Bibliografia UJ CM
Zapytanie: SZCZEPAŃSKA ŁUCJA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: D[orota] Pach, A[licja] Hubalewska-Dydejczyk, A[nna] Sowa-Staszczak, M[ałgorzata] Trofimiuk, J[anusz] Pach, Ł[ucja] Szczepańska, M[agdalena] Szurkowska.
Tytuł oryginału: Usefulness of 99mTc-HMPAO-SPECT brain imaging and neuropsychological examination in predicting late neurological sequel of acute CO poisoning.
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Szczegóły: 2008 : Vol. 35 suppl. 2, s. S141, abstr. 97
Uwagi: Continues: European Journal of Nuclear. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Munich, Germany, October 12-15, 2008
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
2/24
Autorzy: D[orota] Pach, A[licja] Hubalewska-Dydejczyk, A[nna] Sowa-Staszczak, M[agdalena] Szurkowska, D[orota] Targosz, J[anusz] Pach, B[ohdan] Huszno, L[ucja] Szczepańska.
Tytuł oryginału: 99mTc-HmPAO SPET and neuropsychological testing in assessment of carbon monoxide neurotoxicity.
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Szczegóły: 2006 : Vol. 33, nr 10, s. S134, abstr. 245
Uwagi: Annual Congress of the European Assocation of Nuclear Medicine, Athens, Greece, September 30 - October 4, 2006.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
3/24
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek Maj, Łucja Szczepańska, Zofia Foryś.
Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych u osób starszych po próbach samobójczych w porównaniu z osobami leczonymi w poradni zdrowia psychicznego.
Tytuł angielski: The assessment of mental disorders and somatic diseases in the elderly persons after suicide attempts in comparison with psychiatric out-patients (non-suicides).
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 6, s. 369-373, bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
4/24
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek Maj, Łucja Szczepańska, Zofia Foryś.
Tytuł oryginału: Samobójstwa i próby samobójcze w okresie wczesnej i późnej starości - epidemiologia, czynniki ryzyka, profilaktyka.
Tytuł angielski: Suicide and suicide attempts in elderly and old elderly - epidemiology, risk factors, prevention.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 6, s. 323-327, bibliogr. 41 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
5/24
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek Maj, Łucja Szczepańska, Zofia Foryś, Wojciech Chmiest.
Tytuł oryginału: Samobójstwa usiłowane u osób w wieku podeszłym i późnej starości hospitalizowanych w Klinice Toksykologii w Krakowie w latach 2003-2005 - ocena czynników klinicznych i demograficznych.
Tytuł angielski: Attempted suicide in the elderly and the old elderly persons hospitalized in the Department of Clinical Toxicology in Kraków in the years 2003-2005 - the assessment of clinical and demographic factors.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 6, s. 365-368, il., bibliogr. 15 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
6/24
Autorzy: Łucja Szczepańska, Jan Chrostek Maj, Andrzej Polewka, Jarosław Pikoń.
Tytuł oryginału: Style radzenia sobie ze stresem u pacjentów - narkomanów w substytucji metadonowej.
Tytuł angielski: Ways of coping in stressful situation by narcotic dependent patients in methadone substitution.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 6, s. 398-402, il., bibliogr. 17 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
7/24
Autorzy: Dorota Pach, Andrzej Urbanik, Łucja Szczepańska, Alicja Hubalewska, Bohdan Huszno, Barbara Groszek, Bartosz Jenner.
Tytuł oryginału: 99mTc-HmPAO Single Photon Emission Tomography, Magnetic Resonance Proton Spectroscopy and neuropsychological testing in evaluation of carbon monoxide neurotoxicity.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 6, s. 441-445, il., bibliogr. 24 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
8/24
Autorzy: Łucja Szczepańska, Magdalena Mikołaszek-Boba.
Tytuł oryginału: Analiza rozwoju i osobowości pacjenta - adolescenta dokonującego próby samobójcze na tle objawów dysfunkcji w rodzinie.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 6, s. 408-414, il., bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
9/24
Autorzy: D[orota] Pach, Ł[ucja] Szczepańska, Alicja Hubalewska, T[omasz] Gawlikowski, B[ohdan] Huszno, D[orota] Targosz.
Tytuł oryginału: Brain 99MTC-HMPAO SPET and neuropsychological testing in carbon monoxide acutely poisoned patients.
Czasopismo: Clinical Toxicology
Szczegóły: 2005 : Vol. 43, nr 5, s. 464, abstr. 99
Uwagi: formely: - J. Toxicol. - Clin. Toxicol.; The European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists XXV International Congress, Berlin, Germany, 10-13 May, 2005.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
10/24
Autorzy: Łucja Szczepańska, Jan Chrostek Maj, Bartosz Jenner.
Tytuł oryginału: Kompetencje społeczne w ocenie pacjentów w terapii metadonowej na tle zróżnicowanych uwarunkowań.
Tytuł angielski: Social competence evaluated by patients on methadone maintenance treatment programme.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 6, s. 382-386, il., bibliogr. 14 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
11/24
Autorzy: Dorota Pach, Alicja Hubalewska, Lidia Winnik, Andrzej Urbanik, Bohdan Huszno, Łucja Szczepańska.
Tytuł oryginału: Odległe następstwa zatrucia czteroetylkiem ołowiu.
Tytuł angielski: Late sequeale of tetraethyl lead poisoning.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 366-370, il., bibliogr. 12 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
12/24
Autorzy: Lidia Winnik, Monika Radomska, Łucja Szczepańska, Dorota Pach, Alicja Hubalewska.
Tytuł oryginału: Problemy diagnostyczne w przypadku środowiskowego narażenia na czteroetylek ołowiu.
Tytuł angielski: The diagnostic problems in the case of the tetraethyl lead environmental exposition.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 361-365, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
13/24
Autorzy: Łucja Szczepańska, Joanna Baran, Aleksandra Kamenczak, Elżbieta Krawczyk.
Tytuł oryginału: Wyniki badania psychologicznego pacjentów - kierowców uzależnionych od alkoholu, leczonych w oddziale detoksykacji.
Tytuł angielski: The results of psychological examination of patients - drivers addicted to alcohol treated in the detoxication ward.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 292-299, il., bibliogr. 25 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
14/24
Autorzy: Łucja Szczepańska, Joanna Baran, Magdalena Mikołaszek-Boba.
Tytuł oryginału: Związek cech osobowości i poziomu inteligencji emocjonalnej w grupach pacjentów po próbie samobójczej oraz uzależnionych od alkoholu.
Tytuł angielski: Connection between personality and emotional intelligence in groups of patients after suicidal attempts and ethanol dependent persons.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 287-291, il., bibliogr. 12 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
15/24
Autorzy: Łucja Szczepańska, Joanna Madej, Barbara Groszek.
Tytuł oryginału: Psychologiczna analiza wyników badań pacjentów w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia hospitalizowanych w Klinice Toksykologii CM UJ po próbach samobójczych.
Tytuł angielski: Analysis of psychological examination results for patients over 60 years of age treated in the Department of Clinical Toxicology CM UJ after suicidal attempts.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 4-5, s. 286-290, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Gdańsk, 31 maja-1 czerwca 2002 roku.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
16/24
Autorzy: Łucja Szczepańska.
Tytuł oryginału: Analiza objawów psychopatologicznych u pacjentów uzależnionych od "kompotu", leczonych na oddziale detoksykacji.
Tytuł angielski: Psychopatological symptoms analysis in patient treated from "Polish heroin" dependence in detoxification unit.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 58, nr 4, s. 281-286, il., bibliogr. 18 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
17/24
Autorzy: Barbara Groszek, Janusz Pach, Piotr Hydzik, Łucja Szczepańska.
Tytuł oryginału: Neurotoxicity assessment in acute lead poisoning.
Czasopismo: J. Toxicol. Clin. Toxicol.
Szczegóły: 2001 : Vol. 39, nr 3., s. 15
Uwagi: XXI International Congress of the European Association of Poison Control Centers and Clinical Toxicologists, Barcelona, Spain, May 16-19, 2001.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
18/24
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Jan Chrostek-Maj, Łucja Szczepańska, Halina Goszcz.
Tytuł oryginału: Ocena zagrożeń zaburzeniami łaknienia u młodych kobiet popełniających pierwsze próby samobójcze.
Tytuł angielski: The estimation of distorted eating behaviour among young women trying to commit first attempts of suicides.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu i XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Jachranka, 25-27 maja 2000
Opis fizyczny: s. 148-151 : il., bibliogr. 7 poz., summ.
Charakt. formalna: RZM
19/24
Autorzy: Emilia Kolarzyk, Jan Chrostek-Maj, Łucja Szczepańska, Halina Goszcz.
Tytuł oryginału: The estimation of distorted eating behaviour among young women trying to commit first attempts of suicides.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu i XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Jachranka, 25-27 maja 2000
Opis fizyczny: s. 151.
Charakt. formalna: SZM
20/24
Autorzy: J[anusz] Pach, B[arbara] Groszek, A[ndrzej] Urbanik, I. Chojnacka, I[zabela] Herman-Sucharska, Ł[ucja] Szczepańska.
Tytuł oryginału: Results of neuropsychological examination and MRI in acute carbon monoxide poisoning. (Ocena testów neuropsychologicznych i MRI w zatruciach tlenkiem węgla).
Tytuł całości: W: XIX International Congress of European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, Dublin, Ireland, June 22-25, 1999
Opis fizyczny: abstr. 134.
Charakt. formalna: SZZ
21/24
Autorzy: Halina Goszcz, Barbara Groszek, Andrzej Urbanik, Łucja Szczepańska, Adam Wiernikowski.
Tytuł oryginału: Samobójcze ostre zatrucie disulfiramem u 15-letniego chłopca z następową encefalopatią.
Tytuł angielski: Encephalopathy as a complication after suicidal acute poisoning with disulfiram in 15-yers- old boy.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1999 : T. 56, nr 6, s. 465-468, il., bibliogr. 12 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
22/24
Autorzy: Janusz Pach, Barbara Groszek, Andrzej Urbanik, Irena Chojnacka, Izabela Herman-Sucharska, Łucja Szczepańska.
Tytuł oryginału: Następstwa neurologiczne ciężkiego zatrucia tlenkiem węgla - opis przypadku.
Tytuł angielski: Neurological sequelae in severe carbon monoxide poisoning - case report.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1998 : T. 55, nr 10, s. 554-557, il., bibliogr. 32 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
23/24
Autorzy: Łucja Szczepańska, Janusz Pach.
Tytuł oryginału: Porównanie wyników badań psychologicznych dwóch różnych populacji narażonych na czynniki szkodliwe w miejscu zmieszkania.
Tytuł angielski: Comparison of results of psychological studies in two different populations exposed to noxious factors in their living place.
Czasopismo: Acta Poloniae Toxicologica
Szczegóły: 1993 : Vol. 1, supl. 1, s. 36, TS.P-16
Uwagi: Streszczenia referatów i doniesień V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego pt. Toksykologia w służbie społeczeństwa, Kraków, 13-15 września 1993 roku.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
24/24
Autorzy: Janusz Pach, Dorota Szpak, Barbara Kamieniecka, Łucja Szczepańska, Stanisław Kroch.
Tytuł oryginału: Neurotoksyczne działanie związków rtęci u osób przewlekle narażonych w miejscu zamieszkania.
Tytuł całości: W: Zależność lekowa : [IV Sympozjum Postęp toksykologii klinicznej].
Odpowiedzialni za całość, redakcja: pod red. Adama Wiernikowskiego.
Adres wydawniczy: Kraków : Klinika Toksykologii Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika : Wojewódzka Komisja d/s Narkomanii. Zespół d/s Profilaktyki i Leczenia., 1992.
Opis fizyczny: s. 59-67 : il., bibliogr. 23 poz.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ