Bibliografia UJ CM
Zapytanie: SZCZEPKOWSKI JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 60Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Dynamika zmian parametrów sygnału przedsionkowego i synchronizacji przedsionkowo-komorowej w stymulacji VDD z pojedynczą elektrodą.
Tytuł angielski: Dynamic of changes of atrial signal parameters and atrio-ventricular synchronization in single-lead VDD pacing.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 3, s. 169-176, il., bibliogr. 26 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1507-5540

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 5.610
Adres url:

Pełny tekst


2/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Przydatność czasu trwania i amplitudy załamka P w przewidywaniu skuteczności sterowania przedsionkowego u chorych z implantowanym rozrusznikem VDD.
Tytuł angielski: Usefulness of width and amplitude of P wave for prognosis of the efficacy of atrial sensing in patients with an implanted VDD pacemaker.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 188-191, il., bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1426-9686

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 6.410

Pełny tekst


3/60
Autorzy: Agnieszka Czunko, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Usefulness of electrocardiographic and echocardiographic parameters for predicting the efficacy of atrioventricular synchronisation during a single lead VDD/R pacing.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 8a, s. 1019-1028, il., bibliogr. 25 poz., abstr.
p-ISSN: 0022-9032

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.568
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 9.000
Adres url:

Pełny tekst


4/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jolanta Bigaj, Jacek Szczepkowski, Adam Dreher, Jacek Bednarek.
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia migotania przedsionków metodą przezskórnej ablacji RF łącza przedsionkowo-komorowego na wybrane parametry czynności skurczowej mięśnia lewej komory, wydolność wysiłkową i jakość życia chorych.
Tytuł angielski: The influence of radiofrequency (RF) ablation of the atrioventricular junction in atrial fibrillation on left ventricular systolic function, exercise tolerance and quality of life.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 66, nr 5, s. 222-227, il., bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000

Pełny tekst


5/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Adam Dreher, Jacek Bednarek, Barbara Małecka.
Tytuł oryginału: Dynamika zmian dyspersji odstępu QT po implantacji rozrusznika komorowego VVIR z nastepową ablacją metodą RF łącza przedsionkowo-komorowego w opornym na farmakoterapie migotaniu przedsionków.
Tytuł angielski: Dynamic of the changes of the paced QT dispersion after ventricular pacemaker implantation (VVIR) and radiofrequency atrioventricular junction ablationin drug in refractory atrial fibrillation.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 65, nr 2, s. 61-67, il., bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 5.950
Adres url:

Pełny tekst


6/60
Autorzy: Agnieszka Czunko, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Prospektywna ocena skuteczności synchronizacji przedsionkowo-komorowej w stymulacji typu VDD/R z pojedynczą elektrodą w rocznej obserwacji.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2008 : T. 3 supl. B, s. 15, abstr. 54
Uwagi: XIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz III Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i techniki Medycznej PTK - Elektroterapia Serca, Rytro k. Starego Sącza, 25-28 czerwca 2008.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
7/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Barbara Małecka.
Tytuł oryginału: Uporczywy nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy u pacjenta z lewostronnym szlakiem dodatkowym jako przyczyna odwracalnej kardiomiopatii tachyarytmicznej.
Tytuł angielski: Incessant atrioventricular tachycardia in a patient with left-sided accessory pathway as a cause of reversible tachycardiomyopathy.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 3, s. 262-265, il., bibliogr. 9 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca kazuistyczna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.240
Adres url:


8/60
Autorzy: Jacek Bednarek, Igor Tomala, Jacek Majewski, Barbara Małecka, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Agnieszka Czunko.
Tytuł oryginału: Relacja zmian poziomu markerów uszkodzenia mięśnia serca i aplikowanej energii RF.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2005 : T. 12 suppl. A, s. 24, abstr. O41
Uwagi: XIV Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca (Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Jachranka, 21-23 kwietnia 2005.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
Adres url:
9/60
Autorzy: Barbara Małecka, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Agnieszka Czunko, Igor Tomala, Kazimierz Haberka, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Utrwalone migotanie przedsionków w obserwacji ambulatoryjnej chorych z dwujamową stymulacją serca (DDD).
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2005 : T. 12 suppl. A, s. 30, abstr. P4
Uwagi: XIV Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca (Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Jachranka, 21-23 kwietnia 2005.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
Adres url:
10/60
Autorzy: Jacek Bednarek, Igor Tomala, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Barbara Małecka, Agnieszka Czunko.
Tytuł oryginału: Zależność między poablacyjnymi zmianami wskaźników uszkodzenia miokardium i parametrami ablacji RF.
Tytuł angielski: Correlation of postablative myocardial damage markers and RF ablation parameters.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2005 : T. 12, nr 10, s. 692-698, il., bibliogr. 11 poz., abstr., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.130
Adres url:
11/60
Autorzy: Jacek Bednarek, Igor Tomala, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Biochemiczne wskaźniki uszkodzenia mięśnia sercowego po ablacji RF.
Tytuł angielski: Biochemical markers of myocardial damage after radiofrequency ablation.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : T. 60, nr 4, s. 339-341, wersja ang. s. 335-338, il., bibliogr. 9 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.770
Adres url:


12/60
Autorzy: Barbara Małecka, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko, Igor Tomala, Jakub Machejek, Jacek Majewski.
Tytuł oryginału: Budowa przewodu metalowego elektrody endokawitarnej a awaryjność elektrod w obserwacji własnej.
Tytuł angielski: The association between pacing lead failure and conductor structure - in our own observations.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61 wyd. spec., s. 94-97, il., bibliogr. 20 poz.
Uwagi: Inżynieria medyczna.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.520
13/60
Autorzy: Jacek Szczepkowski, Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Bednarek, Jakub Machejek.
Tytuł oryginału: Droga do fizjologicznej stymulacji serca.
Tytuł angielski: The way to the physiological cardiac pacing.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61 wyd. spec., s. 151-154, il., bibliogr. 23 poz.
Uwagi: Inżynieria medyczna.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.520
14/60
Autorzy: J[acek] Bednarek, I[gor] Tomala, J[acek] Majewski, J[acek] Szczepkowski, J[acek] Lelakowski, B[arbara] Małecka, J[akub] Machejek, A[gnieszka] Czunko, K. Haberka.
Tytuł oryginału: Dynamika biochemicznych wskaźników uszkodzenia mięsnia serca po ablacji RF.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : T. 61 supl. 3, s. III-46, abstr. P179
Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 15-18 IX 2004.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
15/60
Autorzy: Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Kazimierz Haberka, Jacek Bednarek, Igor Tomala, Agnieszka Czunko, Jakub Machejek.
Tytuł oryginału: Niepowodzenia przewlekłej stymulacji serca typu DDD związane z dysfunkcją elektrody - obserwacja własna.
Tytuł angielski: Lead dependent disturbances of DDD pacing in spotlight of our follow-up.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 3, s. 177-187, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.120
Adres url:


16/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek Bednarek, Igor Tomala, Jacek Szczepkowski, Paweł Kołacz, Agnieszka Czunko, Barbara Małecka, Jakub Machejek, Kazimierz Haberka.
Tytuł oryginału: Odległa skuteczność zabiegów przezskórnej ablacji RF w leczeniu zaburzeń rytmu serca - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Long-term results of radiofrequency (RF) catheter ablation arrhytmias.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : T. 61 supl. 2, s. II-70-II-75, il., bibliogr. 19 poz., streszcz.
Uwagi: 25-lecie Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 6.770
Adres url:
17/60
Autorzy: Jakub Machejek, Jacek Bednarek, Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Porównanie ostrych parametrów stymulacji elektrod komorowych z mocowaniem aktywnym oraz biernym.
Tytuł angielski: Endocardial ventricular leads with active and pasive fixation : comparison of acute pacing parameters.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61 wyd. spec., s. 87-89, il., bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Inżynieria medyczna.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.520
18/60
Autorzy: Jacek Bednarek, Barbara Małecka, Jakub Machejek, Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Igor Tomala, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: System CARTO do elektroanatomicznej nawigacji wewnątrzsercowej.
Tytuł angielski: CARTO system for electroanatomical endocardial navigation.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61 wyd. spec., s. 11-13, il., bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Inżynieria medyczna.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.520
19/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Barbara Małecka, Jacek Bednarek, Jakub Machejek, Paweł Kołacz, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ medycznych źródeł oddziaływania elektromagnetycznego na pracę sztucznego rozrusznika serca.
Tytuł angielski: Influence of medical sources of electromagnetic interferences on artificial pacemaker function.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 61 wyd. spec., s. 83-86, il., bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Inżynieria medyczna.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.520
20/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Igor Tomala.
Tytuł oryginału: Ablacja RF dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych o położeniu przegrodowym- doświadczenia własne.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 59 supl. 1, s. I-194, abstr. P0659
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Trójmiasto, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 11-13 września 2003.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
Adres url:
21/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Igor Tomala.
Tytuł oryginału: Przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RF) dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych o położeniu przegrodowym - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Radiofrequency (RF) catheter ablation of septal accessory atrioventricular pathways.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 1, s. 19-23, il. bibliogr. 6 poz., streszcz., abstr.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 5.320
Adres url:
22/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Barbara Małecka, Mieczysław Pasowicz.
Tytuł oryginału: Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym.
Tytuł angielski: Radiofrequency catheter ablations in the treatment reentrant tachycardias with complex anatomical basis.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 4, s. 361-365, bibliogr. 12 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.900
Adres url:


23/60
Autorzy: Barbara Małecka, Ludwik Sędziwy, Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Marta Hlawaty, Jacek Szczepkowski, Agnieszka Czunko.
Tytuł oryginału: Przydatność testu 6-minutowego marszu do oceny ambulatoryjnej pacjentów z rozrusznikiem serca.
Tytuł angielski: The usefulness of six minute walking test in follow-up of paced patients introduction.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 3, s. 259-264, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.900
Adres url:


24/60
Autorzy: Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Punkt krytyczny układu stymulującego (złącze rozrusznik - tkanka).
Tytuł angielski: Crucial point of the pacemaker system : interface pacemaker - tissue.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 59 supl. 4, s. 105-106, bibliogr. 3 poz.
Uwagi: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, 25-26 kwietnia 2002.
Charakt. formalna: referat zjazdowy polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.550
Adres url:
25/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Mieczysław Pasowicz.
Tytuł oryginału: Rola naturalnego przewodzenia przedsionkowo-komorowego u osób z chorobą niedokrwienną serca i wdrożoną sztuczną stymulacją z powodu zespołu chorego węzła zatokowego.
Tytuł angielski: The role of intrinsic atrioventricular conduction in paced patients with coronary artery disease and sick sinus syndrome.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 3, s. 253-258, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.900
Adres url:


26/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Short- and long-term escape rhythm characteristics after radiofrequency ablation of the atrioventricular junction.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57, nr 8, s. 114-118, il., bibliogr.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 5.300
Adres url:


27/60
Autorzy: Jacek Bednarek, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Kinaza kreatynowa - wskaźnik dostarczanej energii RF.
Tytuł angielski: Creatine kinase following RF ablation.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2001 : T. 8, nr 1, s. 61-64, il., bibliogr. 6 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Index Copernicus: 3.950
28/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Radiofrequency catheter ablation of focal atrial tachycardia in a patient with atrial septal aneurysm.
Czasopismo: Heartweb (Online)
Szczegóły: 2001 : Vol. 5, nr 7, art. nr 02010001, il., bibliogr. 7 poz., abstr.
Uwagi: Online article.
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Adres url:


29/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Bednarek, Jacek Szczepkowski, Jakub Machejek.
Tytuł oryginału: Wpływ zmian rzutu skurczowego na dyspersję odstępu QT w przewlekłej stymulacji DDD i VVI.
Tytuł angielski: Influence of change of stroke volume on the QT dispersion in DDD, VVI pacing mode.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 58, nr 3, s. 111-116, il., bibliogr. 25 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.580
30/60
Autorzy: Jacek Bednarek, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Ablacja elektryczna idiopatycznego częstoskurczu komorowego z przegrody międzykomorowej.
Tytuł angielski: Radiofrequency ablation of idiopathic ventricular tachycardia originating from interventricular septum.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, nr 11, s. 412-414, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:


31/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Barbara Małecka, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Igor Tomala.
Tytuł oryginału: Ablacja RF dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych z dostępu przez zatokę wieńcową.
Tytuł angielski: RF ablation of accessory atrioventricular pathways using a coronary sinus approach.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2000 : T. 7, nr 4, s. 309-314, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Adres url:
32/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Ablacja RF szlaku dodatkowego oraz modyfikacja łącza przedsionkowo-komorowego w uporczywych częstoskurczach wymagających kardiowersji elektrycznej.
Tytuł angielski: RF ablation of accessory pathway and atrio-ventricular node modification in a patient with reccurent supraventricular tachycardias.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 52, s. 302-304, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
33/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Jakub Machejek, Mieczysław Pasowicz.
Tytuł oryginału: Dyspersja odstępu QT w przewlekłej stymulacji dwujamowej typu DDD i komorowej VVI u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: QT dispersion in DDD and VVI-paced hypertensive patients.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 4, s. 325-329, il., bibliogr. 23 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
34/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jacek Szczepkowski, Jakub Machejek, Jacek Bednarek.
Tytuł oryginału: Effect of different programmed AV delay on left ventricular diastolic function in DDD-paced patients.
Czasopismo: Heartweb (Online)
Szczegóły: 2000 : Vol. 5, nr 5, art. 00010001, bibliogr. 14 poz.
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.041
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:
35/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Barbara Malecka, Piotr Podolec, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek.
Tytuł oryginału: QT dispersion during DDD and VVI pacing.
Czasopismo: Heartweb (Online)
Szczegóły: 2000 : Vol. 5, nr 5, art. 00010003, bibliogr. 16 poz.
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.041
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:
36/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek, Tadeusz Przewlocki.
Tytuł oryginału: Quality of life in DDD-paced patients.
Czasopismo: Heartweb (Online)
Szczegóły: 2000 : Vol. 5, nr 5, art. 00010002, bibliogr. 18 poz.
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.041
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:
37/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Monika Syty, Jacek Piątek, Grzegorz Gącarz, Mieczysław Pasowicz, Wiesława Tracz.
Tytuł oryginału: Samoocena jakości życia chorych po wszczepieniu rozrusznika serca typu DDD.
Tytuł angielski: Quality of life in patients after implantation of pacemaker type DDD.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 50, s. 554-556, il., bibliogr. 18 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
38/60
Autorzy: Jacek Bednarek, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: The cardiac enzymes serum levels following RF ablations.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2000 : Vol. 1 suppl. A, s. A9, abstr. 33
Uwagi: 5 th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy, Israel, February 29 - March 3, 2000.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
39/60
Autorzy: Jacek Bednarek, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Upright posture pacing threshold changes.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2000 : Vol. 1 suppl. A, s. A8, abstr. 32
Uwagi: 5 th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy, Israel, February 29 - March 3, 2000.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
40/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jacek Majewski, Jacek Bednarek, Ludwik Sędziwy, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ programowanego odstępu AV na czynność rozkurczową lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym i stymulacją DDD.
Tytuł angielski: Influence of programmed AV-delay on left ventricular diastolic function in DDD-paced hypertensive patients.
Czasopismo: Pol. Prz. Kardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 2, nr 1, s. 19-24, bibliogr. 11 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
41/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Jacek Majewski, Jacek Bednarek, Jakub Machejek, Mieczysław Pasowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ zmian rzutu skurczowego na dyspersję odstępu QT w przewlekłej stymulacji dwujamowej DDD u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
Tytuł angielski: Influence of the alterations of stroke volume on the QT dispersion in DDD paced patients with ischaemic heart disease.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2000 : T. 7, nr 3, s. 195-201, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Adres url:
42/60
Autorzy: Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Wydolność wysiłkowa pacjentów z przewlekłą elektrostymulacją serca.
Tytuł angielski: Exercise capacity in patients with permanent cardiac pacing.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2000 : T. 7, nr 4, s. 335-340, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Adres url:
43/60
Autorzy: Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski.
Tytuł oryginału: Ablacja prądem o częstotliwości radiowej szlaku przedsionkowo-pęczkowego (typu Mahaima).
Tytuł angielski: Radiofrequency catheter ablation of atriofascicular accessory pathway (Mahaim fibers)-case description.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 3, s. 314-317, il., bibliogr. 7 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Adres url:
44/60
Autorzy: J[acek] Lelakowski, J[acek] Majewski, B[arbara] Małecka, P[iotr] Podolec, J[acek] Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Influence of different pacing modes and programmed av-delays on the QT dispersion.
Czasopismo: Pacing and Clinical Electrophysiology
Szczegóły: 1999 : Vol. 22, nr 6 Part 2, s. A37, abstr. P40.
Uwagi: XIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electophysiology, Berlin, June 27-30, 1999.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
45/60
Autorzy: J[acek] Bednarek, J[acek] Szczepkowski, L[udwik] Sędziwy, J[acek] Lelakowski.
Tytuł oryginału: RF ablation of an "inapropriate" ainua tachycardia-case description. (Ablacja tachykardii zatokowej - opis przypadku).
Tytuł angielski: RF ablation of an "inapropriate" ainua tachycardia-case description.
Tytuł całości: W: Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej, Łańcut 1998.
Opis fizyczny: s. 82 : abstr. 5.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
46/60
Autorzy: J[acek] Bednarek, L[udwik] Sędziwy, W[iesław] Frasik, J[acek] Lelakowski, J[acek] Szczepkowski, J[akub] Machejek.
Tytuł oryginału: Immunosupression as the essential treatment of certain resistant arrhythmia cases - description of two patients.
Tytuł całości: W: IV International Dead Sea Symposium on Advance in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrhythmias, Izrael 1998
Opis fizyczny: s. 13
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
47/60
Autorzy: Ludwik Sędziwy, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Komentarz do : Wpływ telefonów komórkowych na działanie rozruszników serca.
Tytuł angielski: Commentary to : Interference with cardiac pacemakers by cellular telephones.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 92-93.
Charakt. formalna: komentarz
Język publikacji: POL
48/60
Autorzy: J[acek] Bednarek, J[acek] Szczepkowski, L[udwik] Sędziwy, J[acek] Lelakowski.
Tytuł oryginału: R.F. ablation of "inappriopriate" sinus tachycardia - case description.
Czasopismo: Elektrofizjol. Stymul. Serca
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1, s. 82, abstr. 57
Uwagi: Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
49/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Bednarek, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy, Jakub Machejek.
Tytuł oryginału: Retrospective analysis of the effectiveness of AAI and DDD pacing in the prevention of paroxysmal atrial fibrillation.
Czasopismo: Heartweb (Online)
Szczegóły: 1998 : Vol. 4, nr 2, art. 98120002, il., bibliogr. 13 poz.
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.026
Adres url:
50/60
Autorzy: J[acek] Lelakowski, J[acek] Majewski, J[acek] Szczepkowski, L[udwik] Sędziwy, J[acek] Bednarek, J[akub] Machejek.
Tytuł oryginału: Retrospective analysis of the effectiveness of te AAI and DDD pacing in the prevention of paroxysmal atrial fibrillation.
Czasopismo: Arch. Mal. Coeur Vaiss.
Szczegóły: 1998 : T. 91, nr spec. 3, s. 230, abstr. 132-2
Uwagi: Cardiostim 20th Anniversary, Nicea, 1998.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
51/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy, Jacek Bednarek, Jakub Machejek.
Tytuł oryginału: Skuteczność stymulacji przedsionkowej lub dwujamowej w prewencji napadowego migotania przedsionków.
Tytuł angielski: Efficacy of AAI and DDD pacing in the prevention of paroxysmal atrial fibrillation.
Czasopismo: Elektrofizjol. Stymul. Serca
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 4, s. 254-262, il., bibliogr. 21 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
52/60
Autorzy: J[acek] Bednarek, L[udwik] Sędziwy, J[acek] Lelakowski, J[acek] Szczepkowski, W[iesław] Frasik, I[gor] Tomala.
Tytuł oryginału: Spontaneous WPW syndrome dissapearance proceeded by av-conduction disturbances-case report.
Tytuł całości: W: IV International Dead Sea Symposium on Advance in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrhythmias, Izrael 1998
Opis fizyczny: s. 13.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
53/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Bednarek, Piotr Podolec, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy, Jakub Machejek.
Tytuł oryginału: The first degree atrio-ventricular block with variable coupling interval and sinus chronotropism as a medical problem.
Czasopismo: Arch. Mal. Coeur Vaiss.
Szczegóły: 1998 : T. 91, nr spec. 3, s. 47, abstr. 18-P2
Uwagi: Cardiostim 20th Anniversary, Nicea, 1998.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
54/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Piotr Podolec, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy, Jakub Machejek.
Tytuł oryginału: Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia ze zmiennym sprzężeniem i wydolnym chronotropizmem zatokowym jako problem leczniczy.
Tytuł angielski: First degree atrio-ventricular block with variable coupling and sinus chronotropism as a medical problem- case report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 47, nr 4, s. 323-327, il., bibliogr.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca kazuistyczna
Język publikacji: POL
Adres url:


55/60
Autorzy: Wieslawa Piwowarska, Jadwiga Nessler, Mirosław Garlicki, Ludwik Sędziwy, Jacek Szczepkowski, Kazimierz Haberka, Jerzy Matysek, Bohdan Nessler, Antoni Dziatkowiak.
Tytuł oryginału: Problemy stymulacji czasowej i stałej u chorych po transplantacji serca.
Tytuł angielski: Permanent and temporary cardiac pacing after heart transplantation.
Czasopismo: Elektrofizjol. Stymul. Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 3, s. 241-249, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
56/60
Autorzy: Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy.
Tytuł oryginału: Zmienność odstępu Q-T w czasie wysiłku u chorych leczonych stymulacją serca typu VVI.
Tytuł angielski: Q-T interval variability during exercise in patients with VVI pacemakers.
Czasopismo: Elektrofizjol. Stymul. Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 4, s. 356-361, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
57/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Ludwik Sędziwy, Jacek Szczepkowski.
Tytuł oryginału: Chorzy z całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym leczeni stymulacją komorową. Skutki hemodynamiczne wysiłku.
Tytuł angielski: Hemodynamic consequences of physical load in patients with complete atrio-ventricular block and ventricular pacing of VVI mode.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 41, nr 10, s. 294-299, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
58/60
Autorzy: Andrzej Surdacki, Jacek Bednarek, Waldemar Radziszewski, Jacek Szczepkowski, Jacek S. Dubiel, Heikki Ruskoaho, Ludwik Sędziwy, Ewa Wieczorek.
Tytuł oryginału: Plasma ANP and cyclic GMP levels versus left ventricular performance at different AV delays in AV sequential pacing.
Czasopismo: Pacing and Clinical Electrophysiology
Szczegóły: 1994 : Vol. 17, nr 4 Pt 1, s. 627-636, il., bibliogr. 55 poz.
p-ISSN: 0147-8389

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.752
Streszczenie w PubMed:
DOI:
59/60
Autorzy: L[udwik] Sędziwy, J[acek] Szczepkowski, J[acek] Lelakowski, J[akub] Machejek.
Tytuł oryginału: Znaczenie hemodynamiczne sekwencji przedsionkowo-komorowej na przykładzie obserwowanego przypadku.
Tytuł angielski: The effect of atrio-ventricular sequence on the hemodynamics of the right heart.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1993 : T. 39, nr 8, s. 105-107, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca kazuistyczna
Język publikacji: POL
60/60
Autorzy: Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy.
Tytuł oryginału: O potrzebie rewizji wskazań do przewlekłej stymulacji komorowej serca.
Tytuł angielski: On the of revision of the indications to long-term ventricular pacing.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1991 : T. 44, nr 9-10, s. 295-300, il., bibliogr. 19 poz., sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ