Bibliografia UJ CM
Zapytanie: KMITA ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/15
Autorzy: Barbara Zawiślak, Artur Dziewierz, Andrzej Kmita, Dusan Stajer, Danuta Sorysz, Dariusz Dudek.
Tytuł oryginału: Ventricular septal rupture in a patient with non-ST-segment elevation myocardial infarction caused by myocardial bridge.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 2015 : Vol. 125, nr 5, s. 386-388, il., bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1897-9483

Charakt. formalna: OBR
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.054
Punktacja MNiSW: 25.000
Praca afiliowana przez UJ CM
2/15
Autorzy: Paweł Kleczyński, Artur Dziewierz, Jacek Legutko, Andrzej Kmita, Danuta Sorysz, Maciej Bagieński, Dariusz Dudek.
Tytuł oryginału: Acute myocardial infarction in a patient with chronic renal failure and endocarditis.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2013 : T. 71, nr 6, s. 650-652, il., bibliogr. 8 poz., abstr.
p-ISSN: 0022-9032

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UJ CM
3/15
Autorzy: Artur Dziewierz, Dariusz Dudek, Tomasz Rakowski, Roman M. Wojdyła, Karol Wierzbicki, Andrzej Kmita, Jacek S. Dubiel, Jerzy Sadowski.
Tytuł oryginału: Czy odroczenie zabiegu kardiochirurgicznego w przypadku zawału mięśnia sercowego powikłanego pęknięciem przegrody międzykomorowej jest możliwe? Opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Can cardiac surgery be deferred when acute myocardial infarction is complicated by interventricular septum rupture? - two cases report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2005 : T. 63, nr 1, s. 58-62, il., bibliogr. 26 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 5.000
4/15
Autorzy: Łukasz Rzeszutko, Dariusz Dudek, Jacek Legutko, Marcin Wizimirski, Tomasz Rakowski, Grzegorz Heba, Andrzej Kmita, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Mapowanie elektromechaniczne w ocenie kurczliwości segmentarnej oraz żywotności w kardiomiopatii niedokrwiennej. Porównanie z echokardiograficzną próbą dobutaminową.
Tytuł angielski: Electromechanical mapping for assessment of myocardial segmental contractility and viability in ischaemic cardiomyopathy. Comparison with dobutamine stress echocardiography.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 5, s. 484-487, streszcz., wersja ang. s. 479-483, il., bibliogr. 17 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
5/15
Autorzy: Łukasz Rzeszutko, Dariusz Dudek, Marcin Wizimirski, Andrzej Kmita, Tomasz Rakowski, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Zastosowanie systemu NOGA do oceny żywotności mięśnia sercowego w kardiomiopatii niedokrwiennej przy braku poprawy kurczliwości w echokardiograficznej próbie dobutaminowej.
Tytuł angielski: The use of electromechanical mapping (NOGA System) for assessement of myocardial viability in a patient with ischaemic cardiomyopathy and no conctractile reserve in stress dobutamine echocardiography.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 55, nr 11, s. 431-433, streszcz., wersja ang. s. 427-433, il., bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
6/15
Autorzy: K. Potocka-Płazak, A[ndrzej] Kmita, W[ojciech] Plazak.
Tytuł oryginału: Echocardiographic assessment of left ventricular structure and function in elderly women with congestive heart failure.
Czasopismo: Aging Clinical and Experimental Research
Szczegóły: 2000 : Vol. 12, nr 1, s.42-47, bibliogr. 16 poz., abstr.
p-ISSN: 1594-0667

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.780
Punktacja MNiSW: 8.000
7/15
Autorzy: T[adeusz] Królikowski, J[anusz] Grodecki, B[ogumiła] Bacior, A[licja] Hubalewska, A[ndrzej] Kmita, L[eszek] Bryniarski, B[ogusław] Kapelak, K[rzysztof] Żmudka, Z[bigniew] Szybiński, J[acek] Dubiel, A[ntoni] Dziatkowiak, K[alina] Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Wpływ rewaskularyzacji na perfuzję i funkcję asynergicznego miokardium u chorych ze stabilną chorobą wieńcową.
Tytuł angielski: The influence of revascularisation on perfusion and function of asynergic myocardium in patients with stable angina pectoris.
Czasopismo: Chirurgia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 2 supl. 2, s. 89, abstr. K-89
Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków, 13-16 czerwca 2000.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
8/15
Autorzy: Janusz Grodecki, Tadeusz Królikowski, Bogumiła Bacior, Alicja Hubalewska-Hoła, Andrzej Kmita, Leszek Bryniarski, Bogusław Kapelak, Krzysztof Żmudka, Zbigniew Szybiński, Kalina Kawecka-Jaszcz, Antoni Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Spoczynkowa scyntografia perfuzyjna echokardiograficzna próba dobutaminowa w przewidywaniu odwracalnośc regionalnych zaburzeń kurczliwości lewej komory po rewaskularyzacji .
Tytuł angielski: Tc99m-MIBI SPECT at rest and low dose dobutamine echocardiography in predicting the reversibility of regional left ventricular asynergy after revascularization.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, nr 9, s. 317-324, il., bibliogr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
9/15
Autorzy: Dariusz Dudek, Krzysztof Żmudka, Rafał Drwiła, Andrzej Kmita, Grzegorz Kałuża, Antoni Dziatkowiak, Jacek S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka wieńcowa jedynej drożnej tętnicy u pacjenta z niestabilną dusznicą bolesną oraz niską frakcją wyrzutową lewej komory.
Tytuł angielski: Percutaneous transluminal coronary angioplasty of the last remaining open artery in a patient with unstable angina and depressed left ventricular function - a case report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 46, nr 6, s. 530-542, il., bibliogr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
10/15
Autorzy: Andrzej Kmita, Dominika Dubiel, Paweł Turek, Jacek Legutko, Andrzej Surdacki.
Tytuł oryginału: Porównanie wartości badania echokardiograficznego w odniesieniu do badań hemodynamicznych w ubytku międzyprzedsionkowym (ASD) typu ostium secundum.
Tytuł angielski: The comparison of the value of echocardiographic examination with reference to hemodynamic examinations in atrial septal defect (ASD) of the ostium secundum type.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1992 : T. 49, nr 3, s. 85-87, il., bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
11/15
Autorzy: Maria Śnieżek-Maciejewska, Wiesława Piwowarska, Danuta Mroczek-Czernecka, Stefan Mazurek, Andrzej Kmita, Jerzy Jaśkiewicz, Jerzy P. Dubiel.
Tytuł oryginału: Zaburzenia rytmu serca u chorych z zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej a stan napięcia układu współczulnego.
Tytuł angielski: Cardiac arrhythmias in patients with the mitral valve prolapse versus adrenergic system tone.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek. (Warsz., 1960)
Szczegóły: 1990 : T. 45, nr 10-11, s. 203-205, il., bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
12/15
Autorzy: Jerzy P[aweł] Dubiel, Andrzej Kmita, Tomasz Brzostek, Krzysztof Żmudka.
Tytuł oryginału: Effects of intravenously administrated isosorbide dinitrate on some right ventricular and pulmonary circulation hemodynamic parameters in patients with secondary pulmonary hypertension.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1986 : Vol. 29, nr 11-12, s. 724-731, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0022-9032

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
13/15
Autorzy: Jacek S. Dubiel, Jerzy P. Dubiel, Krzysztof Żmudka, Jerzy Jaśkiewicz, Maria Sołtycka, Andrzej Kmita.
Tytuł oryginału: Wpływ bodźca zimna (cold pressor test) na wybrane wskaźniki metabolizmu mięśnia sercowego u chorych z niewydolnością lewokomorową w następstwie kardiomiopatii rozstrzeniowej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1986 : T. 29, nr 11-12, s. 732-739, il., bibliogr. 27 poz., sum.
p-ISSN: 0022-9032

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
14/15
Autorzy: Jerzy P[aweł] Dubiel, Andrzej Kmita, Tomasz Brzostek, Krzysztof Żmudka.
Tytuł oryginału: Wpływ dwunitroisosorbitu podawanego dozylnie na niektóre parametry hemodynamiczne krazenia płucnego i prawego serca u chorych z wtórnym nadciśnieniem płucnym.
Tytuł angielski: Effect of intra-arterial administration of isosorbide dinitrate on various hemodynamic parameters of pulmonary circulation and the right heart in patients with secondary pulmonary hypertension.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1986 : Vol. 29, nr 11-12, s. 724-731, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0022-9032

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
15/15
Autorzy: Grażyna Sokół-Szczepańska, Roman Pfitzner, Zbigniew Samitowski, Andrzej Kmita, Tadeusz Horzela, Jerzy P. Dubiel, Krzysztof Sokół, Magdalena Kostkiewicz, Antoni Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Przecieki śródsercowe u dzieci, młodzieży i u dorosłych w materiale własnym.
Tytuł angielski: Intracardiac shunts in children, adolescents and adults in own material.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : Vol. 28, nr 1, s. 47-53, il., bibliogr. 7 poz., sum.
p-ISSN: 0022-9032

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ