Bibliografia UJ CM
Zapytanie: POPIELSKI LEON W
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/41
Autorzy: P[aweł] Stręk, K[rzysztof] Oleś, J[acek] Składzień, J[erzy] Tomik, K[arolina] Hydzik-Sobocińska, M[agdalena] Dutsch-Wicherek, L[eon] Popielski, M. Kurzyński, P[iotr] Muszyński, S[ebastian] Gajec, S. Kocoń.
Tytuł oryginału: Jakość życia a zaburzenia połykania u chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi.
Tytuł angielski: Quality of life in relation to dysphagia in patients following treatment for neoplasia of the head and neck.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 4-7 czerwca 2008 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 198 : abstr. P.4.8.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
2/41
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, J[acek] Składzień, W[ojciech] Szczepański, A[ndrzej] Urbanik, L[eon] W. Popielski, W. Drexler.
Tytuł oryginału: Naczyniakowłókniak młodzieńczy - opis przypadku.
Tytuł angielski: Juvenile angiofibroma - case report.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 4-7 czerwca 2008 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 166 : abstr. P.1.14.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
3/41
Autorzy: Leon Wojciech Popielski, Anna Przeklasa-Muszyńska, Piotr Ossowski.
Tytuł oryginału: Chorzy po ukończeniu 80. roku życia ze schorzeniami narządów otolaryngologicznych.
Tytuł angielski: Octogenarians with otolaryngological diseases.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2007 : R. 15, nr 1, s. 10-14, il., bibliogr. 17 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
4/41
Autorzy: Witold Drexler, Jacek Składzień, Wojciech Leon Popielski, Sebastian Kocoń.
Tytuł oryginału: Nowotwory nosa i zatok u pacjentów w wieku senioralnym.
Tytuł całości: W: XII Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii, Lublin, 7-9 czerwca, 2007 : program : streszczenia
Opis fizyczny: s. 179 : abstr. 127.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
5/41
Autorzy: Piotr Muszyński, Jacek Składzień, E[lżbieta] Reroń, P[aweł] Stręk, L[eon] Popielski, M[agdalena] Dutsch-Wicherek, S. Kocoń, J. Bartnik.
Tytuł oryginału: Otoemisja akustyczna wywołana trzaskiem u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
Tytuł angielski: Transient evoked otoacustic emission in children with juvenile idiopatic arthritis.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 6, s. 973-978, il., bibliogr. 30 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
6/41
Autorzy: Piotr Ossowski, Justyna Błaut, Anna Gdula, Katarzyna Kurdziel, Leon Wojciech Popielski opiekun.
Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne schorzeń oczodołu.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63 supl. 2, s. 5, abstr. 17
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medzycznych, Kraków, 6-8 kwietnia, 2006.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
7/41
Autorzy: P[aweł] Stręk, J[acek] Składzień, M[aciej] Modrzejewski, J. Blaschke, K[arolina] Hydzik-Sobocińska, J[erzy] Tomik, O[laf] Zagólski, P. Kurzyński, P[iotr] Muszyński, M[agdalena] Dutsch-Wicherek, K[rzysztof] Oleś, L[eon] W. Popielski.
Tytuł oryginału: Obiektywna ocena podeszłego wieku na zaburzenia połykania u chorych po operacjach częściowego usunięcia krtani.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 103-104 : abstr. P017.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
8/41
Autorzy: P[iotr] Muszyński, J[acek] Składzień, E[lżbieta] Reroń, P[aweł] Stręk, L[eon] Popielski, M[agdalena] Dutsch-Wicherek, S. Kocoń, J. Bartnik.
Tytuł oryginału: Otoemisja akustyczna wywołana trzaskiem u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 72-73 : abstr. 227.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
9/41
Autorzy: P[aweł] Stręk, J[acek] Składzień, M[aciej] Modrzejewski, J. Blaschke, K[arolina] Hydzik-Sobocińska, J[erzy] Tomik, O[laf] Zagólski, P. Kurzyński, P[iotr] Muszyński, M[agdalena] Dutsch-Wicherek, K[rzysztof] Oleś, L[eon] W. Popielski.
Tytuł oryginału: Wpływ podeszłego wieku na subiektywnie oceniane zaburzenia połykania u chorych po operacjach częściowego usunięcia krtani z powodu raka o lokalizacji w piętrze nadgłośniowym.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 105 : abstr. P022.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
10/41
Autorzy: P[aweł] Stręk, O[laf] Zagólski, W[ojciech] Popielski, K[arolina] Hydzik-Sobocińska, P[iotr] Muszyński, R[obert] Przeklasa, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Endoscopic surgical treatment of patients with isolated sphenoid sinus disease.
Tytuł całości: W: XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June 2005.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
11/41
Autorzy: M[agdalena] Dutsch-Wicherek, R[omana] Tomaszewska, T[adeusz] J. Popiela, L[ukasz] Wicherek, M[aria] Szywala, J.P. Oudinet, L[eon] Popielski, M[aciej] Modrzejewski, J[acek] Skladzien.
Tytuł oryginału: Metallothionein expression in head and neck cancer and its stroma.
Tytuł całości: W: XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June 2005
Opis fizyczny: abstr. C93.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
12/41
Autorzy: P[iotr] Muszynski, W[ojciech] Popielski, E[lżbieta] Reron, J. Bartnik, P[aweł] Strek, J[acek] Skladzien, R[obert] Przeklasa.
Tytuł oryginału: Middle ear function in children with juvenile chronic arthritis (JCA).
Tytuł całości: W: XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June 2005.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
13/41
Autorzy: P[aweł] Stręk, W[ojciech] Popielski, P[iotr] Muszyński, R[obert] Przeklasa, K[arolina] Hydzik-Sobocińska, M[aciej] Modrzejewski, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Objective evaluation of the hyoid bone resection on the oropharyngeal dysphagia.
Tytuł całości: W: XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June 2005.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
14/41
Autorzy: P[aweł] Stręk, W[ojciech] Popielski, M[aciej] Modrzejewski, R[obert] Przeklasa, P[iotr] Muszynski, K[arolina] Hydzik-Sobocińska, J[acek] Składzień.
Tytuł oryginału: Objective evaluation of the tongue base reconstruction on the oropharyngeal dysphagia.
Tytuł całości: W: XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June 2005.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
15/41
Autorzy: Maciej Sokoła, Jakub Prażak, Magdalena Teresa Wójcik, Leon Wojciech Popielski opiekun.
Tytuł oryginału: Operacje oczodołu u dzieci (do 18 roku życia).
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62 supl. 1, s. 24, abstr. 94
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 21-23 kwietnia 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
16/41
Autorzy: Maciej Sokoła, Jakub Prażak, Magdalena Teresa Wójcik, Leon Wojciech Popielski opiekun.
Tytuł oryginału: Operacje ucha środkowego u dzieci (do 18 roku życia).
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62 supl. 1, s. 24, abstr. 95
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 21-23 kwietnia 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
17/41
Autorzy: Magdalena Teresa Wójcik, Maciej Sokoła, Jakub Prażak, Leon Wojciech Popielski opiekun.
Tytuł oryginału: Terapia protonowa.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62 supl. 1, s. 24, abstr. 92
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 21-23 kwietnia 2005.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
18/41
Autorzy: L[eon] W. Popielski.
Tytuł oryginału: Chorzy w wieku senioralnym w leczeniu Krakowskiej Kliniki Otolaryngologii CM UJ.
Tytuł angielski: Senior patients in the ENT Clinic of Jagiellonian University.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 108, abstr. P15.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
19/41
Autorzy: L[eon] W[ojciech] Popielski.
Tytuł oryginału: Chorzy w wieku senioralnym w materiale Krakowskiej Kliniki Otolaryngologii CMUJ leczeni w latach 1999-2002.
Tytuł angielski: The treatment of an elderly patients in Clinic of Otolaryngology in Cracow.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Lublin, 17-20 czerwca, 2004 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 445 : abstr. 376.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
20/41
Autorzy: Leon Wojciech Popielski.
Tytuł oryginału: Ototoksyczne działanie antybiotyków aminoglikozydowych.
Tytuł angielski: Ototoxic action of aminoglycoside antibiotics.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2004 : R. 12, nr 6, s. 14-17, bibliogr. 20 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
21/41
Autorzy: L[eon] W. Popielski, H[enryk] Podziorny, A[nna] Muszyńska.
Tytuł oryginału: Zasady znieczulenia do zabiegów operacyjnych chorych powyżej 80 roku życia na podstawie materiału klinicznego Kliniki Otolaryngologii CM UJ.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2004 : T. 3 supl. 1, s. 114, abstr. P31.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
22/41
Autorzy: Maciej Sokoła, Jakub Prażak, Magdalena Teresa Wójcik, L[eon] W[ojciech] Popielski opiekun.
Tytuł oryginału: Zmiany ropne szyi - ropowice, ropnie, nacieki zapalne w okresie 2001-2003.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61 supl. 1, s. 5, abstr. 18
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwietnia 2004.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
23/41
Autorzy: L[eon] W[ojciech] Popielski, H[enryk] Podziorny, A[nna] Muszyńska [Przeklasa-Muszyńska].
Tytuł oryginału: Znieczulenie do zabiegów operacyjnych chorych powyżej 80 roku życia leczonych w Klinice Otolaryngologii CMUJ w Krakowie w latach 1999-2002.
Tytuł angielski: Anaesthesia of an elderly patients in Clinic of Otolaryngology in Cracow.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Lublin, 17-20 czerwca, 2004 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 446 : abstr. 377.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
24/41
Autorzy: Leon Wojciech Popielski, E[lżbieta] Reroń promot., D. Gryczyńska rec., E[lżbieta] Kostka-Trąbka rec..
Tytuł oryginału: Audiometria wysokich częstotliwości w ocenie toksycznego wpływu aminoglikozydów na ucho wewnętrzne.
Tytuł angielski: The evaluation of the ototoxic action of aminoglycoside antibiotics (A.A.) on the inner ear by means of high frequency audiometry - HFA.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 57, nr 3, s. 461-463
Uwagi: Streszcznie pracy doktorskiej.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
25/41
Autorzy: Magdalena Wójcik, Maciej Sokoła, Jakub Prażak, Leon Wojciech Popielski opiekun.
Tytuł oryginału: Chorzy w wieku senioralnym hospitalizowani w krakowskiej Klinice Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2002.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 60 supl. 2, s. 40, abstr. 159
Uwagi: XLI Ogólnopolska i VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków 2003.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
26/41
Autorzy: Joanna Szaleniec, Wojciech Leon Popielski opiekun.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie analizy akustycznej sygnału mowy do oceny uszkodzenia narządu głosu związanego z intubacją.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 60 supl. 2, s. 40, abstr. 157
Uwagi: XLI Ogólnopolska i VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków 2003.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
27/41
Autorzy: Magdalena Wójcik, Maciej Sokoła, Jakub Prażak, Leon Wojciech Popielski opiekun.
Tytuł oryginału: Znieczulenie chorych powyżej 80 r.ż. do zabiegów chirurgicznych wykonywanych w Klinice Otolaryngologii CMUJ w Krakowie w latach 1999-2002.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 60 supl. 2, s. 40, abstr. 158
Uwagi: XLI Ogólnopolska i VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków 2003.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
28/41
Autorzy: L[eon] Popielski.
Tytuł oryginału: Przydatność audiometrii wysokich częstotliwości - HFA w ocenie wpływu antybiotyków aminoglikozydowych na ucho wewnętrzne.
Tytuł angielski: The value of high frequency audiometry in the asessment of the influence of aminoglikozyde antybiotics on the inner ear.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów
Opis fizyczny: s. 174-175 : abstr. 253.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
29/41
Autorzy: Leon Wojciech Popielski, Elżbieta Reroń promot..
Tytuł oryginału: Audiometria wysokich częstotliwości w ocenie toksycznego wpływu aminoglikozydów na ucho wewnętrzne : praca doktorska.
Adres wydawniczy: Kraków : CM UJ, 2001
Opis fizyczny: [3] : 77, XXI k. : il.
Uwagi: Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.
Charakt. formalna: PDP
Charakt. merytoryczna: ORG
30/41
Autorzy: Wojciech Popielski, Katarzyna Zajdel.
Tytuł oryginału: Protokół obrad Walnego Zebrania Delegatów na XXXIX Zjazd PTORL w Krakowie, które odbyło się w piątek 15 września 2000 roku.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 55, nr 6, s. 677-679.
Charakt. formalna: SPR
Charakt. OPI: KBN
31/41
Autorzy: Maciej Modrzejewski, Jacek Składzień, Jerzy Tomik, Paweł Stręk, Eugeniusz Olszewski, Leon Popielski.
Tytuł oryginału: Leczenie chorych na niezłośliwe guzy przyusznicy techniką wycięcia płata powierzchniowego - wyniki odległe.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 53, suppl. 30, s. 256-257, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0030-6657

Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
32/41
Autorzy: E[ugeniusz] Olszewski, M[aciej] Modrzejewski, E[lżbieta] Reroń, P[aweł] Stręk, J[erzy] Tomik, L[eon] W. Popielski.
Tytuł oryginału: Skuteczność chirurgicznego leczenia chorych na raka krtani piętra głośni w materiale Kliniki ORL CM UJ w Krakowie.
Tytuł angielski: Effectiveness of surgery in the treatment of cancer of the glottis in Cracow Clinic of Otolaryngology.
Tytuł całości: W: VIII Międzynarodowe Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii", Kielce, 17-20 czerwca 1999 : streszczenia, abstracts
Opis fizyczny: s. 88.
Charakt. formalna: SZP
33/41
Autorzy: J[acek] Składzień, L[eon] W. Popielski, E[lżbieta] Reroń, M[aciej] Modrzejewski, P[aweł] Stręk.
Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w leczeniu przetok kanału półkolistego poziomego.
Tytuł angielski: Our own experience in treatment fistulas of horizontal semisircular canal.
Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego Chirugii Głowy i Szyi, Katowice, 25-27 czerwca 1998,
Opis fizyczny: s. 59
Charakt. formalna: RZP
34/41
Autorzy: Maciej Modrzejewski, Paweł Stręk, Andrzej Sieradzki, Leon W. Popielski.
Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne i lecznicze u chorej z dużym guzem przestrzeni przygardłowej.
Tytuł angielski: Therapeutical and diagnostic diffixulties with tumor of the parapharyngeal space.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 51, s. 402-440
Charakt. formalna: AP
35/41
Autorzy: Eugeniusz Olszewski, Paweł Stręk, Leon W. Popielski, Maciej Modrzejewski, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Guzy kłębków bębenkowych w materiale Kliniki Otolaryngologii AM w Krakowie w latach 1962-1992.
Tytuł angielski: Treatment of glomus tympanicum tumors in the years 1962-1992 in Clinic of Otolaryngology in Cracow.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1996 : T. 50, nr 3, s. 277-280, bibliogr., 23 poz., streszcz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
36/41
Autorzy: Maciej Modrzejewski, Andrzej Sieradzki, Jacek Składzień, Wojciech Popielski.
Tytuł oryginału: Zastosowanie uszypułowanego płata okostnowego z mostka w zwężeniach podgłośniowych krtani.
Tytuł angielski: Treatment of subglottic defect with the help of myoperisteal flap from sternum.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1995 : T. 49, nr 6, s. 555-559, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
37/41
Autorzy: Leon W. Popielski, Elżbieta Reroń.
Tytuł oryginału: Anestezja w badaniach słuchowych odpowiedzi pnia mózgowego - ABR u dzieci.
Tytuł angielski: Anaesthesia for auditory brainstem responses investigations among children.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 48, supl. 18, s. 265-267, bibliogr. 3 poz., abstr.
Uwagi: X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Augustów, 11-13 czerwca 1993.
p-ISSN: 0030-6657

Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
38/41
Autorzy: Eugeniusz Olszewski, Wiesław Dobroś, Maciej Modrzejewski, Leon W. Popielski.
Tytuł oryginału: Całkowita rekonstrukcja krtaniowej części gardła i odcinka szyjnego przełyku wyspowym płatem skórnym z mięśnia piersiowego większego.
Tytuł angielski: Pectoralis major myocutaneous flap used for the total reconstruction of the hypopharynx and upper part of the oesophagus.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1993 : T. 50, nr 3-4, s. 113-114, il., bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
39/41
Autorzy: Eugeniusz Olszewski, Maciej Modrzejewski, Wiesław Dobroś, Leon W. Popielski.
Tytuł oryginału: Jednoczasowe operacje odtwórcze krtaniowej części gardła w materiale Kliniki ORL AM w Krakowie.
Tytuł angielski: One stage reconstructive surgery of hypopharynx following laryngo-pharyngectomy.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1992 : T. 46, nr 4, s. 357-361, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
40/41
Autorzy: Leon Popielski, Jacek Składzień.
Tytuł oryginału: Stosowanie metronidazolu u chorych po zabiegach operacyjnych na krtani w krakowskiej Klinice Otolaryngologicznej.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1986 : T. 2, supl., s. 323-325, bibliogr. 5 poz., sum.
Uwagi: 33 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego nt. Farmakoterapia w otolaryngologii, Warszawa, 29 maja -1 czerwca 1986 r.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
41/41
Autorzy: Jerzy Turek, Janusz Włodyka, Jacek Składzień, Leon Popielski.
Tytuł oryginału: Leczenie zachowawcze krwotoków z nosa.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1983 : T. 37, nr 3, s. 263-264.
Uwagi: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Poznań, 20-22.IX 1980 r.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: POG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ