Bibliografia UJ CM
Zapytanie: VII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO KATOWICE 19-21 PAŹDZIE
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/19
Autorzy: J[erzy] Gąsowski, R[obert] H. Fagard, J[an] A. Staessen.
Tytuł oryginału: Ciśnienie tętna jako czynnik ryzyka śmiertelności : meta-analiza dużych badań klinicznych.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 52 : abstr. P135.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
2/19
Autorzy: J[olanta] Życzkowska, T[omasz] Grodzicki, A[licja] Klich-Rączka, M. Mossakowska, J. Kuźnicki, J[ózef] Kocemba.
Tytuł oryginału: Ciśnienie tętnicze u stulatków w Polsce.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 42 : abstr. P96.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
3/19
Autorzy: A[gata] Adamkiewicz-Piejko, T[omasz] Grodzicki, K[atarzyna] Stolarz, J[olanta] Życzkowska, A. Olszanecka, B[arbara] Wizner, W[ojciech] Lubaszewski, J[erzy] Gąsowski, J[ózef] Kocemba, K[alina] Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Czynniki determinujące zmienność ciśnienia tętniczego.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 52 : abstr. P136
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
4/19
Autorzy: K[atarzyna] Stolarz, B[arbara] Wizner, A[gnieszka] Olszanecka, A[gata] Adamkiewicz-Piejko, W[ojciech] Lubaszewski, T[omasz] Grodzicki, K[alina] Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Czynniki determinujące zmienność rytmu serca u osób z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: Factors determining heart rate variability in hypertensive patients.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 41 : abstr. P89.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
5/19
Autorzy: J[arosław] Woroń, E[lżbieta] Kostka-Trąbka, J. Dymek.
Tytuł oryginału: Dlaczego należy uwzględniać interakcje leków w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 27 : abstr. P36.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
6/19
Autorzy: L[ucyna] Płaszewska-Żywko, T[omasz] Grodzicki, J[ózef] Kocemba.
Tytuł oryginału: Edukacja chorych z nadciśnieniem tętniczym a skuteczność terapii.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 32 : abstr. P53.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
7/19
Autorzy: D[anuta] Czarnecka, A[gnieszka] Olszanecka, P[iotr] Jankowski, K[alina] Kawecka-Jaszcz, J[ózef] Krzysiek.
Tytuł oryginału: Hormonalna terapia zastępcza a profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: Hormone replacement therapy and diurnal blood pressure profile in hypertensive postmenopausal women.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 41 : abstr. P91.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
8/19
Autorzy: M[arek] Rajzer, P[iotr] Jankowski, L[eszek] Bryniarski, T[adeusz] Królikowski, A[rtur] Klecha, D[anuta] Czarnecka, K[alina] Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Inwazyjny pomiar podatności aorty w relacji do szybkości fali tętna.
Tytuł angielski: The relation between invasive measurment of aortic compliance and pulse wave velocity.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 42 : abstr. P93.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
9/19
Autorzy: K[alina] Kawecka-Jaszcz, P[iotr] Jankowski, A[ndrzej] Pająk, G[rzegorz] Bilo, J[acek] S[tefan] Dubiel, J[anusz] Maciejewicz, W. Piotrowski, W[anda] Śmielak-Korombel, W[iesława] Tracz.
Tytuł oryginału: Leczenie nadciśnienia tętniczego i jego skuteczność we wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej serca.
Tytuł angielski: Treatment of hypertension and its effectiveness in secondary prevention of ischaemic heart disease.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 32 : abstr. P56.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
10/19
Autorzy: M[irosław] Nęcki, B[arbara] Gryglewska, T[omasz] Grodzicki, J[ózef] Kocemba.
Tytuł oryginału: Mikrokrążenie a stan dużych naczyń tętniczych - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 43 : abstr. P97.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
11/19
Autorzy: K[alina] Kawecka-Jaszcz, G[rzegorz] Bilo, A[ndrzej] Pająk, P[iotr] Jankowski, D[anuta] Czarnecka.
Tytuł oryginału: Niefarmakologiczne leczenie nadciśnienia tętniczego we wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej serca.
Tytuł angielski: Non-pharmacological treatment of arterial hypertension in secondary prevention of ischaemic heart disease.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 32 : abstr. P55.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
12/19
Autorzy: A[licja] Hebda-Szydło, P[rzemysław] Witek, E[wa] Kawalec, J[acek] Sieradzki.
Tytuł oryginału: Ocena zmienności rytmu dobowego ciśnienia tętniczego oraz częstości rytmu serca u pacjentów z przewlekłymi powikłaniami w przebiegu cukrzycy typu 1.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: abstr. P73
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
13/19
Autorzy: T[omasz] Grodzicki.
Tytuł oryginału: Pomiary domowe ciśnienia tętniczego - cienie i blaski.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 10 : abstr. S25.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
14/19
Autorzy: T[omasz] Grodzicki.
Tytuł oryginału: Powikłania sercowo-naczyniowe - cele i efekty terapii skojarzonej.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 7 : abstr. S5.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
15/19
Autorzy: L[ucyna] Płaszewska-Żywko.
Tytuł oryginału: Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 10 : abstr. S24
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
16/19
Autorzy: K[alina] Kawecka-Jaszcz, D[anuta] Czarnecka, A[gnieszka] Olszanecka, M[iłosz] Jankowski, A[ldona] Dembińska-Kieć, M[ałgorzata] Malczewska-Małec, I[beth] Guevara.
Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na poziom tlenku azotu u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: The influence of hormone replacement therapy on plasma nitric oxide in hypertensive postmenopausal women.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 41 : abstr. P92.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
17/19
Autorzy: B[arbara] Wizner, T[omasz] Grodzicki, K[atarzyna] Stolarz, A[gata] Piejko, A. Olszanecka, J[olanta] Życzkowska, W[ojciech] Lubaszewski, J[ózef] Kocemba, K[alina] Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Zmiany w poziomie ciśnienia tętniczego krwi - efekt przyzwyczajenia.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 43 : abstr. P98
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
18/19
Autorzy: K[atarzyna] Stolarz, B[arbara] Wizner, W[ojciech] Lubaszewski, J[olanta] Życzkowska, A[gnieszka] Olszanecka, T[omasz] Grodzicki, K[alina] Kawecka-Jaszcz.
Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u młodych normotoników obciążonych rodzinnie nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: Heart rate variability in young normotensives with family history of hypertension.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 41 : abstr. P90.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
19/19
Autorzy: B[arbara] Wizner, T[omasz] Grodzicki, B[arbara] Gryglewska, L[ucyna] Płaszewska-Żywko, J[ózef] Kocemba.
Tytuł oryginału: Znajomość techniki pomiaru ciśnienia i wiedza o nadciśnieniu studentów VI roku Wydziału Lekarskiego CM UJ.
Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katowice, 19-21 października 2000 : książka streszczeń
Opis fizyczny: s. 43 : abstr. P99.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ