Bibliografia UJ CM
Zapytanie: LANGIE TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Stany zagrożenia życia kobiety ciężarnej. Resuscytacja.
Tytuł całości: W: Matka i dziecko : odrębności odpowiedzi ustrojowej / wyd. pod red. Janusza Andresa i Krzysztofa Zająca.
Adres wydawniczy: Kraków : Fall, 2005
Opis fizyczny: s. 25-30 : il., bibliogr. 6 poz.
Uwagi: (Wykłady z kursu doskonalącego / FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie ; nr 4).
Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
2/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Techniki analgezji do porodu siłami natury.
Tytuł całości: W: Matka i dziecko : odrębności odpowiedzi ustrojowej / wyd. pod red. Janusza Andresa i Krzysztofa Zająca.
Adres wydawniczy: Kraków : Fall, 2005
Opis fizyczny: s. 31-45 : bibliogr. 8 poz.
Uwagi: (Wykłady z kursu doskonalącego / FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie ; nr 4).
Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
3/28
Autorzy: Krzysztof Rytlewski, Anna Grzyb, Anna Mamak-Bałaga, Tomasz Langie, Antoni Basta.
Tytuł oryginału: Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego, z użyciem małych dawek bupiwakainy i fentanylu, na przebieg porodu i stan noworodka.
Tytuł angielski: The influence of continuous epidural analgesia with low doses of bupivacain and fenthanyl on the course of labor, maternal and neonatal outcomes.
Czasopismo: Klin. Perinatol. Ginekol.
Szczegóły: 2005 : T. 41, z. 1, s. 11-16, bibliogr. 21 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
4/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Znieczulenie do cięcia cesarskiego.
Tytuł całości: W: Matka i dziecko : odrębności odpowiedzi ustrojowej / wyd. pod red. Janusza Andresa i Krzysztofa Zająca.
Adres wydawniczy: Kraków : Fall, 2005
Opis fizyczny: s. 81-86 : bibliogr. 8 poz.
Uwagi: (Wykłady z kursu doskonalącego / FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie ; nr 4).
Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
5/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Trudna intubacja.
Tytuł całości: W: Oddychanie i klatka piersiowa / pod red. Janusza Andresa i Haliny Traczewskiej.
Adres wydawniczy: Kraków : Pandit, 2004
Opis fizyczny: s. 227-235 : il., bibliogr. 6 poz.
Uwagi: (Wykłady z kursu doskonalącego ; nr 1)
Charakt. formalna: RPO
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
6/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Znieczulenie całkowicie dożylne. Leki - techniki.
Tytuł całości: W: Znieczulenie w zależności od stanu pacjenta, rodzaju zabiegów chirurgicznych i sposobów organizacji pracy / wyd. pod red. Janusza Andresa i Alicji Machety. - Kraków : Pandit, cop. 2004
Opis fizyczny: s. 305-310 : bibliogr. 16 poz.
Uwagi: (Wykłady z kursu doskonalącego nr 6), Ośrodek Regionalny FEEA w Krakowie, Kraków 16-19 czerwca 2004.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
7/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Znieczulenie chorej ciężarnej do różnych typów operacji.
Tytuł całości: W: Znieczulenie w zależności od stanu pacjenta, rodzaju zabiegów chirurgicznych i sposobów organizacji pracy / wyd. pod red. Janusza Andresa i Alicji Machety. - Kraków : Pandit, cop. 2004
Opis fizyczny: s. 91-98 : bibliogr. 12 poz.
Uwagi: (Wykłady z kursu doskonalącego nr 6), Ośrodek Regionalny FEEA w Krakowie, Kraków 16-19 czerwca 2004.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
8/28
Autorzy: K[rzysztof] Rytlewski, A[nna] Mamak-Bałaga, T[omasz] Langie, A[nna] Grzyb.
Tytuł oryginału: Ocena wpływu znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego na przebieg porofdu, połogu i stan noworodka u kobiet rodzących w Oddziale Patologii Ciąży i Intensywnego Nadzoru Położnicego Kliniki Ginekologii Położnictwa i Onkologii CMUJ w latach 1999-2001.
Tytuł angielski: The effects of continous epidural analgesia on labor, maternal and neonatal outcomes inparturients in Pathology of Pregnancy and Intensive Obstetrical Care Ward, department of Obstetrics and Gynecology, Medical College of the Jagiellonian University between 1999-2001.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 74 supl. 2, s. 226, abstr.
Uwagi: XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Bydgoszcz, 17-20 września 2003.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
9/28
Autorzy: Tomasz Langie, Anna Ciaćma, Marek Klimek.
Tytuł oryginału: Czy Polki chcą - czy muszą cierpieć - analiza znieczuleń porodów w Polsce.
Tytuł angielski: Why do Polish women suffer during delivery - do they want or do they have to - consideration on labor analgesia in Poland.
Czasopismo: Ginekol. Prakt.
Szczegóły: 2002 : R. 10, nr 6, s. 24-27, bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
10/28
Autorzy: Anna Ciaćma, Tomasz Langie, Wojciech Pabian.
Tytuł oryginału: Hemofilia nabyta jako przykład zaburzeń krzepnięcia krwi w położnictwie.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 5-6, s. 575-578, il., bibliogr. 13 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 0.500
11/28
Autorzy: K[rzysztof] Zając, M[ałgorzata] Zając, A. Ciaćma, T[omasz] Langie, A. Gołąbek.
Tytuł oryginału: Multifactorial treatment of post-dural puncture headache (PDPH) is more effective than monotherapy with caffeine or magnesium.
Czasopismo: British Journal of Anaesthesia
Szczegóły: 2002 : Vol. 89 suppl. 1, s. 26, abstr. DS24
Uwagi: Austrian International Congress 2002 and Rudolf Kucher Forum; 2nd International Danube Symposium Anaesthesia & Intensive Care: Art or science?, Vienna, Austria, 12-14 September, 2001.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
12/28
Autorzy: Anna Ciaćma, Tomasz Langie, Krzysztof Zając, Wojciech Pabian.
Tytuł oryginału: Nadmierne krwawienie w połogu - przypadek hemofilii nabytej.
Tytuł angielski: Acquired haemophilia in parturient. Case report.
Czasopismo: Anestezjologia, Intensywna Terapia
Szczegóły: 2002 : T. 34, nr 4, s. 269-270, bibliogr. 9 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
13/28
Autorzy: Anna Ciaćma, Tomasz Langie, Wojciech Pabian, Krzysztof Zając, Małgorzata Zając.
Tytuł oryginału: Zastosowanie NovoSeven w krwotokach położniczych.
Tytuł całości: W: Bezkrwawa Medycyna : konferencja naukowo-szkoleniowa, Warszawa 27-28.11.2002 : materiały konferencyjne
Opis fizyczny: s. 82.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
14/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Znieczulenie chorej ciężarnej do różnych typów operacji.
Tytuł całości: W: Znieczulenie chorego w zależności od jego stanu, rodzaju operacji i sposobu organizacji pracy / [pod red. Janusza Andresa].
Adres wydawniczy: Kraków : Danbert, 2002
Opis fizyczny: s. 51-57 : bibliogr. 12 poz.
Uwagi: (Wykłady z kursu doskonalącego / FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie ; nr 6)
Charakt. formalna: RZP
Charakt. OPI: RMP
15/28
Autorzy: T[omasz] Langie, A. Ciaćma.
Tytuł oryginału: Znieczulenie porodu - czy wystarczy techniczna sprawność anestezjologa. Fizjologiczne i psychiczne uwarunkowania bólu porodowego.
Tytuł angielski: Analgesia during labor - is technical competence of anesthesiologist sufficent ? Physiological and psychological factors in labor-related pain.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2002 : T. 3, nr 3, s. 27
Uwagi: II Międzynarodowe Sympozjum : Postępy w leczeniu bólu, Zakopane, 25-28 września 2002.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
16/28
Autorzy: A. Ciaćma, T[omasz] Langie, K[rzysztof] Zając, M[ałgorzata] Zając.
Tytuł oryginału: Itching after intrathecal opioids can be treated with ondansetron.
Czasopismo: Int. Monit.
Szczegóły: 2001 : Vol. 13, nr 3, abstr. 80
Uwagi: XX Annual ESRA Congress.
Charakt. formalna: SZZ
17/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Metody znoszenia bólu porodowego.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia intensywnego nadzoru położniczego / pod red. Józefa Kality. - Wyd. 2 poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Przegląd Lekarski, 2001
Opis fizyczny: s. 405-422 : bibliogr.
Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
18/28
Autorzy: A. Ciaćma, T[omasz] Langie, K[rzysztof] Zając, M[ałgorzata] Zając.
Tytuł oryginału: The potentiational effect of epidural ketamine analgesia during labour.
Czasopismo: Int. Monit.
Szczegóły: 2001 : Vol. 13, nr 3, abstr. 16
Uwagi: XX Annual ESRA Congress.
Charakt. formalna: SZZ
19/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Analgezja porodu.
Tytuł całości: W: Podstawy anestezjologii : Część I / pod red. Janusza Andresa.
Adres wydawniczy: Kraków : Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
Opis fizyczny: s. 119-126 : bibliogr.
Charakt. formalna: RPO
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
20/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Anestezja położnicza - rys historyczny.
Tytuł całości: W: Podstawy anestezjologii : Część I / pod red. Janusza Andresa.
Adres wydawniczy: Kraków : Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
Opis fizyczny: s. 111-112 : bibliogr.
Charakt. formalna: RPO
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
21/28
Autorzy: A. Ciaćma, A[nna] Przeklasa-Muszyńska, T[omasz] Langie, K[rzysztof] Zając, M[ałgorzata] Zając.
Tytuł oryginału: Evaluation of ondansetron in treating postoperative itchiness in obstetrical patients.
Czasopismo: European Journal of Anaesthesiology
Szczegóły: 2000 : Vol. 17 suppl. 19, s. 3, abstr. A-9
Uwagi: Abstracts and Programme of the 8th Annual Meeting with the Austrian International Congress, Vienna, Austria, 1-4 April 2000.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
22/28
Autorzy: Tomasz P. Langie, Mateusz Zimny, Teresa Czarnecka-Koszałek, Anna Ciaćma, Janusz Andres.
Tytuł oryginału: Rurka COPA - narzędzie bezpiecznej i ekonomicznej anestezji. 160 znieczuleń z zastosowaniem rurki COPA.
Tytuł całości: W: Anestezjologia i intensywna terapia w medycynie okołooperacyjnej : Międzynarodowy Kongres, Kraków, 10-13 maja 2000
Opis fizyczny: s. 90-91 : bibliogr. 12 poz.
Charakt. formalna: SZM
23/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Trudna intubacja, niedrożność górnych dróg oddechowych.
Tytuł całości: W: Podstawy anestezjologii : Część I / pod red. Janusza Andresa.
Adres wydawniczy: Kraków : Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
Opis fizyczny: s. 101-106 : bibliogr.
Charakt. formalna: RPO
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
24/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Czy Polki chcą - czy musza cierpieć?.
Tytuł angielski: Do Polish women want - and must suffer?
Czasopismo: Anestezjologia, Intensywna Terapia
Szczegóły: 1999 : T. 31 supl. 2, s. 39-41.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
25/28
Autorzy: A.K. Ciaćma, K[rzysztof] Zając, T[omasz] Langie.
Tytuł oryginału: Acupressure can reduce postoperative nausea and vomiting after cesarean section.
Tytuł całości: W: Anaesthesia, pain, intensive care, and emergency medicine--A.P.I.C.E. : proceedings of the 12th Postgraduate Course in Critical Care Medicine, Trieste, Italy, November 19-21, 1997.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: ed. A. Gullo
Adres wydawniczy: Milano ; New York : Springer, c1998
Opis fizyczny: s.125-128.
Charakt. formalna: RZZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMZ
26/28
Autorzy: Mariusz Bałajewicz, Irena Kaim, Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: Ciąża po przebytym zawale serca.
Tytuł angielski: Pregnancy in a woman with a prior myocardial infarction. A case report.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 69, nr 11, s. 817-819, bibliogr. 15 poz., summ.
Charakt. formalna: AP
27/28
Autorzy: Tomasz Langie.
Tytuł oryginału: COPA - The nea airway management device. 25 cases of the ophthalmic surgery utilizing COPA + TIVA instead of ET + iv/inh.anesthesia.
Tytuł całości: W: Anaesthesia, Pain, Intensive Care and Emergency Medicine.
Opis fizyczny: s. 228-231.
Charakt. formalna: RZZ
Charakt. merytoryczna: ORG
28/28
Autorzy: Janina Stopyrowa, Jacek Mizerski, Mikołaj Spodaryk, Krzysztof Kobylarz, Tomasz Langie, Monika Prokopowicz-Golus, Zofia Kaczor, Marek Kaciński.
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna preparatu flegamina - krople.
Czasopismo: Terapia i Leki
Szczegóły: 1990 : nr 6, s. 116-122
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ