Bibliografia UJ CM
Zapytanie: LABZA HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/32
Autorzy: Włodzimierz Drożdż, Aneta Sarwa, Henryk Łabza.
Tytuł oryginału: Przydatność kliniczna mechanizmu niedokrwiennej adaptacji, "preconditioning" w ochronie reperfundowanych tkanek.
Tytuł angielski: Clinical implication of ischemic preconditioning in protection of reperfused tissues.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 5, s. 271-277, bibliogr. 71 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
2/32
Autorzy: A[rtur] Hartwich, S[tanisław] J[an] Konturek, P[iotr] Pierzchalski, M[onika] Zuchowicz, H[enryk] Labza, P[eter] C. Konturek, E[lżbieta] Karczewska, W[ładysław] Bielanski [Bielański], K[rzysztof] Marlicz, T[eresa] Starzynska, M[ałgorzata] Lawniczak, E[ckhart] G. Hahn.
Tytuł oryginału: Helicobacter pylori infection, gastrin, cyclooxygenase-2, and apoptosis in colorectal cancer.
Czasopismo: International Journal of Colorectal Disease
Szczegóły: 2001 : Vol. 16, s. 202-210, il., bibliogr. 51 poz., abstr.
Charakt. formalna: AZ
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.709
Punktacja MNiSW: 10.000
3/32
Autorzy: S[tanisław] J[an] Konturek, A. Hartwich, M[onika] Zuchowicz, P[iotr] Pierzchalski, A[nna] Kaminska, W[ładysław] Bielanski [Bielański], H[enryk] Labza.
Tytuł oryginału: Gastrin and gastrin receptor gene expression in colon cancer.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2000 : Vol. 47 suppl. 1, s. A74, abstr. 10/16
Uwagi: XIIIth International Workshop on Gastroduodenal Pathology and Helicobacter pylori. European Helicobacter pylori Study Group, Rome, Italy, 11-14 October 2000.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: SIF
4/32
Autorzy: P[eter] C. Konturek, A. Hartwich, M[onika] Zuchowicz, H[enryk] Labza, P[iotr] Pierzchalski, E[lżbieta] Karczewska, W[ładysław] Bielanski [Bielański], E[ckhart] G. Hahn, S[tanisław] J[an] Konturek.
Tytuł oryginału: Helicobacter pylori , gastrin and cyclooxygenases in gastric cancer.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 2000 : Vol. 51, nr 4 Part 1, s. 737-749, il., bibliogr. 34 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.025
Punktacja MNiSW: 9.000
5/32
Autorzy: Artur Hartwich, Marcin Bednarek, Henryk Łabza.
Tytuł oryginału: Porównanie śródoperacyjnej ultrasonografii dróg żółciowych z cholangiografią śródoperacyjną podczas cholecystektomii.
Tytuł angielski: The comparison of intraoperative ultrasonography of biliary tree with intraoperative cholangiography during cholecystectomy.
Czasopismo: Acta Endoscopica Polona
Szczegóły: 2000 : Vol. 13, nr 4, s. 161-164, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 2.000
6/32
Autorzy: M[arcin] Nowak, J[an] Kulig, H[enryk] Łabza.
Tytuł oryginału: Ocena wartości endorektalnej ultrasonografii w rozpoznaniu miejscowego i regionalnego zaawansowania raka.
Tytuł angielski: Evaluation of endorectal ultrasonography value in recognition of local and regional progression of cancer.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998 : nr 2 supl., s. 102, abstr. 92-B
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Lublin, 22-24 października 1998.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
7/32
Autorzy: Mirosław Szura, Czesław Osuch, Henryk Łabza.
Tytuł oryginału: Opieka medyczna nad chorymi z nowotworami jelita grubego.
Tytuł angielski: Medical care of colorectal cancer patients.
Czasopismo: Acta Endoscopica Polona
Szczegóły: 1998 : nr 3, s. 129-130.
Uwagi: Autor korespondencyjny: brak.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
8/32
Autorzy: Piotr Richter, Mirosław Szura, Czesław Osuch, Henryk Łabza.
Tytuł oryginału: Techniki minimalnie inwazyjne w guzach jelita grubego i odbytnicy (EP, TEM, PMW, LC) - wyniki leczenia.
Tytuł angielski: Minimally invasive techniques (EP, TEM, TLE, LC) in the treatment of colorectal tumors.
Czasopismo: Acta Endoscopica Polona
Szczegóły: 1998 : nr 3, s. 113-116.
Uwagi: Autor korespondencyjny: brak.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
9/32
Autorzy: Janusz Pawlęga, Stanisław Kurek, Artur Hartwich, Henryk Łabza, Bogdan Kosowski, Maciej Łabęcki.
Tytuł oryginału: Użyteczność znakowania i biopsji węzła "wartownika" u chorych na pierwotnie operacyjnego raka sutka.
Tytuł angielski: Utility of sentinel node mapping and biopsy in patients with operable breast cancer - a preliminary report.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1998 : T. 48, s. 903-907, il. bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: AP
10/32
Autorzy: Tadeusz Popiela, Henryk Łabza, Piotr Richter.
Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy.
Tytuł angielski: Own experience with colorectal cancer treatment.
Czasopismo: Acta Endoscopica Polona
Szczegóły: 1998 : nr 3, s. 105-111.
Charakt. formalna: AP
11/32
Autorzy: Bogusław Kędra, Henryk Łabza, Marian Kratochwil.
Tytuł oryginału: Nawrotowy torbielakogruczolak śluzowy trzustki.
Tytuł angielski: Recurrent mucinous cystadenoma of the pancreas.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1995 : T. 67, nr 1, s. 72-74, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0032-373X

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
12/32
Autorzy: Henryk Łabza, Andrzej Gryglewski, Ewa Woźniakiewicz.
Tytuł oryginału: Porównanie metody szwu ręcznego i mechanicznego w zespoleniach jelita grubego.
Tytuł angielski: A comparison of manual and mechanical sutures in colonic anastomoses.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1995 : T. 67, nr 10, s. 1018-1023, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0032-373X

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
13/32
Autorzy: T[adeusz] Popiela, H[enryk] Łabza, R[oman] M. Herman, D[anuta] Karcz, P. Wałęga, M[arian] Kratochwil.
Tytuł oryginału: Sztuczny odbyt myoplastyczny w ocenie chorego i badaniach czynnosciowych.
Tytuł angielski: Artificial myoplastic anus - patients self-assessment and functional studies.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995 : 57 Zjazd Chirurgów Polskich, Szczecin, 07-09.09. 1995.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: pod red. Seweryna Wiechowskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995.
Opis fizyczny: s. 283-286 : il., bibliogr. 8 poz., sum.
Seria: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego
p-ISBN: 83-901513-2-4

Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
14/32
Autorzy: Marcin Nowak, Jan Kulig, Henryk Łabza, Wojciech Nowak, Andrzej Gryglewski.
Tytuł oryginału: Wartość kliniczna endorektalnej ultrasonografii w chirurgii raka odbytnicy.
Tytuł angielski: Clinical value endorectal ultrasonography in ractal cancer surgery.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995 : 57 Zjazd Chirurgów Polskich, Szczecin, 07-09.09. 1995.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: pod red. Seweryna Wiechowskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995.
Opis fizyczny: s. 266-270 : il., bibliogr. 9 poz., sum.
Seria: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego
p-ISBN: 83-901513-2-4

Charakt. formalna: RMP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
15/32
Autorzy: Bogusław Kędra, Marian Kratochwil, Henryk Łabza.
Tytuł oryginału: Mucocele wyrostka robaczkowego jako przyczyna rzekomego śluzaka otrzewnej imitującego torbiel wątroby.
Tytuł angielski: Mucocele of the appendix as a cause of peritoneal pseudomyxoma mimicking a hepatic cyst.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1994 : T. 66, nr 12, s. 1291-1293, il., bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0032-373X

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
16/32
Autorzy: Marcin Nowak, Jan Kulig, Henryk Łabza, Tadeusz Popiela.
Tytuł oryginału: Przedopeacyjna ocena miejscowego i regionalnego stopnia zaawansowania raka odbytnicy przy pomocy ultrasonografii wewnątrzodbytniczej.
Tytuł angielski: Pre-operative evaluation of local and regional stage of rectal carcinoma with the use of endorectal ultra sonography.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1994 : T. 66, nr 11, s. 1155-1163, il., bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0032-373X

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
17/32
Autorzy: Henryk Łabza, Bogusław Kędra, Jerzy Skuciński, Marian Kratochwil, Witold Turczynowski, Jerzy Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Tłuszczaki przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Lipomas of the gastro-intestinal tract.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1994 : T. 66, nr 10, s. 1027-1031, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0032-373X

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
18/32
Autorzy: Henryk Łabza, Bogusław Kędra, Jerzy Skuciński.
Tytuł oryginału: Trzustka ektopowa zlokalizowana w ścianie żołądka.
Tytuł angielski: Ectopic pancreas localized in the stomach wall.
Czasopismo: Acta Endoscopica Polona
Szczegóły: 1994 : nr 1, s. 34-36, ol., bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
19/32
Autorzy: Tadeusz Popiela, Danuta Karcz, Bogusław Kędra, Henryk Łabza.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego raka trzustki oraz brodawki Vatera.
Tytuł angielski: Surgical results in patients with carcinoma of the pancreas and Vater's papilla.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1991 : T. 63, nr 12, s. 1074-1080, il., bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
20/32
Autorzy: W[ładysław] Sułowicz, Z[ygmunt] Hanicki, H[enryk] Labza, A[ntoni] Basta.
Tytuł oryginału: Peroxidase activity in peritoneal neutrophils of patients with terminal renal failure treated by intermittent peritoneal dialysis.
Czasopismo: Medecine Interne
Szczegóły: 1990 : Vol. 28, nr 2, s. 135-138.
p-ISSN: 0377-1202

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: APZ
21/32
Autorzy: J[an] Kulig, H[enryk] Łabza, T[omasz] Gil, B. Kedra, J[anusz] Legutko, P[iotr] Richter.
Tytuł oryginału: "Wartość okołooperacyjnej antybiotykoterapii zapobiegawczej w chirurgii jelita grubego"
Tytuł całości: W: 54 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 3, Chirurgia jelita grubego, Chirurgia onkologiczna, Transplantologia, Chirurgia dziecięca, Anestezjologia, Chirurgia doświadczalna, Varia, Wykład im. prof. L. Rydygiera.
Adres wydawniczy: Kraków : Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu TChP, 1989.
Opis fizyczny: s. 195-198 : bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
22/32
Autorzy: Antoni Czupryna, Tadeusz Popiela, Danuta Kowalczyk, Bożena Mytar, Anna Pituch-Noworolska, Irena Ruggiero, Wojciech Uracz, Henryk Łabza, Marek Zembala.
Tytuł oryginału: Serial immunological testing in patients with gastric cancer.
Tytuł całości: W: 54 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 3, Chirurgia jelita grubego, Chirurgia onkologiczna, Transplantologia, Chirurgia dziecięca, Anestezjologia, Chirurgia doświadczalna, Varia, Wykład im. prof. L. Rydygiera.
Adres wydawniczy: Kraków : Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu TChP, 1989.
Opis fizyczny: s. 490-492 : bibliogr.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
23/32
Autorzy: Henryk Łabza.
Tytuł oryginału: Wyniki chirurgicznego leczenia przewlekłego zapalenia trzustki oraz raka trzustki.
Tytuł całości: W: Pamiętnik : 54 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2, Chirurgia wątroby, Chirurgia trzustki, Chirurgia dróg żółciowych, Chirurgia śledziony.
Adres wydawniczy: Kraków : Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu TChP, 1989.
Opis fizyczny: s. 241-249 : bibliogr. 14 poz.
Charakt. formalna: RZP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMP
24/32
Autorzy: Tadeusz Popiela, Henryk Łabza.
Tytuł oryginału: Zmodyfikowana pankreatoduoedenektomia.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1988 : T. 60, nr 12, s. 949-955, il., bibliogr. 20 poz., sum.
p-ISSN: 0032-373X

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
25/32
Autorzy: Marek Zembala, Tadeusz Popiela, Danuta Kowalczyk, Bozena Mytar, Anna Pituch-Noworolska, Irena Ruggiero, Wojciech Uracz, Antoni Czupryna, Henryk Łabza.
Tytuł oryginału: Serial immunological testing in patients with gastric cancer.
Czasopismo: Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
Szczegóły: 1986 : Vol. 111, nr 1, s. 62-70, bibliogr. 46 poz., sum.
p-ISSN: 0171-5216

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.263
26/32
Autorzy: Władysław Sułowicz, Maciej Szczepaniec, Henryk Łabza, Józefa Panek.
Tytuł oryginału: Spontaniczna i stymulowana lateksem redukcja błękitu nitrotetrazolinowego (NBT) przez granulocuty obojętnochłonne krwi obwodowej u chorych z nowotworami.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek. (Warsz., 1960)
Szczegóły: 1982 : T. 37, nr 40, s. 1201-1203, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
27/32
Autorzy: Danuta Karcz, Henryk Łabza, Tadeusz Popiela.
Tytuł oryginału: Endoskopowa śróddwunastnicza papilotomia.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1979 : T. 36, nr 5, s. 453-454, bibliogr., sum.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
28/32
Autorzy: Danuta Karcz, Tadeusz Popiela, Henryk Łabza.
Tytuł oryginału: Wsteczna duktografia trzustki.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1979 : T. 36, nr 5, s. 443-445, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
29/32
Autorzy: T[adeusz] Popiela, D[anuta] Karcz, H[enryk] Labza.
Tytuł oryginału: Propozycja modelu postępowania w zakresie rozpoznawania i leczenia przewlekłych chorób trzustki.
Tytuł angielski: Suggested model for the diagnosis and treatment of chronic pancreatic diseases.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1978 : T. 33, nr 21, s. 853-856.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
30/32
Autorzy: D[anuta] Kowalczyk, M[arek] Zembala, T[adeusz] Popiela, H[enryk] Labza.
Tytuł oryginału: The in vitro migration inhibition of mononuclear cells in patients with colorectal carcinoma.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1978 : Vol. 26, nr 1-6, s. 435-439.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
31/32
Autorzy: T[adeusz] Popiela, B. Jamska, J. Sznajd, A. Wojtasiewicz, Z[bigniew] Szybiński, M[aria] Woroniecka, D[anuta] Karcz, J[acek] Sieradzki, H[enryk] Labza.
Tytuł oryginału: Równoczesne badania zewnętrznego i wewnętrznego wydzielania trzustki po pobudzeniu sekretynowo-pankreozyminowym w diagnostyce klinicznej.
Tytuł angielski: A preliminary investigation of diagnostic use of the pancreatic exocrine and endocrine functions after secretine and pancreozymine stimulation.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1975 : T. 32, nr 2, s. 280-282.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
32/32
Autorzy: Z[bigniew] Szybiński, T[adeusz] Popiela, J[acek] Sieradzki, H[enryk] Labza, W. Holda.
Tytuł oryginału: Badania nad insulinemią u chorych po przebytym ostrym zapaleniu trzustki.
Tytuł angielski: Studies on insulinaemia following acute pancreatitis.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1973 : T. 30, nr 10, s. 802-808.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ