Bibliografia UJ CM
Zapytanie: HANSZ JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/15
Autorzy: Aleksandra Hołowiecka, Jerzy Hołowiecki, Anna Dmoszyńska, Janusz Hansz, Euzebiusz Krykowski, Andrzej Lange, Witold Prejzner, A. Rudkowska-Kazanowska, Ilona Seferyńska, J. Niesiobędzka-Krężel, Tadeusz Robak, Tomasz Sacha, Barbara Zdziarska.
Tytuł oryginału: Ocena liczby pacjentów leczonych z powodu przewlekłej białaczki szpikowej w 2002 roku w Polsce.
Tytuł angielski: Estimation of CML patients treated in Poland in 2002.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 2003 : T. 34, z. 4, s. 485-493, il., bibliogr. 23 poz., sum.
p-ISSN: 0001-5814

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: WYT
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
2/15
Autorzy: Jolanta Goździk, Janusz Hansz.
Tytuł oryginału: Porównanie wyników wysokodawkowanej chemioterapii i przeszczepiania autologicznych komórek hematopoetycznych ze szpiku oraz z krwi u źle rokujących chorych na ziarnicę złośliwą.
Tytuł angielski: Comparison of the results of high-dose chemotherapy followed by transplantation of autologous bone marrow or peripheral blood stem cells in poor prognosis Hodgkin's disease patients.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 2003 : T. 34, z. 1, s. 85-96, il., bibliogr. 19 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
3/15
Autorzy: Jolanta Goździk, Lidia Gil, Janusz Hansz.
Tytuł oryginału: Anemia oporna na leczenie z nadmiarem blastów oraz zwłóknieniem szpiku leczona z powodzeniem za pomocą wysokodawkowej chemioterapii i przeszczepienia autologicznych komórek hematopoetycznych z krwi - opis przypadku.
Tytuł angielski: Refractory anaemia with blasts excess and myelofibrosis successfully treated with high-dose chemotherapy and transplantation of autologous peripheral blood hematopoietic stem cells - case presentation.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 2001 : T. 32, z. 1, s. 109-114, bibliogr. 19 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
4/15
Autorzy: Jolanta Goździk, Janusz Hansz.
Tytuł oryginału: Mikroangiopatia zakrzepowa powikłaniem przeszczepiania komórek hematopoetycznych. Współczesne możliwości diagnostyki i leczenia.
Tytuł angielski: Hematopoietic stem cell transplant associated thrombotic micorangiopathy. Contemporary diagnosis and management.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 2001 : T. 32, z. 3, s. 305-316, il., bibliogr. 32 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
5/15
Autorzy: Janusz Hansz, Jolanta Goździk.
Tytuł oryginału: Uwarunkowania skuteczności wysoko-dawkowej chemioterapii i transplantacji szpiku allogenicznego u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową.
Tytuł angielski: Factors affecting the efficacy of high-dose chemotherapy and allogeneic bone marrow transplantation in patients with chronic myeloid leukemia.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 2001 : T. 32, z. 2, s. 173-184, bibliogr. 25 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
6/15
Autorzy: Jolanta Goździk, Małgorzata Iwoła, Janusz Hansz.
Tytuł oryginału: Występowanie i przebieg choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych przeszczepieniem allogenicznego szpiku w zależności od określonych czynników klinicznych i pracownianych.
Tytuł angielski: Occurrence and course of minimal residual disease after allogeneic bone marrow transplantation in patients with chronic myeloid leukemia in dependence on some clinical and laboratory factors.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 2000 : T. 31, z. 3, s. 285-295, bibliogr. 19 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 4.000
7/15
Autorzy: Jolanta Goździk, Janusz Hansz.
Tytuł oryginału: Toksyczność wysokodawkowej chemioterapii wg zmodyfikowanego programu DexaBEAM poprzedzającej przeszczepienie autologicznych komórek hematopoetycznych u chorych na chłoniaki złośliwe.
Tytuł angielski: Toxicity of high-dose chemotherapy with modified DexaBEAM regimen and autologous hematopoietic stem cells transplantation in patients with malignant lymphomas.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1999 : T. 30, z. 3, s. 303-312, bibliogr. 24 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: KBN
Punktacja MNiSW: 1.000
8/15
Autorzy: Janusz Hansz, Jolanta Goździk, Danuta Drozdowska.
Tytuł oryginału: Wysoko-dawkowa chemioterapia i transplantacja autologicznego szpiku u chorych na ziarnicę złośliwą ze złym rokowaniem.
Tytuł angielski: High-dose chemotherapy and autologous bone marrow transplantation for poor-prognosis Hodgkin's disease patients.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1998 : T. 29, z. 4, s. 451-460, il., bibliogr. 26 poz, sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
9/15
Autorzy: Jolanta Goździk, Janusz Hansz, Renata Kroll, Monika Ignacak, Andrzej Balcerzak.
Tytuł oryginału: Monitorowanie molekularne i cytogenetyczne skuteczności leczenia przeszczepianiem szpiku kostnego chorych na przewlekłą białaczkę szpikową.
Tytuł angielski: Molecular and cytogenetic monitoring of treatment efficacy after bone marrow transplantation in chronic myeloid leukemia patients.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1997 : T. 28, nr 1, s. 39-46, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
10/15
Autorzy: Piotr Górski, Jolanta Goździk, Andrzej Balcerzak, Renata Kroll, Janusz Hansz.
Tytuł oryginału: Remisja hematologiczna i cytogenetyczna w wyniku infuzji limfocytów dawcy komórek hematopoetycznych u chorego z wznową przewlekłej białaczki szpikowej po dwukrotnym przeszczepieniu szpiku kostnego.
Tytuł angielski: Induction of haematological and cytogenetic remission by marrow donor lymphocyte infusion in a patient with relapsed chronic myelogenous leukemia after second allogeneic bone marrow transplantation.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1997 : T. 28, nr 4, s. 453-458, bibliogr. 12 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
11/15
Autorzy: Anna Czyż, Jolanta Goździk, Janusz Hansz.
Tytuł oryginału: Złożoność obrazu klinicznego oraz zróżnicowana skuteczność leczenia chorych z nowotworową proliferacją dużych ziarnistych limfocytów T - opis trzech chorych.
Tytuł angielski: Heterogeneity of clinical course and treatment results in patients with malignant proliferation of large granular lymphocytes - report of three cases.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1997 : T. 28, nr 4, s. 443-447, bibliogr. 13 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
12/15
Autorzy: Jolanta Goździk, Janusz Hansz.
Tytuł oryginału: Znaczenie kliniczne wykrywania genu BCR/ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową.
Tytuł angielski: Clinical significance of BCR/ABL gen detection in patients with chronic myeloid leukemia.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1996 : T. 27, nr 4, s. 333-339, il., bibliogr. 32 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
13/15
Autorzy: Krzysztof Lewandowski, Jolanta Goździk, Janusz Hansz.
Tytuł oryginału: Obecne możliwości terapii zespołów mielodysplastycznych (MDS).
Tytuł angielski: Present approaches of treatment for myelodysplastic syndrome (MDS).
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 4, s. 333-341, bibliogr. 49 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
14/15
Autorzy: Jolanta Goździk, Krzysztof Lewandowski, Janusz Hansz.
Tytuł oryginału: Współczesne możliwości rokowania w zespołach mielodysplastycznych.
Tytuł angielski: Contemporary possibilities of prognosis in myelodysplastic syndromes.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2, s. 129-138, bibliogr. 32 poz., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
15/15
Autorzy: Teresa Wolska-Smoleń, Aleksander B. Skotnicki, Julian Blicharski, Andrzej Zduńczyk, Urszula Sąsiadek, Anna Pituch-Noworolska, Michał Bielawiec, Janusz Hansz, Andrzej Hellmann, Jerzy Hołowiecki, Sabina Kotlarek-Haus, Eugeniusz Krykowski, Stanisław Maj, Sławomir Pawelski, Ignacy Urasiński.
Tytuł oryginału: Rekombinowany ludzki interferon alfa-2 w leczeniu białaczki włochatokomórkowej.
Tytuł angielski: Human recombinant alfa-2 interferon in the treatment of hairy cell leukemia.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1988 : T. 19, nr 3-4, s. 113-125, il., bibliogr. 15 poz., sum.
p-ISSN: 0001-5814

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ