Bibliografia UJ CM
Zapytanie: I KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOLPOSKOPII I PATOFIZJOLOGII SZYJK
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/25
Autorzy: A[ndrzej] Szczudrawa, K[azimierz] Pityński, A[netta] Sempka.
Tytuł oryginału: Infekcja HPV i białko p53 w śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy.
Tytuł angielski: HPV - infection and p53 protein in cervical intraepithelial neoplasia.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 169
Charakt. formalna: SZP
2/25
Autorzy: R[obert] Jach, A[ntoni] Basta.
Tytuł oryginału: Iscador QUS i ludzki rekombinowany interferon alfa (Intron A) w śródnabłonkowej neoplazji macicy.
Tytuł angielski: Iscador QuS and human recombinant interferon Alfa (Intron A) in cervical intraepithelial neioplasia (CIN).
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 146
Charakt. formalna: SZP
3/25
Autorzy: G[rzegorz] Głąb, A[ntoni] Basta, M[arta] Strama.
Tytuł oryginału: Jednoczesne badanie kolposkopwe i cytologiczne przy użyciu mikroskopu kontrastowo-fazowego w diagnostyce śródnabłonkowych zmian w obrębie szyjki macicy.
Tytuł angielski: Correlated colposcopy and phase contrast cytology squamous intraepithelial lesion detection.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 130
Charakt. formalna: SZP
4/25
Autorzy: A[ntonina] Loster, A[ndrzej] G. Opalski, M[ichał] Bogdanowicz.
Tytuł oryginału: Kolposkopia po menopauzie.
Tytuł angielski: Colposcopy in postmenopausal period.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 152
Charakt. formalna: SZP
5/25
Autorzy: K[azimierz] Pityński, A[ndrzej] G. Opalski, K[atarzyna] Kisielewska, B. Golański.
Tytuł oryginału: Kolposkopia u kobiet młodych.
Tytuł angielski: Colposcopy in yung women.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 162
Charakt. formalna: SZP
6/25
Autorzy: K[azimierz] Pityński, D[orota] Skucińska, V[ioletta] Hosiawa, P. Łach.
Tytuł oryginału: Kolposkopowa weryfikacja cytologicznych rozmazów wskazujących obecność atypowych komórek o nieokreślonym znaczeniu (ACUS).
Tytuł angielski: Colposcopic verification of cytologic smears indicating for presence of atypical cells of undetermined significance (ACUS).
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 163
Charakt. formalna: SZP
7/25
Autorzy: A[nna] Śliwińska, A[ntoni] Basta, W[iesław] Krysztopowicz.
Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne wczesnych stanów nowotworowych a jakość życia kobiet.
Tytuł angielski: The operative treatment of early cancerous stages and the women`s quality of life.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 172
Charakt. formalna: SZP
8/25
Autorzy: Rudolf Klimek.
Tytuł oryginału: Neoangiogeneza w obserwacjach klinicznych szyjki macicy.
Tytuł angielski: Neoangiogenesis and clinical observations of uterine cervix.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Program końcowy. Streszczenia Prac.
Opis fizyczny: s. 133 : 263.
Charakt. formalna: SZP
9/25
Autorzy: M[ichał] Bogdanowicz, A[ntonina] Loster, K[rzysztof] Bereza.
Tytuł oryginału: Olbrzymie kłykciny kończyste szyjki macicy u kobiety ciężarnej.
Tytuł angielski: Giant condyloma of uterine cervix in a pregnant woman.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 140
Charakt. formalna: SZP
10/25
Autorzy: Z[bigniew] Zdebski, A[lfred] Reroń, L[ech] Kołodziejski, T[omasz] Homa, M. Bobrzyńska.
Tytuł oryginału: Patologia szyjki macicy w aspekcie przeszłości położniczej - rozpoznanie i leczenie.
Tytuł angielski: Cervical pathology as results of obstetric history - diagnosis and treatment.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac.
Opis fizyczny: s. 93.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
11/25
Autorzy: P. Jaszczyński, G. Nowakowska, A[nna] Śliwińska, K. Szkutnik.
Tytuł oryginału: Powikłania po zabiegach konizacji szyjki macicy.
Tytuł angielski: Complications after the conization of the uterine cervix.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 147
Charakt. formalna: SZP
12/25
Autorzy: M[arta] Strama, R[obert] Jach.
Tytuł oryginału: Progresja dysplazji nabłonka szyjki macicy w przebiegu zakażenia HPV i jej związek z typem DNA.
Tytuł angielski: Progression of cervical dysplasia in course of HPV infection and its conection with viruses DNA type.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 131
Charakt. formalna: SZP
13/25
Autorzy: A[ntoni] Basta, G[rzegorz] Głąb, M[arta] Strama.
Tytuł oryginału: Rola mikroskopii kontrastowo-fazowej w ocenie biocenozy pochwy i szyjki macicy.
Tytuł angielski: Phase contrast cytology in immediate diagnosis of cervico - vaginal infections.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 102
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
14/25
Autorzy: G. Komnata, A[ndrzej] Szczudrawa.
Tytuł oryginału: Skrining kolposkopowy w profilaktyce raka szyjki macicy.
Tytuł angielski: Colcoscopic verification of normal cervical cytology.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 115
Charakt. formalna: SZP
15/25
Autorzy: G. Nowakowska, P. Jaszczyński, K[onrad] Dziobek.
Tytuł oryginału: Stan morfologiczny kanału szyjki macicy w zmianach CIN zlokalizowanych wyłacznie na tarczy części pochwowej.
Tytuł angielski: Histopathological status of endocervical canal epithelium in CIN limited to the ectocervix.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 158
Charakt. formalna: SZP
16/25
Autorzy: A[ntoni] Basta, M[arta] Strama, R[obert] Jach, E. Piwowarska.
Tytuł oryginału: Techniki hybrydyzacji w diagnostyce infekcji HPV szyjki macicy i sromu.
Tytuł angielski: Hybridisation techniques in diagnosis of HPV infection of the cervix and vulva.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 137
Charakt. formalna: SZP
17/25
Autorzy: K[atarzyna] Adamek.
Tytuł oryginału: VIN i rak sromu u kobiet młodych.
Tytuł angielski: VIN and vulvar cancer in yung women.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 113
Charakt. formalna: SZP
18/25
Autorzy: A[ntoni] Basta, K[azimierz] Pityński, D[orota] Skucińska, K. Szkutnik.
Tytuł oryginału: Wartość mikrokolpohisteroskopii w diagnostyce i kwalifikacji terapeutycznej zmian śródnabłonkowych szyjki macicy.
Tytuł angielski: The value of microcolpohysteroscopy in diagnostics and therapeutical qualification of cervical intraepithelial lesions.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 132
Charakt. formalna: SZP
19/25
Autorzy: U[rszula] Jesień-Sokołowska, A[nna] Śliwińska.
Tytuł oryginału: Weryfikacja kolposkopowa niepodejrzanych obrazów cytologicznych.
Tytuł angielski: Colposcopic verification of normal cervical cytology.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.,Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 109
Charakt. formalna: SZP
20/25
Autorzy: A[ntoni] Basta, K. Szkutnik, E. Olesiak.
Tytuł oryginału: Weryfikacja mikroendocervikoskopowa niejasnych wyników badania kolposkopowego.
Tytuł angielski: Microendocervicoscopic evaluation of unsatisfactory colposcopic findings.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 138
Charakt. formalna: SZP
21/25
Autorzy: J[an] Madej.
Tytuł oryginału: Współczesny model postępowania w przypadkach erythroplakii.
Tytuł angielski: Present erythroplakia management.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Program końcowy. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 41-47
Charakt. formalna: RZP
22/25
Autorzy: S[ława] Szostek, E. Poręba, A. Goździcka-Józefiak.
Tytuł oryginału: Wykrywanie zakażeń wirusami papilloma metodą hybrid capture i PCR u kobiet ze zmianami cytologicznymi komórek nbłonkowych szyjki macicy.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Zakopane, 5-8 marca 1998. Program końcowy. Streszczenia Prac.
Opis fizyczny: s.119-120
Charakt. formalna: SZP
23/25
Autorzy: A[ntoni] Basta.
Tytuł oryginału: Występowanie i klinika śródnabłonkowej neoplazji sromu.
Tytuł angielski: Prevalence and clinical aspects of vulvar intraepithelial neoplasia.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 76-77
Charakt. formalna: SZZ
24/25
Autorzy: A[dam] M. Czekaj, L[ech] Kołodziejski, A[ndrzej] G. Opalski, W[ojciech] Kolawa.
Tytuł oryginału: Znaczenie kolposkopii w kwalifikacji cieżarnych do założenia szwu okrężnego w niewydolności szyjki macicy.
Tytuł angielski: The importance of colposcopy for qualification for cerclage in pregnant women with cervical insufficiency.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 114
Charakt. formalna: SZP
25/25
Autorzy: A[ndrzej] Szczudrawa, K[azimierz] Pityński, A[ngela] Zubel, A. Ounnous.
Tytuł oryginału: Związek występowania nieprawidłowych komórek gruczołowych w rozmazie cytologicznym z obecnością zmian patologicznych w obrębie macicy.
Tytuł angielski: Relation between the occurance of atypical glandular cells in pap smear and the presence of uterine lesions.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zakopane, 5-8 marca 1998. Streszczenia prac,
Opis fizyczny: s. 170
Charakt. formalna: SZP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ