Bibliografia UJ CM
Zapytanie: PIETRZAK IZABELA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/23
Autorzy: Grzegorz Gajos, Izabela Pietrzak, Andrzej Gackowski, Agnieszka Okraska, Marcin Misztal, Wiesława Piwowarska.
Tytuł oryginału: Zachowanie się depolaryzacji i repolaryzacji mięśnia sercowego w przewlekłym niedokrwieniu serca u pacjentów leczonych koronaroplastyką.
Tytuł angielski: Inhomogeneity of myocardial depolarisation and repolarization in patients with chronic ischaemia undergoing coronary angioplasty.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : T. 61 supl. 2, s. II-12-II-18, bibliogr. 21 poz., streszcz.
Uwagi: 25-lecie Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
2/23
Autorzy: Andrzej Gackowski, Edyta Płońska, Wiesława Piwowarska, Grzegorz Gajos, Jerzy Matysek, Izabela Pietrzak, Krzysztof Żmudka.
Tytuł oryginału: Echokardiograficzny test dobutaminowy w diagnostyce niedokrwienia miokardium u pacjentów z mostkami mięśniowymi.
Tytuł angielski: Dobutamine stress echocardiography as a diagnostic tool in patients with myocardial bridges.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 3, nr 2, s. 119-125, il., bibliogr. 24 poz., sum.
p-ISSN: 1507-5540
e-ISSN: 2083-8409

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
3/23
Autorzy: D[anuta] Mroczek-Czernecka, A[rtur] Pietrucha, I[zabela] Pietrzak, W[iesława] Piwowarska.
Tytuł oryginału: Influence of myocardial revascularisation on atrio-ventricular conduction.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2001 : Vol. 2 suppl. A, s. A101, abstr.
Uwagi: XI International Symposium on Progress in Clinical Pacing, Rome, Italy, 5-8 December 2000.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
4/23
Autorzy: D[anuta] Mroczek-Czernecka, A[rtur] Pietrucha, I[zabela] Pietrzak, M[arta] Węgrzynowska, E[wa] Konduracka, A[ndrzej] Paradowski, W[iesława] Piwowarska.
Tytuł oryginału: Influence of myocardial revascularisation on atrio-ventricular node function in coronary artery disease patients.
Tytuł całości: W: Europace 2001 : Copenhagen, Denmark, June 24-27, 2001 / ed. P.E. Bloch Thomsen. - Bologne, Italy : Monduzzi Editore, International Proceedings Division 2001
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
5/23
Autorzy: A[rtur] Pietrucha, D[anuta] Mroczek-Czernecka, I[zabela] Pietrzak, M[arta] Węgrzynowska, E[wa] Konduracka, W[iesława] Piwowarska.
Tytuł oryginału: Usefulnes of Adenosine test in diagnosis of sycope in coronary disease patients.
Tytuł całości: W: Europace 2001 : Copenhagen, Denmark, June 24-27, 2001 / ed. P.E. Bloch Thomsen. - Bologne, Italy : Monduzzi Editore, International Proceedings Division 2001
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
6/23
Autorzy: Robert Gil, Dariusz Dudek, Lech Poloński, Marcin Gąsior, Maciej Lesiak, Maciej Kośmider, Andrzej Lekston, Rafał Żurawski, Grzegorz Gajos, Izabela Pietrzak, Jacek Legutko, Krzysztof Żmudka, Artur Krzywkowski, Jacek Dubiel.
Tytuł oryginału: Angioplastyka wieńcowa wysokiego ryzyka. Ocena bezpieczeństwa stosowania blokera płytkowego IIIb/IIIa (Reo-Pro) w trybie planowym oraz "ratunkowym".
Tytuł angielski: Hight-risk coronary ngioplasty. Assessment of safety IIIb/IIIa platelet receptor antagonist (Reo-Pro) in elective and rescure procedures.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 52, nr 1, s. 30-32, streszcz., wersja ang. s. 25-29, il., bibliogr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
7/23
Autorzy: Robert Gil, Dariusz Dudek, Lech Poloński, Marcin Gąsior, Maciej Lesiak, Maciej Kośmider, Andrzej Lekston, Rafał Żurawski, Grzegorz Gajos, Izabela Pietrzak, Jacek Legutko, Krzysztof Żmudka, Artur Krzywkowski, Jacek Dubiel.
Tytuł oryginału: High-risk coronary angioplasty. Safety of elective or rescue use of the platelet glycoprotein IIb/IIIa blocker (Reo-Pro).
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 52, Nr 1, s. 25-29, il., bibliogr. 27 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
8/23
Autorzy: D[anuta] Mroczek-Czernecka, W[iesława] Piwowarska, P[iotr] Klimeczek, I[zabela] Pietrzak, A[rtur] Pietrucha, J[erzy] Matysek, M[arek] Stępniewski.
Tytuł oryginału: Homocysteina jako niezależny czynnik ryzyka miażdżycy u osób z otyłością i stabilną dusznicą bolesną.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-124, abstr. P228
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
9/23
Autorzy: D[anuta] Mroczek-Czernecka, P[iotr] Klimeczek, I[zabela] Pietrzak, G[rzegorz] Gajos, J[erzy] Matysek, A[gnieszka] Okraska, W[iesława] Piwowarska, M[arek] Stępniewski.
Tytuł oryginału: Homocysteine as independent risk factor of atherosclerosis in patients with stable angina pectoris and obesity.
Tytuł całości: W: Proceedings of the 3rd International Congress on Coronary Artery Disease : Coronary Artery Disease Prevention to Intervention, Lyon, October 2-5, 2000 : Monduzzi Editore
Opis fizyczny: s. 281-285 : summ., bibliogr. 17 poz.
Charakt. formalna: RZZ
Charakt. OPI: AWZ
10/23
Autorzy: G[rzegorz] Gajos, I[zabela] Pietrzak, A[ndrzej] Gackowski, J. Matysek, K[rzysztof] Żmudka, A[ntoni] Dziatkowiak, W[iesława] Piwowarska.
Tytuł oryginału: The risk of sudden cardiac death in patients undergoing contemporary coronary angioplasty.
Czasopismo: Chirurgia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 2, s. 146, abstr. KI-3
Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 13-16 czerwca 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
11/23
Autorzy: P[iotr] Pieniążek, T[adeusz] Przewłocki, L[eszek] Badacz, K[rzysztof] Żmudka, I[zabela] Pietrzak, P[iotr] Podolec, M[agdalena] Kostkiewicz, W[iesława] Tracz.
Tytuł oryginału: Wielostentowanie tętnicy; korzyści czy tylko wymuszone leczenie powikłań.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-86, abstr. P101
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
12/23
Autorzy: I[zabela] Pietrzak, G[rzegorz] Gajos, K[rzysztof] Żmudka, A[ntoni] Dziatkowiak, W[iesława] Piwowarska.
Tytuł oryginału: Zastosowanie częściowej rewaskularyzacji serca metodą PTCA w chorobie wieńcowej.
Czasopismo: Chirurgia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 2, s. 146, abstr. KI-5
Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 13-16 czerwca 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
13/23
Autorzy: I[zabela] Pietrzak, G[rzegorz] Gajos, K[rzysztof] Zmudka, A[ntoni] Dziadkowiak [Dziatkowiak], W[iesława] Piwowarska.
Tytuł oryginału: Znaczenie kliniczne częściowej rewaskularyzacji serca metodą PTCA w chorobie wieńcowej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-59, abstr. P5, P6
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 28-30 września 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
14/23
Autorzy: Grzegorz Gajos, Izabela Pietrzak, Bohdan Nessler, Krzysztof Żmudka, Wiesława Piwowarska.
Tytuł oryginału: Skuteczne zastosowanie abciximabu w niestabilnej dusznicy bolesnej z dużą skrzepliną po zabiegu koronaroplastyki z założeniem stentu.
Tytuł angielski: Successful treatment with abciximab of large intracoronary thrombus following stent implantation - a case report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, nr 3, s. 237-240, il., bibliogr., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
15/23
Autorzy: A[ndrzej] Gackowski, W[iesława] Piwowarska, I[zabela] Pietrzak, G[rzegorz] Gajos, J[adwiga] Nessler, A[ntoni] Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena rezerwy kurczliwości miokardium przy użyciu testów dobutaminowego, dipyridamowego, i dipydamolowo-dobutaminowego u chorych z niską frakcją wyrzutową.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49 supl. 1, s. I-115, abstr. P115
Uwagi: II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katwice, 4-6 września 1998.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
16/23
Autorzy: Ewa Konduracka, Wiesława Piwowarska, Aldona Dembińska-Kieć, Stanisław Bartuś, Łukasz Partyka, Jadwiga Hartwich, Iwona Gołąbek, Izabela Pietrzak, Jerzy Sadowski, Dariusz Dudek.
Tytuł oryginału: LDL-apheresis and its effects on the lipid profile and plasma fibrinogen level in patients with refractory hypercholesterolemia Ń preliminary report.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 1998 : Vol. 4, nr 6, s. 938-941, bibliogr. 17 poz., summ.
p-ISSN: 1643-3750

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
17/23
Autorzy: Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Roman Pfitzner, Mirosław Garlicki, Krzysztof Żmudka, Izabela Pietrzak, Piotr Podolec, Piotr Pieniążek, Rafał Drwiła, Artur Kozanecki, Sławomir Wójcik, Edward Pietrzyk, Grzegorz Grudzień, Paweł Rudziński, Antoni Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Pilne pomostowanie tętnic wieńcowych po powikłanych angioplastykach wieńcowych (PTCA).
Tytuł angielski: Coronary bypass grafting after failed percutaneous angioplasty.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1998 : T. 55, nr 11, s. 591-595, il., bibliogr. 19 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
18/23
Autorzy: Piotr Pieniążek, Tadeusz Przewłocki, Krzysztof Żmudka, Wiesława Tracz, Dariusz Dudek, Izabela Pietrzak, Leszek Bryniarski, Jerzy Sadowski, Bogusław Kapelak, Rafał Drwiła.
Tytuł oryginału: Stenty w leczeniu powikłanej angioplastyki wieńcowej (PTCA).
Tytuł angielski: Role of intracoronary stents in complicated PTCA.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1998 : T. 55, nr 7-8, s. 373-377, bibliogr. 27 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
19/23
Autorzy: Grzegorz Gajos, Agnieszka Okraska, Monika Rogoż, Piotr Stanisławski, Tomasz Guzik, Izabela Pietrzak, Danuta Mroczek-Czernecka, Wiesława Piwowarska.
Tytuł oryginału: Wpływ przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych na odstęp QTc, jego dyspersję i dobową zmieność.
Tytuł angielski: Effect of coronary angioplasty on QTc interval, its dispersion and diurnal variability.
Czasopismo: Elektrofizjol. Stymul. Serca
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 4, s. 239-246, il., bibliogr. 27 poz., streszcz.
Charakt. formalna: AP
20/23
Autorzy: A[rtur] Pietrucha, D[anuta] Mroczek-Czernecka, B[ożena] Stobierska-Dzierżek, I[zabela] Pietrzak, A[ndrzej] Paradowski, A[ndrzej] Gackowski, E[wa] Konduracka, W[iesława] Piwowarska.
Tytuł oryginału: Znaczenie dyspersji i dobowej zmienności QTc w wykrywaniu reakcji ostrego odrzucania przeszczepionego serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 48 supl. 1, s. I-96, abstr. 096
Uwagi: 61 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Bydgoszcz, 9 maja 1998.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
21/23
Autorzy: Wiesława Piwowarska, Bohdan Nessler, Andrzej Gackowski, Danuta Mroczek-Czernecka, Izabela Pietrzak, Henryk Olechnowicz, Wojciech Gocyk.
Tytuł oryginału: Kaskada powikłań u 41-letniego chorego z zapaleniem mięśnia serca.
Tytuł angielski: Cascade of complications in 41 years-old patient with myocarditis.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 40, nr 5, s. 385-388, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
22/23
Autorzy: Ewa Konduracka, Wiesława Piwowarska, Janusz Hanzlik, Danuta Mroczek-Czernecka, Olga Kwiatkowska, Izabela Pietrzak, Andrzej Gackowski, Piotr Musiałek.
Tytuł oryginału: Zawał mięśnia serca u 15 letniego chłopca z mostem mięśniowym tętnicy międzykomorowej przedniej.
Tytuł angielski: Myocardial infarction in 15-years old patient with myocardial bridge narrowing the lumen of left anterior descending artery.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 41, nr 10, s. 313-316, bibliogr. 18 poz., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
23/23
Autorzy: W[iesława] Piwowarska, B[ohdan] Nessler, I[zabela] Pietrzak, G[rzegorz] Gajos, R[oman] Pfitzner, J[erzy] Sadowski, K. Krzemieniecki.
Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne u 32-letniego chorego z tamponadą serca.
Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in 32-year old patient with recurrent cardiac tamponade.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1993 : T. 38, nr 3, s. 209-212, bibliogr. 24 poz., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ