Bibliografia UJ CM
Zapytanie: BLICHARSKI JULIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/20
Autorzy: Julian Blicharski, Jerzy Brandys, Marek Cegła, Henryk Chwiałkowski, Adam Danek, Apoloniusz Dłużniewski, Anna Drabczyńska, Maria Gorczyca, Maria Gumińska, Katarzyna Kieć-Kononowicz, Stanisław Kohlmunzer, Halina Krasowska, Leszek Krówczyński, Marek Księżyk, Barbara Łucka-Sobstel, Zdzisław Mach, Barbara Malawska, Janusz Marcinkiewicz, Henryk Marona, Anna Nowak, Maciej Pawłowski, Tadeusz Radecki, Jadwiga Robak, Wojciech Roeske, Zygmunt Ryznerski, Kazimierz Szwemberg, Jerzy Witek, Julia Zajączkowska, Alfred Zejc, Krystyna Zemburowa.
Tytuł oryginału: Leksykon farmacji.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Adama Danka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990.
Opis fizyczny: 556 s. : il.; 25 cm.
Uwagi: Hasła w leksykonie.
p-ISBN: 83-200-1382-8

Charakt. formalna: MP
Charakt. merytoryczna: ORG
Charakt. OPI: MP
2/20
Autorzy: Julian Blicharski, Aleksander B. Skotnicki.
Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze Julianie Aleksandrowiczu (1908-1988).
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1989 : T. 20, nr 1, s. 125-129, il.
p-ISSN: 0001-5814

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: BIO
3/20
Autorzy: Beata Piątkowska-Jakubas, Aleksander B. Skotnicki, Julian Blicharski.
Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania interferonu w terapii szpiczaka plazmocytowego.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1988 : T. 45, nr 10, s. 747-750, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
4/20
Autorzy: Teresa Wolska-Smoleń, Aleksander B. Skotnicki, Julian Blicharski, Andrzej Zduńczyk, Urszula Sąsiadek, Anna Pituch-Noworolska, Michał Bielawiec, Janusz Hansz, Andrzej Hellmann, Jerzy Hołowiecki, Sabina Kotlarek-Haus, Eugeniusz Krykowski, Stanisław Maj, Sławomir Pawelski, Ignacy Urasiński.
Tytuł oryginału: Rekombinowany ludzki interferon alfa-2 w leczeniu białaczki włochatokomórkowej.
Tytuł angielski: Human recombinant alfa-2 interferon in the treatment of hairy cell leukemia.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1988 : T. 19, nr 3-4, s. 113-125, il., bibliogr. 15 poz., sum.
p-ISSN: 0001-5814

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
5/20
Autorzy: Andrzej Zduńczyk, Aleksander B. Skotnicki, Julian Blicharski.
Tytuł oryginału: Próba określenia roli czynnika stymulującego granulopoezę (CSF) w patogenezie białaczek ludzkich.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1987 : T. 41, nr 3, s. 256-281, bibliogr. 127 poz., sum.
p-ISSN: 0032-5449

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
6/20
Autorzy: Aleksander B. Skotnicki, Julian Blicharski, Jerzy Lisiewicz, Urszula Sąsiadek, Joanna Janik, Teresa Wolska, Jan Meus, Andrzej Zduńczyk.
Tytuł oryginału: Wpływ preparatu TFX na parametry hematologiczne i immunologiczne u chorych z leukopeniami.
Czasopismo: Terapia i Leki
Szczegóły: 1987 : R. 37, nr 4-5, s. 95-103, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0137-9887

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
7/20
Autorzy: Aleksander B. Skotnicki, Renata Szczudrowa, Julian Blicharski.
Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatów immunoglobulin w hematologii.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1987 : T. 44, nr 2, s. 292-302, il., bibliogr. 67 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
8/20
Autorzy: Teresa Wolska, Andrzej Zduńczyk, Aleksander B. Skotnicki, Julian Blicharski.
Tytuł oryginału: Immunopatologia białaczki włochatokomórkowej, powikłania infekcyjne oraz wnioski terapeutyczne.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1986 : T. 43, nr 8, s. 570-575, bibligr. 47 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
9/20
Autorzy: J[erzy] Hołowiecki, K[rzysztof] Jarczok, M[arian] Duraj, E[wa] Rudzka, S. Krzemień, M[ałgorzata] Krawczyk, B[eata] Hołowiecka, G[rażyna] Opala, K[rystyna] Jagoda, S[ławomir] Pawelski, M[ichał] Brodzki, T[omasz] Rozmysłowicz, S[tanisław] Maj, B[ożena] Mariańska, R[yszard] Pogłód, E[uzebiusz] Krykowski, E[wa] Kulesza, T[eresa] Olszańska, A[dam] Hołub, J[ulian] Blicharski, A[leksander] Skotnicki, T[eresa] Wolska.
Tytuł oryginału: Fractional administrration of adriblastin and modified route of ara-C administration for the treatment of acute leukaemia.
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1985 : Vol. 112, nr 5, s. 689-697, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 0323-4347

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
10/20
Autorzy: Aleksander B. Skotnicki, Renata Szczudrowa, Julian Blicharski.
Tytuł oryginału: Wpływ litu na układ immunologiczny.
Tytuł angielski: Effect of lithium on the immune system.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1985 : T. 42, nr 12, s. 805-810.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
11/20
Autorzy: Aleksander B. Skotnicki, Barbara Hoszowska, Julian Blicharski, Janina Bucka.
Tytuł oryginału: Podstawowe leki antyreumatoidalne - miejsce lewamisolu w grupie tych leków.
Tytuł angielski: Main anti-rheumatoidal drugs--the place of levamisole among them.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1983 : T. 40, nr 3, s. 335-343, bibliogr.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
12/20
Autorzy: Edward Zielonka, Jerzy [Julian] Blicharski, Janusz Bucka, Barbara Hoszowska, Anna Wolny-Niedzielska, Andrzej B. [Aleksander B.] Skotnicki.
Tytuł oryginału: Wartości lecznicze lewamisolu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w świetle badań klinicznych i laboratoryjnych.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1983 : T. 21, nr 3-4, s. 299-304, il., bibliogr., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
13/20
Autorzy: Andrzej Zduńczyk, Julian Blicharski, Aleksander B. Skotnicki.
Tytuł oryginału: Preleukemia i "tląca się białaczka" (smouldering leukemia) jako problem badawczy i kliniczny.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1982 : T. 68, nr 4, s. 259-267, il., bibliogr.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
14/20
Autorzy: Aleksander B. Skotnicki, Julian Blicharski, Andrzej Zduńczyk.
Tytuł oryginału: Zapobieganie białaczce ośrodkowego układu nerwowego u chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1982 : T. 13, nr 1-2, s. 51-59, bibliogr.
p-ISSN: 0001-5814

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
15/20
Autorzy: Julian Aleksandrowicz, Julian Blicharski, Aleksander Skotnicki, Małgorzata Retinger, Andrzej Zduńczyk.
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty immunopatogenezy stwardnienia rozsianego i perspektywy terapeutyczne.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1981 : Vol. 36, nr 35, s. 1363-1365, bibliogr.
p-ISSN: 0032-3756

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: POG
16/20
Autorzy: Maria Ważewska-Czyżewska, Julian Blicharski, Tadeusz Cichocki, Władysław Sułowicz, Maria Jakóbiec.
Tytuł oryginału: Przypadek białaczki bazocytowej.
Czasopismo: Patologia Polska
Szczegóły: 1981 : Vol. 32, nr 2, s. 287-292, il., bibliogr., sum.
Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: KAZ
17/20
Autorzy: Kazimierz Janicki, Julian Blicharski, Barbara Śliwczyńska-Dura, Aleksander S. [Aleksander B.] Skotnicki, Andrzej Kwiatkowski, Jerzy Lisiewicz.
Tytuł oryginału: Lycurim w leczeniu chorych z białaczką limfatyczną przewlekłą.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1980 : T. 37, nr 4, s. 429-435.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
18/20
Autorzy: J[ulian] Blicharski, K[rystyna] Bobrzecka, L[eszek] Konieczny, P[iotr] Laidler, J[anina] Rybarska, M[aria] Ważewska-Czyżewska.
Tytuł oryginału: Zastosowanie elektrochromatograficznego rozdziału białek surowicy krwi w diagnostyce szpiczaków plazmocytowych i makroglobulinemii IGM.
Tytuł angielski: The use of electrochromatographic separation of serum proteins in the diagnosis of myeloma and macroglobulinaemia IGM.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1980 : T. 37, nr 3, s. 345-349
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
19/20
Autorzy: J[ulian] Aleksandrowicz, J[ulian] Blicharski, T[adeusz] Cichocki, J. Dobrowolski, A[ndrzej] Kwiatkowski, J[erzy] Lisiewicz, U[rszula] Sasiadek, A[leksander] B. Skotnicki, M[aria] Ważewska-Czyżewska.
Tytuł oryginału: The effect of calf thymus extract on surface structure and lysosomal apparatus in lymphocytes of patients with chronic lymphatic leukemia.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 1977 : Vol. 62, nr 3, s. 267-278.
p-ISSN: 0390-6078

Charakt. formalna: AZ
Charakt. merytoryczna: ORG
20/20
Autorzy: J[ulian] Aleksandrowicz, J[ulian] Blicharski, T[adeusz] Cichocki, J. Dobrowolski, A[ndrzej] Kwiatkowski, J[erzy] Lisiewicz, U[rszula] Sasiadek, A[leksander] B. Skotnicki, M[aria] Ważewska-Czyżewska.
Tytuł oryginału: Wpływ wyciągu grasicy cielącej na strukturę powierzchniową i aparat lizosomalny limfocytów u chorych z białaczką limfocytową przewlekłą.
Tytuł angielski: Effect of calf thymus extracts on the surface structure and the lysosomal apparatus of lymphocytes in patients with chronic lymphatic leukemia.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1976 : T. 7, nr 3, s. 179-188.
p-ISSN: 0001-5814

Charakt. formalna: AP
Charakt. merytoryczna: ORG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ