Bibliografia UJ CM
Zapytanie: LISIEWICZ JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/41
Autorzy: Paulin Moszczyński, Jerzy Lisiewicz, Adam Dmoch, Zbigniew Żabiński, Leszek Bergier, Małgorzata Rucińska, Urszula Sąsiadek.
Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania mikrofalowego na stężenie immunoglobulin i subpopulacje limfocytów T w różnych ekspozycjach zawodowych.
Tytuł angielski: The effect of various occupational exposures to microwave radiation on the concentrations of immunoglobulins and T lymphocyte subsets.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1999 : T. 52, nr 1-2, s. 30-34, bibliogr. 8 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
2/41
Autorzy: Paulin Moszczyński, Adam Dmoch, Leszek Bergier, Jerzy Lisiewicz, Zbigniew Żabiński, Małgorzata Rucińska, Urszula Sąsiadek.
Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania mikrofalowego na stężenie immunoglobulin i subpopulacje limfocytów T w różnych ekspozycjach zawodowych.
Tytuł angielski: The effect of various occupational exposures to microwave radiation on the immunoglobulin concentrations and T lymphocytes subsets.
Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja nt.
Opis fizyczny: s. 21-32 : il., bibliogr. 17 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: RZM
Charakt. merytoryczna: ORG
3/41
Autorzy: Paweł Śledziowski, Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Znaczenie rokownicze niektórych wyjściowych parametrów klinicznych i laboratoryjnych u chorych z białaczką granulocytową przewlekłą.
Tytuł angielski: Prognostic significance some of clinical and laboratory parameters in chronic myelogenous leukemia patients recorded at the time of diagnosis.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1995 : T. 52, nr 2, s. 42-46, il., bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
4/41
Autorzy: S[tanisław] B. Bartkowski, P[iotr] B. Heczko, J[erzy] Lisiewicz, J[erzy] Dorozyński, M[arian] Kurek, J[ózef] Kuśmiderski, J[ózef] Kasprzyk.
Tytuł oryginału: Combined treatment with antibiotic, heparin and streptokinase - a new approach to the therapy of bacterial osteomyelitis.
Czasopismo: Journal of Cranio-maxillo-facial Surgery
Szczegóły: 1994 : Vol. 22, nr 3, s. 167-176
p-ISSN: 1010-5182

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.442
5/41
Autorzy: Paulin Moszczyński, Jerzy Lisiewicz, Włodzimierz Palimąka.
Tytuł oryginału: Beta-glukuronidaza w limfocytach u chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: Comparison of cytological and histological patterns in nommalignant thyroid tumors.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1993 : T. 34, z. 2, s. 81-86, bibliogr. 18 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
6/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Immunotoxic and hematotoxic effects of occupational exposures.
Czasopismo: Folia Medica Cracoviensia
Szczegóły: 1993 : T. 34, z. 1-4, s. 29-47, bibliogr. 130 poz., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
7/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz, Paulin Moszczyński.
Tytuł oryginału: N-acetyl-beta-d-glucosaminidase in lymphocytes of patients with diabetes mellitus complicated by infections.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1993 : T. 34, z. 5, s. 295-304, bibliogr. 24 poz., streszcz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
8/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz, Wiesław Nowak.
Tytuł oryginału: Środowiskowe czynniki porfirynogenne.
Tytuł angielski: Environmental porphyrinogenic factors.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1993 : T. 50, nr 1-2, s. 63-67, il., bibliogr. 42 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
9/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz, Stefan Słowiński, Paulin Moszczyński.
Tytuł oryginału: Wskaźniki odporności i odczynu ostrej fazy u palaczy papierosów.
Tytuł angielski: The indices of immunity and acute phase reaction in smokers.
Czasopismo: Acta Poloniae Toxicologica
Szczegóły: 1993 : Vol. 1, supl. 1, s. 54, TS.P-33
Uwagi: Streszczenia referatów i doniesień V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego pt. Toksykologia w służbie społeczeństwa, Kraków, 13-15 września 1993 roku.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
10/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz, Tomasz Sacha.
Tytuł oryginału: Fosfataza zasadowa granulocytów obojętnochłonnych w laboratoryjnej praktyce hematologicznej.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
Szczegóły: 1992 : T. 28, nr 1, s. 2-9, bibliogr. 34 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
11/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz, Wojciech Jurczak.
Tytuł oryginału: Immunotoksyczne działanie azbestu.
Tytuł angielski: Asbestos immunotoxicity.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1992 : T. 49, nr 12, s. 406-408, bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
12/41
Autorzy: Jan Pilch, Jan Łaskawiec, Jerzy Lisiewicz, Tatiana Gierek.
Tytuł oryginału: Próba jakościowej oceny składu chemicznego tkanek raka płaskonabłonkowego krtani przy użyciu metody mikroanalizy rentgenowskiej.
Tytuł angielski: The trial of qualitative determination of chemical compounds in the tissue of the laryngeal cancer using the X-ray microanalysis method.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1992 : T. 46, nr 6, s. 543-552, il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
13/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Przeszczepianie szpiku.
Tytuł całości: W: Hematologia kliniczna.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: pod red. Kazimierza Janickiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992.
Opis fizyczny: s. 657-668 : bibliogr.
p-ISBN: 83-200-1546-4

Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
14/41
Autorzy: W[ładysław] Sułowicz, J[erzy] Lisiewicz, A[gnieszka] Kosiniak-Kamysz.
Tytuł oryginału: Activity of some lysosomal enzymes in peritoneal lymphocytes from patients with terminal renal failure treated by intermittent peritoneal dialysis.
Czasopismo: Rom. J. Intern. Med.
Szczegóły: 1991 : Vol. 29, nr 3-4, s. 167-172
Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: APZ
15/41
Autorzy: Władysław Sułowicz, Zygmunt Hanicki, Jerzy Lisiewicz, Anna Kopeć, Andrzej Kraśniak, Marek Kuźniewski, Jerzy Kopeć, Antoni Sydor.
Tytuł oryginału: Aktywność wybranych enzymów neutrofilów chorych przewlekle dializowanych leczonych erytropoetyną (rHu EPO).
Tytuł angielski: Activity of selected neutrophil enzymes of maintenance haemodialysed patients treated by erythropoietin (rHu EPO).
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1991 : T. 85, nr 6, s. 391-395, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0032-3772

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
16/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz, Małgorzata Rucińska, Paulin Moszczyński, Leszek Bergier.
Tytuł oryginału: Cytoenzymatyczne wskaźniki neutrofilów u operatorów wojskowych urządzeń radiolokacyjnych narażonych na promieniowanie mikrofalowe.
Tytuł angielski: Cytoenzymatic indices of neutrophils in military radar operators exposed to microwave radiation.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1991 : T. 48, nr 2, s. 211-214, bibliogr. 23 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
17/41
Autorzy: M[arek] Kuźniewski, W[ładysław] Sułowicz, J[erzy] Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Effect of heparin and prostacyclin-heparin infusion on blood coagulation in haemodialysed patients.
Czasopismo: International Urology and Nephrology
Szczegóły: 1991 : Vol. 23, nr 1, s. 89-96, bibliogr. 42 poz.
p-ISSN: 0301-1623

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: APZ
18/41
Autorzy: Paulin Moszczyński, Paulin, jr Moszczyński, Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Enzymy neutrofilów i limfocytów u pracowników zawodowo narażonych na działanie par chloru.
Tytuł angielski: The neutrophil and lymphocyte enzymes in workers occupationally exposed to chlorine vapors.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1991 : T. 48, nr 5, s. 423-425, bibliogr. 15 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
19/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz, Joanna Kuźniar.
Tytuł oryginału: Test wymian chromatyd siostrzanych (SCE) w ocenie zagrożenia mutagennego w warunkach ekspozycji zawodowej.
Tytuł angielski: The sister chromatid exchange test (SCE) use in evaluation of mutagenic threat during occupational exposures.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1991 : T. 48, nr 12, s. 771-773
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
20/41
Autorzy: Jan Pilch, Jan Łaskawiec, Tatiana Gierek, Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: The trial of quantitative determination of the lead, chlorine, and sulfur content in the peripheral blood lymphocytes from patients with cancer of the larynx using the X-ray microanalysis method.
Czasopismo: Auris, Nasus, Larynx
Szczegóły: 1991 : Vol. 18, nr 3, s. 227-234
Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: APZ
21/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Wyniki badania hematologicznego a oddziaływanie czynników środowiskowych i zawodowych.
Tytuł angielski: The results of hematological examination and effect of environmental or occupational factors.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1991 : T. 48, nr 6, s. 481-487, bibliogr. 18 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
22/41
Autorzy: J[erzy] Lisiewicz, P. Moszczyński, W[ładysław] Sulowicz.
Tytuł oryginału: Beta-glucuronidase activity in neutrophils of patients with malignancies.
Czasopismo: Folia Haematol. (1927)
Szczegóły: 1990 : Vol. 117, nr 1, s. 111-114.
p-ISSN: 0323-4347

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
23/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz, Małgorzata Rucińska.
Tytuł oryginału: Zagadnienia chorobotwórczego działania tlenków azotu w warunkach narażenia środowiskowego.
Tytuł angielski: Problems of pathogenics action of nitrogen oxides under conditions of environmental exposure.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1990 : T. 101, nr 3, s. 159-165, bibliogr. 20 poz., sum.
p-ISSN: 0044-2011

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
24/41
Autorzy: W[ładysław] Sułowicz, P. Moszczyński, J[erzy] Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Beta-glucuronidase-positive lymphocyte population with intact enzyme-positive lysosomes in patients with malignancies.
Czasopismo: Revue Roumaine de Médecine. Médecine Interne
Szczegóły: 1989 : Vol. 27, nr 3, s. 215-218.
p-ISSN: 0377-1202

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
25/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz, Małgorzata Rucińska.
Tytuł oryginału: Hematologiczne skutki ekspozycji na ozon.
Tytuł angielski: Hematologic effects of exposure to ozone.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1989 : T. 46, nr 3, s.363-368, bibliogr. 61 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
26/41
Autorzy: Aleksander B. Skotnicki, Julian Blicharski, Jerzy Lisiewicz, Urszula Sąsiadek, Joanna Janik, Teresa Wolska, Jan Meus, Andrzej Zduńczyk.
Tytuł oryginału: Wpływ preparatu TFX na parametry hematologiczne i immunologiczne u chorych z leukopeniami.
Czasopismo: Terapia i Leki
Szczegóły: 1987 : R. 37, nr 4-5, s. 95-103, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0137-9887

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
27/41
Autorzy: Zbigniew Starzycki, Jerzy Lisiewicz, Paulin Moszczyński.
Tytuł oryginału: Rodzinny niedobór limfocytów B i mieloperoksydazy w neutrofilach współistniejący ze zmianami skórnymi u badanej kobiety.
Tytuł angielski: Familial deficiency of B lymphocytes and myeloperoxidase in neutrophil leucocytes coexistent with skin lesions.
Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
Szczegóły: 1985 : T. 72, nr 5, s. 430-434, il., bibliogr. 18 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
28/41
Autorzy: Jerzy Lisiewicz, Paulin Moszczyski [Moszczyński], Wladyslaw Sulowicz.
Tytuł oryginału: The lymphocyte acid phosphatase-positive lysosomes in patients with malignancies.
Czasopismo: Scand. J. Haematol.
Szczegóły: 1985 : Vol. 34, nr 2, s. 181-183.
p-ISSN: 0036-553X

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.951
29/41
Autorzy: W[ładysław] Sulowicz, J[erzy] Lisiewicz, T[adeusz] Cichocki, P. Moszczyński.
Tytuł oryginału: The neutrophil and lymphocyte nonspecific esterase in patients with malignancies.
Czasopismo: Rev. Esp. Oncol.
Szczegóły: 1984 : Vol. 31, nr 3, s. 449-456.
p-ISSN: 0482-640X

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
30/41
Autorzy: Kazimierz Janicki, Julian Blicharski, Barbara Śliwczyńska-Dura, Aleksander S. [Aleksander B.] Skotnicki, Andrzej Kwiatkowski, Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Lycurim w leczeniu chorych z białaczką limfatyczną przewlekłą.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1980 : T. 37, nr 4, s. 429-435.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
31/41
Autorzy: Aleksander B. Skotnicki, Bożena Piastucka, Andrzej Zduńczyk, Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Kolchicynowy test Thomsona w diagnostyce różnicowej białaczki limfocytowej przewlekłej.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1979 : T. 10, nr 4, s. 299-306, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0001-5814

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
32/41
Autorzy: J[ulian] Aleksandrowicz, J[ulian] Blicharski, T[adeusz] Cichocki, J. Dobrowolski, A[ndrzej] Kwiatkowski, J[erzy] Lisiewicz, U[rszula] Sasiadek, A[leksander] B. Skotnicki, M[aria] Ważewska-Czyżewska.
Tytuł oryginału: The effect of calf thymus extract on surface structure and lysosomal apparatus in lymphocytes of patients with chronic lymphatic leukemia.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 1977 : Vol. 62, nr 3, s. 267-278.
p-ISSN: 0390-6078

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
33/41
Autorzy: J[ulian] Aleksandrowicz, J[ulian] Blicharski, T[adeusz] Cichocki, J. Dobrowolski, A[ndrzej] Kwiatkowski, J[erzy] Lisiewicz, U[rszula] Sasiadek, A[leksander] B. Skotnicki, M[aria] Ważewska-Czyżewska.
Tytuł oryginału: Wpływ wyciągu grasicy cielącej na strukturę powierzchniową i aparat lizosomalny limfocytów u chorych z białaczką limfocytową przewlekłą.
Tytuł angielski: Effect of calf thymus extracts on the surface structure and the lysosomal apparatus of lymphocytes in patients with chronic lymphatic leukemia.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1976 : T. 7, nr 3, s. 179-188.
p-ISSN: 0001-5814

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
34/41
Autorzy: A[leksander] B. Skotnicki, J[ulian] Aleksandrowicz, J[erzy] Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ wyciągu grasicy cielęcej na reaktywność immunologiczną u chorych z hipogammaglobulinemią.
Tytuł angielski: Effect of the calf thymus extract on immunologic reactivity in patients with hypogammaglobulinemia.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1976 : T. 33, nr 3, s. 387-388.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
35/41
Autorzy: A[leksander] B. Skotnicki, J[ulian] Aleksandrowicz, J[erzy] Lislewicz [Lisiewicz].
Tytuł oryginału: Effect of the calf thymus extract on immunologic reactivity in patients with hypogammaglobulinaemia.
Czasopismo: Bollettino dell'Istituto sieroterapico milanese
Szczegóły: 1975 : Vol. 54, nr 6, s. 500-501.
p-ISSN: 0021-2547

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
36/41
Autorzy: J[ulian] Aleksandrowicz, J. Dobrowolski, J[erzy] Lisiewicz, A[leksander] Skotnicki, B. Smyk.
Tytuł oryginału: Selenium effect on the growth of carcinogenic fungi and cytotoxic action of aflatoxin B1 on lymphocyte culture and on embryonal development of Xenopus laevis.
Czasopismo: Polish Medical Sciences and History Bulletin
Szczegóły: 1975 : Vol. 15, nr 4, s. 453-459.
p-ISSN: 0301-0236

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
37/41
Autorzy: J[ulian] Aleksandrowicz, J. Dobrowolski, J[erzy] Lieiewicz Lisiewicz, B. Smyk, A[leksander] Skotnicki.
Tytuł oryginału: Wpływ selenu na wzrost grzybów rakotwórczych i cytotoksyczne działanie aflatoksyny B1 w hodowli komórkowej limfocytów oraz na rozwój embrionalny Xenopus.
Tytuł angielski: Effect of selenium on the growth of carcinogenic fungi and the cytotoxic action of aflatoxin B-1 in cell of lymphocytes and on the embryonal development of Xenopus laevis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1975 : T. 53, nr 3, s. 209-217.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
38/41
Autorzy: J. Aleksandrowicz, J[erzy] Lisiewicz, A[leksander] Skotnicki, Z. Waszek.
Tytuł oryginału: Selenio, aflatoxinas y reactividad linfocitica.
Tytuł angielski: Selenium, aflatoxins and lymphocyte reactivity.
Czasopismo: Folia Clinica Internacional
Szczegóły: 1974 : Vol. 24, nr 11, s. 795-796.
p-ISSN: 0015-5527

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
39/41
Autorzy: Wit M. Rzepecki, Julian Aleksandrowicz, Zbigniew Szmigiel, Gabriel Turowski, Maria Łukasiewicz, Aleksander Skotnicki, Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Próby immunoterapii proliferacyjnych chorób układu odpornościowego przeszczepieniem grasicy od chorych na myasthenia gravis.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1973 : T. 28, nr 47, s. 1837-1840, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
40/41
Autorzy: W.M. Rzepecki, M. Lukasiewicz, J[ulian] Aleksandrowicz, Z. Szmigiel, A[leksander] Skotnicki, J[erzy] Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Thymus transplantation in leukaemia and malignant lymphogranulomatosis.
Czasopismo: Lancet
Szczegóły: 1973 : Vol. 2, nr 7827, s. 508.
p-ISSN: 0140-6736

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
41/41
Autorzy: W.M. Rzepecki, M. Lukasiewicz, J[ulian] Aleksandrowicz, Z. Szmigiel, A[leksander] Skotnicki, J[erzy] Lisienicz [Lisiewicz].
Tytuł oryginału: Wstępne wyniki przeszczepiania grasicy od chorych z myasthenia gravis chorym na białaczki i ziarnicę złośliwą.
Tytuł angielski: Preliminary results of transplantation of thymus originating from patients with myasthenia gravis to patients with leukemia and those with Hodgkin's disease.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1973 : T. 30, nr 6, s. 518-520.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ