Bibliografia UJ CM
Zapytanie: POLEWKA ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Zofia Foryś, Izabella Marchwińska.
Tytuł oryginału: Samobójstwa i narkomania wśród młodzieży.
Tytuł całości: W: Szczypta naszej nadziei : leczenie substytucyjne uzależnionych od opiatów w Krakowie, 2000-2007 / red. Jan Chrostek Maj, Grzegorz Wodowski.
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń, 2008
Opis fizyczny: s. 235-244.
Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
2/32
Autorzy: Andrzej Polewka.
Tytuł oryginału: Czasowe wahania i sezonowość samobójstw i prób samobójczych.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 120-121
Uwagi: XLII Zjazd Psychiatrów Polskich : Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych, Szczecin, 14-16 czerwca 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
3/32
Autorzy: Andrzej Bembenek, Anita Młodożeniec, Włodzimierz Adam Brodniak, Andrzej Polewka.
Tytuł oryginału: Sezonowość samobójstw w Polsce.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 202-203
Uwagi: XLII Zjazd Psychiatrów Polskich : Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych, Szczecin, 14-16 czerwca 2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
4/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek Maj, Łucja Szczepańska, Zofia Foryś.
Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych u osób starszych po próbach samobójczych w porównaniu z osobami leczonymi w poradni zdrowia psychicznego.
Tytuł angielski: The assessment of mental disorders and somatic diseases in the elderly persons after suicide attempts in comparison with psychiatric out-patients (non-suicides).
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 6, s. 369-373, bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
5/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek Maj, Łucja Szczepańska, Zofia Foryś.
Tytuł oryginału: Samobójstwa i próby samobójcze w okresie wczesnej i późnej starości - epidemiologia, czynniki ryzyka, profilaktyka.
Tytuł angielski: Suicide and suicide attempts in elderly and old elderly - epidemiology, risk factors, prevention.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 6, s. 323-327, bibliogr. 41 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
6/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek Maj, Łucja Szczepańska, Zofia Foryś, Wojciech Chmiest.
Tytuł oryginału: Samobójstwa usiłowane u osób w wieku podeszłym i późnej starości hospitalizowanych w Klinice Toksykologii w Krakowie w latach 2003-2005 - ocena czynników klinicznych i demograficznych.
Tytuł angielski: Attempted suicide in the elderly and the old elderly persons hospitalized in the Department of Clinical Toxicology in Kraków in the years 2003-2005 - the assessment of clinical and demographic factors.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 6, s. 365-368, il., bibliogr. 15 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
7/32
Autorzy: Filip Bolechała, Franciszek Trela, Janina Trepińska, Katarzyna Piotrowicz, Rafał Bąkowski, Andrzej Polewka.
Tytuł oryginału: Samobójstwo dokonane - zarys zjawiska na podstawie materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej z lat 1991-2000.
Tytuł angielski: Completed suicide in outline- on basis of Cracow's Institute of Forensic Medicine data in 1991-2000 years.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 5, s. 261-264, bibliogr. 26 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
8/32
Autorzy: Łucja Szczepańska, Jan Chrostek Maj, Andrzej Polewka, Jarosław Pikoń.
Tytuł oryginału: Style radzenia sobie ze stresem u pacjentów - narkomanów w substytucji metadonowej.
Tytuł angielski: Ways of coping in stressful situation by narcotic dependent patients in methadone substitution.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 6, s. 398-402, il., bibliogr. 17 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
9/32
Autorzy: Jan Chrostek Maj, Aleksandra Kamenczak, Romana Bock, Andrzej Polewka, Elżbieta Krawczyk.
Tytuł oryginału: Ocena czynników socjaldemograficznych u osób uzależnionych od alkoholu wielokrotnie leczonych w oddziale detoksykacji.
Tytuł angielski: The assessment of socio-demographics factors of alcohol dependent patients more times hospitalized in the detoxification unit.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 6, s. 361-364, bibliogr. 22 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
10/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek Maj, Katarzyna Warchoł, Barbara Groszek.
Tytuł oryginału: Ocena zagrożenia samobójstwem w koncepcji syndromu presuicydalnego jako perspektywy dla terapii i profilaktyki samobójstw.
Tytuł angielski: The assessment of suicidal risk in the concept of the presuicidal syndrome, and the possibilities it provides for suicide prevention and therapy - review.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 6, s. 399-402, bibliogr. 21 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
11/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek Maj, Aleksandra Kamenczak, Barbara Groszek, Filip Bolechała.
Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane na tle historii występujących uprzednio prób samobójczych - 5-letnie badania prospektywne.
Tytuł angielski: Commited suicide in the background of the history of previous suicide attempts - a 5-year prospective study of suicide attempts.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 6, s. 419-421, bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
12/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Filip Bolechała, Jan Kołodziej, Jan Chrostek Maj, Barbara Groszek, Franciszek Trela, Zofia Foryś.
Tytuł oryginału: Suicide and suicide attempts in adolescents and young adults in Kraków in the years 2002-2003.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 6, s. 422-426, bibliogr. 13 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
13/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Magdalena Mikołaszek-Boba, Jan Chrostek Maj, Barbara Groszek.
Tytuł oryginału: The characteristics of suicide attempts based on the Suicidal Intent Scale scores.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 6, s. 415-418, bibliogr. 9 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
14/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Barbara Groszek, Dorota Targosz, Beata Szkolnicka, Jan Chrostek Maj, Stanisław Kroch, Janusz Pach.
Tytuł oryginału: Częstość prób samobójczych w zależności od płci i struktury wiekowej.
Tytuł angielski: The frequency of suicide attempts depending on gender and the age structure.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 265-268, il., bibliogr. 23 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
15/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek Maj, Stanisław Kroch, Beata Szkolnicka, Magdalena Mikołaszek-Boba, Barbara Groszek, Andrzej Zięba.
Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka usiłowania samobójstwa u osób starszych i w okresie późnej starości.
Tytuł angielski: The risk factors of suicide attempt in elderly and old elderly patients.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 274-277, il., bibliogr. 20 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
16/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Beata Szkolnicka, Dorota Targosz, Barbara Groszek, Stanisław Kroch, Jan Chrostek Maj, Andrzej Zięba.
Tytuł oryginału: Fluktuacje i sezonowość prób samobójczych.
Tytuł angielski: Flctuations and seasonality in suicidal attempts.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 269-273, il., bibliogr. 20 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
17/32
Autorzy: Stanisław Kroch, Aleksandra Kamenczak, Jan Chrostek Maj, Andrzej Polewka.
Tytuł oryginału: Obraz zaburzeń somatycznych i psychicznych u osób uzależnionych od alkoholu leczonych w oddziale detokssykacji.
Tytuł angielski: The somatic and psychiatric disorders in the alcohol addicted patients treated in the detoxication unit.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 300-302, il., bibliogr. 12 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
18/32
Autorzy: Jan Chrostek Maj, Stanisław Kroch, Aleksandra Kamenczak, Andrzej Polewka, Jadwiga Szerszeń-Motyka.
Tytuł oryginału: Ocena występowania zaburzeń po długotrwałym przyjmowaniu środków psychoaktywnych u osób hospitalizowanych w oddziale detoksykacji.
Tytuł angielski: The assessment of disorders after chronic psychoactive drugs abuse in the patients treated in detoxification unit.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 317-319, bibliogr. 16 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
19/32
Autorzy: Stanisław Kroch, Jan Chrostek Maj, Andrzej Polewka, Barbara Groszek, Beata Szkolnicka.
Tytuł oryginału: Samobójstwa usiłowane u młodzieży i młodych dorosłych.
Tytuł angielski: Attempted suicide among teenagers and young adults.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 278-282, il., bibliogr. 23 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
20/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Stanisław Kroch, Jan Chrostek Maj.
Tytuł oryginału: Zachowania i próby samobójcze młodzieży i młodych dorosłych - epidemiologia, czynniki ryzyka, prewencja i leczenie.
Tytuł angielski: Suicidal behavior and suicide attempts in adolescents and young adults - epidemiology, risk factors, prevention and treatment.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 4, s. 261-264, il., bibliogr. 28 poz.
Uwagi: VI Sympozjum Postępy Toksykologii Klinicznej, Biała Podlaska - Roskosz, 23-24. 04. 2004.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
21/32
Autorzy: Filip Bolechała, Andrzej Polewka, Franciszek Trela, Andrzej Zięba, Jan Kołodziej.
Tytuł oryginału: Samobójstwa kobiet i mężczyzn w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej - analiza porónawcza.
Tytuł angielski: Male and female suicides in the material of Department of Forensic Medicine in Kraków - comparative analysis.
Czasopismo: Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
Szczegóły: 2003 : T. 53, nr 4, s. 301-311, bibliogr. 28 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
22/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Stanisław Kroch, Jan Chrostek Maj, Janusz Pach, Andrzej Zięba.
Tytuł oryginału: Próby samobójcze przez samozatrucie u osób w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Suicide attempts by self-poisoning among the elderly.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 4-5, s. 291-294, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Gdańsk, 31 maja-1 czerwca 2002 roku.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
23/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Filip Bolechała, Elżbieta Skupień, Franciszek Trela, Andrzej Zięba.
Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane i depresja u osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Completed suicide and depression in the elderly.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 4-5, s. 295-297, bibliogr. 16 poz.
Uwagi: IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Gdańsk, 31 maja-1 czerwca 2002 roku.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
24/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Barbara Groszek, Franciszek Trela, Andrzej Zięba, Filip Bolechała, Jan Chrostek Maj, Stanisław Kroch, Wojciech Datka.
Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane i usiłowane w Krakowie - podobieństwa i różnice.
Tytuł angielski: The completed and attempted suicides in Kraków - simirarities and differences.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 4-5, s. 298-303, bibliogr. 38 poz.
Uwagi: IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Gdańsk, 31 maja-1 czerwca 2002 roku.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
25/32
Autorzy: Tomasz Zyss, Andrzej Zięba, Dominika Dudek, Danuta Markowicz, Andrzej Wasieczko, Andrzej Polewka.
Tytuł oryginału: EEG activity control during electroconvulsive therapy (ECT) : technique of monitored ECT (MECT).
Tytuł całości: W: Waves and biomedical engineering.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: pod red. Ryszarda Panuszki.
Adres wydawniczy: Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział : Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, 2001
Opis fizyczny: s. 199-204 : il., bibliogr. 7 poz., summ.
Seria: (Structures - Waves - Biomedical Engineering, Vol. 10 No. 2)
Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
26/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek Maj, Stanisław Kroch, Magdalena Mikołaszek-Boba, Ewa Ryn, Wojciech Datka, Wojciech Rachel.
Tytuł oryginału: Poziom poczucia koherencji a ryzyko próby samobójczej.
Tytuł angielski: The sense of coherence and risk of suicide attempt.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 58, nr 4, s. 335-339, il., bibliogr. 29 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
27/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Janusz Pach, Andrzej Zięba, Jan Chrostek Maj, Stanisław Kroch, Magdalena Mikołaszek-Boba, Wojciech Datka, Wojciech Rachel.
Tytuł oryginału: Próba kompleksowej oceny predykatorów ryzyka ponowienia samobójstwa u pacjentów po samobójczym zatruciu lekami, hospitalizowanych w Klinice Toksykologii CM UJ w Krakowie. Część I. Wpływ czynników socjodemograficznych.
Tytuł angielski: The trial of complex assessment of repeated suicide predictors in the group of patients hospitalized for suicidal drug intoxications attempts in the Department of Clinical Toxicology, CM UJ in Kraków. Part I. Influence of socio-demographic factors.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 58, nr 4, s. 325-329, il., bibliogr. 25 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
28/32
Autorzy: Janusz Pach, Andrzej Polewka, Andrzej Zięba, Stanisław Kroch, Jan Chrostek Maj, Magdalena Mikołaszek-Boba, Wojciech Datka, Wojciech Rachel.
Tytuł oryginału: Próba kompleksowej oceny predykatorów ryzyka ponowienia samobójstwa u pacjentów po samobójczym zatruciu lekami, hospitalizowanych w Klinice Toksykologii CM UJ w Krakowie. Część II Predyktory kliniczne.
Tytuł angielski: The trial of complex assessment of repeated suicide predictors in the group of patients hospitalised for suicidal drug intoxications attempts in the Department of Clinical Toxicology, CM UJ in Kraków. Part II. Clinical predictors.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 58, nr 4, s. 330-334, il., bibliogr. 33 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
29/32
Autorzy: Andrzej Polewka.
Tytuł oryginału: Przewlekły stres (PTSD) a poczucie koherencji u osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1955.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2001 : T. 35, nr 3 supl., s. 187
Uwagi: XL Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich "Integracja psychiatrii", Kraków, 14-17 czerwca 2001.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
30/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Jan Chrostek-Maj, Stanisław Kroch.
Tytuł oryginału: Psychosocial aspects of the suicidal attempts of Polish females.
Czasopismo: Archives of Psychiatry and Psychotherapy
Szczegóły: 2001 : Vol. 3, nr 2, s. 51-57, bibliogr. 27 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
31/32
Autorzy: Andrzej Polewka, Janusz Pach, Jan Chrostek-Maj, Stanisław Kroch.
Tytuł oryginału: Ryzyko ponownego samobójstwa u kobiet po zatruciu lekami.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2001 : T. 35, nr 3 supl., s. 187-188
Uwagi: XL Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich "Integracja psychiatrii", Kraków, 14-17 czerwca 2001.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
32/32
Autorzy: Jan Chrostek Maj, Andrzej Polewka, Stanisław Kroch, Magdalena Mikołaszek-Boba, Wojciech Rachel, Wojciech Datka.
Tytuł oryginału: Znaczenie subiektywnej oceny wydarzeń życiowych jako czynników wpływających na ponowienie próby samobójczej.
Tytuł angielski: The assessment of life events as a factor of next suicidal attempts.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 58, nr 4, s. 340-343, il., bibliogr. 30 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ