Bibliografia UJ CM
Zapytanie: POTOCZEK ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Psychiatryczne i psychologiczne uwarunkowania astmy ciężkiej i trudnej.
Tytuł angielski: Psychiatric and psychologic condiciones of severe and difficult bronchial asthma.
Czasopismo: Alergologia i Immunologia
Szczegóły: 2013 : T. 10, nr 1, s. 46-49.
Uwagi: Streszczenie habilitacji.
p-ISSN: 1731-9404

Charakt. formalna: INN
2/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Gender and presence of profound psychological traumas versus comorbidity of panic disorder and depression in difficult and aspirin-induced asthma .
Czasopismo: Archives of Psychiatry and Psychotherapy
Szczegóły: 2012 : Vol. 14, nr 1, s. 29-35, bibliogr. 33 poz., sum.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
p-ISSN: 1509-2046

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UJ CM
3/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Links between defence mechanisms and severity of symptoms of panic disorder in women and men with difficult and aspirin-induced asthma.
Czasopismo: Archives of Psychiatry and Psychotherapy
Szczegóły: 2012 : Vol. 14, nr 2, s. 17-22, bibliogr. 31 poz., sum.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
p-ISSN: 1509-2046

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UJ CM
4/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Comorbidity of aspirin-induced asthma and panic disorder versus gender and presence of profound psychological traumas.
Czasopismo: Archives of Psychiatry and Psychotherapy
Szczegóły: 2011 : Vol. 13, nr 2, s. 53-57, bibliogr. 18 poz., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
p-ISSN: 1509-2046

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 7.000
5/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Gender and presence of profound psychological traumas versus the presence and intensity of panic disorders in difficult and severe asthma and aspirin-induced asthma of different severity.
Czasopismo: Archives of Psychiatry and Psychotherapy
Szczegóły: 2011 : Vol. 13, nr 2, s. 59-65, bibliogr. 31 poz., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
p-ISSN: 1509-2046

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UJ CM
6/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Ogólne różnice w nasileniu katastroficznej interpretacji doznań somatycznych oraz jej szczegółowy związek z nasileniem objawów zespołu lęku napadowego i depresji u kobiet i mężczyzn z astmą ciężką i trudną oraz astmą aspirynową.
Tytuł angielski: General differences in the intensity of catastrophic interpretation of body sensations and it's specific links with severity of symptoms of panic disorder and depression in women and men with difficult and aspirin-induced asthma.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 4, s. 481-493, bibliogr. 34 poz., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja MNiSW: 15.000
7/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Różnice w nasileniu i współwystępowaniu objawów zespołu lęku napadowego i depresji w astmie ciężkiej i trudnej oraz w astmie z nadwrażliwością na aspirynę (aspirynowej).
Tytuł angielski: Differences in severity and comorbidity of panic and depressive symptoms in difficult and aspirin-induced asthma.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 4, s. 469-480, bibliogr. 48 poz., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja MNiSW: 15.000
8/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Różnice w poczuciu koherencji w astmie ciężkiej, trudnej i w astmie z nadwrażliwością na aspirynę (aspirynowej) oraz jej związki z nasileniem objawów zespołu lęku napadowego i depresji w podgrupach kobiet i mężczyzn.
Tytuł angielski: Differences in sense of coherence in difficult and aspirin-induced asthma and it's links with severity of panic and depressive symptoms in subgroups of women and men.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 2, s. 197-209, bibliogr. 34 poz., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UJ CM
9/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: The Panic Disorder and gender of patients versus the presence of profound psychological trauma.
Czasopismo: Archives of Psychiatry and Psychotherapy
Szczegóły: 2011 : Vol. 13, nr 1, s. 11-15, bibliogr. 23 poz., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
p-ISSN: 1509-2046

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 7.000
10/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: The Panic Disorder prevalence and it's influence on the severity of aspirin-induced asthma.
Czasopismo: Archives of Psychiatry and Psychotherapy
Szczegóły: 2011 : Vol. 13, nr 1, s. 17-20, bibliogr. 24 poz., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
p-ISSN: 1509-2046

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 7.000
11/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Związek mechanizmów obronnych osobowości z nasileniem objawów zespołu lęku napadowego i depresji u kobiet i mężczyzn z astmą ciężką i trudną i astmą aspirynową.
Tytuł angielski: Links between defence mechanisms and severity of symptoms of panic disorder and depression in women and men with difficult and aspirin-induced asthma.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2011 : T. 45, nr 1, s. 21-33, bibliogr., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.195
Punktacja MNiSW: 15.000
12/38
Autorzy: Tomasz Zyss, Paweł Franczuk, Anna Potoczek, Andrzej Zięba, Dominika Dudek, Zbigniew Ćwikliński, Maryna Rostworowska, Witold Pieniążek, Krzysztof Rewiuk, Tomasz Grodzicki, Magdalena Bosak, Krzysztof Banaszkiewicz, Grażyna Zwolińska, Andrzej Szczudlik.
Tytuł oryginału: Analiza ciężkiego i potrójnie nietypowego przebiegu psychozy katatoniczno-paranoidalnej.
Tytuł angielski: Analysis of severe and threefold atypical and serious course of catatonic-paranoid psychosis.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 5, s. 735-751, bibliogr. 64 poz., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.173
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UJ CM
13/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Płeć i obecność doznanych urazów psychicznych a współwystępowanie zespołu lęku napadowego i depresji w astmie ciężkiej i trudnej oraz w astmie aspirynowej.
Tytuł angielski: Gender and presence of profound psychological traumas versus comorbidity of panic disorder and depression in difficult and aspirin-induced asthma.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 6, s. 785-799, bibliogr. 33 poz., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.173
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UJ CM
14/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Współwystępowanie astmy aspirynowej, zespołu lęku napadowego i depresji a płeć chorych i doznane urazy psychiczne.
Tytuł angielski: Comorbidity of aspirin-induced asthma, panic disorder and depression versus gender and presence of profound psychological traumas.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 4, s. 557-567, bibliogr., streszcz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.173
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UJ CM
15/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Związki pomiędzy ciężkością astmy aspirynowej a współwystępującym z nią zespołem lęku napadowego i depresją.
Tytuł angielski: Panic disorder and depression influence on the severity of aspirin-induced asthma.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 4, s. 569-578, bibliogr., streszcz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.173
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UJ CM
16/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Związki pomiędzy przewlekłością choroby, nasileniem objawów lękowych i depresyjnych a mechanizmami obronnymi, koherencją i funkcjonowaniem rodzinnym u pacjentów z rozpoznaniem zespołu lęku napadowego.
Tytuł angielski: Links between duration and severity of anxiety and depressive symptoms with defence mechanisms, coherence and family functioning in patients suffering from severe panic disorder.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 1, s. 101-116, bibliogr., streszcz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.173
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UJ CM
17/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Zespół lęku napadowego i płeć chorych a obecność doznanych urazów psychicznych.
Tytuł angielski: Panic disorder and gender of patients versus the presence of profound psychological trauma.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2009 : T. 43, nr 5, s. 571-580, bibliogr., streszcz.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.252
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UJ CM
18/38
Autorzy: Anna Potoczek, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Grażyna Bochenek, Andrzej Szczeklik.
Tytuł oryginału: Ciężka POChP i płeć chorych a obecność doznanych urazów psychicznych.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 5, s. 719-730, bibliogr.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
p-ISSN: 0033-2674

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
19/38
Autorzy: Anna Potoczek, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Grażyna Bochenek, Andrzej Szczeklik.
Tytuł oryginału: Związki pomiędzy zespołem lęku napadowego i depresją a mechanizmami obronnymi, koherencją i funkcjonowaniem rodzinnym u pacjentów z rozpoznaniem ciężkiej POChP.
Tytuł angielski: Links between panic disorder, depression, defence mechanisms, coherence and family functioning in patients suffering from severe COPD.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 5, s. 731-748, bibliogr. 27 poz., summ.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
20/38
Autorzy: Anna Potoczek, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Grażyna Bochenek, Andrzej Szczeklik.
Tytuł oryginału: Astma ciężka i płeć chorych a obecność doznanych urazów psychicznych.
Tytuł angielski: Difficult asthma and gender of patients versus the presence of profound psychological trauma.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 6, s. 1081-1096, bibliogr. 47 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
21/38
Autorzy: Anna Potoczek, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Grażyna Bochenek, Andrzej Szczeklik.
Tytuł oryginału: Związki pomiędzy zespołem lęku napadowego, depresją ,mechanizmami obronnymi, koherencją i funkcjonowaniem rodzinnym u pacjentów z rozpoznaniem astmy ciężkiej.
Tytuł angielski: Links between panic disorder, depression, defence mechanisms, coherence and family functioning in patients suffering from severe asthma.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 6, s. 1097-1116, bibliogr. 58 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
22/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Astma ciężka, stres i zespół lęku napadowego.
Tytuł angielski: Difficult asthma, stress and panic disorder.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 1, s. 51-66, bibliogr. 40 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
23/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Ciężka fobia społeczna i zespół natręctw - opis przypadku.
Tytuł angielski: Severe social phobia with obsessive-compulsive symptoms - case study.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 4, s. 641-657, summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
24/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Fobia społeczna - zarys koncepcji zaburzenia.
Tytuł angielski: Social phobia - outline of concepts concerned with the disorder.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 4, s. 629-639, bibliogr. 54 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
25/38
Autorzy: Anna Potoczek, Ewa Nizankowska, Grazyna Bochenek.
Tytuł oryginału: Severe asthma, panic disorder and depression.
Czasopismo: European Respiratory Journal
Szczegóły: 2005 : Vol. 26 suppl. 49, s. 8s, abstr. 170.
Uwagi: 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, September 17-21 2005.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
26/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: W poszukiwaniu języka doskonałego. Uwagi o fobii społecznej.
Tytuł angielski: In search of perfect language. Remarks on social phobia.
Czasopismo: Psychoterapia
Szczegóły: 2005 : nr 1, s. 39-46, bibliogr. 20 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
27/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Zaburzenia lękowe a niektóre choroby somatyczne. Wspólny mechanizm błędnego koła, wspólne patomechanizmy czy współwystępowanie?
Tytuł angielski: Anxiety disorders and somatic illnesses. Common vicious circle mechanism, common pathomechanism or comorbidity?
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 212, abstr.
Uwagi: XLI Zjazd Psychiatrów Polskich : Oblicza psychiatrii, Warszawa, 17-19 czerwca 2004 : streszczenia prac.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
28/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Zespół lęku napadowego a trauma choroby i śmierci.
Tytuł angielski: Panic disorder and trauma of suffering and death.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 212, abstr.
Uwagi: XLI Zjazd Psychiatrów Polskich : Oblicza psychiatrii, Warszawa, 17-19 czerwca 2004 : streszczenia prac.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
29/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Zespół lęku napadowego a trauma choroby i śmierci.
Tytuł angielski: Panic disorder and trauma of suffering and death.
Czasopismo: Psychoterapia
Szczegóły: 2003 : nr 2, s. 47-56, bibliogr. 12 poz., summ.
Uwagi: praca poglądowa
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
30/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Koniec czasów, historia, psychoterapia.
Tytuł angielski: The end of time, history psychotherapy.
Czasopismo: Psychoterapia
Szczegóły: 2002 : nr 1, s. 53-60, bibliogr. 9 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
31/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Lęk napadowy jako szczególna odmiana stresu pourazowego.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2001 : T. 35, nr 3 supl., s. 189-190
Uwagi: XL Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich "Integracja psychiatrii", Kraków, 14-17 czerwca 2001.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
32/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Depresyjne zaburzenia poznawcze w zespole lęku napadowego i dystymii.
Tytuł angielski: Depressive cognition distortions in panic disorder and dysthymia.
Czasopismo: Lęk i Depresja
Szczegóły: 2000 : T. 5, nr 4, s. 225-238, bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
33/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Psychologiczne koncepcje powstawania i rozwoju zespołu lęku pourazowego.
Tytuł angielski: Psychological concepts of panic disorder.
Czasopismo: Lęk i Depresja
Szczegóły: 1999 : T. 4, nr 3, s. 173-185, bibliogr. 12 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
34/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Lęk napadowy (panik disorder). Najnowsze koncepcje etiologiczne i diagnostyczne.
Tytuł angielski: Recent etiological and diagnostic conceptions.
Czasopismo: Psychoterapia
Szczegóły: 1997 : nr 4, s. 437-447, bibliogr. 24 poz.
Charakt. formalna: AP
35/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Oksfordzka poznawcza terapia lęku napadowego.
Tytuł angielski: Oxford model of panic disorder treatment.
Czasopismo: Psychoterapia
Szczegóły: 1997 : nr 1, s. 65-77, il., bibliogr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
36/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Krótkoterminowe terapie depresji. Przegląd najczęściej stosowanych modeli terapeutycznych.
Tytuł angielski: Brief psychoterapies of depression. Review of the most commonly used models.
Czasopismo: Psychoterapia
Szczegóły: 1996, nr 4, s. 41-53, bibliogr. 23 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
37/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Trudne momenty w procesie psychoterapii poznawczej.
Tytuł angielski: Difficult moments in cognitive therapy process.
Czasopismo: Psychoterapia
Szczegóły: 1996, nr 2, s. 53-68, bibliogr.6 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
38/38
Autorzy: Anna Potoczek.
Tytuł oryginału: Hipotezy kognitywne.
Tytuł angielski: Cognitive hypothesis.
Czasopismo: Psychoterapia
Szczegóły: 1995, nr 3, s. 51-60, bibliogr. 6 poz
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ