Bibliografia UJ CM
Zapytanie: TUREK P
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/28
Autorzy: Dariusz Dudek, Krzysztof Żmudka, Jacek Dubiel, Wiesława Tracz, Krakowska Grupa Pierwotnej PCI.
Tytuł oryginału: 24-godzinny dyżur kardiologii inwazyjnej w Polsce. Przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) w świeżym zawale mięśnia sercowego w trybie całodobowym : doświadczenia Instytutu Kardiologii w Krakowie.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 58 supl. 4, s. IV-25-IV-30, il., bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Ostre zespoły wieńcowe : leczenie inwazyjne w Polsce w 2002 roku.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
2/28
Autorzy: D[ariusz] Dudek, T[omasz] Rakowski, J[acek] Legutko, P. Turek, W. Mielecki, A[rtur] Dziewierz, S[tanisław] Bartus [Bartuś], J[acek] S. Dubiel.
Tytuł oryginału: Clinical outcome of percutaneous coronary intervention in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes in catheterisation laboratory without on-site surgical back up.
Czasopismo: European Heart Journal
Szczegóły: 2002 : Vol. 23 suppl., s. 392, abstr. 2067
Uwagi: ESC [European Society of Cardiology] Congress 2002, Berlin, Germany, 31 August-4 September 2002.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
3/28
Autorzy: J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, P. Turek, M. Wizimirski, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Inwazyjna ocena istotności klinicznej "granicznych" zwężeń pnia lewej tętnicy wieńcowej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-96, abstr. 354
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
4/28
Autorzy: D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, G. Heba, S[tanisław] Bartuś, Ł[ukasz] Rzeszutko, P. Turek, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Leczenie restenozy w stencie z zastosowaniem systemu wewnątrzwieńcowej brachyterapii GALILEO kontrolowanej ultrasonografią śródnaczyniową (ICUS) - doświadczenia własne.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II195, abstr. P667
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
5/28
Autorzy: J[acek] Legutko, W[aldemar] Mielecki, A[rtur] Dziewierz, D[ariusz] Dudek, S[tanisław] Bartuś, P. Turek, Ł[ukasz] Rzeszutko, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Porównanie wyników optymalnej angioplastyki balonowej oraz implantacji stentów u pacjentów ze świeżym zawałem serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-195, abstr. P669
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
6/28
Autorzy: D[ariusz] Dudek, T[omasz] Rakowski, J[acek] Legutko, S[tanisław] Bartuś, Ł[ukasz] Rzeszutko, P. Turek, W[aldemar] Mielecki, A[rtur] Dziewierz, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Porównanie wyników optymalnej angioplastyki balonowej oraz implantacji stenu u pacjentów z ostrymi incydentami wieńcowymi bez uniesień odcinka ST.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-7, abstr. 76
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
7/28
Autorzy: S[tanisław] Bartuś, D[ariusz] Dudek, A[rtur] Dziewierz, J[acek] Legutko, P. Turek, Ł[ukasz] Rzeszutko, G. Heba, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Przezskórne zamknięcie przetrwałego przewodu owalnego w prewencji udaru. Obserwacja 12-miesięczna.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-130, abstr. P456
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
8/28
Autorzy: Dariusz Dudek, P. Turek, Jacek Legutko, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Bezpośrednia implantacja stentów pod kontrolą ultrasonografii śródwieńcowej. Wyniki bezpośrednie i odległe.
Tytuł angielski: ICUS guided stent implantation without lesion predilatation (direct stenting). Immediate and late results.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 58, nr 1, s. 1-4, il., bibliogr. 25 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
9/28
Autorzy: Dariusz Dudek, L[ukasz] Rzeszutko, P. Turek, Danuta Sorysz, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Kliniczne wskaźniki poprawy funkcji lewej komory u pacjentów z frakcją wyrzutową poniżej 45% poddanych zabiegom przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej.
Tytuł angielski: Clinical predictors of left ventricular function improvement after percutaneous coronary interventions in patients with ejection fraction below 45%.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 58, nr 7-8, s. 751-754, il., bibliogr. 28 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
10/28
Autorzy: M[ichał] Chyrchel, D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, P. Turek, Ł[ukasz] Rzeszutko, L[eszek] Bryniarski, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dalteparyny podczas zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 55 supl. 1, s. I-56, abstr. P38
Uwagi: V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
11/28
Autorzy: D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, S[tanisław] Bartuś, P. Turek, Ł[ukasz] Rzeszutko, M[ichał] Chyrchel, K[rzysztof] Żmudka, J[acek] Dubiel.
Tytuł oryginału: Wspomagana angioplastyka wieńcowa w świeżym zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 55 supl. 1, s. I-51, abstr. P25
Uwagi: V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
12/28
Autorzy: J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, P. Turek, J[acek] S[tefan] Dubiel, K[rzysztof] Żmudka.
Tytuł oryginału: Angioplastyka wieńcowa pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Ultrasound guided angioplasty - our experience.
Czasopismo: Chirurgia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 2, s. 145, abstr. KI-1
Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 13-16 czerwca 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
13/28
Autorzy: J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, S[tanisław] Bartus [Bartuś], P. Turek, L[ukasz] Rzeszutko, K[rzysztof] Zmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Comparison of stent expansion after direct stenting with optimal balloon predilatation, intracoronary ultrasound study.
Czasopismo: European Heart Journal
Szczegóły: 2000 : Vol. 21 suppl., s. 263, abstr. 1515
Uwagi: XXII Congress of the European Society of Cardiology, Amsterdam The Netherlands, August 26-30, 2000.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
14/28
Autorzy: D[ariusz] Dudek, P[aweł] Zymek, S[tanisław] Bartus [Bartuś], J[acek] Legutko, L[ukasz] Rzeszutko, P. Turek, K[rzysztof] Zmudka.
Tytuł oryginału: Prospective randomized comparison of Enoxaparin versus unfractionated heparin for elective percutaneous coronary interventions among ticlopidine-pretreated patients.
Czasopismo: European Heart Journal
Szczegóły: 2000 : Vol. 21 suppl., s. 381, abstr. 2082
Uwagi: XXII Congress of the European Society of Cardiology, Amsterdam The Netherlands, August 26-30, 2000.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
15/28
Autorzy: P. Turek, D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, Ł[ukasz] Rzeszutko, P[aweł] Zymek, K[rzysztof] Żmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki bezpośredniego stentowania prowadzonego pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej.
Tytuł angielski: Acute and long-term results of IV US guided direct coronary steting.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-84, abstr. P97
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
16/28
Autorzy: D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, S[tanisław] Bartuś, K[rzysztof] Żmudka, P. Turek, B[eata] Kieć, A[gata] Jabrocka, I[gor] Huk, A[ldona] Dembińska-Kieć, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Wpływ podawania L-argininy na odległe wyniki implantacji stentów wieńcowych.
Tytuł angielski: Influence of L-arginine treatment on long term results of coronary stenting.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-86, abstr. P103
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
17/28
Autorzy: D[ariusz] Dudek, P[aweł] Zymek, J[acek] Legutko, S[tanisław] Bartuś, P. Turek, K[rzysztof] Żmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Zastosowanie heparyn niskocząsteczkowych i blokerów receptora płytkowego IIB/IIIA w kardiologii interwencyjnej.
Czasopismo: Chirurgia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 2, s. 146, abstr. KI-6
Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 13-16 czerwca 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
18/28
Autorzy: J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, P[aweł] Zymek, S[tanisław] Bartuś, P. Turek, K[rzysztof] Żmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Angioplastyka wieńcowa w miejscach rozgałęzień - wyniki bezpośrednie oraz obserwacja odległa.
Tytuł angielski: Percutaneous coronary angioplasty of bifurcation lesions. Immediate and long term results.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 51 supl. 2, s. II-16, abstr. 016
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 16-18 września 1999.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
19/28
Autorzy: D[ariusz] Dudek, Ł[ukasz] Rzeszutko, P. Turek, J[acek] Legutko, S[tanisław] Bartuś, K[rzysztof] Żmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel, J[anusz] Legutko.
Tytuł oryginału: Clinical predictors of left ventricular function improvement after coronary angioplasty in patients with decreased ejection fraction. (Kliniczne czynniki określające poprawę kurczliwości lewej komory po zabiegach angioplastyki wieńcowej u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory).
Tytuł całości: W: Education and Training Programme entitled "Management of coronary disease in patients with heart failure", France, October 7-9, 1999.
Charakt. formalna: SZZ
20/28
Autorzy: D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, K[rzysztof] Zmudka, P. Turek, L[ukasz] Rzeszutko, S[tanisław] Bartus [Bartuś], J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Intravascular ultrasound (IVUS). Optimization of balloon angioplasty. Immediate and long term IVUS assessment.
Czasopismo: American Journal of Cardiology
Szczegóły: 1999 : Vol. 84 suppl. 6A, s. 119P-120P, abstr. TCT-323
Uwagi: Eleventh Annual Symposium : Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, Washington, DC, September 22-26, 1999.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
21/28
Autorzy: J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, P[aweł] Zymek, P. Turek, S[tanisław] Bartus [Bartuś], L[ukasz] Rzeszutko, K[rzysztof] Zmudka, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Intravascular ultrasound assessment of stent expansion after direct stenting.
Czasopismo: American Journal of Cardiology
Szczegóły: 1999 : Vol. 84 suppl. 6A, s. 119P, abstr. TCT-322
Uwagi: Eleventh Annual Symposium : Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, Washington, DC, September 22-26, 1999.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
22/28
Autorzy: D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, K[rzysztof] Żmudka, S[tanisław] Bartuś, P. Turek, A[ntoni] Dziatkowiak, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Long term results of intravascular ultrasound-guided balloon coronary angioplasty.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 51 supl. 2, s. II-248, abstr. P110
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 16-18 września 1999.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
23/28
Autorzy: G. Heba, J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, P. Turek, D[anuta] Sorysz, J[olanta] Świerszcz, J[acek] S. Dubiel.
Tytuł oryginału: Ocena zależności pomiędzy obecnością czynników ryzyka miażdżycy, a stopniem progresji stenozy aortalnej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 51, supl. 2, s. II-208, abstr. P70.
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 16-18 września 1999.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
24/28
Autorzy: P. Turek, J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, A. Kmita, A[ndrzej] Surdacki, A[nna] Zdzienicka, A[ldona] Dembińska-Kieć, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Wydolność wysiłkowa u chorych z krytyczną stenozą mitralną a kwalifikacja do leczenia operacyjnego.
Tytuł angielski: Exercise tolerance in patients with severe mitral stenosis and indications for surgical operation.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 51 supl. 2, s. II-207, abstr. P69
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 16-18 września 1999.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
25/28
Autorzy: A[ndrzej] Surdacki, J[acek] Legutko, P. Turek, D[ariusz] Dudek, K[rzysztof] Zmudka, J[acek] S. Dubiel.
Tytuł oryginału: Determinants of depressed left ventricular ejection fraction in pure mitral stenosis with preserved sinus rhythm.
Czasopismo: Journal of Heart Valve Disease
Szczegóły: 1996 : Vol. 5, nr 1, s. 1-9, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0966-8519

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: APZ
26/28
Autorzy: P.P P[aweł] Dimitrow, P. Turek, J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Discrepancy in peak transmitral gradient in patients with severe mitral stenosis: assessment of ventricular interdependence as a potential mechanism.
Czasopismo: J. Cardiovasc. Diagn. Proced.
Szczegóły: 1996 : Vol. 13, nr 4, s. 249-254, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0730-8396

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.188
27/28
Autorzy: Andrzej Surdacki, Jacek Legutko, P. Turek, Dariusz Dudek, Krzysztof Żmudka, Jacek S. Dubiel.
Tytuł oryginału: Factors responsible for left ventricular underfilling in pure mitral stenosis.
Tytuł całości: W: Mechanisms of heart failure.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Eds. P.K. Singal, I.M.C. Dixon, R.E. Beamish, N.S. Dhalla.
Adres wydawniczy: Boston : Kluwer Academic Publishers, 1995.
Opis fizyczny: s. 117-127 : il., bibliogr.
Charakt. formalna: RMZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMZ
28/28
Autorzy: P[aweł] Petkow-Dimitrow, G[rzegorz] Kałuża, P. Turek, D. Dubiel, J[acek] Legutko, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: The magnitude of left ventricular myocardial hypertrophy related to the degree of its dysfunction in patients with dilated cardiomyopathy (DCM).
Czasopismo: Cor et Vasa
Szczegóły: 1992 : Vol. 34, nr 3, s. 209-217, abstr.
p-ISSN: 0010-8650

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: APZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ