Bibliografia UJ CM
Zapytanie: XXXVI ZJAZD RADIOLOGÓW POLSKICH LUBLIN 6-9 CZERWCA 2001 STRESZCZENIA
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/27
Autorzy: A. Zapaśnik, A[ndrzej] Urbanik, R[obert] Chrzan, W[adim] Wojciechowski.
Tytuł oryginału: Aneuryzmografia TK w diagnostyce tętniaków mózgu.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 303.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
2/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, T[adeusz] J. Popiela, W[adim] Wojciechowski, B[eata] Podsiadło-Kleinrok.
Tytuł oryginału: Angiografia tomografii komputerowej (ANGIO TK) w obrazowaniu naczyń tętniczych.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 15.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
3/27
Autorzy: I[zabela] Herman-Sucharska, A[ndrzej] Urbanik, U[rszula] Błaut, J. Merecik, P[iotr] Thor.
Tytuł oryginału: Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego (MRCP) jako wartościowa metoda wykrywania zaburzeń czynnościowych układu żółciowo-trzustkowego - doświadczenia wstępne.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 365 : plakat nr 37.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
4/27
Autorzy: S[tanisław] Sztuk, A[ndrzej] Urbanik, W[adim] Wojciechowski, M[arta] Dyras, R[enata] Siegel, W[ojciech] Stós.
Tytuł oryginału: Diagnostyka zatrzymanych kłów szczęki w tomografii komputerowej (TK) wysokiej rozdzielczości.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 168.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
5/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, M. Binder, B. Sobiecka, J[ustyna] Kozub.
Tytuł oryginału: Dwujęzyczność i funkcjonalne obrazowanie MR mózgu.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 200.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
6/27
Autorzy: T. Turski, J[olanta] Wojtak, M[ariusz] Krupa, P[rzemysław] Gałka, T[adeusz] Krzyszkowski.
Tytuł oryginału: Embolizacja nieoperacyjnych guzów podstawy czaszki.
Tytuł angielski: Embolisation of non-operative skull base tumours.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 455 : plakat nr 124.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
7/27
Autorzy: R[obert] Chrzan, A[ndrzej] Urbanik, M[onika] Reńczyńska [Renczyńska], M A[gnieszka] Werewka-Maczuga.
Tytuł oryginału: Fantom do oceny wiarygodności wirtualnej endoskopii TK.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 446 : plakat nr 116.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
8/27
Autorzy: I[zabela] Herman-Sucharska, A[ndrzej] Urbanik.
Tytuł oryginału: Objawy cholangiograficzne obserwowane w MRCP.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 369 : plakat nr 41.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
9/27
Autorzy: Andrzej Jasiński, Artur Krzyżak, Andrzej Urbanik, Dariusz Adamek, Władysław Węglarz, Joanna Pindel.
Tytuł oryginału: Obrazowanie MR tensora dyfuzji w badaniach i diagnostyce urazów rdzenia kręgowego.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 201.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
10/27
Autorzy: S[tanisław] Sztuk, A[ndrzej] Urbanik, A[gnieszka] Szot, M[arta] Dyras, R[enata] Siegel.
Tytuł oryginału: Obrazowanie schorzeń stawów skroniowo - żuchwowych (SSŻ) przebiegających z nieprawidłową ruchomością krążka stawowego w technice rezonansu magnetycznego.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 165.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
11/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, J[acek] Składzień, R[obert] Chrzan, B[eata] Podsiadło-Kleinrok.
Tytuł oryginału: Obrazowanie TK ucha środkowego w opcji 3D i wirtualnej endoskopii.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 432 : plakat nr 101.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
12/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, R[obert] Chrzan, A[dam] Świerczyna.
Tytuł oryginału: Obrazowanie układu komorowego mózgu z użyciem wirtualnej endoskopii MR.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 385 : plakat nr 56.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
13/27
Autorzy: I[zabela] Herman-Sucharska, A[ndrzej] Urbanik.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP) w diagnozowaniu wariantów anatomicznych i anomalii rozwojowych dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 370 : plakat nr 42.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
14/27
Autorzy: I[zabela] Herman-Sucharska, A[ndrzej] Urbanik, D[anuta] Karcz.
Tytuł oryginału: Porównanie przydatności diagnostycznej MRCP i ECPW w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych i trzustki.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 366 : plakat nr 38.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
15/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, W[adim] Wojciechowski, R[obert] Chrzan, B[eata] Podsiadlo-Kleinrok, M. Grotyńska.
Tytuł oryginału: Porównanie wyników badań bronchoskopii i wirtualnej bronchoskopii TK - ocena guzów drzewa oskrzelowego.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 23.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
16/27
Autorzy: W[iesław] Pawlik, A. Komornicki, A[ndrzej] Pawelec, R[obert] Chrzan, A[ndrzej] Urbanik.
Tytuł oryginału: Przydatność tomografii komputerowej (TK) w przedoperacyjnej lokalizacji kostniaka kostnawego (osteoid osteoma) - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 417 : plakat nr 88.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
17/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, R[obert] Chrzan, W[adim] Wojciechowski, A. Czubak, H. Szymańska, K. Babraj.
Tytuł oryginału: Przyżyciowa rekonstrukcja twarzy egipskiej mumii z użyciem 3D TK, bez rozwijania obiektu.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 295.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
18/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, B[eata] Podsiadło-Kleinrok, T[adeusz] J. Popiela.
Tytuł oryginału: Rotacyjna subtrakcyjna angiografia cyfrowa (RDSA) z 3D rekonstrukcją - wstępne doświadczenia.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 439 : plakat nr 108.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
19/27
Autorzy: Tadeusz J. Popiela, Beata Podsiadło-Kleinrok, Gerard Owsiański, Szymon Młynarczyk, Jacek Tabor.
Tytuł oryginału: Skuteczność diagnostyczna gruboigłowej biopsji w rozpoznawaniu niepalpacyjnych zmian sutka przy zastosowaniu USG i mammografii cyfrowej - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 220.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
20/27
Autorzy: R[obert] Chrzan, A[ndrzej] Urbanik, M[onika] Renczyńska-Wyrobek, W[iesław] Pawlik.
Tytuł oryginału: System komputerowej medycznej bazy danych łącznie z urządzeniem do podpisywania filmów rtg oraz systemem akwizycji obrazów diagnostycznych.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 447 : plakat nr 117.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
21/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, M. Grotyńska, R[obert] Chrzan, Z[ygmunt] Dobrowolski.
Tytuł oryginału: Wirtualna cystoskopia MR - własne doświadczenia.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 50.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
22/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, J[acek] Składzień, W[adim] Wojciechowski.
Tytuł oryginału: Wirtualna endoskopia chrzęstniaka krtani - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 431 : plakat nr 100.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
23/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, J[erzy] Walecki, A. Jasiński, J[ustyna] Kozub, B. Sobiecka, M. Orłowiejska, R[obert] Chrzan.
Tytuł oryginału: Własne doświadczenia z HMRS u młodych pacjentów z otępieniem Alzheimera.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 386 : plakat nr 57.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
24/27
Autorzy: A[mira] Bryll, A[ndrzej] Urbanik, A[nna] Jurczak, A[leksander] Płóciennik, A[dam] Świerczyna.
Tytuł oryginału: Zakłócenia w obrazie MR spowodowane przez materiały stomatologiczne.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 435 : plakat nr 104.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
25/27
Autorzy: Tadeusz J. Popiela, Beata Podsiadło-Kleinrok, Gerard Owsiański, Szymon Młynarczyk, Robert Chrzan.
Tytuł oryginału: Zastosowanie cyfrowego mammograficznego toru wizyjnego (CMTW) w diagnostyce zmian patologicznych sutka.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 219.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
26/27
Autorzy: A[gata] Brzozowska-Czarnek, A[ndrzej] Urbanik, A[dam] Świerczyna.
Tytuł oryginału: Zastosowanie rezonansu magnetycznego w badaniu serca u chorych z niewydolnością zastoinową.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
27/27
Autorzy: A[ndrzej] Urbanik, T[adeusz] J. Popiela, W[adim] Wojciechowski, R[obert] Chrzan, S[tanisław] Sztuk, B[eata] Podsiadło-Kleinrok.
Tytuł oryginału: Zastosowanie wirtualnej endoskopii TK w diagnostyce przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin, 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 232.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ