Bibliografia UJ CM
Zapytanie: ZYMEK PAWEŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/35
Autorzy: Oliver Dewald, Pawel Zymek, Kim Winkelmann, Anna Koerting, Guofeng Ren, Tareq Abou-Khamis, Lloyd H. Michael, Barrett J. Rollins, Mark L. Entman, Nikolaos G. Frangogiannis.
Tytuł oryginału: CCL2/Monocyte Chemoattractant Protein-1 Regulates Inflammatory Responses Critical to Healing Myocardial Infarcts.
Czasopismo: Circulation Research
Szczegóły: 2005 : Vol. 96, nr 8, s. 881-889, il., bibliogr., abstr.
Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.408
Punktacja MNiSW: 24.000
2/35
Autorzy: Nikolaos G. Frangogiannis, Guofeng Ren, Oliver Dewald, Pawel Zymek, Sandra Haudek, Anna Koerting, Kim Winkelmann, Lloyd H. Michael, Jack Lawler, Mark L. Entman.
Tytuł oryginału: Critical Role of Endogenous Thrombospondin-1 in Preventing Expansion of Healing Myocardial Infarcts.
Czasopismo: Circulation
Szczegóły: 2005 : Vol. 111, nr 22, s. 2935-2942, il., bibliogr. 32 poz., abstr.
Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 11.632
Punktacja MNiSW: 24.000
3/35
Autorzy: Dariusz Dudek, Michal Chyrchel, Jacek Legutko, Pawel Petkow Dimitrow, Pawel Zymek, Grzegorz L. Kaluza, Jacek S. Dubiel.
Tytuł oryginału: Outcomes of patients presenting with acute coronary syndromes and negative Troponin-T.
Czasopismo: International Journal of Cardiology
Szczegóły: 2003 : Vol. 88, nr 1, s. 49-55, il., bibliogr. 38 poz., abstr.
Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.892
Punktacja MNiSW: 10.000
4/35
Autorzy: Dariusz Dudek, Jacek Legutko, Paweł Zymek, Grzegorz L. Kałuża, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Contemporary coronary intervention in bifurcation lesions - two-year follow-up in an unselected cohort.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 2002 : Vol. 8, nr 9, s. CR646-CR651, il., bibliogr. 25 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
5/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, J[arosław] Zalewski, A[ntoni] Rożek, K[atarzyna] Rachwał, M[arek] Styczkiewicz, P. Kawalec.
Tytuł oryginału: 5 lat doświadczeń w chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych z frakcją wyrzutową poniżej 35%.
Tytuł angielski: Five years experience in surgical myocardial revascularization in patients with ejection fraction under 35%.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 58 supl. 2, s. 44, abstr. KCh-12
Uwagi: 39 Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny, Kraków, 20 - 22 kwietnia 2001.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
6/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, J[arosław] Zalewski, A[ntoni] Rożek, K[atarzyna] Rachwał, M[arek] Styczkiewicz, P[atrycja] Kawalec.
Tytuł oryginału: 5 lat doświadczeń w chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych z frakcją wyrzutową poniżej 35%.
Tytuł angielski: Five years experience in surgical myocardial revascularization in patients with ejection fraction under 35%.
Tytuł całości: W: XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 25-26 maja 2001 : program
Opis fizyczny: s. 31.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
7/35
Autorzy: Dariusz Dudek, Paweł Zymek, Stanisław Bartuś, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa stosowania enoxaparyny podczas zabiegu przezskórnej rewaskularyzacji serca u pacjentów uprzednio otrzymujących tiklopidynę. Zastosowanie heparyn drobnocząsteczkowych w zapobieganiu zatorowości mikrokrążenia wieńcowego.
Tytuł angielski: The assessment of safety of enoxaparin administration during percutaneous transluminal coronary angioplasty after ticlopidine pretreatment. Application of low molecular weigh heparins in prevention of coronary micro-embolization.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 58, nr 6, s. 484-486, il., bibliogr. 16 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
8/35
Autorzy: Dariusz Dudek, Jacek Legutko, Krzysztof Żmudka, Jerzy Sadowski, Paweł Zymek, Stanislaw Bartuś, Leszek Bryniarski, Tadeusz Królikowski, Bogdan [Bogusław] Kapelak, Kalina Kawecka-Jaszcz, Jacek S. Dubiel, Antoni Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka - doświadczenia bez zabezpieczenia kardiologicznego (bezpośredniego). Wczesne wyniki zabiegu.
Tytuł angielski: Short-term results of percutaneous transluminal coronary angioplasty performed in a catheterisation laboratory without on-site surgical facilities.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 54, nr 1, s. 5-7, streszcz., wersja ang. s. 1-4, bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
9/35
Autorzy: Dariusz Dudek, Stanislaw [Stanisław] Bartus [Bartuś], Pawel Zymek, Jacek Legutko, Lukasz Rzeszutko, Marianna Janion, Krzysztof Zmudka, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Abciximab and enoxaparin administration during elective high-risk PTCA in Patients with more than 3 days of ticlopidine pretreatment.
Czasopismo: Journal of the American College of Cardiology
Szczegóły: 2000 : Vol. 35, nr 2 suppl. A, s. 91A, abstr. 1199-90
Uwagi: 49th Annual Scientific Session, Anaheim, March 12-15, 2000
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
10/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, P[iotr] Przybyłowski, R[oman] Pfitzner, P. Kawalec, J[adwiga] Piątek, A[ntoni] Rożek, K[atarzyna] Rachwał, M[arek] Styczkiewicz, J. Zalewski, A[ntoni] Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego u chorych z niską frakcją wyrzutową - doświadczenia ostatnich 4 lat.
Tytuł angielski: Surgical myocardial revascularization in patients with low ejection fraction - experience of the last 4 years.
Czasopismo: Chirurgia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 2, s. 86, il., abstr. K-78
Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 13-16 czerwca 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
11/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, P[atrycja] Kawalec, J. Piątek, A[ntoni] Rożek, K[atarzyna] Rachwał, M[arek] Styczkiewicz, J[arosław] Zalewski.
Tytuł oryginału: Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego u chorych z niską frakcją wyrzutową - doświadczenia ostatnich 4 lat.
Tytuł angielski: Surgical myocardial revascularization in patients with low ejection fraction - experience of the last 4 years.
Tytuł całości: W: XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk , 12-13 maja, 2000
Opis fizyczny: s. 11 : abstr
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
12/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[iotr] Przybyłowski, R[oman] Pfizner [Pfitzner], P[aweł] Zymek, J[arosław] Zalewski, J. Piątek, P[atrycja] Kawalec, A[ntoni] Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego u chorych z niską frakcją wyrzutową - doświadczenia ostatnich 4 lat.
Tytuł angielski: Surgical myocardial revascularization in patients with low ejection fraction - experience of the last 4 years.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-48, abstr. 122
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
13/35
Autorzy: P[aweł] Zymek, D[ariusz] Dudek, S[tanisław] Bartuś, J[acek] Legutko, Ł[ukasz] Rzeszutko, K[rzysztof] Żmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Częstość występowania mikrozawałów mięśnia sercowego podczas zabiegów przezskórnej rewaskularyzacji serca u pacjentów otrzymujących aspirynę i tiklopidynę.
Tytuł angielski: Incidence of microinfarcts during percutaneous heart revascularization in patients treated with aspirin and ticlopidine.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-58, abstr. P1
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
14/35
Autorzy: Jacek Legutko, Dariusz Dudek, Pawel Zymek, Krzysztof Zmudka, Marcin Wizimirski, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Intracoronary ultrasound volumetric assessment of stent expansion and plaque redistribution after direct stenting.
Czasopismo: Journal of the American College of Cardiology
Szczegóły: 2000 : Vol. 35, nr 2 suppl. A, s. 46A, abstr. 1108-90
Uwagi: 49th Annual Scientific Session, Anaheim, March 12-15, 2000
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
15/35
Autorzy: D[ariusz] Dudek, P[aweł] Zymek, S[tanisław] Bartus [Bartuś], J[acek] Legutko, L[ukasz] Rzeszutko, P. Turek, K[rzysztof] Zmudka.
Tytuł oryginału: Prospective randomized comparison of Enoxaparin versus unfractionated heparin for elective percutaneous coronary interventions among ticlopidine-pretreated patients.
Czasopismo: European Heart Journal
Szczegóły: 2000 : Vol. 21 suppl., s. 381, abstr. 2082
Uwagi: XXII Congress of the European Society of Cardiology, Amsterdam The Netherlands, August 26-30, 2000.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
16/35
Autorzy: Dariusz Dudek, Marek Dąbrowski, Paweł Zymek, Andrzej Ochała, Maciej Lesiak, Andrzej Wnęk, Krzysztof Żmudka, Jacek S[tefan] Dubiel, Robert Gil.
Tytuł oryginału: Prospective randomized comparison of enoxaparin versus unfractionated heparin for percutaneous coronary interventions.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-38, abstr. 96
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
17/35
Autorzy: D[ariusz] Dudek, S[tanisław] Bartus [Bartuś], P[aweł] Zymek, J[acek] Legutko, Ł[ukasz] Rzeszutko, K[rzysztof] Żmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Safety and efficiacy of combined abciximab and enoxaparin administration during PTCA in patients with ticlopidine pretreatment.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-50, abstr. 129
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
18/35
Autorzy: Jacek Legutko, Dariusz Dudek, Paweł Zymek, Krzysztof Żmudka, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena rozprężenia stentów po stentowaniu bezpośrednim oraz stentowaniu z predilatacją.
Tytuł angielski: Ultrasound assessment of vessel dilatation mechanism after different stent Implantation technques.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-38, abstr. 94
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
19/35
Autorzy: P. Turek, D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, Ł[ukasz] Rzeszutko, P[aweł] Zymek, K[rzysztof] Żmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki bezpośredniego stentowania prowadzonego pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej.
Tytuł angielski: Acute and long-term results of IV US guided direct coronary steting.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-84, abstr. P97
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
20/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, P[iotr] Przybyłowski, R[oman] Pfitzner, K[atarzyna] Rachwał, J[adwiga] Piątek, A[ntoni] Rożek, M[arek] Styczkiewicz, A[ntoni] Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Wpływ aspiryny na krwawienie okołooperacyjne u pacjentów poddanych pomostowaniu tętnic wieńcowych.
Tytuł angielski: Influcence of aspirin on postoperative bleeding in patients undergoing coronary artery grafting.
Czasopismo: Chirurgia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 2, s. 139, abstr. H-2
Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 13-16 czerwca 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
21/35
Autorzy: D[ariusz] Dudek, P[aweł] Zymek, J[acek] Legutko, S[tanisław] Bartuś, P. Turek, K[rzysztof] Żmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Zastosowanie heparyn niskocząsteczkowych i blokerów receptora płytkowego IIB/IIIA w kardiologii interwencyjnej.
Czasopismo: Chirurgia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 2, s. 146, abstr. KI-6
Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 13-16 czerwca 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
22/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, J. Piątek, P. Kawalec, A[ntoni] Rożek, K[atarzyna] Rachwał, M[arek] Styczkiewicz.
Tytuł oryginału: Aktualne tendencje rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych z niską frakcją wyrzutową w porównaniu do lat poprzednich.
Tytuł angielski: Current trends in myocardial revascularization in patients with low ejection fraction in comparison to foregoing years.
Tytuł całości: W: 37 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny, Kraków, 19-20 maja, 1999 : streszczenia prac
Opis fizyczny: s. 10 : abstr. 6.
Charakt. formalna: SZP
23/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, J. Piątek, P. Kawalec, A[ntoni] Rożek, K[atarzyna] Rachwał, M[arek] Styczkiewicz.
Tytuł oryginału: Aktualne tendencje w rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych z niską frakcją wyrzutową w porównaniu do lat poprzednich.
Tytuł angielski: Current trends in myocardial revascularization in patients with low ejection fraction in comparison to foregoing years.
Tytuł całości: W: XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 27-29 maja, 1999 : program
Opis fizyczny: s. 83 : abstr. P8.
Charakt. formalna: SZP
24/35
Autorzy: J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, P[aweł] Zymek, S[tanisław] Bartuś, P. Turek, K[rzysztof] Żmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Angioplastyka wieńcowa w miejscach rozgałęzień - wyniki bezpośrednie oraz obserwacja odległa.
Tytuł angielski: Percutaneous coronary angioplasty of bifurcation lesions. Immediate and long term results.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 51 supl. 2, s. II-16, abstr. 016
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 16-18 września 1999.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
25/35
Autorzy: Maciej Chylak, Jarosław Zalewski, Zbigniew Starzyk, Paweł Zymek, Roman Pfitzner.
Tytuł oryginału: Bicuspid aortic valve contribution to the development of an acquired aortic valve disease.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 1999 : Vol. 5, nr 3, s. 469-473, il., bibliogr. 18 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
26/35
Autorzy: J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, P[aweł] Zymek, P. Turek, S[tanisław] Bartus [Bartuś], L[ukasz] Rzeszutko, K[rzysztof] Zmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Intravascular ultrasound assessment of stent expansion after direct stenting.
Czasopismo: American Journal of Cardiology
Szczegóły: 1999 : Vol. 84 suppl. 6A, s. 119P, abstr. TCT-322
Uwagi: Eleventh Annual Symposium : Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, Washington, DC, September 22-26, 1999.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
27/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, A[ntoni] Rożek, K[atarzyna] Rachwał, M[arek] Styczkiewicz, J. Piątek.
Tytuł oryginału: Wpływ Aspiryny na krwawienie okołooperacyjne u pacjentów poddanych pomostowaniu tętnic wieńcowych.
Tytuł angielski: Influence of aspirin on perioperative bleeding in patients after coronary artery grafting.
Tytuł całości: W: 37 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny, Kraków, 19-20 maja, 1999 : streszczenia prac
Opis fizyczny: s. 11 : abstr. 7.
Charakt. formalna: SZP
28/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, A[ntoni] Rożek, K[atarzyna] Rachwał, M[arek] Styczkiewicz, J. Piątek.
Tytuł oryginału: Wpływ aspiryny na krwawienie okołooperacyjne u pacjentów poddanych pomostowaniu tętnic wieńcowych.
Tytuł angielski: Influence of aspirin on perioperative bleeding in patients after coronary artery grafting.
Tytuł całości: W: XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 27-29 maja, 1999 : program
Opis fizyczny: s. 23 : abstr. 8.
Charakt. formalna: SZP
29/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, J. Zalewski, P. Kawalec, K. Piekarski, R[oman] Pfitzner opiekun.
Tytuł oryginału: Rewaskularyzacja mięśnia sercowego u chorych z niską frakcją wyrzutową - doświadczenia ostatnich 3 lat..
Tytuł angielski: Myocardial revascularization in patients with low ejection fraction - experience of the last 3 years.
Tytuł całości: W: XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk 1998 : program
Opis fizyczny: abstr. 42.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
30/35
Autorzy: K[rzysztof] Bartuś, P[aweł] Zymek, J. Zalewski, P. Kawalec, K. Piekarski.
Tytuł oryginału: Rewaskularyzacja mięśnia sercowego u chorych z niską frakcją wyrzutową - doświadczenia ostatnich 3 lat.
Tytuł angielski: Myocardial revascularization in patients with low ejection fraction - experience of the last 3 years.
Tytuł całości: W: XXXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny, VIth International Medical Students' Conference, Kraków, 14-15 maja 1998
Opis fizyczny: s. 83.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
31/35
Autorzy: P[aweł] Zymek, J. Zalewski, K[rzysztof] Bartuś, P. Kawalec, K. Piekarski, R[oman] Pfitzner opiekun.
Tytuł oryginału: Ryzyko operacyjne zabiegów kardiochirurgicznych.
Tytuł angielski: Operative risk of cardiosurgical operations.
Tytuł całości: W: XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk 1998 : program
Opis fizyczny: abstr. 34.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
32/35
Autorzy: P[aweł] Zymek, J. Zalewski, K[rzysztof] Bartuś, P. Kawalec, K. Piekarski.
Tytuł oryginału: Ryzyko operacyjne zabiegów kardiochirurgicznych.
Tytuł angielski: Operative risk of cardiosurgical operations.
Tytuł całości: W: XXXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny, VIth International Medical Students' Conference, Kraków, 14-15 maja 1998
Opis fizyczny: s. 81.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
33/35
Autorzy: J. Zalewski, P. Kawalec, P[aweł] Zymek, K[rzysztof] Bartuś, K. Piekarski.
Tytuł oryginału: Zabiegi kardiochirurgiczne po 70 roku życia - ryzyko czy rutyna ?
Tytuł angielski: Cardiosurgical operations after the 70 year of life - risk or routine?
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49 supl. 1, abstr. P338
Uwagi: II Miedzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 4-6 września 1998.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
34/35
Autorzy: J. Zalewski, P. Kawalec, P[aweł] Zymek, K[rzysztof] Bartuś, K. Piekarski, R[oman] Pfitzner opiekun.
Tytuł oryginału: Zabiegi kardiochirurgiczne po 70 roku życia - ryzyko czy rutyna?
Tytuł angielski: Cardiosurgical operations after the 70 year of life - risk or routine?
Tytuł całości: W: XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk 1998 : program
Opis fizyczny: abstr. 35.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
35/35
Autorzy: J. Zalewski, P. Kawalec, P[aweł] Zymek, K[rzysztof] Bartuś, K. Piekarski.
Tytuł oryginału: Zabiegi kardiochirurgiczne po 70 roku życia - ryzyko czy rutyna?
Tytuł angielski: Cardiosurgical operations after the 70 year of life - risk or routine?
Tytuł całości: W: XXXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny, VIth International Medical Students' Conference, Kraków, 14-15 maja 1998
Opis fizyczny: s. 82.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ