Bibliografia UJ CM
Zapytanie: OCETKIEWICZ TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Tomasz Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Obciążenia opiekunów rodzinnych osób starszych.
Tytuł całości: W: Doświadczanie choroby w rodzinie.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: redakcja naukowa Beata Szluz.
Informacje o wydaniu: Wydanie I.
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019.
Opis fizyczny: s. 153-163 : bibliogr., abstr., streszcz.
Uwagi: 24 cm.
p-ISBN: 978-83-7996-651-6

Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UJ CM
2/24
Autorzy: K[atarzyna] Szczerbińska, A[nna] Prokop-Dorner, P[iotr] Brzyski, I[lona] Barańska, T[omasz] Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Construct validity of Attitudes Towards Vaccinations Scale (ATVS)-part 2.
Czasopismo: European Geriatric Medicine
Szczegóły: 2017 : Vol. 8, nr 4, s. 325-329, bibliogr. 29 poz., abstr.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Katarzyna Szczerbińska.
p-ISSN: 1878-7649

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.169
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UJ CM
3/24
Autorzy: K[atarzyna] Szczerbińska, P[iotr] Brzyski, A[nna] Prokop-Dorner, T[omasz] Ocetkiewicz, I[lona] Barańska.
Tytuł oryginału: Development and validation of Attitudes Towards Vaccinations Scale (ATVS) - part 1.
Czasopismo: European Geriatric Medicine
Szczegóły: 2017 : Vol. 8, nr 4, s. 320-324, bibliogr. 13 poz., abstr.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Katarzyna Szczerbińska.
p-ISSN: 1878-7649

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.169
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UJ CM
4/24
Autorzy: K[atarzyna] Szczerbinska, P[iotr] Brzyski, A[nna] Prokop, T[omasz] Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Development and validation of Attitudes towards Vaccinations Scale.
Czasopismo: European Geriatric Medicine
Szczegóły: 2015 : Vol. 6, suppl. 1, s. S117, abstr. P-321.
Uwagi: 11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric medicine for future Europeans - Successful aging creates new challenges, Oslo, Norway, 16-18 September 2015.
p-ISSN: 1878-7649

Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
Praca afiliowana przez UJ CM
5/24
Autorzy: K[atarzyna] Szczerbinska, I[lona] Barańska, P. Szlezak, P[iotr] Brzyski, T[omasz] Ocetkiewicz, I. Kurowska.
Tytuł oryginału: The perceptions, belief and attitudes of older patients of vaccination recommended at their age.
Czasopismo: European Geriatric Medicine
Szczegóły: 2014 : Vol. 5, suppl. 1, s. S147, abstr. P203.
Uwagi: 10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric Medicine Crossing Borders, Rotterdam, The Netherlandas,17-19 September 2014.
p-ISSN: 1878-7649

Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
Praca afiliowana przez UJ CM
6/24
Autorzy: Katarzyna Szczerbińska, Ilona Barańska, Piotr Brzyski, Tomasz Ocetkiewicz, Iwona Kurowska.
Tytuł oryginału: Wiedza, przekonania i zachowania osób starszych wobec szczepień ochronnych zalecanych w starszym wieku.
Tytuł angielski: The knowledge, beliefs and behaviours of older patients concerning vaccination recommended at their age.
Czasopismo: Gerontologia Polska
Szczegóły: 2014 : T. 22, nr 2, s. 51-61, il., bibliogr. 28 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1734-4581
e-ISSN: 1425-4956

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UJ CM
7/24
Autorzy: Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Rekomendacje: Środowiskowe formy opieki dla osób starszych mieszkających w gospodarstwach domowych.
Tytuł angielski: Rekomendations: Community-based services for elderly people.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 2013 : R. 40, nr 1, s. 16-20, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0137-4729

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: WYT
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UJ CM
8/24
Autorzy: T[omasz] Ocetkiewicz, P[iotr] Brzyski, A[gnieszka] Parnicka, K. Piotrowicz.
Tytuł oryginału: The problem of abandonment of the hospitalised patient.
Tytuł całości: W: Health inequalities over the life course : Joint Congress of the ESHMS and DGMS, Hannover, Germany , 30.08.-01.09.2012
Opis fizyczny: s. 218 : abstr. 171
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
9/24
Autorzy: A[nna] Stypuła, M[onika] Brzyska, T[omasz] Ocetkiewicz, M[aria] Adamczyk, B[arbara] Woźniak, B[eata] Tobiasz-Adamczyk.
Tytuł oryginału: Czynniki determinujące dostępność usług środowiskowych dla osób starszych. Projekt "Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych mieszkających w domach".
Tytuł angielski: Factors determining accessibility of community-based services for older people. "Improving access to community-based services for older people living at home" project.
Czasopismo: Human Mov.
Szczegóły: 2011 : Vol. 12, supl. 2, s. 46
Uwagi: Continues: Człowiek i Ruch. Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Potrzeby a możliwości opieki nad osobami starszymi, Wrocław 1-2 kwietnia, 2011.
p-ISSN: 1732-3991

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
10/24
Autorzy: Grażyna Puto, Tomasz Ocetkiewicz, Katarzyna Zawisza.
Tytuł oryginału: The influence of selected factors determining nutritional status on the subjective evaluation of quality of life in patients aged over 80 years with ischemic heart disease.
Tytuł całości: W: Chronic disease - impact and interventions.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: ed. by Izabella Uchmanowicz i Joanna Rosińczuk-Tonderys
Adres wydawniczy: [Wrocław] : MedPharm Polska, 2011
Opis fizyczny: s. 99-105 : il., bibliogr. 17 poz., abstr., streszcz.
p-ISBN: 978-83-62283-72-9

Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
Praca afiliowana przez UJ CM
11/24
Autorzy: T[omasz] Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Satisfaction of the patient - An important factor of the health care system efficiency.
Tytuł całości: W: ESHMS 2010 : 13th Biennial congress of the European Society for Health and Medical Sociology : health and well-being in radically changing societies, Ghent, Belgium, 26-28 August 2010 : final programme
Opis fizyczny: abstr. 073.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
12/24
Autorzy: Tomasz Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Opieka zdrowotna w Polsce w opinii pacjentów w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Health care in Poland in elderly's patients opinion.
Czasopismo: Gerontologia Polska
Szczegóły: 2009 : T. 17, nr 4, s. 168.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
13/24
Autorzy: Beata Tobiasz-Adamczyk, Marzena Florek, Barbara Woźniak, Monika Brzyska, Piotr Brzyski, Tomasz Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Percepcja przemocy wobec osób starszych wiekiem z perspektywy doświadczeń zawodowych pracowników medycznych i socjalnych (badania krakowskie).
Tytuł całości: W: Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Anny Sidorczuk.
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009
Opis fizyczny: s. 71-82. : bibliogr. 16 poz.
Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
14/24
Autorzy: Beata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski, Monika Brzyska, Marzena Florek, Tomasz Ocetkiewicz, Justyna Polak.
Tytuł oryginału: Występowanie przemocy wobec osób starszych w percepcji pracowników socjalnych i medycznych sprawujących nad nimi opiekę.
Tytuł całości: W: Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009
Opis fizyczny: s. 81-156.
Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
Praca afiliowana przez UJ CM
15/24
Autorzy: Beata Tobiasz-Adamczyk, Barbara Woźniak, Monika Brzyska, Tomasz Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Breaking the taboo - przemoc wobec starszych kobiet w rodzinach : rozpoznanie i działanie.
Tytuł angielski: Breaking the taboo. Empowering health and social professionals to combat violence against older women within families (Daphne II).
Adres wydawniczy: Wien : Austrian Red Cross, 2008
Opis fizyczny: 31 s.
Uwagi: Broszura będąca wynikiem projektu finansowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Charakt. formalna: MAT
16/24
Autorzy: Tomasz Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Health Care in Poland : Elderly patients opinions.
Tytuł całości: W: Health and Wealth in East and West - Divergence and Convergence in Europe : The 12th Biennial Congress of the European Society for Health and Medical Sociology - ESHMS, Oslo, Norway., 28 - 30 August 2008 : Congress book
Opis fizyczny: s. 28.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
17/24
Autorzy: T[omasz] Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Health care in Poland in elderly patients' opinion.
Czasopismo: European Journal of Public Health
Szczegóły: 2008 : Vol. 18 suppl. 1, s. 169
Uwagi: 16th EUPHA Conference, Lisbon, 6-8 November 2008.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
18/24
Autorzy: Beata Tobiasz-Adamczyk, Marzena Florek, Piotr Brzyski, Monika Brzyska, Tomasz Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Zaniedbywanie i samozaniedbywanie wśród osób starszych w opinii pracowników socjalnych i medycznych.
Tytuł angielski: Neglect and self-neglect among older people in opinions of social workers and health-care professionals.
Czasopismo: Gerontologia Polska
Szczegóły: 2008 : T. 16, nr 3, s. 169-179, il., bibliogt. 17 poz., abstr.
p-ISSN: 1734-4581

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
19/24
Autorzy: Grażyna Puto, Tomasz Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ depresji i funkcji poznawczych i na subiektywną ocenę {jakość} [jakości] życia chorych z chorobą niedokrwienną serca po 80 roku życia - badania własne.
Tytuł angielski: Influence of depression and cognitive function on subjective assessment of quality of life in patients over 80 years old with myocardial ischemia.
Czasopismo: Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, D Med.
Szczegóły: 2007 : Vol. 62 suppl. 18, nr 6, s. 264-269.
p-ISSN: 0066-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
20/24
Autorzy: Grażyna Puto, Tomasz Ocetkiewicz, Katarzyna Zawisza.
Tytuł oryginału: Wpływ depresji i funkcji poznawczych na subiektywną ocenę jakości życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po 80. roku życia.
Tytuł angielski: Influence of depression and cognitive function on subjective assessment of quality of life in patients over 80 years old with myocardial ischemia.
Czasopismo: Gerontologia Polska
Szczegóły: 2007 : T. 15, nr 3, s. 90-96, il., bibliogr. 20 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1734-4581

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 6.000
21/24
Autorzy: Tomasz Ocetkiewicz, Anna Skalska, Tomasz Grodzicki.
Tytuł oryginału: Badanie równowagi przy użyciu platformy balansowej - ocena powtarzalności metody.
Tytuł angielski: Balance estimation by using the computer balance platform : repeatability of the measurements.
Czasopismo: Gerontologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 14, nr 3, s. 144-148, il., bibliogr. 22 poz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
22/24
Autorzy: Anna Skalska, Tomasz Ocetkiewicz, Marek Żak, Tomasz Grodzicki.
Tytuł oryginału: Influence of age on the parameters of postural control measured with balance platform.
Czasopismo: New Med. (Wars.)
Szczegóły: 2004 : Vol. 7, nr 1, s. 12-16, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
23/24
Autorzy: Anna Skalska, Jolanta Walczewska, Tomasz Ocetkiewicz.
Tytuł oryginału: Wiek, płeć i aktywność fizyczna osób zgłaszających upadki oraz okoliczności ich występowania.
Tytuł angielski: Age, gender and physical activity in persons declaring falls and the falls circumstances.
Czasopismo: Rehabilitacja Medyczna
Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 3, s. 49-53, il., bibliogr. 23 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
24/24
Autorzy: A[nna] Skalska, T[omasz] Ocetkiewicz, M[arek] Żak, T[omasz] Grodzicki.
Tytuł oryginału: Wpływ wieku na parametry badania kontroli postawy przy użyciu komputerowej platformy balansowej.
Czasopismo: Curr. Med. Lit., Geriatr.
Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3 z. 14 Wyd. Spec., s. 143-144
Uwagi: X Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekrskiego z Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Gdańsk, 26-27. 09. 2003.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ