Bibliografia UJ CM
Zapytanie: TROJNAR MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/28
Autorzy: A[lfred] Reroń, H[ubert] Huras, M[agdalena] Trojnar-Podleśny, B[arbara] Prażmowska.
Tytuł oryginału: Postoperative period after conservative versus laparoscopic myomectomy.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 2007 : Vol. 16, nr 5A, s. 428-431, bibliogr. 19 poz., abstr.
p-ISSN: 1230-1485

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.627
Punktacja MNiSW: 10.000
2/28
Autorzy: H[ubert] Huras, A[lfred] Reron, M[agdalena] Trojnar-Podlesny, K[azimierz] Was.
Tytuł oryginału: Reproductive outcome after laparoscopic myomectomy versus abdominal myomectomy.
Czasopismo: Gynecol. Surg.
Szczegóły: 2006 : Vol. 3 suppl. 1, s. S56, abstr. FC-90.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
3/28
Autorzy: Alfred Reroń, Andrzej Jaworowski, Dariusz Gołąbek, Magdalena Trojnar-Podleśny, Maciej Szymik.
Tytuł oryginału: Kontrowersje wokół prowadzenia porodu w położeniu podłużnym miednicowym.
Tytuł angielski: Controversy about labor management in breech presentation.
Czasopismo: Przegląd Ginekologiczno-Położniczy
Szczegóły: 2005 : T. 5, z. 5, s. 281-287, il., bibliogr. 36 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
4/28
Autorzy: Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny, Hubert Huras, Kazimierz Was.
Tytuł oryginału: Long-term results of myomectomy in laparoscopy and laparotomy.
Czasopismo: Gynecol. Surg.
Szczegóły: 2005 : Vol. 2 suppl. 1, s. S27, abstr. O 057
Uwagi: 14th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Athens, Greece, October 6-8, 2005.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
5/28
Autorzy: Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny.
Tytuł oryginału: Mięśniaki macicy jako przyczyna niepłodności.
Tytuł angielski: Uterine fibroids as the cause of infertility.
Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
Szczegóły: 2004 : Vol. 13, nr 5 suppl. 1, s. 115-121, bibliogr. 28 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
6/28
Autorzy: A[lfred] Reroń, M[agdalena] Trojnar-Podleśny, H[ubert] Huras, K[azimierz] Wąs, M[aciej] Szymik.
Tytuł oryginału: Optimization of indications to laparoscopic myomectomy.
Czasopismo: Gynecol. Surg.
Szczegóły: 2004 : Vol. 1 suppl. 1, s. 19, abstr. O-28
Uwagi: 13th Annual Congress of the ESGE European Society for Gynaecological Endoscopy Evolution of Surgical Techniques to improve woman's health and reproductive function, Cagliari, Sardinia - Italy, 14-17 October 2004.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
7/28
Autorzy: Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny.
Tytuł oryginału: Zapalenia pochwy i szyjki macicy - problem wciąż aktualny.
Tytuł angielski: Vaginitis and cervicitis - still the current issues.
Czasopismo: Ginekol. Prakt.
Szczegóły: 2004 : R. 12, nr 3, s. 10-17, bibliogr. 41 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
8/28
Autorzy: Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny.
Tytuł oryginału: Zapalenie narządów miednicy mniejszej.
Tytuł angielski: Pelvic inflammatory disease (PID).
Czasopismo: Ginekol. Prakt.
Szczegóły: 2004 : R. 12, nr 4, s. 30-34, il., bibliogr. 45 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
9/28
Autorzy: A[lfred] Reroń, M[agdalena] Trojnar-Podleśny, H[ubert] Huras.
Tytuł oryginału: Bacterial vaginosis u ciężarnych leczonych z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego.
Tytuł angielski: Bacterial Vaginosis in pregnant women treated for preterm delivery.
Czasopismo: Twój Mag. Med.
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 1, s. 87-88, abstr.
Uwagi: Zjazd Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Kraków, 5-8.06.2003 r.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
10/28
Autorzy: Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny, Hubert Huras.
Tytuł oryginału: Ciąża i poród powikłane mięśniakami macicy.
Tytuł angielski: Pregnancy and labour complicated by uterine leiomyomas.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 74 supl. 2, s. 215, abstr.
Uwagi: XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Bydgoszcz, 17-20 września 2003.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
11/28
Autorzy: Magdalena Trojnar-Podleśny, Alfred Reroń.
Tytuł oryginału: Czynniki stymulujące rozwój mięśniaków macicy.
Tytuł angielski: Uterine leiomyomas-stimulatng factors.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 74, nr 12, s. 1572-1577, bibliogr. 44 poz.
Uwagi: praca poglądowa
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
12/28
Autorzy: Magdalena Trojnar-Podleśny, Alfred Reroń.
Tytuł oryginału: Kwalifikacja chorych do laparoskopowego usuwania mięśniaków macicy.
Tytuł angielski: Qualification of patients to laparoscopic myomectomy.
Czasopismo: Ginekol. Prakt.
Szczegóły: 2003 : R. 11, nr 4, s. 23-27, il., bibliogr. 14 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
13/28
Autorzy: Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny, Hubert Huras.
Tytuł oryginału: Miejsce nadszyjkowego wycięcia macicy we współczesnej ginekologii.
Tytuł angielski: Place of subtotal hysterectomy in contemporary gynecology.
Czasopismo: Ginekol. Prakt.
Szczegóły: 2003 : R. 11, nr 6, s. 18-23, bibliogr. 24 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
14/28
Autorzy: Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny.
Tytuł oryginału: Mięśniaki macicy w ciąży i podczas porodu.
Tytuł angielski: Uterine leiomyomas during pregnancy and labour.
Czasopismo: Ginekol. Prakt.
Szczegóły: 2003 : R. 11, nr 1, s. 8-12, bibliogr. 47 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
15/28
Autorzy: Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny.
Tytuł oryginału: Miomektomia laparoskopowa : przygotowanie do zabiegu i technika operacyjna.
Tytuł angielski: Laparoscopic myomectomy : preparation for procedure and operation technique.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 74, nr 12, s. 1578-1584, bibliogr. 38 poz.
Uwagi: praca poglądowa
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
16/28
Autorzy: Magdalena Trojnar-Podleśny, Alfred Reroń.
Tytuł oryginału: Odległe wyniki usuwania mięśniaków macicy metodą laparoskopową i laparotomijną.
Tytuł angielski: Long-term results of laparoscopic and abdominal myomectomy.
Czasopismo: Przegląd Ginekologiczno-Położniczy
Szczegóły: 2003 : T. 3, z. 3, s. 127-133, il., bibliogr. 21 poz., streszcz., abstr.
Uwagi: Do roku 2002 czasopismo wydawane jako Kolposkopia.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
17/28
Autorzy: Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny, Andrzej Jaworowski, Zygmunt Madejski.
Tytuł oryginału: Okołoporodowe wycięcie macicy.
Tytuł angielski: Peripartum hysterectomy.
Czasopismo: Przegląd Ginekologiczno-Położniczy
Szczegóły: 2003 : T. 3, z. 4, s. 207-212, il., bibliogr. 18 poz., abstr., streszcz.
Uwagi: Do roku 2002 czasopismo wydawane jako Kolposkopia.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
18/28
Autorzy: Magdalena Trojnar-Podleśny, Alfred Reroń.
Tytuł oryginału: Porównanie bezpieczeństwa usuwania mięśniaków macicy metodą laparoskopową i laparotomijną.
Tytuł angielski: Comparison of laparoscopic and abdominal myomectomy - safety of procedure.
Czasopismo: Przegląd Ginekologiczno-Położniczy
Szczegóły: 2003 : T. 3, z. 3, s. 119-125, il., bibliogr. 21 poz., streszcz., abstr.
Uwagi: Do roku 2002 czasopismo wydawane jako Kolposkopia.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
19/28
Autorzy: Alfred Reroń, Hubert Huras, Kazimierz Wąs, Magdalena Trojnar-Podleśny.
Tytuł oryginału: Rola czynnika infekcyjnego w przedwczesnym pęknięciu pęcherza płodowego.
Tytuł angielski: The role of infectious factor in premature rupture of membranes.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 74 supl. 2, s. 214, abstr.
Uwagi: XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Bydgoszcz, 17-20 września 2003.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
20/28
Autorzy: Magdalena Trojnar-Podleśny, Alfred Reroń promot..
Tytuł oryginału: Optymalizacja wskazań do laparoskopowego usuwania mięśniaków macicy : praca doktorska.
Tytuł angielski: Optimalization of indications to laparoscopic removement of myomae.
Adres wydawniczy: Kraków : CM UJ, 2002
Opis fizyczny: 102 k. : wykr. ; 30 cm
Uwagi: Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katerda Ginekologii i Położnictwa CM UJ.
Charakt. formalna: PDP
Charakt. merytoryczna: ORG
21/28
Autorzy: A[lfred] Reron, E[lzbieta] Reron, M[aciej] Modrzejewski, P[aweł] Strek, M[agdalena] Trojnar-Podlesny.
Tytuł oryginału: The effect of hormonal factor on the hearing organ in women, after surgical castration. Preliminary Report.
Czasopismo: Neuro-endocrinology Letters
Szczegóły: 2002 : Vol. 23, nr 5/6, s. 455-458, il., bibliogr.
Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.278
Punktacja MNiSW: 9.000
22/28
Autorzy: A[lfred] Reroń, M[arcin] Wiecheć, K[azimierz] Wąs, M[agdalena] Trojnar-Podleśny, H[ubert] Huras.
Tytuł oryginału: Cytologiczna i bakteriologiczna ocena szyjki macicy u kobiet hospitalizowanych z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego.
Czasopismo: Kolposkopia
Szczegóły: 2001 : T. 1, z. 1, s. 83, abstr. 84
Uwagi: II Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy "Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka narządu płciowego", Zakopane, 1-4 marca 2001.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
23/28
Autorzy: Alfred Reroń, Marcin Wiecheć, Magdalena Trojnar-Podleśny, Hubert Huras.
Tytuł oryginału: Ciąża i poród u młodocianych.
Tytuł angielski: Pregnancy and delivery in early adolescence.
Czasopismo: Probl. Hig.
Szczegóły: 2000 : nr 68, s. 115-117, bibliogr. 3 poz., abstr.
Uwagi: Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Problemy wieku dojrzewania Kraków 03-05.12. 2000.
Uwagi: Problemy wieku dojrzewania : część I - zdrowie młodzieży.

Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
24/28
Autorzy: Alfred Reroń, Magdalena Trojnar-Podleśny, Tomasz Homa.
Tytuł oryginału: Laparoskopowe usuwanie mieśniaków macicy.
Tytuł angielski: Laparoscopie myomectomy.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 71, nr 2, s. 30-35, il., bibliogr. 61 poz.
Uwagi: Materiały z I Sympozjum Sekcji Historii Położnictwa i Ginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, pt. Poska szkoła położniczo-ginekologiczna, Rydzyna, 7-18 czerwca 1999.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
25/28
Autorzy: A[lfred] Reroń, T. Diaków, M[agdalena] Trojnar-Podleśny, T[omasz] Homa, M[ałgorzata] Migdał.
Tytuł oryginału: Myomectomy by laparoscopy and laparotomy : our seven years experience.
Czasopismo: Gynaecol. Endosc.
Szczegóły: 2000 : Vol. 9 suppl. 1, s. 39, abstr. P319
Uwagi: 9th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Paris, France, 19-21 October 2000.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
26/28
Autorzy: A[lfred] Reron, M[agdalena] Trojnar-Podlesny, T[omasz] Homa.
Tytuł oryginału: Laparoscopic myomectomy : Our six years experience. (Laparoskopowa myomectomia. Sześć lat doświadczeń).
Tytuł całości: W: 1er Congres Panafricain de Chirurgie Endoscopique en Gynecologie : "Que sera la chirurgie gynecologique en Afrique en L'an 2000 ?, Yaounde, Republique du Cameroun, 1er-3 Decembre 99 : abstracts book
Opis fizyczny: s. 20 : abstr. 49.
Charakt. formalna: SZZ
27/28
Autorzy: A[lfred] Reron, Z[bigniew] Zdebski, T[omasz] Homa, M[agdalena] Trojnar-Podlesny.
Tytuł oryginału: Laparoscopic versus abdominal myomectomy - a retrospective study to evaluate benefits and outcome. (Laparoskopowe czy brzuszne usunięcie mięśniaków? Retrospektywne badania oceniające korzyści i przebieg).
Tytuł całości: W: 8th Congress of the European Society for Gynecological Endoscopy : Endosurgery and Minimal Invasion, Stockholm, Sweden, 16-18 September 1999
Opis fizyczny: s. 121 : abstr. P2:39.
Charakt. formalna: SZZ
28/28
Autorzy: Alfred Reroń, Tomasz Homa, Zbigniew Zdebski, Magdalena Trojnar.
Tytuł oryginału: Some psychological aspects of laparoscopic myomectomy.
Tytuł całości: W: 7th Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Lausanne, 6.-9.12.1998 : abstract book
Opis fizyczny: s. 39 : abstr. 156.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ