Bibliografia UJ CM
Zapytanie: RUMIAN STANISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/16
Autorzy: Mieczysław Pasowicz, Katarzyna Starzyk, Krzysztof Moczurad, Stanisław Rumian, Renata Kolasa-Trela, Ewa Wicher-Muniak, Tadeusz Wilkosz, Piotr Klimeczek, Małgorzata Konieczyńska, Ewa Stępień.
Tytuł oryginału: Małopolski program globalnej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego.
Tytuł angielski: The Małopolska program for global estimation of cardio-vascular risk.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2005 : T. 63 supl. 1, s. S 124, abstr. P220
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 22-24 września 2005.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
2/16
Autorzy: Michał Kopacz, Paweł Szkodny, Stanisław Rumian.
Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania mięśni szkieletowych do biowspomagania.
Tytuł angielski: Application possibilities of skelenal muscles for cardiac accistance.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 59 supl. 4, s. 40-42, il., bibliogr. 13 poz.
Uwagi: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, 25-26 kwietnia 2002.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
3/16
Autorzy: Z[bigniew] Samitowski, R. Sobczyński, S[tanisław] Rumian, R[afał] Drwiła, A[ntoni] Dziatkowska [Dziatkowiak].
Tytuł oryginału: Przedłużone wspomagane krążenie pozaustrojowe w operacjach serca.
Tytuł angielski: Prolongated supporting extracorporeal circulation in the heart surgery.
Czasopismo: Chirurgia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 2, s. 135, abstr. CEC-1
Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 13-16 czerwca 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
4/16
Autorzy: Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Piotr Podolec, Mirosław Garlicki, Rafał Drwiła, Teresa Wysocka, Krzysztof Żmudka, Paweł Rudziński, Piotr Przybyłowski, Stanisław Rumian, Grzegorz Grudzień, Antoni Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie pęknięcia przegrody międzykomorowej w przebiegu świeżego zawału serca.
Tytuł angielski: Surgical treatment of the rupture of interventricular septum in acute myocardial infarction.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, nr 2, s. 125-127, wersja ang. s. 120-124, streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
5/16
Autorzy: R[afał] Drwiła, J[anusz] Andres, T[eresa] Wysocka, D[orota] Szczurek, St[anisław] Rumian, A[ntoni] Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Optymalizacja prowadzenia śródoperacyjnego pacjentów po operacji kardiomioplastyki.
Tytuł angielski: Optimalisation of intraoperative management of patients after cardiomyoplasty.
Czasopismo: Anestezjologia, Intensywna Terapia
Szczegóły: 1999 : T. 31 supl. 3, s. 43
Uwagi: XIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Łódź, Polska, 15-18 września 1999.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
6/16
Autorzy: Grzegorz Mańko, Dominika Batycka, Stanisław Rumian.
Tytuł oryginału: Rehabilitation in dynamic cardiomioplasty - case study. (Rehabilitacja w kardiomioplastyce dynamicznej - studium przypadku).
Czasopismo: Rehabilitacja Medyczna
Szczegóły: 1999 : T. 3, nr spec., s. 61-62
Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Kardiologia 1999 : prewencja i rehabilitacja, Kraków, 30.09 - 2.10.1999.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
7/16
Autorzy: Antoni Dziatkowiak, Stanisław Rumian.
Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na rolę dynamicznej kardiomioplastyki w leczeniu krańcowej niewydolności mięśnia sercowego.
Tytuł angielski: The role of dynamic cardiomyoplasty in the treatment of advanced heart failure.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, nr 7, s. 107-109, il., bibliogr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
8/16
Autorzy: B[ohdan] Nessler, W[iesława] Piwowarska, S[tanisław] Rumian, J[acek] Bednarek, M[arta] Węgrzynowska, J[adwiga] Nessler, I. PIetrzak, K. Broda, L[udwik] Sędziwy, A[ntoni] Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Migotanie komór i trudności terapeutyczne w leczeniu 51-letniego chorego dwa miesiące po zabigu kardiomioplastyki dynamicznej. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Ventricular fibrillation and other complication following dynamic cardiomyoplasty - case report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, nr 7, s. 117-121, il., bibliogr. 15 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
9/16
Autorzy: S[tanisław] Rumian, J[erzy] Sadowski, B. Suder.
Tytuł oryginału: Ocena klinicznego zastosowania sztucznej komory serca typu Abiomed BVS 5000.
Tytuł angielski: Estimation of the clinical useof artificial venricle Abiomed 5000.
Tytuł całości: W: XXVII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin, 16-18 września 1998 : streszczenia - abstracts
Opis fizyczny: abstr. K-92.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
10/16
Autorzy: Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, R[oman] Pfitzner, M[irosław] Garlicki, M[arta] Biernat, P[aweł] Rudziński, S[tanisław] Rumian, P[iotr] Przybyłowski, A[ntoni] Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Operacyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca w latach 1979-1998 w Krakowie.
Tytuł angielski: Operative treatment of ischemic heart disease in years 1979-1998 in Cracow.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Kaliskiego Tow. Lek.
Szczegóły: 1998 : 8, s. 5-16.
Charakt. formalna: AP
11/16
Autorzy: Stanisław Rumian, Jacek Bednarek, Bogusław Kapelak, Rafał Drwiła, Grzegorz Grudzień, Bogdan Suder, Józef Kopacz, Marta Biernat, Piotr Przybyłowski, Andrzej Gackowski, Janusz Kosicki, Hans Boer, de, Juan Carlos Chachques, Antoni Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Pierwsze kliniczne przypaki dynamicznej kardiomioplastyki w Polsce.
Tytuł angielski: Dynamic cardiomyoplasty in heart failure - two case reports.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, nr 7, s. 110-116, il., bibliogr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
12/16
Autorzy: S[tanisław] Rumian, J[acek] Bednarek, M[irosław] Garlicki, J[uan] C. Chachques, A[ntoni] Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: The first clinical cases of dynamic cardiomyoplasty in Cracow.
Tytuł całości: W: 5th Crossroads in Medicine Heart & Lung Surgery : International Conference, Debrecen, Hungary, June 11-13, 1998 : abstracts
Opis fizyczny: s. 5 : abstr. 4.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
13/16
Autorzy: Antoni Dziatkowiak, Jerzy Sadowski, Stanisław Rumian, Bogdan Suder, Grzegorz Grudzień, Bogusław Kapelak, Rafał Drwiła.
Tytuł oryginału: Pierwsze w Europie Środkowej i Wschodniej kliniczne zastosowanie sztucznej komory serca typu ABIOMED BVS 5000.
Tytuł angielski: The first clinical use in Central and Eastern Europe of the left ventricular assist device ABIOMED BVS 5000 - a case report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : T. 45, nr 12, s. 522-524, 533, il., bibliogr. 7 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
14/16
Autorzy: A[ntoni] J. Dziatkowiak, M. Jakimowicz, St[anisław] Rumian, K. Kapera.
Tytuł oryginału: Wczesna rehabilitacja uzdrowiskowa po operacjach kardiochirurgicznych.
Tytuł angielski: Early health resort rehabilitation after cardiosurgical operations.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1996 : T. 38, z. 1-2, s. 20-25, bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
15/16
Autorzy: Stanisław Rumian, Stanisław Mazurkiewicz, Jerzy Sadowski, Bożena Stobierska-Dzierżek, Antoni Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Własny model dynamicznej kardiomioplastyki. Ocena mięśnia najszerszego grzbietu.
Tytuł angielski: Assessment of the performance of the skeletal muscle (latissimus dorsi) in the original model of dynamic cardiomyoplasty.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : T. 44, nr 5, s. 412-415, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
16/16
Autorzy: Stanisław Rumian, Stanisław Mazurkiewicz, Jacek Legendziewicz, Wiesław Marek Woch.
Tytuł oryginału: Ocena zmian biofizycznych tkanki osierdziowej po krótkotrwałym utrwalaniu w 0,62% wodnym roztworze glutaraldehydu.
Tytuł angielski: The biophysical changes in pericardial tissues after short treatment by 0,62% aqueous solution of glutaraldehyde.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1992 : T. 64, nr 12, s. 1086-1090, il., bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0032-373X

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ