Bibliografia UJ CM
Zapytanie: POL PRZ RADIOL
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Robert Chrzan, Tadeusz J[an] Popiela, Wadim Wojciechowski, Beata Podsiadło-Kleinrok, Stanisław Sztuk, Małgorzata Grotyńska.
Tytuł oryginału: Angiografia TK z rekonstrukcją trójwymiarową i angioskopią wirtualną.
Tytuł angielski: CT angiography with 3D reconstruction and virtual angioscopy.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2002 : T. 67, nr 1, s. 50-54, il., bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca poglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 6.050
2/40
Autorzy: Robert Chrzan, Andrzej Urbanik, Justyna Kozub, Monika Wyrobek-Renczyńska, Agnieszka Werewka-Maczuga.
Tytuł oryginału: Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy pomocy fantomu własnej konstrukcji.
Tytuł angielski: Evaluation of credibility of CT virtual endoscopy using phantom of own construction.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2002 : T. 67, nr 2, s. 4-7, il., bibliogr. 14 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 6.050
3/40
Autorzy: Izabela Herman-Sucharska, Andrzej Urbanik, Danuta Karcz, Agata Brzozowska-Czarnek.
Tytuł oryginału: Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych.
Tytuł angielski: Comparison of the uselfullness of the MRCP and ERCP in the biliary ducts diseases.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2002 : T. 67, nr 1, s. 69-74, il., bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 6.050
4/40
Autorzy: Robert Chrzan, Andrzej Urbanik, Monika Wyrobek-Renczyńska, Wiesław Pawlik.
Tytuł oryginału: System komputerowej medycznej bazy danych specjalizowanej dla potrzeb zakładu radiologii.
Tytuł angielski: System of computer medical database specialised for needs of radiology department.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2002 : T. 67, nr 2, s. 61-64, il., bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 6.050
5/40
Autorzy: Stanisław Sztuk, Andrzej Urbanik, Krzysztof Kleinrok, Jan Zapała, Krzysztof Kuchta.
Tytuł oryginału: Badania diagnostyczne TK twarzoczaszki po rozległych resekcjach z powodu nowotworów przed planowanym leczeniem protetycznym z zastosowaniem epitez - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Diagnostic examinations CT of facial part of the scull before planned prosthetical treatment with facial prosthesis - preliminary report.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2001 : T. 66, nr 1, s. 18-20, il., bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 2.760
6/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Robert Chrzan, Wadim Wojciechowski, Hanna Szymańska, Krzysztof Babraj, Andrzej Czubak.
Tytuł oryginału: Badanie radiologiczne mumii egipskich - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Radiological examination of Egyptian mummies - own experience.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2001 : T. 66, nr 1, s. 79-83, il., bibliogr. 19 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 2.760
7/40
Autorzy: Krzysztof Kleinrok, Beata Podsiadło-Kleinrok, Mariusz Kaliciński, Daniel Zarzycki, Andrzej Urbanik, Bogdan Bakalarek, Stanisław Sztuk.
Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa wrodzonego przemieszczenia kręgu.
Tytuł angielski: Imaging diagnostics of congenital vertebral displacement.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2001 : T. 66, nr 1, s. 25-29, il., bibliogr. 9 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 2.760
8/40
Autorzy: Izabela Herman-Sucharska, Andrzej Urbanik, Danuta Karcz, Jolanta Krzeszowiak, Barbara Sobiecka.
Tytuł oryginału: Nowotwory układu żółciowego w obrazach cholangiografii rezonansu magnetycznego.
Tytuł angielski: Magnetic resonance cholangiography findings in bilary systems malignances.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2001 : T. 66, nr 1, s. 42-46, il., bibliogr. 19 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 2.760
9/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Małgorzata Grotyńska, Paweł Stręk, Robert Chrzan.
Tytuł oryginału: Obiektywna, radiologiczna metoda oceny zaburzeń fazy gardłowej aktu połykowego u pacjentów po przebytych zabiegach częściowego usunięcia krtani.
Tytuł angielski: Objective, radiological method of evaluation of pharyngeal phase of swallow disordes among patients who had undergone partial laryngectomy.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2001 : T. 66, nr 1, s. 37-41, il., bibliogr. 16 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 2.760
10/40
Autorzy: Stanisław Sztuk, Andrzej Urbanik, Jadwiga Stypułkowska.
Tytuł oryginału: Obrazowanie czynnościowe struktur kostnych stawów skroniowo-żuchwowych z użyciem rekonstrukcji trójwymiarowej tomografii komputerowej.
Tytuł angielski: Functional imaging of temporomandibular join bone structures using helical computer tomography with three-dimentional reconstruction.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2001 : T. 66, nr 1, s. 21-24, il., bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 2.760
11/40
Autorzy: Beata Podsiadło-Kleinrok, Agnieszka Pociecha, Krzysztof Kleinrok, Andrzej Urbanik.
Tytuł oryginału: Ocena zmian patologicznych szkieletów z nowożytnego cmentarzyska w Maniowych.
Tytuł angielski: Evaluation of the pathologic lesions of skeletons from 16 th - 18 th century cemetery in Maniowy.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2001 : T. 66, nr 1, s. 84-87, il., bibliogr. 8 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 2.760
12/40
Autorzy: Małgorzata Szafirska, Liliana Podsiadło, Andrzej Urbanik, Izabela Herman-Sucharska, Krzysztof Kleinrok, Bogdan Józefowicz.
Tytuł oryginału: Przydatność badania RM w chorobie Hallervordena-Spatza - opis trzech przypadków.
Tytuł angielski: Usefulness of MRI in Hallervorden-Spatz disease - description of the three cases.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2001 : T. 66, nr 1, s. 88-90, il., bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 2.760
13/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Barbara Sobiecka, Justyna Kozub, Robert Chrzan, Irena Jeleńska.
Tytuł oryginału: Widmo badania RM mózgowia w technice spektroskopii protonowej metodą pojedynczego, zlokalizowanego voxela.
Tytuł angielski: MR spectrum of the brain in single localized voxel proton spectroscopy technique.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2001 : T. 66, nr 1, s. 7-11, il., bibliogr. 13 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 2.760
14/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Zygmunt Dobrowolski, Małgorzata Grotyńska, Robert Chrzan, Beata Podsiadło-Kleinrok, Tadeusz J. Popiela, Leszek Woliński.
Tytuł oryginału: Wirtualna cystoskopia TK.
Tytuł angielski: Virtual cystoscopy CT.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2001 : T. 66, nr 1, s. 56-59, il., bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 2.760
15/40
Autorzy: Andrzej Urbanik.
Tytuł oryginału: Czynnościowe obrazowanie RM (cRM) mózgu.
Tytuł angielski: Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) of the brain.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 2000 : T. 65, nr 2, s. 87-90, il., bibliogr. 14 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
16/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Robert Chrzan, Tadeusz, jr Popiela.
Tytuł oryginału: Angiografia drogą nakłucia tętnicy ramiennej lub promieniowej.
Tytuł angielski: Angiography from the brachial or radial access.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 97-98, bibliogr. 8 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
17/40
Autorzy: Izabela Herman-Sucharska, L. Van Hoe, Piotr Sucharski, Romana Tomaszewska, Andrzej Urbanik, Robert Chrzan, Irena Chojnacka.
Tytuł oryginału: Antygen nowotworowy TATI (tumor associated trypsin inhibitor) jako czynnik pomocniczy w różnicowaniu raka i przewlekłego zapalenia trzustki w tomografii komputerowej.
Tytuł angielski: Tumour associated trypsin inhibitor as a marker helpfull in CT differentiation between carcinoma pancreatis and chronic pancreatitis.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 117-119, bibliogr. 13 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
18/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Tadeusz, jr Popiela, Agata Brzozowska-Czarnek, Wadim Wojciechowski, Robert Chrzan, Dorota Skutecka-Mackiewicz.
Tytuł oryginału: Diagnostyka tchawicy i drzewa oskrzelowego w metodzie bronchoskopii wirtualnej.
Tytuł angielski: CT virtual bronchoscopy in diagnosing trachea and bronchial tree.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 132-134, il., bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
19/40
Autorzy: Robert Chrzan, Andrzej Urbanik.
Tytuł oryginału: DICOM - standard transmisji cyfrowych obrazów medycznych i jego znaczenie dla radiologii.
Tytuł angielski: DICOM - the standard of digital medical images transmission and its importance for radiology.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 141-143, bibliogr. 17 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
20/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Tadeusz Popiela, Wadim Wojciechowski.
Tytuł oryginału: Embolizacja jako metoda leczenia jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej nerki po biopsji.
Tytuł angielski: Embolization of arteriovenous fistula as a treatment method in iatrogenic complication of renal biopsy.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 151-152, il., bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
21/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Tadeusz Turski, Beata Podsiadło-Kleinrok, Henryka Uhl, Benedykt Danilewicz.
Tytuł oryginału: Embolizacja wad tętniczo-żylnych mózgu.
Tytuł angielski: Embolisation of the brain arterio-venous malformations.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 93-96, il., bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
22/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Elżbieta Borczowska, Irena Chojnacka, Izabela Herman-Sucharska, Robert Chrzan.
Tytuł oryginału: Historia Katedry i Zakładu Radiologii Collegium Medicum Uniwesytetu Jagiellońskiego.
Tytuł angielski: History of the Radiology Department of the Medical Faculty of Jagiellonian University.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 83-86, il.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
23/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Tadeusz, jr Popiela, Beata Podsiadło-Kleinrok, Wadim Wojciechowski.
Tytuł oryginału: Implantacja filtrów typu Bird`s Nest do żyły głównej dolne j- doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Implantation of the Bird`s Nest filters to the inferior vena cava - own experiences.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 102-105, bibliogr. 16 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
24/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Robert Chrzan.
Tytuł oryginału: Internet dla radiologa.
Tytuł angielski: Internet for a radiologist.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 144-148, bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
25/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Beata Podsiadło-Kleinrok, Stanisław Sztuk, Wiesław Pawlik, Irena Jeleńska-Szyguła, Krzysztof Kleinrok, Amira Bryll, Mariusz Kózka.
Tytuł oryginału: Krwawienie z kikuta tętnicy śledzionowej po splenektomii - leczenie przy pomocy embolizacji.
Tytuł angielski: A bleeding from the splenic artery stump after splenectomy - the treatment with use of embolization.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 149-150, il., bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
26/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Wojciech Kawiorski, Tadeusz, jr Popiela, Beata Podsiadło-Kleinrok, Wadim Wojciechowski.
Tytuł oryginału: Manometryczna ocena balonowego poszerzania przełyku u pacjentów z achalazją.
Tytuł angielski: Manometic verification of effectiveness of baloon dilatation in patients with oesphageal achalasia.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 99-101, bibliogr. 9 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
27/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Marek Faryna, Tadeusz, jr Popiela, Wiesław Pawlik.
Tytuł oryginału: Metoda oceny jakości sprzętu używanego do angiografii oraz radiologii interwencyjnej.
Tytuł angielski: Evaluation of the quality of angiography and interventional radiology equipment.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 106-110, il., bibliogr. 7 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
28/40
Autorzy: Małgorzata Bolek, Stanisław Sztuk, Andrzej Urbanik, Janusz Pawlęga.
Tytuł oryginału: Obraz radiologiczny szpiczaka pojedynczego kości.
Tytuł angielski: The radiological image of solitary plasmocytoma of the bones.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 155-156, il., bibliogr. 2 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
29/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Piotr Sagnowski.
Tytuł oryginału: Obrazowanie MR dyfuzji wody (D- MRI) - możliwości zastosowań w diagnostyce obrazowej.
Tytuł angielski: Water Diffusion MR Imaging (D- MRI) - possible applications in medical imaging.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 138-140, bibliogr. 19 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
30/40
Autorzy: Piotr Sagnowski, Andrzej Urbanik.
Tytuł oryginału: Obrazowanie MR dyfuzji wody (D-MRI) - podstawy teoretyczne.
Tytuł angielski: Diffusion MR Imaging (D- MRI) - theoretical basis.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 135-137, il., bibliogr. 8 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
31/40
Autorzy: Krzysztof Kleinrok, Mariusz Kaliciński, Beata Podsiadło-Kleinrok, Andrzej Urbanik, Tadeusz J. Popiela, Daniel Zarzycki.
Tytuł oryginału: Ocena morfologiczna zmian stosunków anatomicznych w stawach biodrowych u pacjentów po przebyciu choroby Legga-Calvego-Perthesa przy użyciu spiralnej tomografii komputerowej z wykorzystaniem obrazów rekonstrukcji trójwymiarowej.
Tytuł angielski: Morphologic estimation of changes of the anatomic relationships in hip joints in patients after Legg-Calve-Perthes disease using 3D-reformatted spiral computed tomography.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 123-128, il., bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
32/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Henryka Uhl.
Tytuł oryginału: Początki polskiej szkoły neuroradiologii - rola profesor Stanisławy Spettowej.
Tytuł angielski: Origins of the Polish scholl of neuroradiology - role of professor Stanisława Spettowa.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 91-92, il., bibliogr. 3 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
33/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Elżbieta Borczowska, Irena Chojnacka, Izabela Herman-Sucharska, Robert Chrzan.
Tytuł oryginału: Przyczynek do historii polskiej radiologii - pierwsze zdjęcia radiologiczne wykonane w Krakowie.
Tytuł angielski: A contribution to history of Polish radiology - the first radiogram taken in Kraków.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 87-90, il., bibliogr. 3 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
34/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Tadeusz, jr Popiela, Wadim Wojciechowski, Piotr Sagnowski.
Tytuł oryginału: Przykłady klinicznego zastosowania wirtualnej angioskopii TK w ocenie zamknięcia tętnic nerkowych u dwóch pacjentów.
Tytuł angielski: Clinical use of angio- CT with virtual angioscopy performed in two patients with renal arteries obstruction.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 129-131, il., bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
35/40
Autorzy: Stanisław Sztuk, Beata Podsiadło-Kleinrok, Wiesław Pawlik, Irena Jeleńska-Szyguła, Krzysztof Kleinrok, Andrzej Urbanik, Amira Bryll, Andrzej Komornicki.
Tytuł oryginału: Rzadki przypadek schwannoma malignum o lokalizacji wewnątrzkostnej.
Tytuł angielski: A rare case of schwannoma malignum in the intraosseous location.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 153-154, il., bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
36/40
Autorzy: Tadeusz J. Popiela.
Tytuł oryginału: Sympozjum "Radiologia w Krakowie na progu drugiego stulecia; diagnostyka - klinika" - 27 października 1998 r.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 110
Charakt. formalna: sprawozdanie
Język publikacji: POL
37/40
Autorzy: Irena Chojnacka, Izabela Herman-Sucharska, Robert Chrzan, Beata Podsiadło-Kleinrok, Stanisław Sztuk, Andrzej Urbanik.
Tytuł oryginału: Tomografia komputerowa jako badanie z wyboru weryfikujące obrazy ultrasonograficzne fibrolipomatozy nerek.
Tytuł angielski: Computed tomography as a method of choice in the veryfication of ultrasound images of kidney fibrolipomatosis.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 120-122, il., bibliogr. 4 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
38/40
Autorzy: Andrzej Urbanik, Irena Jeleńska, Stanisław Sztuk, Tadeusz, jr Popiela, Wadim Wojciechowski, Piotr Richter.
Tytuł oryginału: Użyteczność wirtualnej kolonoskopii TK w diagnostyce jelita grubego - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: The useful role of CT virtual colonoscopy in diagnosing of colon diseases - preliminary report.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 114-116, il., bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
39/40
Autorzy: Wiesław Pawlik, Robert Chrzan, Andrzej Urbanik.
Tytuł oryginału: Zastosowanie trójwymiarowych rekonstrukcji TK w trudnych diagnostycznie przypadkach złamań trzonów kręgowych w przebiegu osteoporozy starczej.
Tytuł angielski: Application of three-dimensional CT reconstruction in assessment of diagnostically difficult cases of vertebral body fractures in course of senile osteoporosis.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1999 : T. 64, nr 2, s. 111-113, il., bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
40/40
Autorzy: Janusz Otfinowski, Waldemar Gołda, Wanda Cyrul.
Tytuł oryginału: Porównanie metod Morine'a i Grafa w diagnostyce ultrasonograficznej stawów biodrowych.
Tytuł angielski: A comparison of the Morine's method the Graf's one in ultrasound diagnostics of coxa displasia.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegóły: 1991 : T. 55, nr 1-2, s. 1-3, il., bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0137-7183

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ