Bibliografia UJ CM
Zapytanie: 16-A INTERNACIA MEDICINISTA ESPERANTO-KONGRESO 13-18 07 2008 J KRAKOVO - POLLA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/17
Autorzy: Zbigniew Bela.
Tytuł oryginału: 225 lat farmacji w Krakowie.
Tytuł angielski: 225 jaroj de farmacio en Krakovo.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 32-40.
Charakt. formalna: RZM
Charakt. merytoryczna: HIS
Charakt. OPI: RMP
2/17
Autorzy: Włodzimierz Opoka.
Tytuł oryginału: Determinado de elektitaj kemiaj bioelementoj en la biologiaj provajoj helpe de la metodo dp asv. (Oznaczanie wybranych biopierwiastków w materiale biologicznym metodą DP ASV).
Tytuł angielski: Determination of selected bio-elements in biological materials by DP ASV method.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 64 : ang. 65, pol. 64-65.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
3/17
Autorzy: Maciej Tęsiorowski, Tomasz Potaczek, Barbara Jasiewicz.
Tytuł oryginału: Enplantajoj en ortopedio - pasinteco, nuntempeco kaj estonteco. (Implanty w ortopedii, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość).
Tytuł angielski: Implants in orthopaedics, past, present and future.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 67 : ang. 68-69, pol. 67-68.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
4/17
Autorzy: Bogusław Frańczuk.
Tytuł oryginału: Esperanta agado de d-ro pri medicino Stanisław Frańczuk. (Esperancka działalność doktora medycyny Stanisława Frańczuka).
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 65-66 : pol. 66-67.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
5/17
Autorzy: Tomasz Brzozowski.
Tytuł oryginału: Helicobacter pyroli - la cefa faktoro de digestorgana patologio. (Helicobacter pyroli - główny czynnik patologii przewodu pokarmowego).
Tytuł angielski: Helicobacter pylori - the major pathology factor of the gastrointestinal tract.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 69-70 : ang. 70.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
6/17
Autorzy: Stanisław Kwiatkowski.
Tytuł oryginału: Kirurgia kuracado de epilepsio. (Chirurgiczne leczenie padaczki).
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 70-71 : pol. 71.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
7/17
Autorzy: Aleksander Skotnicki, Gerhard Mikolaiczik.
Tytuł oryginału: Klinika apliko de timusdevena preparajo tfx la aktuala esplorstato. (Kliniczne zastosowanie preparatu grasiczopochodnego tfx aktualny stan badań).
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 57 : ang. 58, pol. 57-58.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
8/17
Autorzy: Zbigniew Janeczko, Justyna Makowska-Wąs.
Tytuł oryginału: La naturdevenaj stilbenoj. (Stilbeny pochodzenia naturalnego).
Tytuł angielski: Naturally occurring stilbenes.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 58 : ang. 59, pol. 59.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
9/17
Autorzy: Marek Stępniewski.
Tytuł oryginału: La oksigeno, gia uzado kaj trouzado. (Tlen, jego używanie i nadużywanie).
Tytuł angielski: Oxygen, its use and misuse.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 60 : ang. 61, pol. 61.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
10/17
Autorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka.
Tytuł oryginału: La saniga kvalito de la pola tradicia nutrajo. (Jakość zdrowotna polskiej żywności tradycyjnej).
Tytuł angielski: The health quality of the polish traditional food.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 74 : ang. 75, pol. 74-75.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
11/17
Autorzy: Imre Ferenczy, Włodzimierz Opoka.
Tytuł oryginału: Notka historyczna z okazji jubileuszu 100-lecia Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA - wcześniej TEKA).
Tytuł angielski: La historia noto okaze de la 100-jara jubileo de Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA - pli frue TEKA).
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 21-31 : il.
Charakt. formalna: RZM
Charakt. merytoryczna: HIS
Charakt. OPI: RMP
12/17
Autorzy: Stanisław Majewski.
Tytuł oryginału: Przewodniczący Komitetu Naukowego : Drodzy Uczestnicy 16 Kongresu IMEK 2008.
Tytuł angielski: Prezidanto de la Scienca Komitato : Karaj Gepartoprenantoj de la 16-a Kongreso de IMEK 2008.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 14-15.
Charakt. formalna: 000
13/17
Autorzy: Włodzimierz Opoka.
Tytuł oryginału: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
Tytuł angielski: Prezidanto de la Organiza Komitato.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 18-19.
Charakt. formalna: 000
14/17
Autorzy: Dariusz Adamek.
Tytuł oryginału: Senileco kaj neurodegenerativaj sangoj de cerbo - la plej granda problemo de nuntempa medicino. (Starzenie się i zmiany neurodegeneracyjne mózgu - największe wyzwanie współczesnej medycyny).
Tytuł angielski: Senility and the neurodegenerative changes of brain - the greatest challenge of contemporary medicine.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 45-47 : ang. 49-51, pol. 47-49.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
15/17
Autorzy: Piotr Majewski.
Tytuł oryginału: Stomatologia enplantologio kiel metodo restauri macorganon. (Implantologia stomatologiczna jako metoda rekonstrukcji narządu żucia).
Tytuł angielski: Dental implantology as a method of mastication organ reconstruction.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 51-52 : ang. 52, pol. 52-53.
Charakt. formalna: SZM
16/17
Autorzy: M[ałgorzata] Pihut, G[rażyna] Wiśniewska, S[tanisław] Majewski.
Tytuł oryginału: Wpływ korekty warunków okluzji na symetrię napięcia mięśni żwaczowych.
Tytuł angielski: Influence of the occlusal conditions correction on the symmetry of the masticatory muscles tonus.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 99-100.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
17/17
Autorzy: Gabriel Nowak.
Tytuł oryginału: Zinko - la natura antidepresiva kuracilo. (Cynk - naturalny lek przeciwdepresyjny).
Tytuł angielski: Zinc - the natural antidepressant agent.
Tytuł całości: W: 16-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso 13-18.07.2008 j., Krakovo - Pollando : kongresa libro.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2008
Opis fizyczny: s. 53 : ang. 54, pol. 53-54.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ