Bibliografia UJ CM
Zapytanie: HEBA G
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/16
Autorzy: D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, D. Giszterowicz, R. Singh, G. Heba, S. Bartus, L[ukasz] Rzeszutko, J[acek] Dubiel.
Tytuł oryginału: Provisional T stenting in patients with unprotected left main stem stenosis with low risk of cardiac surgery.
Czasopismo: European Heart Journal
Szczegóły: 2006 : Vol. 27 suppl. 1, s. 927, abstr. P5322
Uwagi: World Congress of Cardiology, Barcelona, Spain, 2-6 September 2006.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
2/16
Autorzy: Dariusz Dudek, Krzysztof Żmudka, Jacek Dubiel, Wiesława Tracz, Krakowska Grupa Pierwotnej PCI.
Tytuł oryginału: 24-godzinny dyżur kardiologii inwazyjnej w Polsce. Przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) w świeżym zawale mięśnia sercowego w trybie całodobowym : doświadczenia Instytutu Kardiologii w Krakowie.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 58 supl. 4, s. IV-25-IV-30, il., bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Ostre zespoły wieńcowe : leczenie inwazyjne w Polsce w 2002 roku.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 5.270
Adres url:
3/16
Autorzy: D[ariusz] Dudek, G. Heba, M[ichał] Chyrchel, J[acek] Legutko, Ł[ukasz] Rzeszutko, S[tanisław] Bartuś, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Agresywne leczenie statynami oraz selektywnymi inhibitorami COX-2 zmniejsza indukowany przezskórną interwencją wieńcową wzrost białka C reaktywnego u pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-63, abstr. P260
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
Adres url:
4/16
Autorzy: D[ariusz] Dudek, W[aldemar] Mielecki, J[acek] Legutko, S[tanisław] Bartuś, A[rtur] Dziewierz, T[omasz] Rakowski, Ł[ukasz] Rzeszutko, M[ichał] Chyrchel, G. Heba, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo krótkich hospitalizacji (< 5 dni) u pacjentów ze świeżym zawałem serca leczonym interwencyjnie.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-234, abstr. P790, il.
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
Adres url:
5/16
Autorzy: D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, G. Heba, S[tanisław] Bartuś, Ł[ukasz] Rzeszutko, P. Turek, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Leczenie restenozy w stencie z zastosowaniem systemu wewnątrzwieńcowej brachyterapii GALILEO kontrolowanej ultrasonografią śródnaczyniową (ICUS) - doświadczenia własne.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II195, abstr. P667
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
Adres url:
6/16
Autorzy: S[tanisław] Bartuś, D[ariusz] Dudek, A[rtur] Dziewierz, J[acek] Legutko, P. Turek, Ł[ukasz] Rzeszutko, G. Heba, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Przezskórne zamknięcie przetrwałego przewodu owalnego w prewencji udaru. Obserwacja 12-miesięczna.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-130, abstr. P456
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
Adres url:
7/16
Autorzy: G. Heba, T. Krzemiński, M. Porc, J. Grzyb, A. Ratajska, A[ldona] Dembińska-Kieć.
Tytuł oryginału: Relation between gene expression of TNF alpha, INOS, VEGF and development of heart failure after experimental myocardial infarction in rats.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 56 supl. 1, s. I-76
Uwagi: V Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konstancin, grudzień 2000.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
Adres url:
8/16
Autorzy: M[arek] Krzanowski, W[ojciech] Bodzoń, D[ariusz] Dudek, G. Heba, M[arcin] Rzeszutko, R[afał] Niżankowski, J[acek] Dubiel, A[ndrzej] Szczeklik.
Tytuł oryginału: Transtorakalna echokardiografia tętnic wieńcowych w monitorowaniu restenozy po PTCA.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-27, abstr. P141
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
Adres url:
9/16
Autorzy: Ł[ukasz] Rzeszutko, D[ariusz] Dudek, J[acek] Legutko, M. Wizimirski, G. Heba, T[omasz] Rakowski, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Zastosowanie mapowania elektromechanicznego do oceny żywotności mięśnia sercowego oraz prognozowania powrotu funkcji skurczowej lewej komory, po skutecznej przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej u pacjentów z kardiomiopatią ischemiczną.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. II-195, abstr. P668
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 19-21 września, 2002.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
Adres url:
10/16
Autorzy: S[tanisława] Bazan-Socha, D[ariusz] Dudek, G. Heba, M[arek] Sanak, W[ojciech] J. Sydor, M. Zolnowski, J[acek] Dubiel, A[ndrzej] Szczeklik, J[acek] Musial.
Tytuł oryginału: Genetic variants of platelet glycoprotein receptors and risk of microembolisation after percutaneous coronary intervention.
Czasopismo: Thrombosis and Haemostasis
Szczegóły: 2001 : Vol. 86 supp, abstr. P2668
Uwagi: The International Society on Thrombosis and Haemostasis XVIIIth Congress, Paris, July 6-12, 2001.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
11/16
Autorzy: G. Heba, T. Krzemiński, M. Porc, J. Grzyb, A[ldona] Dembińska-Kieć.
Tytuł oryginału: Relation between expression of TNF alpha, iNOS, VEGF mRNA and development of heart failure after experimental myocardial infarction in rats.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 2001 : Vol. 52, nr 1, s. 39-52, il., bibliogr. 57 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.459
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 17.240
Adres url:
12/16
Autorzy: D[ariusz] Dudek, G. Heba, J[acek] Legutko, J[acek] S[tefan] Dubiel.
Tytuł oryginału: Statyny w połączeniu z inhibitorem COX-2 silniej hamują proces zapalny u pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 55 supl. 1, s. I-10-I-11, abstr. 016
Uwagi: V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
Adres url:
13/16
Autorzy: G. Heba, J[acek] Legutko, D[ariusz] Dudek, P. Turek, D[anuta] Sorysz, J[olanta] Świerszcz, J[acek] S. Dubiel.
Tytuł oryginału: Ocena zależności pomiędzy obecnością czynników ryzyka miażdżycy, a stopniem progresji stenozy aortalnej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 51, supl. 2, s. II-208, abstr. P70.
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 16-18 września 1999.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
14/16
Autorzy: G. Heba, J[ózef] Dulak, A[licja] Józkowicz, A[nna] Zdzienicka, I[beth] Guevara, A. Ratajska, T. Krzemiński, M. Porc, J. Grzyb, A[ldona] Dembińska-Kieć.
Tytuł oryginału: The regulation of VEGF induced endothelial proliferation and in vitro angiogenesis by TNFα, possible involvement of 7-ketocholestrol, lysophosphatidylcholine and ox-LDL.
Czasopismo: Czynniki Ryzyka
Szczegóły: 1999 : nr 2-3, s. 58-59, abstr. 61
Uwagi: VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Krąg koło Koszalina, 24-26 października 1999.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
15/16
Autorzy: G. Heba, J[ózef] Dulak, A. Ratajska, T. Krzemiński, M. Porc, J. Grzyb, A[ldona] Dembińska-Kieć.
Tytuł oryginału: The role of TNFα in VEGF induced agniogenesis in vitro. (Wpływ TNFα na angiogenezę stymulowaną VEGF).
Tytuł całości: W: IV Sympozjum Naukowe Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Komisji Krążenia Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, Komisji Układu Sercowo-Naczyniowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN : Niewydolny mięsień sercowy, Poznań-Kiekrz 7-9 Października 1999 : program i streszczenia
Opis fizyczny: s. 21-22 : abstr. 026.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: ENG
16/16
Autorzy: G. Heba, J[ózef] Dulak, T. Krzemiński, M. Porc, J. Grzyb, A[ldona] Dembińska-Kieć.
Tytuł oryginału: Ekspresja genów śródbłonkowo-naczyniowego czynnika wzrostu VEGF, indukowanej syntazy tlenku azotu iNOS oraz czynnika nekrozy guzów TNFα w doświadczalnym modelu zawału serca u szczurów.
Tytuł angielski: Expression of VEGF, iNOS and TNF-α genes in experimental myocardial infarction in rats.
Czasopismo: Czynniki Ryzyka
Szczegóły: 1998 : supl. 4, s. 27
Uwagi: VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Krąg k/Koszalina, 4-7 października, 1998.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ