Bibliografia UJ CM
Zapytanie: MATERIAŁY III OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W OCENIE
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/17
Autorzy: Anna Apola, Magdalena Solarz, Mariusz Stolarczyk, Jan Krzek.
Tytuł oryginału: Analiza mieszanin wieloskładnikowych zawierających torasemid, triamteren i indapamid metodą spektrofotometryczną.
Tytuł angielski: Spectrophotometric analysis of multicomponent mixtures containing torasemide, triamterene and indapamide.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 77 : abstr. P-048, bibliogr. 1 poz.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
2/17
Autorzy: Przemysław Talik, Ewa Gruszka, Jan Krzek.
Tytuł oryginału: Nowa metoda oznaczania zawartości paracetamolu w preparatach farmaceutycznych metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC.
Tytuł angielski: A new method for the determination of content of paracetamol in pharmaceutical preparations by differential scanning calorimetric technics - DSC.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 113 : abstr. P-084.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
3/17
Autorzy: Radosław J. Ekiert, Jan Krzek.
Tytuł oryginału: Ocena fotostabilności triazolowych leków przeciwgrzybiczych.
Tytuł angielski: Photostability rating of triazole antifungal drugs.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 106 : abstr. P-077.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
4/17
Autorzy: Monika Dąbrowska, Anna Kierszniewska, Jan Krzek.
Tytuł oryginału: Ocena jakościowa i ilościowa jonów metali w preparatach homeopatycznych metodą woltamperometrii cyklicznej.
Tytuł angielski: Qualitative and quantitative evaluation of metal ions in homeopathic preparations used cyclic voltammetry method.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 38 : abstr. P-009.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
5/17
Autorzy: Anna Maślanka, Mariusz Stolarczyk, Jan Krzek, Katarzyna Wach.
Tytuł oryginału: Ocena trwałości alprazolamu, diazepamu i klonazepamu w środowisku zasadowym.
Tytuł angielski: Stability assessment of alprazolam, diazepam and clonazepam in alkaline environment.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 110 : abstr. P-081, bibliogr. 3 poz.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
6/17
Autorzy: Anna Kwiecień, Jan Krzek, Łukasz Biniek.
Tytuł oryginału: Opracowanie chromatograficzno-densytometrycznej metody oznaczania klarytromycyny obok produktów rozkładu.
Tytuł angielski: Development of chromatographic-densitometric method for the determination of clarithromycin in the presence of degradation products.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 73 : il., abstr. P-044.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
7/17
Autorzy: Monika Dąbrowska, Elżbieta Papp, Małgorzata Starek.
Tytuł oryginału: Opracowanie warunków identyfikacji i oznaczania ilościowego cefepimu w preparatach farmaceutycznych.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 33 : abstr. P-004.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
8/17
Autorzy: Barbara Żuromska-Witek, Urszula Hubicka, Jan Krzek.
Tytuł oryginału: Oznaczanie dabsylopochodnych neomycyny metodą TLC.
Tytuł angielski: Determination of neomycin dabsyl derivative by TLC method.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 84 : abstr. P-055, bibliogr. 3 poz.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
9/17
Autorzy: Anna Kierszniewska, Jan Krzek.
Tytuł oryginału: Oznaczanie jonów Zn(II), Cu(II), Fe(II), Bi(III) oraz Cd(II) i Pb(II) jako zanieczyszczeń w preparatach homeopatycznych metodą woltamperometrii inwersyjnej.
Tytuł angielski: Zn(II), Cu(II), Fe(II), Bi(III), Cd(II) and Pb(II) ions determination as contaminants in homeopathic preparations used of inversion voltammetry method.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 68 : abstr. P-039, bibliogr. 2 poz.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
10/17
Autorzy: Urszula Hubicka, Jan Krzek, Barbara Żuromska-Witek, Elżbieta Szerłomska.
Tytuł oryginału: Oznaczanie lomefloksacyny obok produktów degradacji.
Tytuł angielski: Determination of lomefloxacin in the presence of degradation products.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 54 : il., abstr. P-025, bibliogr. 1 poz.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
11/17
Autorzy: Hanna Woltyńska, Jan Krzek, Marek Żylewski, Monika Dąbrowska.
Tytuł oryginału: Oznaczanie spektinomycyny metodą spektrofotometrii pochodnej.
Tytuł angielski: Determination of spectinomycin by derivative spectrophotometry method.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 92 : abstr. P-063.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
12/17
Autorzy: Małgorzata Starek, Monika Bracha, Monika Dąbrowska.
Tytuł oryginału: Porównanie trwałości oksykamów w roztworach pod wpływem czynników utleniających.
Tytuł angielski: Oxicam stability comparison in oxidizing solutions.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 103 : abstr. P-074.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
13/17
Autorzy: Joanna Piotrowska, Jan Krzek.
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczne oznaczanie wankomycyny w postaci pochodnej dabsylowej w substancji farmakopealnej i preparatach farmaceutycznych.
Tytuł angielski: Spectrophotometric determination of vancomycin dabsyl derivative in pharmacopeia substance and pharmaceutical preparations.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 99 : abstr. P-070, bibliogr. 3 poz.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
14/17
Autorzy: Urszula Hubicka, Jan Krzek, Barbara Żuromska-Witek, Barbara Matwiej.
Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV oraz jonu Cu(II) na stabilność difloksacyny w roztworach.
Tytuł angielski: The influence of UV radiation and Cu(II) ion on the stability of difloxacin solutions.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 53 : abstr. P-024, bibliogr. 1 poz.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
15/17
Autorzy: Urszula Hubicka, Jan Krzek, Barbara Żuromska-Witek, Natalia Kwapińska.
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych jonów metali oraz promieniowania UV na stabilność sparfloksacyny w roztworach.
Tytuł angielski: Influence of selected metal ions and UV radiation on the stability of sparfloxacin in solutions.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 55 : abstr. P-026, bibliogr. 3 poz.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
16/17
Autorzy: Anna Kierszniewska, Jan Krzek.
Tytuł oryginału: Zastosowanie elektrody GCE do oznaczania jonów Hg(II), Cd(II) i Pb(II) w preparatach homeopatycznych.
Tytuł angielski: Application of GCE electrode for the determination of Hg(II), Cd(II) and Pb(II) ions in homeopathic preparations.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 67 : abstr. P-038, bibliogr. 2 poz.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
17/17
Autorzy: Mariusz Stolarczyk, Anna Maślanka, Anna Apola, Agnieszka Mojek.
Tytuł oryginału: Zastosowanie spektrofotometrii i metody chromatograficzno-densytometrycznej w analizie mieszanin chinaprylu, losartanu i hydrochlorotiazydu.
Tytuł angielski: Application of spectrophotometry and chromatographic - densitometric method in the analysis of mixtures of quinapril, losartan and hydrochlorothiazide.
Tytuł całości: W: Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21 września 2012
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redakcja i skład komputerowy: Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Elżbieta Kędziera, Monika Osika, Ewa Semeniuk.
Opis fizyczny: s. 76 : il., abstr. P-047, bibliogr. 2 poz.
p-ISBN: 978-83-924353-2-7

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ