Statystyka i analiza bibliometryczna
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego


Baza opracowywana przez Bibliotekę Medyczną UJ CM

Charakterystyka bazy Wydziały Jednostki organizacyjne Dostęp do bazy dorobku naukowego Dostęp do rankingu
Typy publikacji (formalne) Typy publikacji (merytoryczne) Kody języków

Sposób wyszukiwania:

  • dane dla całej uczelni: zaznaczyć rok i nacisnąć Szukaj; nie wybierać nic z indeksu Przykład
  • dane dla wybranego wydziału: zaznaczyć rok i wybrać wydział z indeksu Przykład
  • dane dla jednostki organizacyjnej: zaznaczyć rok i wybrać jednostkę z indeksu Przykład
  • dane dla autora: zaznaczyć rok i wybrać autora z indeksu Przykład

Prezentacja danych:

  • dane, które mają być wyświetlone zaznacza się w polach poniżej (np. Impact Factor, punktacja MNiSW
  • w tabelach można stosować pełne nazwy lub kody nazw publikacji (wybór u dołu strony)


Rok publikacji:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   Analiza dotyczy danych od 2002 r.
Dane są rejestrowane na bieżąco.

Zakres analizy:

Prace: z czasopism
z czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej (tj. ISI Master Journal List)
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
z punktacją MNiSW (zasady punktacji)
Index Copernicus          

Wyświetlaj liczbę publikacji oraz:

liczbę prac z: Impact Factor punktacją MNiSW Index Copernicus
procentowy udział prac z: Impact Factor punktacją MNiSW Index Copernicus
łączną wartość: Impact Factor punktacji MNiSW Index Copernicus
średnią wartość: Impact Factor punktacją MNiSW Index Copernicus
Podziel publikacje wg
W tabelach stosuj