Bibliografia UJ CM
Zapytanie: ( INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR OPIEKI ZDROWOTNEJ MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO )
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/21
Autorzy: B[arbara] Moroszyńska-Jeżowska.
Tytuł oryginału: Autonomia pacjenta a paternalizm.
Tytuł angielski: The patient's autonomy vs. paternalism.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Opis fizyczny: s. 106 : abstr.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
2/21
Autorzy: Z[bigniew] Zalewski, F[ranz]-J[oseph] Illhardt, T[omasz] Brzostek, A[nna] Białecka.
Tytuł oryginału: Bioethical education of hospital personel in Poland and in Germany a comparison.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Opis fizyczny: s. 151 : abstr.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: ENG
3/21
Autorzy: Beata Tobiasz-Adamczyk.
Tytuł oryginału: Body identity - social identity in perspective of nursing process.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia
Opis fizyczny: s. 143.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: ENG
4/21
Autorzy: Z[ygmunt] Pucko.
Tytuł oryginału: Cierpienia ofiar handlu ludźmi w Polsce jako źródło wyzwań dla etyki troski oraz pielęgniarstwa transkulturowego.
Tytuł angielski: The suffering of the victims of human trade in Poland as the source of professions for the ethics of care and transcultural nursing.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Opis fizyczny: s. 132 : abstr.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
5/21
Autorzy: G[enowefa] Gaweł.
Tytuł oryginału: Dostępność świadczeń medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Tytuł angielski: Accessibility of medical services at Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia
Opis fizyczny: s. 57-58.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
6/21
Autorzy: Jadwiga Piotrowicz, Łukasz Jarosz.
Tytuł oryginału: Leki stosowane w transplantologii. Sposoby zmniejszania działań niepożądanych.
Tytuł angielski: Drugs used in transplantology. The ways of reducing their adverse effects. A review.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Opis fizyczny: s. 124 : abstr.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
7/21
Autorzy: H[elena] Motyka, K. Mudyń.
Tytuł oryginału: Neurolingwistyczne programowanie w promocji zdrowia.
Tytuł angielski: Neuro-linguistic programming in health promotion.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
8/21
Autorzy: A[gnieszka] Gniadek, A[nna] B. Macura, A. Nowak.
Tytuł oryginału: Obecność grzybów w środowisku oddziału inwazynej diagnostyki chorób klatki piersiowej.
Tytuł angielski: Fungi present in the environment of an invasive chest diagnostics ward.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Opis fizyczny: s. 62 : abstr.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
9/21
Autorzy: K. Buławska, J[anusz] Kołacz, H[elena] Lenartowicz.
Tytuł oryginału: Poczucie kontroli jako prawdopodobny czynnik aktywności zawodowej pielęgniarek.
Tytuł angielski: Nurses' locus of control as likely factor of professional activity.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia
Opis fizyczny: s. 51.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
10/21
Autorzy: A[nita] Orzeł-Nowak, T[eresa] Radzik, B[arbara] Prażmowska.
Tytuł oryginału: Postawy pielęgniarek wobec przeszczepiania narządów.
Tytuł angielski: Nurses' attitudes towards transplantology.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Opis fizyczny: s. 119.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
11/21
Autorzy: M[arta] Kowalewska, A[nita] Orzeł-Nowak, L[ucyna] Ścisło.
Tytuł oryginału: Prozdrowotne zachowania pielęgniarek w profilaktyce żylaków kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Health-preventive behavior in case of lower limb varicose prophylaxis among nurses.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Opis fizyczny: s. 85.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
12/21
Autorzy: G[enowefa] Gaweł.
Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjentów i pielęgniarek z jakości pielęgnowania w szpitalu akredytowanym.
Tytuł angielski: Patients' and nurses' satisfaction from the quality of nursing in accredited hospitals.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia
Opis fizyczny: s. 59-60.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
13/21
Autorzy: Iwona Bodys-Cupak.
Tytuł oryginału: Subiektywna ocena sytuacji zdrowotnej pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
Tytuł angielski: Subjective estimation of heath situation patents after cardiac surgery.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia
Opis fizyczny: abstr.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
14/21
Autorzy: T[omasz] Brzostek, [Iwona] Malinowska-Lipień, M[ałgorzata] Kulig-Fedko, E[wa] Wilczek-Rużyczka, J. Maciejewicz.
Tytuł oryginału: Typ osobowości i poziom stresu a inne czynniki ryzyka w zaostrzeniu choroby wieńcowej.
Tytuł angielski: Personality type and stressful events influence on other risk factors in exacerbation of coronary heart disease.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia
Opis fizyczny: s. 45.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
15/21
Autorzy: J[anusz] Kołacz.
Tytuł oryginału: Ubezpieczenie na wypadek choroby w województwie krakowskim w latach 1934-1939.
Tytuł angielski: The sickness insurance in Krakow's palatinate in the years 1934-1939.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia
Opis fizyczny: s. 82-83.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
16/21
Autorzy: Anna Majda.
Tytuł oryginału: Udział pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w diagnozowaniu uzależnienia od nikotyny oraz problemów alkoholowych.
Tytuł angielski: The participation of primary care nurses in the diagnosis of nicotine dependence and alcohol problem.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia
Opis fizyczny: sesja V : abstr. 5.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
17/21
Autorzy: I[lona] Kuźmicz, T[omasz] Brzostek, M[aciej] Górkiewicz.
Tytuł oryginału: Wybrane metody oceny sprawności psychofizycznej pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych objętych stacjonarną opieką długoterminową w Polsce.
Tytuł angielski: Selected research methods for assessement of psychophysical fitess in patients with disorders of cognitive function hospitalized in nursing home in Poland
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia
Opis fizyczny: s. 93.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
18/21
Autorzy: A[nna] Piskorz, T[omasz] Brzostek, B[eata] Piórecka, A. Derdaś, M. Grochal, P. Jagielski, M[ałgorzata] Schlegel-Zawadzka.
Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne i czynniki ryzyka a poziom wiedzy o modyfikowalnych czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej serca kobiet zamieszkałych w Krakowie.
Tytuł angielski: Health behaviour and risk factors versus knowledge of modifiable risk factors of ischaemic heart disease in women inhabiting Kraków.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia
Opis fizyczny: s. 126-127.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
19/21
Autorzy: M[ariusz] Bałajewicz.
Tytuł oryginału: Zakażenia Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum dolnego odcinka dróg rodnych u ciężarnych z niekorzystną przeszłością położniczą, zagrażającym poronieniem lub zagrażającym porodem przedwczesnym.
Tytuł angielski: Vaginal infections by Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum among pregnant women with complicated obstetrical history or currently being in threat of spontaneous abortion or preterm delivery.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Opis fizyczny: s. 34-35.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
20/21
Autorzy: M[arek] Motyka, J[oanna] Surmacka.
Tytuł oryginału: Zapotrzebowanie na informacje o chorobie i przebiegu leczenia w opinii hospitalizowanych pacjentów.
Tytuł angielski: Need for information on the disease and the course of treatment in the opinion of hospitalised patients.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
21/21
Autorzy: J. Łatka, I[lona] Kuźmicz.
Tytuł oryginału: Zapotrzebowanie rodziny dziecka chorego na pomoc interdyscyplinarną.
Tytuł angielski: Requirement for interdisciplinary help for family with child with chronic condition.
Tytuł całości: W: Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kraków, 16-17 września, 2005 : program, streszczenia.
Opis fizyczny: s. 99.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL, ENG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ