Bibliografia UJ CM
Zapytanie: MOCZURAD KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/25
Autorzy: Mieczysław Pasowicz, Katarzyna Starzyk, Krzysztof Moczurad, Stanisław Rumian, Renata Kolasa-Trela, Ewa Wicher-Muniak, Tadeusz Wilkosz, Piotr Klimeczek, Małgorzata Konieczyńska, Ewa Stępień.
Tytuł oryginału: Małopolski program globalnej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego.
Tytuł angielski: The Małopolska program for global estimation of cardio-vascular risk.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2005 : T. 63 supl. 1, s. S 124, abstr. P220
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 22-24 września 2005.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
2/25
Autorzy: C[ezary] Olszewski, K[rzysztof] Żmudka, W[iesława] Tracz, J[acek] Dubiel, A[ntoni] Dziatkowiak, J[erzy] Sadowski, W[iesława] Piwowarska, M[ieczysław] Pasowicz, R[afał] Drwiła, P[iotr] Pieniążek, T[adeusz] Przewłocki, K[rzysztof] Moczurad, W[ojciech] Zajdel, A[rtur] Kocurek, J[arosław] Trębacz, J[arosław] Zalewski, P[iotr] Czunko, J. Godlewski, C[afer] Zorkun, M. Tomala, G[rzegorz] Gajos, A[ndrzej] Gackowski, L[eszek] Badacz, D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, B[ogusław] Kapelak, L[eszek] Badacz, M[arta] Biernat, T[omasz] Pawelec, M[aria] Panek.
Tytuł oryginału: Wyniki natychmiastowe i odległe interwencyjnego leczenia zawału serca w Zakładzie Hemodynamiki i Angiografii CM UJ.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-47, abstr. 198
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
3/25
Autorzy: Krzysztof Moczurad, Mieczysław Pasowicz.
Tytuł oryginału: Zalety i wady wielogodzinnego monitorowania EKG metodą Holtera.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 59 supl. 4, s. 123
Uwagi: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, 25-26 kwietnia 2002.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
4/25
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Krzysztof Moczurad, Barbara Małecka.
Tytuł oryginału: Ablacja RF trzepotania przedsionków oraz węzła przedsionkowo-komorowego z następową implantacją rozrusznika DDD u pacjenta ze złożonymi przedsionkowymi zaburzeniami rytmu serca.
Tytuł angielski: RF ablation of atrial flutter and AV junction followed by DDD implantation.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2000 : T. 7, nr 4, s. 347-350, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
5/25
Autorzy: Krzysztof Moczurad, Magdalena Gawlikowska, Mieczysław Pasowicz.
Tytuł oryginału: Kompleksowy program profilaktyki i prewencji miażdżycy.
Tytuł angielski: Comprehensive programme for the prophylactics and prevention of atherosclerosis.
Tytuł całości: W: VII Ogólnopolska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie, Kraków, 5-7 października 2000 : Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Opis fizyczny: [bez paginacji] : il.
Charakt. formalna: RZP
6/25
Autorzy: J[acek] Majewski, K[rzysztof] Moczurad.
Tytuł oryginału: Smoking and coronary changes in patients with documented coronary artery disease.
Tytuł całości: W: Tobacco : The Growing Epidemic : Proceedings of the Tenth World Conference on Tobacco or Health, 24-28 August 1997, Beijing, China / ed. by Rushan Lu, Judith Mackay, Shiru Niu and Richard Peto.
Adres wydawniczy: London-Berlin-Heidelberg : Springer Verlag, 2000
Opis fizyczny: s. 115-117 : il., bibliogr.
Uwagi: ISBN 1-85233-296-4.
Charakt. formalna: RZZ
Charakt. merytoryczna: ORG
7/25
Autorzy: Krzysztof Moczurad, Mieczysław Pasowicz, Beata Swałtek-Juszkiewicz.
Tytuł oryginału: Prognostic and practical value of silent myocardial ischaemia in patients undergoing cardiac rehabilitation after myocardial infarction. (Prognostyczne i praktyczne znaczenie cichego niedokrwienia mięśnia sercowego u chorych po zawale serca poddawanych rehabilitacji kardiologicznej).
Czasopismo: Rehabilitacja Medyczna
Szczegóły: 1999 : T. 3, nr spec., s. 39-40
Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Kardiologia 1999 : prewencja i rehabilitacja, Kraków, 30.09 - 2.10.1999.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
8/25
Autorzy: Krzysztof Moczurad.
Tytuł oryginału: QT dispersion as an indicator of risk of sudden death among post-MI patients. (Dyspersja QT jako wskaźnik zagrożenia nagłym zgonem chorych po zawale serca).
Tytuł całości: W: 4th Symposium on Cardiovascular Disease, Porto Alegre, Bresil, January 8-9, 1999 : abstracts
Opis fizyczny: abstr. 033.
Charakt. formalna: SZZ
9/25
Autorzy: Krzysztof Moczurad, Mieczysław Pasowicz, Beata Swałtek-Juszkiewicz.
Tytuł oryginału: Silent myocardial ischaemia and cardiac arrhythmias in patients undergoing cardiac rehabilitation after myocardial infarction. (Ciche niedokrwienie mięśnia sercowego i zaburzenia rytmu u chorych po zawale serca podczas rehabilitacji kardiologicznej).
Czasopismo: Rehabilitacja Medyczna
Szczegóły: 1999 : T. 3, nr spec., s. 40-41
Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Kardiologia 1999 : prewencja i rehabilitacja, Kraków, 30.09. - 2.10.1999.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
10/25
Autorzy: J[acek] Majewski, K[rzysztof] Moczurad, J[acek] Lelakowski, L[udwik] Sędziwy.
Tytuł oryginału: Blood pressure variability in patients with sick sinus syndrome receiving an AAI paemaker.
Czasopismo: Arch. Mal. Coeur Vaiss.
Szczegóły: 1998 : T. 91, nr spec. 3, s. 105, abstr. 45-P3
Uwagi: Cardiostim 20th Anniversary, Nicea, 1998.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
11/25
Autorzy: K[rzysztof] Moczurad.
Tytuł oryginału: Heart rate variability during ambulatory holter monitoring in healthy subjects.
Tytuł całości: W: 4th Workshop on Silent Myocardial Ischemia, Nagano, July 3 - July 6, 1998 : abstracts
Opis fizyczny: abstr. P 42.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
12/25
Autorzy: K[rzysztof] W. Moczurad, J[acek] Majewski.
Tytuł oryginału: Prognostic value of painless and painful myocardial ischemia in patients after myocardial infarction.
Czasopismo: Journal of the American College of Cardiology
Szczegóły: 1998 : Vol. 31, nr 5 suppl. C, s. 249C, abstr. 2066
Uwagi: XIIth World Congr. Cardiol., Rio de Janeiro, April 26-30, 1998.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
13/25
Autorzy: K[rzysztof] Moczurad, J[acek] Majewski.
Tytuł oryginału: Silent myocardial ischemia in patients with angina after myocardial infarction.
Tytuł całości: W: 4th Workshop on Silent Myocardial Ischemia, Nagano, July 3 - July 6, 1998 : abstracts
Opis fizyczny: abstr. P 43.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
14/25
Autorzy: Grzegorz Marek, Karol Paluch, Jacek Dubiel, Antoni Dziatkowiak, Kalina Kawecka-Jaszcz, Wiesława Piwowarska, Maria Popczyńska-Markowa, Ludwik Sędziwy, Wiesława Tracz, Eugenia Zdebska, Roman Pfitzner, Krzysztof Żmudka, Rafał Drwiła, Krzysztof Moczurad, Anita Orchowska.
Tytuł oryginału: Kardiologia i kardiochirurgia w Krakowie : Fundacja COR AEGRUM.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Antoniego Dziatkowiaka.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Jagiellonia, 1997.
Opis fizyczny: 118 s. : il.; 30 cm.
Uwagi: Wyd. z okazji uroczystości otwarcia i poświęcenia przez Ojca Świętego Jana Pawła II nowej Kliniki Kardiochirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie w dniu 9 czerwca 1997 roku.
p-ISBN: 83-85729-04-6

Charakt. formalna: 000
15/25
Autorzy: K[rzysztof] Moczurad, M. Weiner, W. Krol.
Tytuł oryginału: A clinical evaluation of the effect of calf blood dialysate on the course of acute myocardial infarction.
Czasopismo: Clin. Trials Meta-Anal.
Szczegóły: 1992 : Vol. 28, nr 1, s. 13-21
p-ISSN: 0927-5401

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: APZ
16/25
Autorzy: J[acek] S. Dubiel, K[rzysztof] Moczurad, L[eszek] Bryniarski.
Tytuł oryginału: Efficacy of a single dose of slow-release isosorbide dinitrate in the treatment of silent or painful myocardial ischemia in stable angina pectoris.
Czasopismo: American Journal of Cardiology
Szczegóły: 1992 : Vol. 69, nr 14, s. 1156-1160
Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.503
17/25
Autorzy: Genowefa Kmieć, Witold Żwirski, Krzysztof Moczurad.
Tytuł oryginału: Ocena odległych wyników leczenia operacyjnego choroby niedokrwiennej serca w oparciu o testy wysiłkowe, badanie polikardiograficzne oraz powrót do pracy zawodowej.
Tytuł angielski: Late results of surgery in coronary artery disease. Assessment based on exercise stress test, nonivasive examinations and work resumption.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : Vol. 33, nr 3, s. 179-184, il., bibliogr. 21 poz., sum.
p-ISSN: 0022-9032

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
18/25
Autorzy: Krzysztof Moczurad, Jerzy Paweł Dubiel, Leszek Bryniarski, Janusz Grodecki.
Tytuł oryginału: Zaburzenia rytmu i ciche niedokrwienie mięśnia sercowego u chorych po zawale serca.
Tytuł angielski: Cardiac arrhythmias and silent myocardial ischaemia in patients after myocardial infarction.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1990 : T. 83, nr 4-6, s. 187-193, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0032-3772

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
19/25
Autorzy: Jerzy P. Dubiel, Krzysztof Moczurad, Janusz Grodecki.
Tytuł oryginału: Ciche niedotlenienie mięśnia serca. Zmiana filozofii rozpoznawania i leczenia choroby niedokrwiennej serca ?
Tytuł angielski: Silent myocardial ischemia. A change of philosophy of diagnosis and treatment of angina.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1989 : T. 46, nr 2, s.301-305, bibliogr. 33 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
20/25
Autorzy: K[rzysztof] Moczurad, J[acek] P. Dubiel, J[anusz] Grodecki, A[dam] M. Curyło.
Tytuł oryginału: Isosorbide dinitrate in the treatment of silent myocardial ischaemia in patients after myocardial infarction: An open pilot study.
Czasopismo: European Journal of Clinical Pharmacology
Szczegóły: 1989 : Vol. 37, nr 6, s. 621-622, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0031-6970

Charakt. formalna: LR
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.370
21/25
Autorzy: Jerzy P. Dubiel, Janusz Grodecki, Adam Curyło, Bogumiła Bacior, Danuta Mroczek-Czernecka, Krzysztof Moczurad, Witold Żwirski, Leszek Bryniarski, Aleksander Kubinyi.
Tytuł oryginału: Metodyka i wstępne wyniki badań hemodynamicznych prawego serca po pierwszym zawale serca.
Tytuł angielski: The methodology and the initial results of the hydrodynamical tests of the right ventricle after firtst heart attack.
Czasopismo: Postępy Rehabilitacji
Szczegóły: 1989 : T. 3, nr 3, s. 47-58, bibliogr. 12 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
22/25
Autorzy: Krzysztof W. Moczurad, Jerzy P. Dubiel, Janusz K Grodecki, Adam M. Curyło.
Tytuł oryginału: Próby leczenia dwunitroisosorbitem cichego niedokrwienia mięśnia serca u chorych po zawale serca.
Tytuł angielski: The trial of isisorbide dinitrate in silent myocardial ischemia in patients after myocardial infraction.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1989 : T. 46, nr 3, s.350-355, il., bibliogr. 33 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
23/25
Autorzy: Krzysztof Moczurad, Tadeusz M. Ostrowski, Bożena Małecka, Waldemar Sokołowski, Genowefa Kmieć, Janusz Grodecki, Jerzy P. Dubiel.
Tytuł oryginału: Zmiany sylwetki psychicznej rehabilitowanych osób z chorobami układu krążenia.
Tytuł angielski: The changes within the psychological identity at rehabilitated patients suffering of circulatory system diseases.
Czasopismo: Postępy Rehabilitacji
Szczegóły: 1989 : T. 3, nr 3, s. 87-95, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
24/25
Autorzy: Krzysztof Moczurad, Piotr Pieniążek, Piotr Podolec, Wiesława Tracz.
Tytuł oryginału: The influence of comprehensive rehabilitation on cardiovascular function in patients after coronary bypass surgery.
Czasopismo: Rehabilitacia
Szczegóły: 1988, supl. 36/37, s. 14-18, il., bibliogr. 17 poz.
Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: APZ
25/25
Autorzy: Stanisław Konturek, Jacek Dubiel, Krzysztof Moczurad.
Tytuł oryginału: Dożylne wlewanie płynu wodobrzusza pod kontrolą centralnego ciśnienia żylnego w leczeniu marskości wątroby.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek. (Warsz., 1960)
Szczegóły: 1968, nr 48, s. 1841-1843, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ