Bibliografia UJ CM
Zapytanie: BAD SCHIZOFR
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Anna Bieniarz, Marta Makara-Studzińska.
Tytuł oryginału: Charakterystyka sieci wsparcia u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej - wstępne doniesienia.
Tytuł angielski: The characteristics of support networks created by patients with paranoid schizophrenia - a preview report.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 10, s. 200-207, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 4.440
2/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Małgorzata Wołyniak, Anna Koślak.
Tytuł oryginału: Jakość życia a nasilenie objawów lęku i depresji w rodzinach osób chorych na schizofrenię - badanie wstępne.
Tytuł angielski: Quality of life and severity of symptoms of anxiety and depression in families of people with schizophrenia - preliminary research.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 10, s. 194-199, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 4.440
3/24
Autorzy: Bożena Śpila, Marta Makara-Studzińska, Anna Kurzeja, Rafał Bartczuk, Sebastian Sojczuk, Maria Chuchra.
Tytuł oryginału: Obraz siebie a przemoc w dzieciństwie w grupie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Tytuł angielski: Self image and abuse in childhood in the group of people addicted to psychoactive substances.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 10, s. 357-362, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 4.440
4/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Anna Koślak, Maria Chuchra, Małgorzata Wołyniak.
Tytuł oryginału: Socjodemograficzne czynniki ryzyka próby samobójczej w schizofrenii - badania wstępne.
Tytuł angielski: The socio-demographic risk factors of suicide in schizophrenia - preliminary study.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 10, s. 170-176, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 4.440
5/24
Autorzy: Bożena Śpila, Marta Makara-Studzińska, Anna Kurzeja, Rafał Bartczuk, Sebastian Sojczuk, Maria Chuchra.
Tytuł oryginału: Wpływ przemocy doznanej w dzieciństwie a funkcjonowanie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Tytuł angielski: Influence of abuse experienced in childhood and functioning of people addicted to psychoactive substances.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 10, s. 352-356, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 4.440
6/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Małgorzata Wołyniak, Aneta Gerhant.
Tytuł oryginału: Wpływ zmiennych klinicznych na jakość życia pacjentów chorych na schizofrenię.
Tytuł angielski: The influence of the clinical predictors on quality of life of schizophrenic patients.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 10, s. 185-193, bibliogr. 73 poz., sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca poglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 4.440
7/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Anna Zaborska.
Tytuł oryginału: Obraz własnego ciała u osób z zespołem gwałtownego objadania się.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2008 : T. 9, nr 9, s. 339-347, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca poglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
8/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Anna Bieniarz.
Tytuł oryginału: Poczucie osamotnienia w przebiegu chorób psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem schizofrenii - próba charakterystyki.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2008 : T. 9, nr 9, s. 159-172, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca poglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
9/24
Autorzy: Bożena Śpila, Rafał Łoś, Monika Majdan-Chmielowiec, Krystyna Kopeć, Justyna Stawowy, Marta Makara.
Tytuł oryginału: Obciążenia środowiskowe w schizofrenii - analiza porównawcza par rodzeństwa.
Tytuł angielski: The environmental burden in schizophrenia - comparison's analysis of schizophrenic patients and their siblings.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2007 : T. 8, nr 8, s. 172-185, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
10/24
Autorzy: Bożena Śpila, Halina Dubas-Ślemp, Małgorzata Bojarska, Justyna Morylowska, Anna Urbańska, Marta Makara.
Tytuł oryginału: Depresja a zaburzenia osi HPA.
Tytuł angielski: Depression and HPA axis disturbance.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2006 : T. 7, s. 408-413, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
11/24
Autorzy: Bożena Śpila, Mariola Teterycz, Katarzyna Tomkiewicz, Małgorzata Skórska, Marta Makara.
Tytuł oryginału: Dorosłe Dzieci Alkoholików - analiza stanu psychicznego.
Tytuł angielski: Adult children of alcoholics - the analysis of mental state.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2006 : T. 7, s. 420-425, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
12/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Anna Zaborska, Anna Urbańska.
Tytuł oryginału: Psychologiczne problemy starości.
Tytuł angielski: Psychological problems of old age.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2006 : T. 7, s. 402-407, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca poglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
13/24
Autorzy: Bożena Śpila, Halina Dubas-Ślemp, Małgorzata Bojarska, Małgorzata Skórska, Justyna Stawowy, Marta Makara, Grzegorz Kopacz, Łukasz Derebas.
Tytuł oryginału: Wpływ wydarzeń traumatycznych na oś HPA u chorych na nerwicę lękowo-depresyjną.
Tytuł angielski: The influence of trauma on HPA axis in depression anxiety disorder patients.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2006 : T. 7, s. 414-419, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
14/24
Autorzy: Małgorzata Skórska, Hanna Karakuła, Katarzyna Szajer, Justyna Pawęzka, Aneta Perzyńska, Agnieszka Sekunda, Marta Makara-Studzińska.
Tytuł oryginału: Agresja w ostrym epizodzie schizofrenii paranoidalnej - dynamika i powiązania z innymi objawami psychopatologicznymi.
Tytuł angielski: Aggression in acute episode of paranoid schizophrenia - dynamics and correlation with psychopathology.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2005 : T. 6, s. 288-297, bibliogr. sum.
Uwagi: XI Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz n/Wisłą, 12-14 maja 2005.
Charakt. formalna: referat zjazdowy polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
15/24
Autorzy: Lucyna Drożdżowicz.
Tytuł oryginału: Samoakceptacja w przebiegu schizofrenii.
Tytuł angielski: Self-acceptance in the cource of schizophrenia.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2005 : T. 6, nr 6, s. 94-104, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
16/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Anna Urbańska, Bożena Śpila.
Tytuł oryginału: Analiza czynników kliniczno-społecznych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii AM w Lublinie w latach 1998-2003.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2004 : T. 5, nr 5, s. 392-399, bibliogr., sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Index Copernicus: 1.770
17/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Anna Pałyszka, Elżbieta Waniurska.
Tytuł oryginału: Analiza sytuacji psychologiczno-społecznej uczestników programu środowiskowej rehabilitacji psychiatrycznej.
Tytuł angielski: Analysis of psychological and social situation of participants in programme of community psychiatric care.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2004 : T. 5, nr 5, s. 266-274, bibliogr., sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Index Copernicus: 1.770
18/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Ewa Król.
Tytuł oryginału: Funkcjonowanie psychospołeczne osób z zaburzeniami urojeniowymi poddanych obserwacji sądowo-psychiatrycznej w Oddziale Psychiatrii Sądowej w latach 1998-2002.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2002/2003 : T. 4, nr 4, s. 419-426, bibliogr., sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Index Copernicus: 1.770
19/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Bartosz Łoza.
Tytuł oryginału: Porównanie wyników pomiarów nowszą i starszą wersją skali inteligencji Wechslera (Wechsler-Bellevue, WISC-R) w grupie osób chorych na schizofrenię paranoidalną.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2002/2003 : T. 4, nr 4, s. 427-432, bibliogr., sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Index Copernicus: 1.770
20/24
Autorzy: Anna Urbańska, Iwona Jaślon, Bożena Śpila, Marta Makara-Studzińska.
Tytuł oryginału: Różnice epidemiologiczne w grupie kobiet i mężczyzn chorych na schizofrenię leczonych ambulatoryjnie.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2002/2003 : T. 4, nr 4, s. 555-562, bibliogr., sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Index Copernicus: 1.770
21/24
Autorzy: Ewa Król, Marta Makara-Studzińska, Bartosz Łoza.
Tytuł oryginału: Wczesne rozpoznanie zaburzeń schizoafektywnych jako rodzaj profilaktyki przed popełnianiem czynów zabronionych.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2002/2003 : T. 4, nr 4, s. 335-340, bibliogr., sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Index Copernicus: 1.770
22/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Ewa Król.
Tytuł oryginału: Zaburzenia urojeniowe u sprawców czynów karalnych poddanych obserwacji sądowej w Oddziale Psychiatrii Sądowej Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie w latach 1998-2000.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 2001 : T. 3, nr 3, s. 179-186, bibliogr.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
23/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska, Bartosz Łoza.
Tytuł oryginału: Agresja i jej cechy u zdrowych i chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 1999/2000 : T. 2, nr 2, s. 241-249, bibliogr.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
24/24
Autorzy: Marta Makara-Studzińska.
Tytuł oryginału: Zjawisko stereotypizacji osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym.
Tytuł angielski: Stereotypes of functioning of mantally ill people.
Czasopismo: Bad. Schizofr.
Szczegóły: 1999/2000 : T. 2, nr 2, s. 235-240, bibliogr. sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca poglądowa
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ