hydroxyapatite implants at in vivo conditions.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 86 : abstr. P-45.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
6/18
Autorzy: Jan Krzek, Maria Moniczewska, Grażyna Zabierowska-Ślusarczyk.
Tytuł oryginału: Oznaczanie metodą HPLC nitrogliceryny i zanieczyszczeń w maści Nitrocard.
Tytuł angielski: HPLC method application for determination of trinitroglicerin and impurities in Nitrocard ointment.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 79-80 : abstr. P-39.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
7/18
Autorzy: Maria Walczak, Joanna Szymura-Oleksiak, Elżbieta Pękala, Katarzyna Kieć-Kononowicz.
Tytuł oryginału: Oznaczanie stężenia lizofyliny w surowicy krwi z zastosowaniem HPLC z detekcją UV.
Tytuł angielski: Evaluation of lisofylline concentration in serum using HPLC with UV detection.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 88 : abstr. P-47.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
8/18
Autorzy: Joanna Szymura-Oleksiak.
Tytuł oryginału: Problemy analityczne w ocenie farmakokinetyki leku.
Tytuł angielski: Analytical problems in pharmacokinetics.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 12 : abstr.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
9/18
Autorzy: Jan Krzek.
Tytuł oryginału: Problemy metodyczne oceny czystości leków.
Tytuł angielski: Methodical problems of medicaments purity evaluation.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 9.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
10/18
Autorzy: Małgorzata Panas, Wojciech Piekoszewski, Dorota Szpak.
Tytuł oryginału: Przydatność immunoenzymatycznej metody oznaczania karbamazepiny we krwi dla potrzeb terapii monitorowane i badań farmakokinetycznych u pacjentów ostro zatrutych.
Tytuł angielski: Usefullness of an immunoenzymatic carbamazepine assay in blood for monitoring therapy and pharmacocinetics study in acute poisoning patients.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 82-83 : abstr. P-42.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
11/18
Autorzy: Jerzy Witek, Joanna Szymura-Oleksiak, Joanna Mac-Knapik, Piotr Knapik.
Tytuł oryginału: Walidacja metody mikrodializy w warunkach in vitro.
Tytuł angielski: Validation of microdialysis method at in vitro conditions.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 84 : abstr. P-43.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
12/18
Autorzy: Jolanta Bury.
Tytuł oryginału: Walidacja metody oznaczania stężeń pentoksyfiliny i jej metabolitów w badaniach metabolizmu tego leku in vitro oraz in vivo.
Tytuł angielski: Validation of pentoxifylline and its metabolites determination method at in vitro and in vivo conditions.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 87-88 : abstr. P-46.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
13/18
Autorzy: Włodzimierz Opoka, Jan Krzek, Anna Kierszniewska, Włodzimierz Rzeszutko.
Tytuł oryginału: Walidacja metody woltamperometrycznej jednoczesnego oznaczania Pb(II) i Cd(II) jako zanieczyszczeń w środkach farmaceutycznych.
Tytuł angielski: Validation of voltamperometric method of simultaneous determination of Pb(II) and Cd(II) as impurities in pharmaceutical preparations.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 47 : abstr. P-15.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
14/18
Autorzy: Jan Krzek, Janusz Sławomir Czekaj, Włodzimierz Rzeszutko.
Tytuł oryginału: Warunki rozdziału i identyfikacji epimerów R(+) i S(-) budezonidu w kapilarnej chromatografii gazowej.
Tytuł angielski: The separation and identification conditions of a R(+) & S(-) budesonide by capillary gas chromatography.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 48 : abstr. P-16.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
15/18
Autorzy: Anita Rutkowska, Andrzej Moniczewski, Beata Bystrowska, Jerzy Brandys.
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody HPLC do wstępnych badań farmakokinetycznych amidowych pochodnych prolino-(2,1-f)-teofiliny.
Tytuł angielski: Aplication of LCMS method to preliminary pharmacocinetics amide proline-(2,1-f)-theofiline derivatives.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 81-82 : abstr. P-41.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
16/18
Autorzy: Jerzy Witek, Joanna Szymura-Oleksiak, Piotr Knapik, Joanna Mac-Knapik.
Tytuł oryginału: Zastosowanie mikrodializy do oceny wiązania się leków z białkami - badania wstępne.
Tytuł angielski: The use of microdialysis for the determination of plasma protein binding of drugs.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 85 : abstr. P-44.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
17/18
Autorzy: Mariusz Stolarczyk, Jan Krzek, Włodzimierz Rzeszutko.
Tytuł oryginału: Zastosowanie spektrofotometrii pochodnej do jednoczesnego oznaczania indometacyny oraz zanieczyszczeń w preparatach farmaceutycznych.
Tytuł angielski: Application of derivative spectrophotometry for simultaneous determination of indomethacine and impurities in pharmaceutical preparations.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 46 : abstr. P-14, bibliogr. 3 poz.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
18/18
Autorzy: Jan Krzek, Anna Apola.
Tytuł oryginału: Zastosowanie spektrofotometrii pochodnej do oznaczania zanieczyszczeń Pb(II) i Hg(II) w preparatach farmaceutycznych.
Tytuł angielski: Application of derivative spectrophotometry for determination of Pb(II) and Hg(II) impurities in pharmaceutical preparations.
Tytuł całości: W: Sympozjum LEK : Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku, Kraków, 26-27 września, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 44 : abstr. P-12.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ