Bibliografia UJ CM
Zapytanie: CZARNOBILSKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/54
Autorzy: Magdalena Kostrzon, Krzysztof Czarnobilski, Ewa Czarnobilska.
Tytuł oryginału: The influence of pulmonary rehabilitation in the Wieliczka Salt Mine on asthma control - preliminary results.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2015 : T. 72, nr 12, s. 716-720, il., bibliogr. 34 poz.
p-ISSN: 0033-2240

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000

Pełny tekst


2/54
Autorzy: Krzysztof Czarnobilski, Robert Szlęk, Krystyna Obtułowicz, Ewa Czarnobilska, Grzegorz Lis, Brunon Lalik.
Tytuł oryginału: Skuteczność subterraneoterapii w leczeniu astmy oskrzelowej ocenianej pomiarem tlenku azotu w powietrzu wydychanym.
Tytuł angielski: The efficacy of subterraneotherapy in the treatment of bronchial asthma evaluated by exhaled nitric oxide - ENO.
Czasopismo: Alergologia i Immunologia
Szczegóły: 2014 : T. 11, nr 1-2, s. 41-44, il., bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1731-9404

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:

Pełny tekst


3/54
Autorzy: Krzysztof Czarnobilski, Robert Szlęk, Grzegorz Lis, Krystyna Obtułowicz, Ewa Czarnobilska, Brunon Lalik.
Tytuł oryginału: Skuteczność subterraneoterapii w leczeniu astmy oskrzelowej ocenianej metodą pomiaru tlenku azotu w powietrzu wydychanym.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 2013 : T. 66, nr 2 cz. 1, s. 98.
Uwagi: VIII Kongres Polonii Medycznej, Światowy Kongres Lekarzy Polskich, Kraków 23-26 maja 2013 r.
p-ISSN: 0043-5147

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym
Język publikacji: POL
Adres url:
4/54
Autorzy: Ewa Czarnobilska, Wojciech Dyga, Diana Krzystyniak, Krzysztof Czarnobilski, Dorota Myszkowska, Krystyna Obtułowicz.
Tytuł oryginału: Influence of environment exposures on the frequency of contact allergies in children and adolescents.
Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
Szczegóły: 2012 : Vol. 19, nr 1, s. 11-16, il., bibliogr. 55 poz., abstr.
Uwagi: AAEM. Ann. Agric. Environ. Med.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY-NC 3.0.

p-ISSN: 1232-1966
e-ISSN: 1898-2263

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.060
Punktacja MNiSW: 25.000
Index Copernicus: 29.800
Adres url:

Pełny tekst


5/54
Autorzy: Krzysztof Czarnobilski, Ryszard Kurzawa, Ewa Czarnobilska, Alicja Widerska-Kurzawa.
Tytuł oryginału: Pacjentka z podejrzeniem zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2012 : Vol. 21, nr 1, s. 79-82, il., bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1231-1812

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca kazuistyczna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 4.380
6/54
Autorzy: Ewa Czarnobilska, Krzysztof Czarnobilski, Aleksander Obtułowicz, Krystyna Obtułowicz.
Tytuł oryginału: Choroby alergiczne wieku podeszłego. Część II. Alergiczne choroby skóry, alergia na leki.
Tytuł angielski: Allergic diseases of the elderly. Part II. Allergic diseases of the skin, allergy to medicines.
Czasopismo: Gerontologia Polska
Szczegóły: 2010 : T. 18, nr 2, s. 57-65, bibliogr. 41 poz., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1734-4581

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca poglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Index Copernicus: 4.620
Adres url:

Pełny tekst


7/54
Autorzy: Ewa Czarnobilska, Krzysztof Czarnobilski, Barbara Rusinek, Krystyna Obtułowicz.
Tytuł oryginału: Choroby alergiczne wieku podeszłego. Część I. Alergiczny nieżyt nosa i zatok, astma oskrzelowa.
Tytuł angielski: Allergic diseases of the elderly. Part I. Allergic rhinitis and sinusitis, bronchial asthma.
Czasopismo: Gerontologia Polska
Szczegóły: 2009 : T. 17, nr 4, s. 181-187, bibliogr. 45 poz., abstr.
p-ISSN: 1734-4581

Praca afiliowana przez UJ CM
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca poglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 4.600

Pełny tekst


8/54
Autorzy: K[rzysztof] Czarnobilski, K[rzysztof] Lorens, P[iotr] Thor, R. Palka, S[tanisław] J[an] Konturek.
Tytuł oryginału: Wiek a elektrofizjologiczna i mechaniczna aktywność żołądka.
Tytuł angielski: Age and electrical and mechanical activity of the stomach.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 4-5, s. 409, abstr. 22
Uwagi: IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Gdańsk, 31 maja-1 czerwca 2002 roku.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
Adres url:
9/54
Autorzy: T[eresa] Koblik, J[acek] Sieradzki, R[yszard] Sendur, J[arosław] Biernat, K[rzysztof] Czarnobilski, E[lżbieta] Gryz, W[iesław] Pawlik, A[ndrzej] Szczudlik, A. Gaddi.
Tytuł oryginału: Wpływ stosowania insuliny i sulodeksydu (Vessel Due F) na leczenie zespołu stopy cukrzycowej. Badanie pilotażowe przeprowadzone wśród starszych chorych.
Tytuł angielski: The effect of insulin and sulodexide (Vessel Due F) on diabetic foot syndrome. Pilot study in elderly patients.
Czasopismo: Diabetologia Praktyczna
Szczegóły: 2002 : T. 3, nr 1, s. 69-74il., bibliogr. 31 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Index Copernicus: 3.480
Adres url:
10/54
Autorzy: T[omasz] Mach, M[ałgorzata] Zejc-Bajsarowicz, R[yszard] Sendur, K[rzysztof] Czarnobilski, J[arosław] Biernat, R[afał] Obuchowicz, W[iesław] W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Sensory neurons and neuropeptides in the regulation of hepatic blood flow and hepatoprotection.
Czasopismo: Journal of Hepatology
Szczegóły: 2001 : Vol. 34 suppl. 1, s. 203, abstr. 1371
Uwagi: Abstracts of the 36th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, Prague, Czech Republic, April 18-22, 2001.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
11/54
Autorzy: T[eresa] Koblik, J[acek] Sieradzki, R[yszard] Sendur, J[arosław] Biernat, K[rzysztof] Czarnobilski, E[lżbieta] Gryz, W[iesław] Pawlik, A[ndrzej] Szczudlik, A. Gaddi.
Tytuł oryginału: The effect of insulin and sulodexide (Vessel Due F) on diabetic foot syndrome. Pilot study in elderly patients.
Czasopismo: J. Diabetes Its Complicat.
Szczegóły: 2001 : Vol. 15, s. 69-74, bibliogr., abstr.
Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.931
Punktacja MNiSW: 8.000
12/54
Autorzy: R[yszard] Sendur, P[iotr] Thor, J[arosław] Biernat, R[afał] Koziol, K[rzysztof] Czarnobilski, E[dyta] Jurkowska, Wieslaw W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Blockade of the angiotensin II receptors in the prevention of ischemia/reperfusion induced myoelectric injury of the small bowel.
Czasopismo: Gastroenterology
Szczegóły: 1999 : Vol. 116, nr 4 part 2 s. A1061, abstr. G4608
Uwagi: Digestive Disease Week and the 100th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association, Orlando, FL, USA, May 16-19, 1999.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
13/54
Autorzy: J[arosław] Biernat, K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, R[afał] Koziol, E[dyta] Jurkowska, M[ałgorzata] Zejc-Bajsarowicz, Wiesław W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Hepatic blood flow and liver protection after permanent impairement of sensory neurons.
Czasopismo: Gastroenterology
Szczegóły: 1999 : Vol. 116, nr 4 part 2 s. A917, abstr. G3988
Uwagi: Digestive Disease Week and the 100th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association, Orlando, FL, USA, May 16-19, 1999.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
14/54
Autorzy: Ryszard Sendur, Teresa Koblik, Jarosław Biernat, Krzysztof Czarnobilski, Jacek Sieradzki, Wiesław W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Lokalne przekrwienie reaktywne u pacjentów ze stopą cukrzycową.
Tytuł angielski: Local reactive hyperemia in diabetic foot patients.
Czasopismo: Diabetologia Polska
Szczegóły: 1999 : Vol. 6, nr 1, s. 39-45, il., bibliogr. 14 poz., streszcz., summ.
Charakt. formalna: artykuł polski
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
15/54
Autorzy: Wieslaw W. Pawlik, K[rzysztof] Czrnobilski [Czarnobilski], R[afał] Koziol, J[arosław] Biernat, E[dyta] Jurkowska.
Tytuł oryginału: Polyamines participate in in the hepatoprotective effect of epidermal growth factor in the rat.
Czasopismo: Gastroenterology
Szczegóły: 1999 : Vol. 116, nr 4 part 2 s. A917, abstr. G3987
Uwagi: Digestive Disease Week and the 100th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association, Orlando, FL, USA, May 16-19, 1999.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
16/54
Autorzy: K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, W[iesław] W. Pawlik, J[arosław] Biernat.
Tytuł oryginału: Role of renin-angiotensin system antagonists in the control of hepatic blood flow and liver protection.
Tytuł całości: W: International Forum on Angiotensin II Receptor Antagonism, Monte-Carlo, Monaco, January, 27-30, 1999 : abstracts
Opis fizyczny: s. 16 : abstr. 1.8.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
17/54
Autorzy: T[eresa] Koblik, J[acek] Sieradzki, R[yszard] Sendur, J[arosław] Biernat, K[rzysztof] Czarnobilski, E[lżbieta] Gryz, A[ndrzej] Szczudlik, W[iesław] Pawlik.
Tytuł oryginału: Wpływ Sulodeksydu (Vesel Due F) na mikrokrążenie i przewodnictwo nerwowe w zespole stopy cukrzycowej.
Tytuł angielski: The effect of Sulodexide on microcirculation and neural conduction in the diabetic foot syndrome.
Czasopismo: Diabetologia Polska
Szczegóły: 1999 : Vol. 6 supl. 1 s. S99, abstr. P 75.
Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Wrocław, 27-30 maja 1999.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
18/54
Autorzy: M[ałgorzata] Zejc-Bajsarowicz, K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, J[arosław] Biernat, R[afał] Kozioł, W. Jurkowska, W[iesław] W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Neurony czuciowe i protekcja wątrobowa.
Tytuł angielski: Sensory neurons and liver protection.
Czasopismo: Gastroenterologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 5 supl. 1, s. 122, abstr. P198
Uwagi: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
19/54
Autorzy: K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, M[ałgorzata] Zejc-Bajsarowicz, J[arosław] Biernat, W[iesław] W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Renin-angiotensin system in control of hepatic blood flow and liver protection.
Czasopismo: Digestion
Szczegóły: 1998 : Vol. 59 suppl. 3, s. 504, abstr. FoNO3479
Uwagi: World Congress of Gastroenterology, Vienna, Austria, September 6-11, 1998.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
20/54
Autorzy: R[yszard] Sendur, K[rzysztof] Czarnobilski, J[erzy] Biernat, W[iesław] W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Role of bradykinin receptors in the mediation of pancreatic microcirculatory responses during acute pancreatitis in rats.
Czasopismo: Gastroenterology
Szczegóły: 1998 : Vol. 114, nr 4 part 2, s. A496, abstr. G2021
Uwagi: Digestive Disease Week and the 99th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association, New Orleans, LA, May 16-22, 1998.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
21/54
Autorzy: R[yszard] Sendur, P[iotr] Thor, R[yszard] Kozioł, J[erzy] Biernat, K[rzysztof] Czarnobilski, E[dyta] Jurkowska, W[iesław] W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Role of sensory neurons in myoelectric activity of ischemic intestine.
Czasopismo: Digestion
Szczegóły: 1998 : Vol. 59 suppl. 3, s. 659, abstr. ExhA5027
Uwagi: World Congress of Gastroenterology, Vienna, Austria, September 6-11, 1998.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
22/54
Autorzy: M[ałgorzata] Zejc-Bajsarowicz, K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, J[arosław] Biernat, R[afał] Kozioł, E[dyta] Jurkowska, T[omasz] Brzozowski, W[iesław] W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Sensory nerves and liver protection.
Czasopismo: Neurogastroenterology and Motility
Szczegóły: 1998 : Vol. 10, nr 5, s. 360, abstr. 6
Uwagi: 4th International Symposium on Brain-Gut Innteractions, La Jolla, California, USA, 12-15 July 1998.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
23/54
Autorzy: M[ałgorzata] Zejc-Bajsarowicz, K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, J[arosław] Biernat, R[afał] Kozioł, E[dyta] Jurkowska, W[iesław] W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Sensory neurons and liver protection.
Czasopismo: Digestion
Szczegóły: 1998 : Vol. 59 suppl. 3, s. 530, abstr. FoNO3578
Uwagi: World Congress of Gastroenterology, Vienna, Austria, September 6-11, 1998.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
24/54
Autorzy: R[afał] Kozioł, R[yszard] Sendur, K[rzysztof] Czarnobilski, J[arosław] Biernat, W[iesław] W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Udział bradykininy w procesie gojenia octowych wrzodów żołądka u szczurów.
Tytuł angielski: Involvement of bradykinin in the healing ofchronic gastric ulcer in rats.
Czasopismo: Gastroenterologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 5 supl. 1, s. 96, abstr. P146
Uwagi: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
25/54
Autorzy: R[yszard] Sendur, T[eresa] Pawlik, K[rzysztof] Czarnobilski, J[arosław] Biernat, W[iesław] W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Udział bradykininy w reakcjach naczyniowych w zapaleniu trzustki u szczurów.
Tytuł angielski: Involvement of bradykinin in the inflammatory pancereacic vascular responses in rats.
Czasopismo: Gastroenterologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 5 supl. 1, s. 113, abstr. P180
Uwagi: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
26/54
Autorzy: K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, M[ałgorzata] Zejc-Bajsarowicz, J[arosław] Biernat, W[iesław] W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Udział układu renina-angiotensyna w regulacji wątrobowego przepływu krwi i hepatoprotekcji.
Tytuł angielski: Renin-angiotensin system in control of hepatic blood
Czasopismo: Gastroenterologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 5 supl. 1, s. 76, abstr. P106
Uwagi: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
27/54
Autorzy: J[arosław] Biernat, R[yszard] Sendur, P[iotr] Thor, K[rzysztof] Czarnobilski, E[dyta] Jurkowska.
Tytuł oryginału: Wpływ endogennego tlenku azotu (NO) na aktywność mioelektryczną niedokrwionego jelita cienkiego u szczurów.
Tytuł angielski: Endogenous nitric oxide (NO) in the myoelectric activity of the ischemic bowel in rats.
Czasopismo: Gastroenterologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 5 supl. 1, s. 72, abstr. P99
Uwagi: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
28/54
Autorzy: R[yszard] Sendur, P[iotr] Thor, R[afał] Kozioł, J[arosław] Biernat, K[rzysztof] Czarnobilski, E[dyta] Jurkowska.
Tytuł oryginału: Wpływ włókien czuciowych na aktwność mioelektryczną jelita.
Tytuł angielski: Role of sensory neurons in myoelectric activity of ischemic intestine.
Czasopismo: Gastroenterologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 5 supl. 1, s. 113, abstr. P181
Uwagi: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL
29/54
Autorzy: R[yszard] Sendur, T. Koblik, K[rzysztof] Czarnobilski, J[arosław] Biernat, J[acek] Sieradzki, Wiesław W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Lokalne przekrwienie reaktywne u pacjentów ze stopą cukrzycową.
Tytuł angielski: Local reactive hyperemia in patients with diabetic foot.
Czasopismo: Diabetologia Polska
Szczegóły: 1997 : Vol. 4 supl. 1, s. 92, abstr. P 71.
Uwagi: VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
p-ISSN: 1233-4723

Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
Język publikacji: POL, ENG
30/54
Autorzy: W[iesław] W. Pawlik, K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, St[anisław] J[an] Konturek.
Tytuł oryginału: Role of nitric oxide in the pancreatic vascular and metabolic responses associated with activation of capsaicin-sensitive neurons.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 1996 : Vol. 47, nr 4, s. 601-609, il., bibliogr. 20 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
31/54
Autorzy: W[iesław] W. Pawlik, P[iotr] Gustaw, E.D. Jacobson, R[yszard] Sendur, K[rzysztof] Czarnobilski.
Tytuł oryginału: Nitric oxide mediates intestinal hyperaemic responses to intraluminal bile-oleate.
Czasopismo: Pflugers Arch.
Szczegóły: 1995 : Vol. 429, nr 3, s. 301-305
Uwagi: Pflugers Archiv - European Journal Of Physiology.
p-ISSN: 0031-6768

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.646

Pełny tekst


32/54
Autorzy: J[an] Bilski, S[tanisław] J. Konturek, M[arek] Cieszkowski, K[rzysztof] Czarnobilski, Wiesław W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Endogenous nitric oxide in the regulation of gastric acid secretion, gastrin release and blood flow.
Czasopismo: Biomed. Res. (Sapporo. Online)
Szczegóły: 1994 : Vol. 15, suppl. 2, s. 63-67
p-ISSN: 1880-313X
e-ISSN: 0388-6107

Charakt. formalna: referat zjazdowy zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.532


33/54
Autorzy: S[tanisław] J. Konturek, T[omasz] Brzozowski, J[olanta] Majka, A[leksandra] Szlachcic, K[rzysztof] Czarnobilski.
Tytuł oryginału: Nitric oxide in gastroprotection by sucralfate, mild irritant, and nocloprost. Role of mucosal blood flow.
Czasopismo: Digestive Diseases and Sciences
Szczegóły: 1994 : Vol. 39, nr 3, s. 593-600, il., bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 0163-2116

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.749

Pełny tekst


34/54
Autorzy: P[iotr] Gustaw, W[iesław] W. Pawlik, K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, S[tanisław] J. Konturek.
Tytuł oryginału: Nitric oxide is involved in the mediation of gastric blood flow and tissue oxygenation.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 1994 : Vol. 45, nr 3, s. 361-368, il., bibliogr. 24 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
35/54
Autorzy: Krzysztof Czarnobilski, Wiesław W. Pawlik.
Tytuł oryginału: Patofizjologia nieokluzyjnego niedokrwienia jelit.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1994 : T. 66, nr 7, s. 745-751, il., bibliogr. 40 poz.
p-ISSN: 0032-373X

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca poglądowa
Język publikacji: POL
36/54
Autorzy: Jan Bilski, Piotr Ch. Konturek, Stanislaw J. Konturek, Marek Cieszkowski, Krzysztof Czarnobilski.
Tytuł oryginału: Role of endogenous nitric oxide in the control of gastric acid secretion, blood flow and gastrin release in conscious dogs.
Czasopismo: Regul. Pept.
Szczegóły: 1994 : Vol. 53, nr 3, s. 175-184
p-ISSN: 0167-0115

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.727
DOI:
37/54
Autorzy: P[iotr] Gustaw, W[iesław] W. Pawlik, R[yszard] Sendur, K[rzysztof] Czarnobilski, S[tanisław] J. Konturek.
Tytuł oryginału: Endogenous nitric oxide in mediation of autoregulatory escape phenomenon in the rat gut.
Czasopismo: Gastroenterology
Szczegóły: 1993 : Vol. 104, nr 4 supl., s. A250
Uwagi: 94th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association, Boston, Massachusetts, May 15-21, 1993
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
Język publikacji: ENG
38/54
Autorzy: W[iesław] W. Pawlik, P[iotr] Gustaw, P[iotr] Thor, R[yszard] Sendur, K[rzysztof] Czarnobilski, O.D. Hottenstein, S[tanisław] J. Konturek.
Tytuł oryginału: Microcirculatory and motor effects of endogenous nitric oxide in the rat gut.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 1993 : Vol. 44, nr 2, s. 139-146, il., bibliogr. 24 poz.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
39/54
Autorzy: W[iesław] W. Pawlik, P[iotr] Gustaw, R[yszard] Sendur, K[rzysztof] Czarnobilski, O.D. Hottenstein, S[tanisław] J. Konturek.
Tytuł oryginału: Effects of peptide YY on pancreatic blood flow and oxygen consumption.
Czasopismo: Pol. J. Pharmacol. Pharm.
Szczegóły: 1992 : Vol. 44, nr 3, s. 289-298
p-ISSN: 0301-0244

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
40/54
Autorzy: Stanislaw J. Konturek, Tomasz Brzozowski, Jolanta Majka, Krzysztof Czarnobilski.
Tytuł oryginału: Role of nitric oxide and prostaglandins in sucralfate-induced gastroprotection.
Czasopismo: European Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1992 : Vol. 211, nr 2, s. 277-279, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0014-2999

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.370


41/54
Autorzy: W[iesław] W. Pawlik, S[tanisław] J. Konturek, P[iotr] Gustaw, K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, J[olanta] Jaworek, N. Yanaihara.
Tytuł oryginału: Role of tachykinins in the control of pancreatic secretion and circulation.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 1992 : Vol. 43, nr 1, s. 43-57, il., bibliogr. 33 poz.
p-ISSN: 0867-5910

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG

Pełny tekst


42/54
Autorzy: Krzysztof Czarnobilski.
Tytuł oryginału: Rola eikozanoidów w regulacji krążenia krwi i metabolizmu w żołądku.
Tytuł angielski: The role of eicosanoids in regulation of blood circulation and metabolism in the stomach.
Czasopismo: Folia Medica Cracoviensia
Szczegóły: 1991 : T. 32, z. 3-4, s. 197-206, il., bibliogr. 33 poz., sum.
p-ISSN: 0015-5616

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
43/54
Autorzy: Wiesław W. Pawlik, Piotr Gustaw, Ryszard Sendur, Krzysztof Czarnobilski, Stanisław J. Konturek.
Tytuł oryginału: Contribution of prostanoids to gastric circulatory and metabolic actions of solcoseryl.
Czasopismo: Pol. J. Pharmacol. Pharm.
Szczegóły: 1990 : Vol. 42, nr 5, s. 447-455, il., bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0301-0244

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.192
44/54
Autorzy: Ryszard Sendur, Krzysztof Czarnobilski, Wiesław W. Pawlik, Stanisław J. Konturek.
Tytuł oryginału: Rola cholecystokininy w regulacji krążenia krwi i metabolizmu jelita.
Tytuł angielski: Role of cholecystokinin in the regulation of intestinal circulation and metabolic responses.
Czasopismo: Folia Medica Cracoviensia
Szczegóły: 1990 : T. 31, z. 4, s. 5-16, il., bibliogr. 30 poz., sum.
p-ISSN: 0015-5616

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
45/54
Autorzy: W[iesław] W. Pawlik, P[iotr] Gustaw, K[rzysztof] Czarnobilski, R[yszard] Sendur, S[tanislaw] J. Konturek.
Tytuł oryginału: Effects of somatostatin on intestinal circulation and oxygen consumption.
Czasopismo: Acta Physiologica Hungarica
Szczegóły: 1989 : Vol. 74, nr 3-4, s. 277-283.
p-ISSN: 0231-424X

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.236
Streszczenie w PubMed:
46/54
Autorzy: Wiesław W. Pawlik, Piotr Gustaw, Teresa Pawlik, Ryszard Sendur, Krzysztof Czarnobilski.
Tytuł oryginału: Działanie glikozydów nasercowych na krążenie krwi i zużycie tlenu w żołądku, jelicie i trzustce.
Czasopismo: Folia Medica Cracoviensia
Szczegóły: 1988 : T. 29, z. 3-4, s. 127-140, il., bibliogr. 37 poz., sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
47/54
Autorzy: Wiesław W. Pawlik, Piotr Gustaw, Barbara Baran, Ryszard Sendur, Krzysztof Czarnobilski.
Tytuł oryginału: Działanie nikotyny na krążenie krezkowe i tkankowy wychwyt tlenu.
Czasopismo: Folia Medica Cracoviensia
Szczegóły: 1988 : T. 29, z. 1-2, s. 73-85, il., bibliogr. 30 poz., sum.
Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: POL
48/54
Autorzy: S[tanisław] J. Konturek, W[iesław] Pawlik, K[rzysztof] Czarnobilski, P[iotr] Gustaw, J[olanta] Jaworek, G. Beck, H. Jendralla.
Tytuł oryginału: Effects of leukotriene C4 on pancreatic secretion and circulation in dogs.
Czasopismo: American Journal of Physiology
Szczegóły: 1988 : Vol. 254, nr 6 Pt 1, s. G849-855
p-ISSN: 0002-9513

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.134
Streszczenie w PubMed:
49/54
Autorzy: W[iesław] W. Pawlik, P[iotr] Gustaw, R[yszard] Sendur, K[rzysztof] Czarnobilski, S[tanisław] J. Konturek, G. Beck, M. Jendralla.
Tytuł oryginału: Vasoactive and metabolic effects of leukotriene C4 and D4 in the intestine.
Czasopismo: Hepato-Gastroenterology
Szczegóły: 1988 : Vol. 35, nr 2, s. 87-90.
p-ISSN: 0172-6390

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.821
Streszczenie w PubMed:
50/54
Autorzy: Wiesław W. Pawlik, Piotr Gustaw, Krzysztof Czarnobilski, Stanisław J. Konturek.
Tytuł oryginału: Circulatory and metabolic effects of neuropeptides in stomach and intestine.
Czasopismo: Materia Medica Polona
Szczegóły: 1987 : Vol. 19, nr 1, s. 42-45.
p-ISSN: 0025-5246

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca poglądowa
Język publikacji: ENG
Streszczenie w PubMed:
51/54
Autorzy: Wiesław W. Pawlik, Piotr Gustaw, Krzysztof Czarnobilski, Ryszard Sendur, Stanisław J. Konturek.
Tytuł oryginału: Effects of substance p on intestinal circulation and oxygen consumption.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1987 : Vol. 38, nr 5, s. 410-417, il., bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 0044-6033

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
52/54
Autorzy: W[iesław] Pawlik, S[tanisław] J. Konturek, P[iotr] Gustaw, R[yszard] Sendur, K[rzysztof] Czarnobilski, G. Beck, M. Jendrall.
Tytuł oryginału: Gastric vasoconstrictive and secretory effects of leukotrienes C4 and D4 in canine stomach.
Czasopismo: Advances in Prostaglandin, Thromboxane, and Leukotriene Research
Szczegóły: 1987 : Vol. 17, s. 357-360.
p-ISSN: 0732-8141

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Streszczenie w PubMed:
53/54
Autorzy: Wiesław W. Pawlik, Piotr Gustaw, Krzysztof Czarnobilski, Stanisław J. Konturek.
Tytuł oryginału: Systemic circulatory effects of pentagastrin.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1987 : Vol. 38, nr 5, s. 418-424, il., bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0044-6033

Charakt. formalna: artykuł polski
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
54/54
Autorzy: S[tanisław] J. Konturek, J[an] Bilski, W[iesław] Pawlik, P[iotr] Thor, K[rzysztof] Czarnobilski, B. Szoke, A.V. Schally.
Tytuł oryginału: Gastrointestinal secretory, motor and circulatory effects of corticotropin releasing factor (CRF).
Czasopismo: Life Sciences
Szczegóły: 1985 : Vol. 37, nr 13, s. 1231-1240
p-ISSN: 0024-3205

Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
Charakt. merytoryczna: praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.785
DOI:


  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Medyczna UJ