Bibliografia UJ CM
Zapytanie: ZIELIŃSKI STANISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/18
Autorzy: S[tanisław] Zieliński, J. Orpiszewska, M[ałgorzata] Zamora, A[ndrzej] Zając, P[iotr] Wojciechowski, W[ojciech] Górecki.
Tytuł oryginału: Propozycja ujednolicenia postępowania wielospecjalistycznego u dzieci po urazach oczodołów.
Tytuł angielski: Proposition of the unification of the multispecialistic management in children after orbit trauma.
Tytuł całości: W: XL Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTCHD "Nowe trendy w dziecięcej chirurgii urazowej", Poznań, 02-03.10, 2015.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
2/18
Autorzy: Piotr Wojciechowski, Stanisław Zieliński, Janusz Sulisławski, Adam Bysiek, Wojciech Górecki, Mirosław Krysta.
Tytuł oryginału: Samoistne pęknięcie wątroby w raku wątrobowo-komórkowym u 15-letniego chłopca.
Tytuł angielski: Spontaneous rupture of haopatocellular carcinoma in 15 years old boy.
Tytuł całości: W: Nagłe stany chirurgiczne brzucha u dzieci : XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Chirurgów Dziecięcych, Lublin, 31.05-02.06.2007 : program
Opis fizyczny: s. 62.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
3/18
Autorzy: A[dam] Bysiek, M[ałgorzata] Smolec-Zamora, W[ojciech] Górecki, J[oanna] Budzyńska, A[ndrzej] Zając, S[tanisław] Zieliński.
Tytuł oryginału: Pomyślne leczenie zachowawcze z przezskórnym drenażem żółci w rozkawałkowaniu wątroby u 2-letniego chłopca.
Tytuł angielski: Successfull conservative treatment major liver trauma by percutaneous drainage in a 2 years old boy.
Tytuł całości: W: XXXIV Sympozjum Sekcji Dzieciecej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych : Urazy zagrażające życiu, Białystok, 6-8 października 2005r. : program & streszczenia
Opis fizyczny: s. 73 : abstr. P.20.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
4/18
Autorzy: Adam Bysiek, Małgorzata Zamora, Wojciech Górecki, Joanna Budzyńska, Andrzej Zając, Stanisław Zieliński.
Tytuł oryginału: Pomyślne leczenie zachowawcze z przezskórnym drenażem żółci w rozkawałkowaniu wątroby u dwuletniego chłopca.
Tytuł angielski: Successful conservative treatment of traumatic liver fragmentation by percutaneous drainage in a 2-year-old boy.
Czasopismo: Rocz. Dziec. Chir. Urazowej
Szczegóły: 2005 : Vol. 9, s. 137-140, il., bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca kazuistyczna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Index Copernicus: 2.990
5/18
Autorzy: Marek Palik, Stanisław Zieliński.
Tytuł oryginału: Urazy głowy dzieci i młodzieży do lat 18 w narciarstwie zjazdowym.
Tytuł angielski: Head injuries in children and adolescents below 18 years of age inflicted in alpine skiing.
Tytuł całości: W: Sporty zimowe : strategia rozwoju, badania naukowe / pod red. Szymona Krasickiego.
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2005
Opis fizyczny: s. 195-199 : bibliogr. 12 poz., streszcz.
Uwagi: (Studia i Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie , ISSN 1429-8627 ; nr 31)
Charakt. formalna: rozdział monografii polskiej
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
6/18
Autorzy: Mirosław Krysta, Wojciech Górecki, Stanisław Zieliński, Adam Bysiek, Joanna Palka.
Tytuł oryginału: Laparoskopowe zaopatrzenie wrodzonej przepukliny przeponowej.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 3/4, s. 10-12, il., bibliogr. 7 poz., summ.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca kazuistyczna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Index Copernicus: 2.400
7/18
Autorzy: Stanisław Zieliński, Jan Grochowski promot..
Tytuł oryginału: Postępowanie zapobiegawcze i lecznicze w operacjach wodogłowia wczesnodziecięcego : rozprawa doktorska
Tytuł angielski: Preventive and therapeutic management in operations for early childhood hydrocephalus.
Adres wydawniczy: Kraków : [Collegium Medicum UJ], 2004
Opis fizyczny: 82 k. : il., bibliogr.
Uwagi: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Lekarski.
Charakt. formalna: praca doktorska polska
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
8/18
Autorzy: Stanisław Zieliński.
Tytuł oryginału: Postępowanie zapobiegawcze i lecznicze w operacjach wodogłowia wczesnodziecięcego.
Tytuł angielski: Preventive and therapeutic management in operations for early childhood hydrocephalus.
Czasopismo: Biuletyn Szkoleniowy - Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych. Oddział Gdański
Szczegóły: 2004 : nr 32, s. 25-29.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
9/18
Autorzy: D[ariusz] Chmiel, E[lżbieta] Grochowska, A[dam] Bysiek, S[tanisław] Zieliński, P[iotr] Wojciechowski.
Tytuł oryginału: Ropnie i przetoki okołoodytnicze wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem okresu noworodkowego i niemowlęcego.
Tytuł angielski: Perianal abscesses and fistulas in children particularly in newborns and infants.
Tytuł całości: W: XXVIII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków, 13-14 lutego, 2004 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 33
Uwagi: Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
10/18
Autorzy: S[tanisław] Kwiatkowski, M. Harasiewicz, B. Solecka, S[tanisław] Zieliński, P[iotr] Michno, P. Rzeczycki.
Tytuł oryginału: Płynotoki pourazowe - diagnostyka i sposoby postępowania.
Tytuł całości: W: XXVII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków, 14-15 lutego, 2003 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 21
Uwagi: Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
11/18
Autorzy: M[irosław] Krysta, W[ojciech] Górecki, S[tanisław] Zieliński, P[iotr] Wojciechowski, J[oanna] Palka.
Tytuł oryginału: Laparoskopowe zaopatrzenie wrodzonej przepukliny przeponowej u 2,5 letniej dziewczynki.
Tytuł angielski: Laparoscopic treatment of the congenital diaphragmatic hernia in 2,5 years old girl.
Tytuł całości: W: XXVI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, [Kraków], 8-9 lutego, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 31
Uwagi: Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
12/18
Autorzy: S[tanisław] Kwiatkowski, Tew Wan Seow, K[atarzyna] Januszewska, M. Harasiewicz, B. Solecka, S[tanisław] Zieliński, A. Bałaga, J[an] Bilski.
Tytuł oryginału: Model postępowania w lekkich urazach głowy u dzieci.
Tytuł angielski: Management algorithm in common head trauma in children.
Tytuł całości: W: XXVI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, [Kraków], 8-9 lutego, 2002 : streszczenia
Opis fizyczny: s. 20
Uwagi: Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
13/18
Autorzy: M[irosław] Krysta, W[ojciech] Górecki, S[tanisław] Zieliński, A[dam] Bysiek, J[oanna] Palka.
Tytuł oryginału: Laparoskopowe zaopatrzenie wrodzonej przepukliny przeponowej.
Tytuł angielski: Laparoscopic treatment of congenital diapragmatic hernia.
Tytuł całości: W: I Sympozjum Wideochirurgii u dzieci, Krzyżowa, Poland, 18-20 października 2001 : streszczenia
Opis fizyczny: abstr. P10.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
14/18
Autorzy: Jacek Puchała, Adam Mróz, Stanisław Zieliński.
Tytuł oryginału: Późne efekty replantacji w wysokich amputacjach kończyn górnych u dzieci.
Tytuł angielski: Late effects of replantations in high amputations of upper extremities in children.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1996 : T. 68, nr 3, s. 297-301, bibliogr. 19 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
15/18
Autorzy: Jacek Puchała, Tadeusz Łyczakowski, Wojciech Górecki, Mirosław Krysta, Maria Łyczakowska, Stanisław Zieliński.
Tytuł oryginału: Postępowanie w amputacjach i rozległych urazach kończyn dolnych u dzieci.
Tytuł angielski: Management in amputations and massive trauma of lower extremities in children.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1995 : T. 67, nr 1, s. 75-80, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0032-373X

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
16/18
Autorzy: Jacek Puchała, Wojciech Górecki, Stanisław Zieliński.
Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w leczeniu zakażeń chirurgicznych preparatami immunoglobulinowymi u dzieci.
Tytuł angielski: Experiences with immunoglobulin treatment in children.
Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
Szczegóły: 1994 : T. 21, s. 29-35, bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
17/18
Autorzy: Andrzej Janik, Stanisław Zieliński.
Tytuł oryginału: Badanie endoskopowe jako podstawa oceny rozległości uszkodzenia i zasad postępowania leczniczego w przypadku chemicznego oparzenia przełyku i żołądka u dzieci.
Tytuł angielski: Endoscopic examinations in the assessment of the excess of damage and in recommendations for therapy in chemical burns of the esophagus and stomach in children.
Czasopismo: Acta Endoscopica Polona
Szczegóły: 1993, nr 2, s. 87-91, il., bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
18/18
Autorzy: Adam Bysiek, Robert Wilk, Stanisław Zieliński, Wojciech Górecki.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia przepuklin pachwinowych w warunkach chirurgii jednego dnia.
Tytuł angielski: Day stay surgery of inguinal hernia.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1992 : T. 64, nr 7, s. 658-661, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0032-373X

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ