Bibliografia UJ CM
Zapytanie: KĄCKA KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/19
Autorzy: Katarzyna Kącka, Wojciech Kącki.
Tytuł oryginału: Ból w chorobie Pageta.
Tytuł angielski: Pain in Paget's disease.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2013 : T. 14, nr 3, s. 37.
Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Zakopane, 25-28 września 2013.
p-ISSN: 1640-324X

Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
Praca afiliowana przez UJ CM
2/19
Autorzy: Katarzyna Kącka.
Tytuł oryginału: Poles and Germans in the Face of their Shared Past at the Turn of the Twenty-First Century.
Tytuł całości: W: Questions of Civil Society : category-position-functionality.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Ralf Schattkowsky and Adam Jarosz.
Adres wydawniczy: Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013.
Opis fizyczny: s. 143-161
Uwagi: [CGS Studies Edited by Ralph Schattkowsky and Milos Rezník. Volume 2.]
p-ISBN: 978-1-4438-5294-4

Charakt. formalna: RMZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: RMZ
Praca afiliowana przez UJ CM
3/19
Autorzy: Beata Bujak-Giżycka, Katarzyna Kącka, Maciej Suski, Rafał Olszanecki, Józef Madej, Jan Dobrogowski, Ryszard Korbut.
Tytuł oryginału: Beneficial effect of amantadine on postoperative pain reduction and consumption of morphine in patients subjected to elective spine surgery.
Czasopismo: Pain Medicine
Szczegóły: 2012 : Vol. 13, nr 3, s. 459-465, il., bibliogr. 23 poz., abstr.
p-ISSN: 1526-2375

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.459
Punktacja MNiSW: 35.000
Praca afiliowana przez UJ CM
4/19
Autorzy: Maciej Suski, Beata Bujak-Gizycka, Jozef Madej, Katarzyna Kacka, Jan Dobrogowski, Jarosław Woron, Rafal Olszanecki, Ryszard Korbut.
Tytuł oryginału: Co-administration of dextromethorphan and morphine : reduction of post-operative pain and lack of influence on morphine metabolism.
Czasopismo: Basic Clin. Pharmacol. Toxicol.
Szczegóły: 2010 : Vol. 107, nr 2, s. 680-684, bibliogr. 29 poz., abstr.
p-ISSN: 1742-7835

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: AIF
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.371
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UJ CM
5/19
Autorzy: Katarzyna Kącka, Wojciech Kącki, Joanna Merak, Adam Błęka.
Tytuł oryginału: Zastosowanie rekombinowanego aktywnego czynnika VII w celu zmniejszenia okołooperacyjnej straty krwi podczas planowej operacji korekcji deformacji kręgosłupa u świadka Jehowy. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Use of Recombinant Activated Factor VII for Reduction of Perioperative Blood Loss During Elective Surgical Correction of Spine Deformity in a Jehovah's Witness. Case report.
Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
Szczegóły: 2010 : Vol. 12, nr 5, s. 448-458, il., bibliogr. 48 poz., streszcz., summ.
p-ISSN: 1509-3492

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UJ CM
6/19
Autorzy: E[wa] Lipik, M[aciej] Tęsiorowski, K[atarzyna] Kącka, T[omasz] Potaczek, K[rzysztof] Łokas.
Tytuł oryginału: Leczenie spastyczności przy użyciu wszczepialnych pomp infuzyjnych - doświadczenie własne.
Czasopismo: Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research
Szczegóły: 2008 : conference materials, s. 69
Uwagi: Do 2006 roku Ortopedia i Traumatologia.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
7/19
Autorzy: E[wa] Lipik, M[aciej] Tęsiorowski, K[atarzyna] Kącka, T[omasz] Potaczek, K[rzysztof] Łokas.
Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w leczeniu spastyczności przy użyciu wszczepialnych pomp infuzyjnych.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 64 supl. 2, s. 26
Uwagi: II Konferencja Naukowa : wszczepialne pompy infuzyjne, Kraków 15.06.2007.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
8/19
Autorzy: Tomasz Potaczek, Katarzyna Kącka.
Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na stosowanie metyloprednizolonu w ostrych urazach rdzenia kręgowego oraz alternatywne kierunki leczenia farmakologicznego.
Tytuł angielski: Current opinions on metyloprednisolone therapy in acute spinal cord injury and alternative pharmacological treatment.
Czasopismo: Ortop. Traumatol.
Szczegóły: 2006 : R. 1, nr 4, s. 29-38, bibliogr. 60 poz.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
9/19
Autorzy: W[ojciech] Kacki [Kącki], B[arbara] Jaseiewicz [Jasiewicz], M[aciej] Tesiorowski, M[aja] Zarzycka, P. Radlo, K[atarzyna] Kacka.
Tytuł oryginału: Femoral lengthening over an intramedullary nail our own experiences.
Tytuł całości: W: 3rd Meeting of the A.S.A.M.I.
Opis fizyczny: s. 463 : abstr. P-L013.
Charakt. formalna: SZZ
Charakt. OPI: AWZ
10/19
Autorzy: Aleksander Winiarski, Daniel Zarzycki, Adrian Rymarczyk, Mariusz Kaliciński, Katarzyna Kącka.
Tytuł oryginału: Rola somatosensorycznych potencjałów wywołanych w monitorowaniu funkcji rdzenia kręgowego w trakcie operacyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa.
Tytuł angielski: Value of somatosensoric evoked potentials in spinal cord function monitoring during operative treatment of scoliosis.
Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
Szczegóły: 2004 : Vol. 6 suppl. 1, s. 48-49, abstr. 99
Uwagi: XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Szczecin, 15-18 września 2004.
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
11/19
Autorzy: Katarzyna Kącka, Wojciech Kącki.
Tytuł oryginału: Rekombinowany czynnik VIIa w leczeniu ostrego krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjenta z przewlekłą niewydolnością wątroby. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Recombinant factor VIIa in treatment of acute gastrointestinal bleeding in a chronic liver failure patient. A case report.
Czasopismo: Anestezjologia, Intensywna Terapia
Szczegóły: 2003 : T. 35, nr 3, s. 189-191, bibliogr. 13 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 3.000
12/19
Autorzy: Katarzyna Kącka, Wojciech Kącki.
Tytuł oryginału: Zastosowanie rekombinowanego czynnika VII (rFVIIa) podczas operacji kręgosłupa u 4 letniego dziecka, u którego z przyczyn religijnych nie uzyskano zgody na transfuzję krwi.
Tytuł angielski: Clinical application of recombinant factor VII (rFVIIa) during spinal surgery at 4 years old child without parents permission for blood transfusion.
Tytuł całości: W: Bezkrwawa Medycyna : konferencja naukowo-szkoleniowa, Warszawa, 27-28.11.2003 : materiały konferencyjne
Opis fizyczny: s. 28
Charakt. formalna: SZP
Charakt. OPI: AWZ
13/19
Autorzy: K[atarzyna] Kącka, A[leksander] Winiarski, W[ojciech] Kącki.
Tytuł oryginału: Wpływ znieczulenia ogólnego na śródoperacyjne monitorowanie funkcji rdzenia kręgowego za pomocą somatosensorycznych potencjałów wywołanych.
Tytuł angielski: The influence of general anesthesia on intraoperative monitoring of spinal cord function by somatosensory evoked potentials.
Czasopismo: Anestezjologia, Intensywna Terapia
Szczegóły: 2002 : T. 34 supl. 1, s. 155-156, abstr. P12-02
Uwagi: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Lublin, 11-14 września 2002.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
14/19
Autorzy: K[atarzyna] Kącka, W[ojciech] Kącki.
Tytuł oryginału: Zastosowanie transfuzji autologicznych w chirurgii kręgosłupa u dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: An application of autologous transfusion during spine surgery at children and adolescents.
Czasopismo: Anestezjologia, Intensywna Terapia
Szczegóły: 2002 : T. 34 supl. 1, s. 210, abstr. R12-07
Uwagi: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Lublin, 11-14 września 2002.
Charakt. formalna: SZM
Charakt. OPI: AWZ
15/19
Autorzy: Katarzyna Kącka, Wojciech Kącki.
Tytuł oryginału: Ekonomiczne aspekty przedoperacyjnego gromadzenia krwi własnej pacjentów w przygotowaniu do planowych zabiegów ortopedycznych.
Tytuł angielski: Economical aspects of preoperative autologous blood collection in preparing to serious orthopaedical procedures.
Tytuł całości: W: Anestezjologia i intensywna terapia w medycynie okołooperacyjnej : Międzynarodowy Kongres, Kraków, 10-13 maja 2000 : streszczenia : abstracts
Opis fizyczny: s. 68.
Charakt. formalna: SZM
16/19
Autorzy: Katarzyna Kącka, Wojciech Kącki.
Tytuł oryginału: Medyczne i ekonomiczne aspekty przedoperacyjnego gromadzenia krwi własnej.
Tytuł angielski: Medical and economical aspects of preoperative autologous blood collection.
Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Kraków, 21-23.09.2000 : streszczenia T. 1 - wykłady
Opis fizyczny: s. 258-259 : abstr. W118.
Charakt. formalna: SZP
17/19
Autorzy: A[leksander] Winiarski, D[aniel] Zarzycki, K. [Adrian] Rymarczyk, K[atarzyna] Kącka, W[alery] Sienkiel.
Tytuł oryginału: Rola somatosensorycznych potencjałów wywołanych w śródoperacyjnym monitorowaniu funkcji rdzenia kręgowego we wrodzonych i układowych deformacjach kręgosłupa.
Tytuł angielski: The role of SEP's in intraoperative monitoring of spinal cord function at cengenital and systemic deformation of vertebral column.
Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Kraków, 21-23.09.2000 : streszczenia T. 2 - postery
Opis fizyczny: s. 319-320 : abstr. P203.
Charakt. formalna: SZP
18/19
Autorzy: Katarzyna Kącka, Aleksander Winiarski, Wojciech Kącki.
Tytuł oryginału: Śródoperacyjne monitorowanie funkcji rdzenia kręgowego za pomocą somatosensorycznych potencjałów wywołanych a wpływ znieczulenia ogólnego.
Tytuł angielski: An assesement of spinal cord function with SEP's and influence of general anaesthesia.
Tytuł całości: W: Anestezjologia i intensywna terapia w medycynie okołooperacyjnej : Międzynarodowy Kongres, Kraków, 10-13 maja 2000 : streszczenia : abstracts
Opis fizyczny: s. 74.
Charakt. formalna: SZM
19/19
Autorzy: Katarzyna Kącka, Wojciech Kącki.
Tytuł oryginału: Transfuzje autologiczne podczas dużych zabiegów ortopedycznych u dzieci i młodzieży.
Tytuł całości: W: Anestezjologia i intensywna terapia w medycynie okołooperacyjnej : Międzynarodowy Kongres, Kraków, 10-13 maja 2000 : streszczenia : abstracts
Opis fizyczny: s. 67-68.
Charakt. formalna: SZM
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ